דף ז. - דף לז:

חזור לראש הדף

א. מהו פתק?

א. זרק (ח:)

ב. מהו בורכא?

ב. דבר הבדוי מן הלב (יב:)

ג. מהו אויריא?

ג. שם מקום (כד:)

ד. במה משחקין?

ד. איסקונדרי (כט.)

ה. היכן הוזכר שועל?

ה. אם יעלה שועל (טו:)

ו. מי דומה לצפרדע?

ו. צב ולטאה (יד:)

ז. היכן הוזכר מנשה?

ז. דורש באגדות של דופי (יג.)

ח. מי החכים את רבו?

ח. רב המנונא (לד:)

ט. היכן הוזכר ט' באב?

ט. קרא עלי מועד (י.)

י. במה לא נאמר טעם?

י. דתודה פנימית נאכלת וחיצונה נשרפת (טז.)

יא. מהו לשון בעיטה? (2)

יא. בטש (ל:) / אוחר (לד.)

יב. היכן הוזכרו ליצני הדור?

יב. קרב אליך (יח:)

יג. היכן הוזכרו מיני מתיקה?

יג. קיץ כבנות שוח (יב:)

יד. היכן הוזכר ברש"י ספר יחזקאל? (2)

יד. לא./לו:

טו. מהו לשון התחלה? ומהו לשון השלכה?

טו. חינוך (טו.) - שודא (ל:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת שבועות