english
1)

רש"י: יושב בארץ הנגב- קרוב לאותו באר: אברהם ישב בין קדש לשור ואילו הבאר היתה בין קדש לברד?

1.

גור אריה: בתרגום כתוב על שור וברד 'רקם', ומכיוון שעל "בין קדש ובין שור" כתוב שזה בארץ הנגב, למדנו שהבאר שנמצאת בין קדש לברד היא אצל ארץ הנגב.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים