english
1)

רש"י: שהוסיף לו אביו יותר על אחיו: מנין שעל הכתונת הזו מדובר?

1.

גור אריה: הפסוק כופל- "כתנתו, כתונת הפסים" ואין הדרך ללבוש שתי כותנות, אלא מדובר על כתונת הפסים שהוסיף לו אביו שאותו הוא לבש מעל חלוקו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים