english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: חצרמות - על שם מקומו: למה נקרא המקום כך?

1.

גור אריה: כתוב במדרש שהיו רגילים למות שם בכל יום.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים