english
1)

רש"י: אך נאותה להם- לדבר זה, ועל ידי כן ישבו אתנו: למה לא פירש 'נאותה להם שישבו איתנו'?

1.

גור אריה: בני יעקב לא ביקשו לשבת שם, ולכן צריך לפרש "נאותה להם לדבר זה".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים