english
1)

רש"י: על בשורת הזרע: הרי כבר הובטח לו זרע כשיצא מחרן?

1.

גור אריה: ההבטחה אז הייתה בתנאי שיצא מארצו, וניתן לחזור ממתנה לפני קיום התנאי.

2.

גור אריה: כאשר המתנה תלויה במעשה, אפשר בקלות להתלכלך בחטא ולהפסיד את ההבטחה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים