שאלות על רש"י

1)

רש"י: הבן יקרא על שם המת: מה אכפת לו שהבן יקרא על שם המת?

1.

גור אריה: אין הפרוש שיקראו לבן בשמו של המת אלא שהזרע יהיה שייך לאחיו המת [ואונן רצה שבנו יקרא על שמו].

2)

רש"י: הבן יקרא על שם המת: למה נקרא הבן על שם המת?

1.

גור אריה: היבם חייב לייבם את האשה מחמת המצוה, נמצא שהמת הוא הגורם להולדת הבן ולכן הבן נקרא על שמו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים