דף ב. - דף יב:

חזור לראש הדף

א. מי הם הצופים?

א. נביאים (ב:)

ב. מהם 'שווקים'?

ב. חוצות (ו:)

ג. מהו מקום נמוך?

ג. נחל (ג:)

ד. מי היה מלך מצרים?

ד. תלמי (ט.)

ה. איזה נס התרחש? (3)

ה. תחיית ר"ז (ז:) / עמידת הארון (י:) / ניצלו מכליה באותו הדור (יב.)

ו. מי היה גר בציפורי? (2)

ו. זבולון (ו.) / רבי יוסף (ט:)

ז. איזה עיר כבשו בני דן?

ז. לשם (ו.)

ח. מתי אינו זמן מלחמה?

ח. בלילה (ג.)

ט. מה נמכר בדמים יקרים?

ט. דם החילזון (ו.)

י. מיהו 'אולם' ומיהו 'עופרן'?

י. אבי רבי יוסף (ט:) - אבי רבה (יג:)

יא. אלו ע"ז הוזכרו בסוגיות? (2)

יא. ע"ז דאדום (ו.) / המן עשה עצמו ע"ז (י:)

יב. היכן הוזכרה מיתת ר' זירא? (2)

יב. מת בטבריה (ו.) / הרגו רבה (ז:)

יג. היכן הוזכר ברש"י ספר עזרא? (5)

יג. ג. / ח: / יא. / יא.

יד. היכן הוזכר שחמל שאול על עמלק?

יד. יא.

טו. מהו לשון שררה? ומהו לשון חשיבות?

טו. פולין (ו.) - זאטוטי (ט.)

טז. היכן הוזכרו בסוגיות בית חשמונאי? (2)

טז. ו. / יא.

יז. מהו כרך גדול? ומה יותר גדול מעיר גדולה?

יז. איטליא (ו:) - כרך (ג:)

יח. היכן הוזכר מקום שיושב על ראש ההר? (2)

יח. גבי כרך והנראה עמו (ג:) / ציפורי (ו.)

יט. מי דעתו מיושבת עליו? ומי דעתו נתיישבה עליו?

יט. מואב (יב:) - אחשוורוש (יא:)

כ. היכן הוזכר הפסוק "ויהי בהיות יהושע ביריחו"? (2)

כ. ג. / י:

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן