english
1)

רש"י: לפי שראו שיצא וכו': למה דוקא עכשיו ראו שה' עמו?

1.

גור אריה: אחר 3 ישועות יש חזקה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים