english
1)

רש"י: שהמצרים שטופי זימה: אולי התכוון לגרשו?

1.

גור אריה: ממה שנתנו לו מתנות מוכח שכיבדו אותו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים