english
1)

רש"י: אלך- מעצמי, ואף אם אינכם רוצים: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: אם לא כן, היה לה לומר 'הן'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים