1)

למה קרא יהודה להשלכת יוסף לבור "נהרוג את אחינו" והרי יתכן שיוסף לא ימות שם?

1.

גור אריה (פסוק כב): גם אם הוא לא ימות מהנחשים והעקרבים, הוא ימות שם מרעב.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים