דף ב. - דף יב:

חזור לראש הדף

א. מהו הכובע?

א. מכסה הקנה (ה:)

ב. מי לא חשש?

ב. אנא אמינא ולא איכפת לי (ה:)

ג. למי יש רוחב לב?

ג. ת"ח (ד.)

ד. מיהו תלמיד הגון?

ד. הרוצה ללמוד (ז.)

ה. מי נקראת אלמנה?

ה. טבת שלא יורדים בה גשמים (ו:)

ו. מי מפחד מהבריות?

ו. זאב (ח.)

ז. למה נמשל ת"ח? (3)

ז. פרצידא דתותי קלא (ד.) / ברזל (ז.) / עץ השדה (ז.)

ח. מה נמשל לברזל? (2)

ח. ת"ח (ד.) / תלמוד קשה (ח.)

ט. מי היה מן הראשונים?

ט. זעירי (ז:)

י. כיצד נקראים חסידים?

י. יחידים (ו.)

יא. היכן הוזכרו בני הישיבה?

יא. שיסדירו בני הישיבה משנתם (ח.)

יב. כיצד נקראים שומרי שבת?

יב. יראי שמי (ח:)

יג. מי שואל שאלות - לחידודי?

יג. הקטנים את הגדולים (ז.)

יד. "אי אפשר לעולם בלי..." (3)

יד. מים (ב:) / רוחות / ישראל (ג:)

טו. מיהו לומד תורה שלא לשמה?

טו. הלומד להקרות רבי (ז.)

טז. היכן הוזכר שמן, דבש, יין (2), חלב?

טז. שמן דבש (ז:) - יין (ז./יא:) - חלב (ז.)

יז. היכן הוזכר הפסוק "פלג אלוקים מלא מים"? (2)

יז. ח:/י.

יח. היכן הוזכר החומש, נביאים וכתובים, כ"ד ספרים?

יח. ט./ח./ה.

יט. מי עשירה, מי עשיר, מי יתעשר (2), ומה דין העשירים?

יט. בבל (י.) - רב יצחק (ו.) - המעשר (ט.) / האיש אשר יכנו… (ד.) - מותרים בלקט (ו:)

כ. מי לא מתקיים מפני החום? ומי לא יתקיים מפני החמימות?

כ. שלג (ג:) - העולם ללא רוחות (ג:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת תענית