english
1)

רש"י: רובה קשת- יורה חצים בקשת: למה הוסיף רש"י "יורה חיצים"?

1.

גור אריה: לא רובים [-יורים] את הקשת אלא את החץ.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים