1)

למה חשש יהודה להיות לבוז והרי הוא ייחד אותה לעצמו?

1.

גור אריה (לעיל, פט"ו): אנשים לא ידעו שהוא ייחד אותה.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: יהיה שלה מה שבידה: ממה בא רש"י להוציא?

1.

גור אריה: אין לומר ש"תקח לה" פרושו שעכשיו תיקח לה, שהרי הוא לא נתן לה עכשיו כלום, אלא 'יהיה לה לחלוטין מה שבידה'.

3)

רש"י: פן נהיה לבוז אם תבקשנה עוד: אולי הכוונה שנהיה לבוז אם תקח מידה?

1.

גור אריה: בודאי יותר טוב שחותמו ושאר דברים שלו לא יהיו בידה כדי שלא יכירו אותו.

4)

רש"י: כי מה עלי לעשות עוד לאמת דברי: מנין שכך אמר יהודה?

1.

גור אריה: אם כוונת יהודה רק שהוא מוחל על המשכון [כדי לא להיות לבוז]- לא היה צריך לומר הנה שלחתי וגו' [אלא כוונתו שלא מוטל עליו לחפש אותה עוד].

5)

רש"י: לפי שרימה יהודה את אביו בגדי עזים: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: לכאורה מספיק היה לכתוב 'וישלח יהודה לקחת הערבון' שהרי לא אכפת לי אם הוא שלח גדי עיזים או ממון כדי לפייסה, אלא ללמדך שהיה ראוי לרמותו בגדי עיזים- מידה כנגד מידה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים