דף ב. - דף כה:

חזור לראש הדף

א. מי חלה?

א. רב הונא (כא.)

ב. מהו 'נמר'?

ב. פג (יד.)

ג. מהו 'פקס'?

ג. פרח (יג:)

ד. מהו הסוד?

ד. סוד העיבור (ד:)

ה. מהו 'באדן'?

ה. שם מקום (ג:)

ו. מי חשובים מאד?

ו. שישה דברים (ג:)

ז. מי דרש לרבים? (2)

ז. רב (ד.) רב הונא (כא.)

ח. מי הורג את התולעים?

ח. ריח העשב (טו:)

ט. למה משמש ה'דף'? (2)

ט. לכתוש חיטים (י.) / לישיבת יונים (י:)

י. מי היה בקי בכל הש"ס?

י. ר' קלונימוס (כד:)

יא. מי היה רבו של ר' מרדכי?

יא. רב אשי (ו.)

יב. מי שינה? ומי סמך על שקר?

יב. הלל (כ.) - מי שלא בירר דבריו מאתמול (י:)

יג. היכן הוזכר בית המדרש? (5)

יג. יב:, טו., טו:, יט., יט:, כא., כד:, כה:.

יד. מי היה רבן של כל בני הגולה?

יד. רב (ט.)

טו. מה שם הכלי? ומה צורתו? (2)

טו. 'עגול' והיה עגול (ג:) / קנון והיה ראשו אחד רחב והשני קצר (יב:)

טז. מיהו אילן חשוב? ומי גדול כאילן?

טז. כרוב א"י (יג:) - אדר (טו:)

יז. מי קרוי שבת? ומי הזהיר על השבת?

יז. יו"ט (יז.) - ירמיה (יב.)

יח. מה אסור לתת לחיקו? ומתי חייב בנותן לחיקו?

יח. צררי דפשיטי שיש בו כלאיים (טו.) - מלילות (יג:)

יט. מה הותר מחשש שיסריח? ומה לא הותר מחשש שיסריח?

יט. להתעסק במת (ו.) / שחיטה (כג:) - חלבים (יא.)

כ. היכן הוזכרו ימי החורף והקיץ? והיכן הוזכרו השרב והגשמים?

כ. נותנים מזונות לחיה (כג:) - יח. / גבי כיבוי ודליקה (כב.)

כא. היכן הוזכר ר"ה (5), סוכות (חוץ מדף יט), חנוכה, פורים, ט"ו באב?

כא. ר"ה - ג., ד:, ו., טז., - סוכות ה. - חנוכה ופורים יז. - ט"ו באב כב:

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן