english
1)

רש"י: שהיית אומר אחי הוא, אבל הוא נוהג עמך כעשו הרשע: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: דרשו זאת מהכפילות שבפסוק- "אל אחיך אל עשיו".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים