english
1)

רש"י: מכה אשר לא הורגלה לבא על בריה באה לנו על ידך: למה לא פירש כפשוטו שאברהם עשה עימהם מעשים שלא יעשו?

1.

גור אריה: אברהם לא עשה עימהם "מעשים" רבים אלא מעשה אחד, ועוד- לא היה זה מעשה [אלא דיבור בלבד].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים