english
1)

רש"י: לשבחו של ישמעאל נכתב: אולי בא הפסוק רק לספר מתי נימול ישמעאל?

1.

גור אריה: בסוף הפרשה (יז,כה) כתוב שנימול בן י"ג, ולכן פירש שכאן בא לדבר בשבחו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים