english
1)

רש"י: עבדו- חמשה מלכים הללו את כדרלעומר: ממה בא רש"י להוציא?

1.

גור אריה: אל תטעה שהכוונה לכל המלכים שהוזכרו בפסוק ג [וגם ארבעת המלכים בכלל], אלא רק חמשת המלכים מרדו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים