1)

למה דוקא השמש והירח נבחרו להשתחוות ליוסף בחלומו?

1.

מהר"ל (גבורות ה', הקדמה שניה, עמ' טו, ד"ה ובבראשית): השמש היא חומרית והחומר משועבד אל השכל, ולכן השמש השתחותה ליוסף כי יוסף היה נבדל מהדברים הגשמיים. 1


1

יוסף פרש מן הערוה ולכן הוא קדוש ופרוש מהחומר ולכן כל העולם החומרי משועבד לו- ואפילו המאורות שבשמים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים