english
1)

רש"י: לא יכלה...כמו לא תכלא רחמיך: כאן כתוב "יכלה" בה"א ושם כתוב "תכלא" באל"ף?

1.

גור אריה: אותיות ה"א ואל"ף באות זו תחת זו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים