english
1)

למה מיחס כאן הכתוב את ישמעאל לאברהם?

1.

גור אריה (לקמ' פסוק יט): תפארת בנים אבותם, ולכן בא הפסוק ליחס את בני ישמעאל לאברהם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים