english
1)

רש"י: שנאב - שונא אביו שבשמים: אולי בא הפסוק רק לכתוב שמם כמו בארבעת המלכים, ומנין לדרוש?

1.

גור אריה: קשה למה לא נזכר שמו של מלך בלע? אלא שכולם הוזכרו על שם רשעתם, ובלע הרשיע פחות ולכן שמו לא הוזכר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים