english
1)

רש"י: הפכי - הופך אני: מה חידש רש"י?

1.

גור אריה: בפשטות היו"ד מתייחסת אל הפועֵל והפסוק יתפרש שהמלאך יתהפך, אבל זה לא יתכן [ולכן פירש רש"י שזה מתייחס לנפעל- לעיר].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים