english
1)

רש"י: ונדעה אתם - במשכב זכר: למה לא פירש כמשמעו "ונדעה" מלשון עשיית תוכחות וייסורים?

1.

גור אריה: אם זו הייתה בקשתם, למה אמר להם לוט שיוציא להם את בנותיו? אלא שהייתה כוונתם לזנות.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים