english
1)

רש"י: בקרבה- מסתכלת במעיה וכו': למה פירש שהסתכלה במעיה?

1.

גור אריה: אם לא כן, קשה למה כתוב "בקרבה" ולא 'ותצחק שרה' ותו לא.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים