english
1)

רש"י: החזר לי הגופים לבדם: אולי כוונתו שיתן לו את נפשו שלו?

1.

גור אריה: מלך סדום לא היה ברשותו של אברהם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים