דף ט. - סוף המסכת

חזור לראש הדף

א. מי גרים בבית אחד?

א. ראשון ושני לגבי שלישי (מעילה יז:)

ב. מי הוא "המלומד בניסים"?

ב. רשב"י (מעילה יז:)

ג. שני דברים ששריפתם בקודש באחד מועלים ובאחד לא, מי הם?

ג. תרומת הדשן מועלים דשון מזבח הפנימי אין מועלים בהם (מעילה יא:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת מעילה