english
1)

רש"י: עוד זאת ישמשו שיאירו לעולם: מה חידש רש"י?

1.

גור אריה: לא מדובר כאן על ציווי בריאתם שהרי כבר נאמר בפסוק הקודם "יהי מאורות" אלא על שימושם, ומשום כך אפשר היה להבין מהפסוק שזהו שימושם היחיד של המאורות, ולכן הוסיף רש"י "עוד זאת ישמשו".

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים