english
1)

רש"י: ממרא - שם אדם: אולי זה שם מקום?

1.

גור אריה: כבר כתוב שהמקום היה בחברון.

2)

רש"י: ממרא - שם אדם: אולי "ממרא" הוא שם המישור?

1.

גור אריה: שם המישור הוא אלוני [עי' רש"י לקמ' יד,ו].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים