english
1)

רש"י: ויעקד- ידיו ורגליו מאחוריו: מנין שכך הייתה צורת העקידה?

1.

גור אריה: העקידה הייתה כדי שלא יפרכס, וזו צורת העקידה העדיפה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים