english
1)

רש"י: צא וחשוב דורותיו: יחד עם יעקב היו חמישה דורות?

1.

גור אריה: "דור רביעי" משמעו ארבעה דורות נוספים מאז שגלו, ויש למנות מבני יעקב ואילך. עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים