english
1)

רש"י: גילוי שכינתו בבית אל: למה לא פירש שקרא שם המקום על שם הקב"ה?

1.

גור אריה: אין סיבה לקרוא את שם ה' על בית אל (בשונה מ"א-ל אלוקי ישראל" כי ה' עשה ניסים עם ישראל-יעקב [ושמו נקרא עליו]).

2)

רש"י: אחד מכל שאר השמות לא תמצא בלשון רבים: מה כוונת רש"י בזה?

1.

גור אריה: כוונת רש"י להוכיח שמרות ואדנות באה בלשון רבים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים