דף ב. - דף יא:

חזור לראש הדף

א. מיהו עסמיי?

א. אביו של רבי יונתן (ט.)

ב. מהי תרביצא?

ב. גינה (ו:)

ג. מהי מהולתא?

ג. נפה (יא.)

ד. מי נימוח ומת?

ד. שבלול (ו:)

ה. מה חיור כסיד?

ה. עצם המת (ה.)

ו. מי רחוקות זו מזו?

ו. שיני הכלב (י.)

ז. מהו שם הנהר? (3)

ז. בורניץ (ד:) - רייניס (יא.) - בדיתא (יא.)

ח. מי מריח את העפר?

ח. הנמלים (ו:)

ט. מהו שם המקום? (3)

ט. חורתן (ג:) - ציתאי (ד:) - לבאי (יא.)

י. כיצד נקראים בגדים?

י. קרמין (י:)

יא. למה משמש הסיד? (3)

יא. לסוד בורות (ה.) / לסימון קברות (ה.) / להסיר שער אשה (ח:)

יב. מה נברא מן המים? (2)

יב. מלח / דגים (יא.)

יג. מה עושים ע"י הוצא ודפנא? (2)

יג. מקרין הפרצה במועד / עושין מעקה לגג (יא.)

יד. איך נקרא ת"ח? ואיך נקראים חכמים?

יד. תלמיד (ה:) - אנשים של צורה (ט.)

טו. מהי איצטבא? והיכן הוזכרו איצטבאות?

טו. בנין אבנים (י:) - מרפסת שעל האיצטבאות (יא.)

טז. מי יוצא ממנו ריר? ומי יוצא ממנו ליחה?

טז. שבלול (ו:) - תמרים (י:)

יז. מי מעדן אתה בשר? ומי מעבה את הבשר?

יז. סיד (ט:) - שיכר (ט:)

יח. מתי אין לשתות שיכר? ומי לא היה שותה שיכר?

יח. לאחר אכילת דגים (יא.) - רב נחמן (ט:)

יט. אלו דברים הוזכרו שהם הלכה למשה מסיני? (5)

יט. י' נטיעות / ערבה / ניסוך המים (ג:) / סיוד קבר / איסור ערל בעבודה (ה.)

כ. היכן שמים מסמרים? והיכן מוציאים את המסמרים?

כ. בגג נגד עורבים (ט.) - בקורה שעל הפתח (יא.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן