english
1)

רש"י: דבר אחר להתרחק מלוט וכו': מה היה קשה בפירוש הראשון שבעטיו הוסיף רש"י 'דבר אחר'?

1.

גור אריה: לפרוש הראשון היה צריך לכתוב זאת לעיל (פרק יט פסוק כט) [לפני מעשה בנות לוט].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים