english
1)

רש"י: הגם הלום- לשון תימה: מהו "א-ל רואי" לפי זה? וכיצד משמע "רואה בעלבון של עלובין"?

1.

גור אריה: פרוש הפסוק- אתה רואה בעלבון עלובים כי לא רק בבית אברהם יש מלאכים בשביל צדקתו, אלא גם כאן במדבר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים