4 אוג 2018

שבת

כג אב 5778

ברכות א

5 אוג 2018

יום א

כד אב 5778

ברכות ב

6 אוג 2018

יום ב

כה אב 5778

ברכות ג

7 אוג 2018

יום ג

כו אב 5778

ברכות ד

8 אוג 2018

יום ד

כז אב 5778

ברכות ה

9 אוג 2018

יום ה

כח אב 5778

ברכות ו

10 אוג 2018

יום ו

כט אב 5778

ברכות ז

11 אוג 2018

שבת

ל אב 5778

ברכות ח

12 אוג 2018

יום א

א אלול 5778

ברכות ט

13 אוג 2018

יום ב

ב אלול 5778

ברכות י

14 אוג 2018

יום ג

ג אלול 5778

ברכות יא

15 אוג 2018

יום ד

ד אלול 5778

ברכות יב

16 אוג 2018

יום ה

ה אלול 5778

ברכות יג

17 אוג 2018

יום ו

ו אלול 5778

ברכות יד

18 אוג 2018

שבת

ז אלול 5778

ברכות טו

19 אוג 2018

יום א

ח אלול 5778

ברכות טז

20 אוג 2018

יום ב

ט אלול 5778

ברכות יז

21 אוג 2018

יום ג

י אלול 5778

ברכות יח

22 אוג 2018

יום ד

יא אלול 5778

ברכות יט

23 אוג 2018

יום ה

יב אלול 5778

ברכות כ

24 אוג 2018

יום ו

יג אלול 5778

ברכות כא

25 אוג 2018

שבת

יד אלול 5778

ברכות כב

26 אוג 2018

יום א

טו אלול 5778

ברכות כג

27 אוג 2018

יום ב

טז אלול 5778

ברכות כד

28 אוג 2018

יום ג

יז אלול 5778

ברכות כה

29 אוג 2018

יום ד

יח אלול 5778

ברכות כו

30 אוג 2018

יום ה

יט אלול 5778

ברכות כז

31 אוג 2018

יום ו

כ אלול 5778

ברכות כח

1 ספט 2018

שבת

כא אלול 5778

ברכות כט

2 ספט 2018

יום א

כב אלול 5778

ברכות ל

3 ספט 2018

יום ב

כג אלול 5778

ברכות לא

4 ספט 2018

יום ג

כד אלול 5778

ברכות לב

5 ספט 2018

יום ד

כה אלול 5778

ברכות לג

6 ספט 2018

יום ה

כו אלול 5778

ברכות לד

7 ספט 2018

יום ו

כז אלול 5778

ברכות לה

8 ספט 2018

שבת

כח אלול 5778

ברכות לו

9 ספט 2018

יום א

כט אלול 5778

ברכות לז

10 ספט 2018

יום ב

א תשרי 5779

ברכות לח

11 ספט 2018

יום ג

ב תשרי 5779

ברכות לט

12 ספט 2018

יום ד

ג תשרי 5779

ברכות מ

13 ספט 2018

יום ה

ד תשרי 5779

ברכות מא

14 ספט 2018

יום ו

ה תשרי 5779

ברכות מב

15 ספט 2018

שבת

ו תשרי 5779

ברכות מג

16 ספט 2018

יום א

ז תשרי 5779

ברכות מד

17 ספט 2018

יום ב

ח תשרי 5779

ברכות מה

18 ספט 2018

יום ג

ט תשרי 5779

ברכות מו

19 ספט 2018

יום ד

י תשרי 5779

20 ספט 2018

יום ה

יא תשרי 5779

ברכות מז

21 ספט 2018

יום ו

יב תשרי 5779

ברכות מח

22 ספט 2018

שבת

יג תשרי 5779

ברכות מט

23 ספט 2018

יום א

יד תשרי 5779

ברכות נ

24 ספט 2018

יום ב

טו תשרי 5779

ברכות נא

25 ספט 2018

יום ג

טז תשרי 5779

ברכות נב

26 ספט 2018

יום ד

יז תשרי 5779

ברכות נג

27 ספט 2018

יום ה

יח תשרי 5779

ברכות נד

28 ספט 2018

יום ו

יט תשרי 5779

ברכות נה

29 ספט 2018

שבת

כ תשרי 5779

ברכות נו

30 ספט 2018

יום א

כא תשרי 5779

ברכות נז

1 אוק 2018

יום ב

כב תשרי 5779

ברכות נח

2 אוק 2018

יום ג

כג תשרי 5779

ברכות נט

3 אוק 2018

יום ד

כד תשרי 5779

ברכות ס

4 אוק 2018

יום ה

כה תשרי 5779

ברכות סא

5 אוק 2018

יום ו

כו תשרי 5779

ברכות סב

6 אוק 2018

שבת

כז תשרי 5779

ברכות סג

7 אוק 2018

יום א

כח תשרי 5779

ברכות סד

8 אוק 2018

יום ב

כט תשרי 5779

ברכות סה

9 אוק 2018

יום ג

ל תשרי 5779

ברכות סו

10 אוק 2018

יום ד

א חשון 5779

ברכות סז

11 אוק 2018

יום ה

ב חשון 5779

ברכות סח

12 אוק 2018

יום ו

ג חשון 5779

פאה א

13 אוק 2018

שבת

ד חשון 5779

פאה ב

14 אוק 2018

יום א

ה חשון 5779

פאה ג

15 אוק 2018

יום ב

ו חשון 5779

פאה ד

16 אוק 2018

יום ג

ז חשון 5779

פאה ה

17 אוק 2018

יום ד

ח חשון 5779

פאה ו

18 אוק 2018

יום ה

ט חשון 5779

פאה ז

19 אוק 2018

יום ו

י חשון 5779

פאה ח

20 אוק 2018

שבת

יא חשון 5779

פאה ט

21 אוק 2018

יום א

יב חשון 5779

פאה י

22 אוק 2018

יום ב

יג חשון 5779

פאה יא

23 אוק 2018

יום ג

יד חשון 5779

פאה יב

24 אוק 2018

יום ד

טו חשון 5779

פאה יג

25 אוק 2018

יום ה

טז חשון 5779

פאה יד

26 אוק 2018

יום ו

יז חשון 5779

פאה טו

27 אוק 2018

שבת

יח חשון 5779

פאה טז

28 אוק 2018

יום א

יט חשון 5779

פאה יז

29 אוק 2018

יום ב

כ חשון 5779

פאה יח

30 אוק 2018

יום ג

כא חשון 5779

פאה יט

31 אוק 2018

יום ד

כב חשון 5779

פאה כ

1 נוב 2018

יום ה

כג חשון 5779

פאה כא

2 נוב 2018

יום ו

כד חשון 5779

פאה כב

3 נוב 2018

שבת

כה חשון 5779

פאה כג

4 נוב 2018

יום א

כו חשון 5779

פאה כד

5 נוב 2018

יום ב

כז חשון 5779

פאה כה

6 נוב 2018

יום ג

כח חשון 5779

פאה כו

7 נוב 2018

יום ד

כט חשון 5779

פאה כז

8 נוב 2018

יום ה

ל חשון 5779

פאה כח

9 נוב 2018

יום ו

א כסלו 5779

פאה כט

10 נוב 2018

שבת

ב כסלו 5779

פאה ל

11 נוב 2018

יום א

ג כסלו 5779

פאה לא

12 נוב 2018

יום ב

ד כסלו 5779

פאה לב

13 נוב 2018

יום ג

ה כסלו 5779

פאה לג

14 נוב 2018

יום ד

ו כסלו 5779

פאה לד

15 נוב 2018

יום ה

ז כסלו 5779

פאה לה

16 נוב 2018

יום ו

ח כסלו 5779

פאה לו

17 נוב 2018

שבת

ט כסלו 5779

פאה לז

18 נוב 2018

יום א

י כסלו 5779

דמאי א

19 נוב 2018

יום ב

יא כסלו 5779

דמאי ב

20 נוב 2018

יום ג

יב כסלו 5779

דמאי ג

21 נוב 2018

יום ד

יג כסלו 5779

דמאי ד

22 נוב 2018

יום ה

יד כסלו 5779

דמאי ה

23 נוב 2018

יום ו

טו כסלו 5779

דמאי ו

24 נוב 2018

שבת

טז כסלו 5779

דמאי ז

25 נוב 2018

יום א

יז כסלו 5779

דמאי ח

26 נוב 2018

יום ב

יח כסלו 5779

דמאי ט

27 נוב 2018

יום ג

יט כסלו 5779

דמאי י

28 נוב 2018

יום ד

כ כסלו 5779

דמאי יא

29 נוב 2018

יום ה

כא כסלו 5779

דמאי יב

30 נוב 2018

יום ו

כב כסלו 5779

דמאי יג

1 דצמ 2018

שבת

כג כסלו 5779

דמאי יד

2 דצמ 2018

יום א

כד כסלו 5779

דמאי טו

3 דצמ 2018

יום ב

כה כסלו 5779

דמאי טז

4 דצמ 2018

יום ג

כו כסלו 5779

דמאי יז

5 דצמ 2018

יום ד

כז כסלו 5779

דמאי יח

6 דצמ 2018

יום ה

כח כסלו 5779

דמאי יט

7 דצמ 2018

יום ו

כט כסלו 5779

דמאי כ

8 דצמ 2018

שבת

ל כסלו 5779

דמאי כא

9 דצמ 2018

יום א

א טבת 5779

דמאי כב

10 דצמ 2018

יום ב

ב טבת 5779

דמאי כג

11 דצמ 2018

יום ג

ג טבת 5779

דמאי כד

12 דצמ 2018

יום ד

ד טבת 5779

דמאי כה

13 דצמ 2018

יום ה

ה טבת 5779

דמאי כו

14 דצמ 2018

יום ו

ו טבת 5779

דמאי כז

15 דצמ 2018

שבת

ז טבת 5779

דמאי כח

16 דצמ 2018

יום א

ח טבת 5779

דמאי כט

17 דצמ 2018

יום ב

ט טבת 5779

דמאי ל

18 דצמ 2018

יום ג

י טבת 5779

דמאי לא

19 דצמ 2018

יום ד

יא טבת 5779

דמאי לב

20 דצמ 2018

יום ה

יב טבת 5779

דמאי לג

21 דצמ 2018

יום ו

יג טבת 5779

דמאי לד

22 דצמ 2018

שבת

יד טבת 5779

כלאים א

23 דצמ 2018

יום א

טו טבת 5779

כלאים ב

24 דצמ 2018

יום ב

טז טבת 5779

כלאים ג

25 דצמ 2018

יום ג

יז טבת 5779

כלאים ד

26 דצמ 2018

יום ד

יח טבת 5779

כלאים ה

27 דצמ 2018

יום ה

יט טבת 5779

כלאים ו

28 דצמ 2018

יום ו

כ טבת 5779

כלאים ז

29 דצמ 2018

שבת

כא טבת 5779

כלאים ח

30 דצמ 2018

יום א

כב טבת 5779

כלאים ט

31 דצמ 2018

יום ב

כג טבת 5779

כלאים י

1 ינו 2019

יום ג

כד טבת 5779

כלאים יא

2 ינו 2019

יום ד

כה טבת 5779

כלאים יב

3 ינו 2019

יום ה

כו טבת 5779

כלאים יג

4 ינו 2019

יום ו

כז טבת 5779

כלאים יד

5 ינו 2019

שבת

כח טבת 5779

כלאים טו

6 ינו 2019

יום א

כט טבת 5779

כלאים טז

7 ינו 2019

יום ב

א שבט 5779

כלאים יז

8 ינו 2019

יום ג

ב שבט 5779

כלאים יח

9 ינו 2019

יום ד

ג שבט 5779

כלאים יט

10 ינו 2019

יום ה

ד שבט 5779

כלאים כ

11 ינו 2019

יום ו

ה שבט 5779

כלאים כא

12 ינו 2019

שבת

ו שבט 5779

כלאים כב

13 ינו 2019

יום א

ז שבט 5779

כלאים כג

14 ינו 2019

יום ב

ח שבט 5779

כלאים כד

15 ינו 2019

יום ג

ט שבט 5779

כלאים כה

16 ינו 2019

יום ד

י שבט 5779

כלאים כו

17 ינו 2019

יום ה

יא שבט 5779

כלאים כז

18 ינו 2019

יום ו

יב שבט 5779

כלאים כח

19 ינו 2019

שבת

יג שבט 5779

כלאים כט

20 ינו 2019

יום א

יד שבט 5779

כלאים ל

21 ינו 2019

יום ב

טו שבט 5779

כלאים לא

22 ינו 2019

יום ג

טז שבט 5779

כלאים לב

23 ינו 2019

יום ד

יז שבט 5779

כלאים לג

24 ינו 2019

יום ה

יח שבט 5779

כלאים לד

25 ינו 2019

יום ו

יט שבט 5779

כלאים לה

26 ינו 2019

שבת

כ שבט 5779

כלאים לו

27 ינו 2019

יום א

כא שבט 5779

כלאים לז

28 ינו 2019

יום ב

כב שבט 5779

כלאים לח

29 ינו 2019

יום ג

כג שבט 5779

כלאים לט

30 ינו 2019

יום ד

כד שבט 5779

כלאים מ

31 ינו 2019

יום ה

כה שבט 5779

כלאים מא

1 פבר 2019

יום ו

כו שבט 5779

כלאים מב

2 פבר 2019

שבת

כז שבט 5779

כלאים מג

3 פבר 2019

יום א

כח שבט 5779

כלאים מד

4 פבר 2019

יום ב

כט שבט 5779

שביעית א

5 פבר 2019

יום ג

ל שבט 5779

שביעית ב

6 פבר 2019

יום ד

א אדר א 5779

שביעית ג

7 פבר 2019

יום ה

ב אדר א 5779

שביעית ד

8 פבר 2019

יום ו

ג אדר א 5779

שביעית ה

9 פבר 2019

שבת

ד אדר א 5779

שביעית ו

10 פבר 2019

יום א

ה אדר א 5779

שביעית ז

11 פבר 2019

יום ב

ו אדר א 5779

שביעית ח

12 פבר 2019

יום ג

ז אדר א 5779

שביעית ט

13 פבר 2019

יום ד

ח אדר א 5779

שביעית י

14 פבר 2019

יום ה

ט אדר א 5779

שביעית יא

15 פבר 2019

יום ו

י אדר א 5779

שביעית יב

16 פבר 2019

שבת

יא אדר א 5779

שביעית יג

17 פבר 2019

יום א

יב אדר א 5779

שביעית יד

18 פבר 2019

יום ב

יג אדר א 5779

שביעית טו

19 פבר 2019

יום ג

יד אדר א 5779

שביעית טז

20 פבר 2019

יום ד

טו אדר א 5779

שביעית יז

21 פבר 2019

יום ה

טז אדר א 5779

שביעית יח

22 פבר 2019

יום ו

יז אדר א 5779

שביעית יט

23 פבר 2019

שבת

יח אדר א 5779

שביעית כ

24 פבר 2019

יום א

יט אדר א 5779

שביעית כא

25 פבר 2019

יום ב

כ אדר א 5779

שביעית כב

26 פבר 2019

יום ג

כא אדר א 5779

שביעית כג

27 פבר 2019

יום ד

כב אדר א 5779

שביעית כד

28 פבר 2019

יום ה

כג אדר א 5779

שביעית כה

1 מרץ 2019

יום ו

כד אדר א 5779

שביעית כו

2 מרץ 2019

שבת

כה אדר א 5779

שביעית כז

3 מרץ 2019

יום א

כו אדר א 5779

שביעית כח

4 מרץ 2019

יום ב

כז אדר א 5779

שביעית כט

5 מרץ 2019

יום ג

כח אדר א 5779

שביעית ל

6 מרץ 2019

יום ד

כט אדר א 5779

שביעית לא

7 מרץ 2019

יום ה

ל אדר א 5779

תרומות א

8 מרץ 2019

יום ו

א אדר ב 5779

תרומות ב

9 מרץ 2019

שבת

ב אדר ב 5779

תרומות ג

10 מרץ 2019

יום א

ג אדר ב 5779

תרומות ד

11 מרץ 2019

יום ב

ד אדר ב 5779

תרומות ה

12 מרץ 2019

יום ג

ה אדר ב 5779

תרומות ו

13 מרץ 2019

יום ד

ו אדר ב 5779

תרומות ז

14 מרץ 2019

יום ה

ז אדר ב 5779

תרומות ח

15 מרץ 2019

יום ו

ח אדר ב 5779

תרומות ט

16 מרץ 2019

שבת

ט אדר ב 5779

תרומות י

17 מרץ 2019

יום א

י אדר ב 5779

תרומות יא

18 מרץ 2019

יום ב

יא אדר ב 5779

תרומות יב

19 מרץ 2019

יום ג

יב אדר ב 5779

תרומות יג

20 מרץ 2019

יום ד

יג אדר ב 5779

תרומות יד

21 מרץ 2019

יום ה

יד אדר ב 5779

תרומות טו

22 מרץ 2019

יום ו

טו אדר ב 5779

תרומות טז

23 מרץ 2019

שבת

טז אדר ב 5779

תרומות יז

24 מרץ 2019

יום א

יז אדר ב 5779

תרומות יח

25 מרץ 2019

יום ב

יח אדר ב 5779

תרומות יט

26 מרץ 2019

יום ג

יט אדר ב 5779

תרומות כ

27 מרץ 2019

יום ד

כ אדר ב 5779

תרומות כא

28 מרץ 2019

יום ה

כא אדר ב 5779

תרומות כב

29 מרץ 2019

יום ו

כב אדר ב 5779

תרומות כג

30 מרץ 2019

שבת

כג אדר ב 5779

תרומות כד

31 מרץ 2019

יום א

כד אדר ב 5779

תרומות כה

1 אפר 2019

יום ב

כה אדר ב 5779

תרומות כו

2 אפר 2019

יום ג

כו אדר ב 5779

תרומות כז

3 אפר 2019

יום ד

כז אדר ב 5779

תרומות כח

4 אפר 2019

יום ה

כח אדר ב 5779

תרומות כט

5 אפר 2019

יום ו

כט אדר ב 5779

תרומות ל

6 אפר 2019

שבת

א ניסן 5779

תרומות לא

7 אפר 2019

יום א

ב ניסן 5779

תרומות לב

8 אפר 2019

יום ב

ג ניסן 5779

תרומות לג

9 אפר 2019

יום ג

ד ניסן 5779

תרומות לד

10 אפר 2019

יום ד

ה ניסן 5779

תרומות לה

11 אפר 2019

יום ה

ו ניסן 5779

תרומות לו

12 אפר 2019

יום ו

ז ניסן 5779

תרומות לז

13 אפר 2019

שבת

ח ניסן 5779

תרומות לח

14 אפר 2019

יום א

ט ניסן 5779

תרומות לט

15 אפר 2019

יום ב

י ניסן 5779

תרומות מ

16 אפר 2019

יום ג

יא ניסן 5779

תרומות מא

17 אפר 2019

יום ד

יב ניסן 5779

תרומות מב

18 אפר 2019

יום ה

יג ניסן 5779

תרומות מג

19 אפר 2019

יום ו

יד ניסן 5779

תרומות מד

20 אפר 2019

שבת

טו ניסן 5779

תרומות מה

21 אפר 2019

יום א

טז ניסן 5779

תרומות מו

22 אפר 2019

יום ב

יז ניסן 5779

תרומות מז

23 אפר 2019

יום ג

יח ניסן 5779

תרומות מח

24 אפר 2019

יום ד

יט ניסן 5779

תרומות מט

25 אפר 2019

יום ה

כ ניסן 5779

תרומות נ

26 אפר 2019

יום ו

כא ניסן 5779

תרומות נא

27 אפר 2019

שבת

כב ניסן 5779

תרומות נב

28 אפר 2019

יום א

כג ניסן 5779

תרומות נג

29 אפר 2019

יום ב

כד ניסן 5779

תרומות נד

30 אפר 2019

יום ג

כה ניסן 5779

תרומות נה

1 מאי 2019

יום ד

כו ניסן 5779

תרומות נו

2 מאי 2019

יום ה

כז ניסן 5779

תרומות נז

3 מאי 2019

יום ו

כח ניסן 5779

תרומות נח

4 מאי 2019

שבת

כט ניסן 5779

תרומות נט

5 מאי 2019

יום א

ל ניסן 5779

מעשרות א

6 מאי 2019

יום ב

א אייר 5779

מעשרות ב

7 מאי 2019

יום ג

ב אייר 5779

מעשרות ג

8 מאי 2019

יום ד

ג אייר 5779

מעשרות ד

9 מאי 2019

יום ה

ד אייר 5779

מעשרות ה

10 מאי 2019

יום ו

ה אייר 5779

מעשרות ו

11 מאי 2019

שבת

ו אייר 5779

מעשרות ז

12 מאי 2019

יום א

ז אייר 5779

מעשרות ח

13 מאי 2019

יום ב

ח אייר 5779

מעשרות ט

14 מאי 2019

יום ג

ט אייר 5779

מעשרות י

15 מאי 2019

יום ד

י אייר 5779

מעשרות יא

16 מאי 2019

יום ה

יא אייר 5779

מעשרות יב

17 מאי 2019

יום ו

יב אייר 5779

מעשרות יג

18 מאי 2019

שבת

יג אייר 5779

מעשרות יד

19 מאי 2019

יום א

יד אייר 5779

מעשרות טו

20 מאי 2019

יום ב

טו אייר 5779

מעשרות טז

21 מאי 2019

יום ג

טז אייר 5779

מעשרות יז

22 מאי 2019

יום ד

יז אייר 5779

מעשרות יח

23 מאי 2019

יום ה

יח אייר 5779

מעשרות יט

24 מאי 2019

יום ו

יט אייר 5779

מעשרות כ

25 מאי 2019

שבת

כ אייר 5779

מעשרות כא

26 מאי 2019

יום א

כא אייר 5779

מעשרות כב

27 מאי 2019

יום ב

כב אייר 5779

מעשרות כג

28 מאי 2019

יום ג

כג אייר 5779

מעשרות כד

29 מאי 2019

יום ד

כד אייר 5779

מעשרות כה

30 מאי 2019

יום ה

כה אייר 5779

מעשרות כו

31 מאי 2019

יום ו

כו אייר 5779

מעשר שני א

1 יונ 2019

שבת

כז אייר 5779

מעשר שני ב

2 יונ 2019

יום א

כח אייר 5779

מעשר שני ג

3 יונ 2019

יום ב

כט אייר 5779

מעשר שני ד

4 יונ 2019

יום ג

א סיון 5779

מעשר שני ה

5 יונ 2019

יום ד

ב סיון 5779

מעשר שני ו

6 יונ 2019

יום ה

ג סיון 5779

מעשר שני ז

7 יונ 2019

יום ו

ד סיון 5779

מעשר שני ח

8 יונ 2019

שבת

ה סיון 5779

מעשר שני ט

9 יונ 2019

יום א

ו סיון 5779

מעשר שני י

10 יונ 2019

יום ב

ז סיון 5779

מעשר שני יא

11 יונ 2019

יום ג

ח סיון 5779

מעשר שני יב

12 יונ 2019

יום ד

ט סיון 5779

מעשר שני יג

13 יונ 2019

יום ה

י סיון 5779

מעשר שני יד

14 יונ 2019

יום ו

יא סיון 5779

מעשר שני טו

15 יונ 2019

שבת

יב סיון 5779

מעשר שני טז

16 יונ 2019

יום א

יג סיון 5779

מעשר שני יז

17 יונ 2019

יום ב

יד סיון 5779

מעשר שני יח

18 יונ 2019

יום ג

טו סיון 5779

מעשר שני יט

19 יונ 2019

יום ד

טז סיון 5779

מעשר שני כ

20 יונ 2019

יום ה

יז סיון 5779

מעשר שני כא

21 יונ 2019

יום ו

יח סיון 5779

מעשר שני כב

22 יונ 2019

שבת

יט סיון 5779

מעשר שני כג

23 יונ 2019

יום א

כ סיון 5779

מעשר שני כד

24 יונ 2019

יום ב

כא סיון 5779

מעשר שני כה

25 יונ 2019

יום ג

כב סיון 5779

מעשר שני כו

26 יונ 2019

יום ד

כג סיון 5779

מעשר שני כז

27 יונ 2019

יום ה

כד סיון 5779

מעשר שני כח

28 יונ 2019

יום ו

כה סיון 5779

מעשר שני כט

29 יונ 2019

שבת

כו סיון 5779

מעשר שני ל

30 יונ 2019

יום א

כז סיון 5779

מעשר שני לא

1 יול 2019

יום ב

כח סיון 5779

מעשר שני לב

2 יול 2019

יום ג

כט סיון 5779

מעשר שני לג

3 יול 2019

יום ד

ל סיון 5779

חלה א

4 יול 2019

יום ה

א תמוז 5779

חלה ב

5 יול 2019

יום ו

ב תמוז 5779

חלה ג

6 יול 2019

שבת

ג תמוז 5779

חלה ד

7 יול 2019

יום א

ד תמוז 5779

חלה ה

8 יול 2019

יום ב

ה תמוז 5779

חלה ו

9 יול 2019

יום ג

ו תמוז 5779

חלה ז

10 יול 2019

יום ד

ז תמוז 5779

חלה ח

11 יול 2019

יום ה

ח תמוז 5779

חלה ט

12 יול 2019

יום ו

ט תמוז 5779

חלה י

13 יול 2019

שבת

י תמוז 5779

חלה יא

14 יול 2019

יום א

יא תמוז 5779

חלה יב

15 יול 2019

יום ב

יב תמוז 5779

חלה יג

16 יול 2019

יום ג

יג תמוז 5779

חלה יד

17 יול 2019

יום ד

יד תמוז 5779

חלה טו

18 יול 2019

יום ה

טו תמוז 5779

חלה טז

19 יול 2019

יום ו

טז תמוז 5779

חלה יז

20 יול 2019

שבת

יז תמוז 5779

חלה יח

21 יול 2019

יום א

יח תמוז 5779

חלה יט

22 יול 2019

יום ב

יט תמוז 5779

חלה כ

23 יול 2019

יום ג

כ תמוז 5779

חלה כא

24 יול 2019

יום ד

כא תמוז 5779

חלה כב

25 יול 2019

יום ה

כב תמוז 5779

חלה כג

26 יול 2019

יום ו

כג תמוז 5779

חלה כד

27 יול 2019

שבת

כד תמוז 5779

חלה כה

28 יול 2019

יום א

כה תמוז 5779

חלה כו

29 יול 2019

יום ב

כו תמוז 5779

חלה כז

30 יול 2019

יום ג

כז תמוז 5779

חלה כח

31 יול 2019

יום ד

כח תמוז 5779

ערלה א

1 אוג 2019

יום ה

כט תמוז 5779

ערלה ב

2 אוג 2019

יום ו

א אב 5779

ערלה ג

3 אוג 2019

שבת

ב אב 5779

ערלה ד

4 אוג 2019

יום א

ג אב 5779

ערלה ה

5 אוג 2019

יום ב

ד אב 5779

ערלה ו

6 אוג 2019

יום ג

ה אב 5779

ערלה ז

7 אוג 2019

יום ד

ו אב 5779

ערלה ח

8 אוג 2019

יום ה

ז אב 5779

ערלה ט

9 אוג 2019

יום ו

ח אב 5779

ערלה י

10 אוג 2019

שבת

ט אב 5779

ערלה יא

11 אוג 2019

יום א

י אב 5779

12 אוג 2019

יום ב

יא אב 5779

ערלה יב

13 אוג 2019

יום ג

יב אב 5779

ערלה יג

14 אוג 2019

יום ד

יג אב 5779

ערלה יד

15 אוג 2019

יום ה

יד אב 5779

ערלה טו

16 אוג 2019

יום ו

טו אב 5779

ערלה טז

17 אוג 2019

שבת

טז אב 5779

ערלה יז

18 אוג 2019

יום א

יז אב 5779

ערלה יח

19 אוג 2019

יום ב

יח אב 5779

ערלה יט

20 אוג 2019

יום ג

יט אב 5779

ערלה כ

21 אוג 2019

יום ד

כ אב 5779

ביכורים א

22 אוג 2019

יום ה

כא אב 5779

ביכורים ב

23 אוג 2019

יום ו

כב אב 5779

ביכורים ג

24 אוג 2019

שבת

כג אב 5779

ביכורים ד

25 אוג 2019

יום א

כד אב 5779

ביכורים ה

26 אוג 2019

יום ב

כה אב 5779

ביכורים ו

27 אוג 2019

יום ג

כו אב 5779

ביכורים ז

28 אוג 2019

יום ד

כז אב 5779

ביכורים ח

29 אוג 2019

יום ה

כח אב 5779

ביכורים ט

30 אוג 2019

יום ו

כט אב 5779

ביכורים י

31 אוג 2019

שבת

ל אב 5779

ביכורים יא

1 ספט 2019

יום א

א אלול 5779

ביכורים יב

2 ספט 2019

יום ב

ב אלול 5779

ביכורים יג

3 ספט 2019

יום ג

ג אלול 5779

שבת א

4 ספט 2019

יום ד

ד אלול 5779

שבת ב

5 ספט 2019

יום ה

ה אלול 5779

שבת ג

6 ספט 2019

יום ו

ו אלול 5779

שבת ד

7 ספט 2019

שבת

ז אלול 5779

שבת ה

8 ספט 2019

יום א

ח אלול 5779

שבת ו

9 ספט 2019

יום ב

ט אלול 5779

שבת ז

10 ספט 2019

יום ג

י אלול 5779

שבת ח

11 ספט 2019

יום ד

יא אלול 5779

שבת ט

12 ספט 2019

יום ה

יב אלול 5779

שבת י

13 ספט 2019

יום ו

יג אלול 5779

שבת יא

14 ספט 2019

שבת

יד אלול 5779

שבת יב

15 ספט 2019

יום א

טו אלול 5779

שבת יג

16 ספט 2019

יום ב

טז אלול 5779

שבת יד

17 ספט 2019

יום ג

יז אלול 5779

שבת טו

18 ספט 2019

יום ד

יח אלול 5779

שבת טז

19 ספט 2019

יום ה

יט אלול 5779

שבת יז

20 ספט 2019

יום ו

כ אלול 5779

שבת יח

21 ספט 2019

שבת

כא אלול 5779

שבת יט

22 ספט 2019

יום א

כב אלול 5779

שבת כ

23 ספט 2019

יום ב

כג אלול 5779

שבת כא

24 ספט 2019

יום ג

כד אלול 5779

שבת כב

25 ספט 2019

יום ד

כה אלול 5779

שבת כג

26 ספט 2019

יום ה

כו אלול 5779

שבת כד

27 ספט 2019

יום ו

כז אלול 5779

שבת כה

28 ספט 2019

שבת

כח אלול 5779

שבת כו

29 ספט 2019

יום א

כט אלול 5779

שבת כז

30 ספט 2019

יום ב

א תשרי 5780

שבת כח

1 אוק 2019

יום ג

ב תשרי 5780

שבת כט

2 אוק 2019

יום ד

ג תשרי 5780

שבת ל

3 אוק 2019

יום ה

ד תשרי 5780

שבת לא

4 אוק 2019

יום ו

ה תשרי 5780

שבת לב

5 אוק 2019

שבת

ו תשרי 5780

שבת לג

6 אוק 2019

יום א

ז תשרי 5780

שבת לד

7 אוק 2019

יום ב

ח תשרי 5780

שבת לה

8 אוק 2019

יום ג

ט תשרי 5780

שבת לו

9 אוק 2019

יום ד

י תשרי 5780

10 אוק 2019

יום ה

יא תשרי 5780

שבת לז

11 אוק 2019

יום ו

יב תשרי 5780

שבת לח

12 אוק 2019

שבת

יג תשרי 5780

שבת לט

13 אוק 2019

יום א

יד תשרי 5780

שבת מ

14 אוק 2019

יום ב

טו תשרי 5780

שבת מא

15 אוק 2019

יום ג

טז תשרי 5780

שבת מב

16 אוק 2019

יום ד

יז תשרי 5780

שבת מג

17 אוק 2019

יום ה

יח תשרי 5780

שבת מד

18 אוק 2019

יום ו

יט תשרי 5780

שבת מה

19 אוק 2019

שבת

כ תשרי 5780

שבת מו

20 אוק 2019

יום א

כא תשרי 5780

שבת מז

21 אוק 2019

יום ב

כב תשרי 5780

שבת מח

22 אוק 2019

יום ג

כג תשרי 5780

שבת מט

23 אוק 2019

יום ד

כד תשרי 5780

שבת נ

24 אוק 2019

יום ה

כה תשרי 5780

שבת נא

25 אוק 2019

יום ו

כו תשרי 5780

שבת נב

26 אוק 2019

שבת

כז תשרי 5780

שבת נג

27 אוק 2019

יום א

כח תשרי 5780

שבת נד

28 אוק 2019

יום ב

כט תשרי 5780

שבת נה

29 אוק 2019

יום ג

ל תשרי 5780

שבת נו

30 אוק 2019

יום ד

א חשון 5780

שבת נז

31 אוק 2019

יום ה

ב חשון 5780

שבת נח

1 נוב 2019

יום ו

ג חשון 5780

שבת נט

2 נוב 2019

שבת

ד חשון 5780

שבת ס

3 נוב 2019

יום א

ה חשון 5780

שבת סא

4 נוב 2019

יום ב

ו חשון 5780

שבת סב

5 נוב 2019

יום ג

ז חשון 5780

שבת סג

6 נוב 2019

יום ד

ח חשון 5780

שבת סד

7 נוב 2019

יום ה

ט חשון 5780

שבת סה

8 נוב 2019

יום ו

י חשון 5780

שבת סו

9 נוב 2019

שבת

יא חשון 5780

שבת סז

10 נוב 2019

יום א

יב חשון 5780

שבת סח

11 נוב 2019

יום ב

יג חשון 5780

שבת סט

12 נוב 2019

יום ג

יד חשון 5780

שבת ע

13 נוב 2019

יום ד

טו חשון 5780

שבת עא

14 נוב 2019

יום ה

טז חשון 5780

שבת עב

15 נוב 2019

יום ו

יז חשון 5780

שבת עג

16 נוב 2019

שבת

יח חשון 5780

שבת עד

17 נוב 2019

יום א

יט חשון 5780

שבת עה

18 נוב 2019

יום ב

כ חשון 5780

שבת עו

19 נוב 2019

יום ג

כא חשון 5780

שבת עז

20 נוב 2019

יום ד

כב חשון 5780

שבת עח

21 נוב 2019

יום ה

כג חשון 5780

שבת עט

22 נוב 2019

יום ו

כד חשון 5780

שבת פ

23 נוב 2019

שבת

כה חשון 5780

שבת פא

24 נוב 2019

יום א

כו חשון 5780

שבת פב

25 נוב 2019

יום ב

כז חשון 5780

שבת פג

26 נוב 2019

יום ג

כח חשון 5780

שבת פד

27 נוב 2019

יום ד

כט חשון 5780

שבת פה

28 נוב 2019

יום ה

ל חשון 5780

שבת פו

29 נוב 2019

יום ו

א כסלו 5780

שבת פז

30 נוב 2019

שבת

ב כסלו 5780

שבת פח

1 דצמ 2019

יום א

ג כסלו 5780

שבת פט

2 דצמ 2019

יום ב

ד כסלו 5780

שבת צ

3 דצמ 2019

יום ג

ה כסלו 5780

שבת צא

4 דצמ 2019

יום ד

ו כסלו 5780

שבת צב

5 דצמ 2019

יום ה

ז כסלו 5780

עירובין א

6 דצמ 2019

יום ו

ח כסלו 5780

עירובין ב

7 דצמ 2019

שבת

ט כסלו 5780

עירובין ג

8 דצמ 2019

יום א

י כסלו 5780

עירובין ד

9 דצמ 2019

יום ב

יא כסלו 5780

עירובין ה

10 דצמ 2019

יום ג

יב כסלו 5780

עירובין ו

11 דצמ 2019

יום ד

יג כסלו 5780

עירובין ז

12 דצמ 2019

יום ה

יד כסלו 5780

עירובין ח

13 דצמ 2019

יום ו

טו כסלו 5780

עירובין ט

14 דצמ 2019

שבת

טז כסלו 5780

עירובין י

15 דצמ 2019

יום א

יז כסלו 5780

עירובין יא

16 דצמ 2019

יום ב

יח כסלו 5780

עירובין יב

17 דצמ 2019

יום ג

יט כסלו 5780

עירובין יג

18 דצמ 2019

יום ד

כ כסלו 5780

עירובין יד

19 דצמ 2019

יום ה

כא כסלו 5780

עירובין טו

20 דצמ 2019

יום ו

כב כסלו 5780

עירובין טז

21 דצמ 2019

שבת

כג כסלו 5780

עירובין יז

22 דצמ 2019

יום א

כד כסלו 5780

עירובין יח

23 דצמ 2019

יום ב

כה כסלו 5780

עירובין יט

24 דצמ 2019

יום ג

כו כסלו 5780

עירובין כ

25 דצמ 2019

יום ד

כז כסלו 5780

עירובין כא

26 דצמ 2019

יום ה

כח כסלו 5780

עירובין כב

27 דצמ 2019

יום ו

כט כסלו 5780

עירובין כג

28 דצמ 2019

שבת

ל כסלו 5780

עירובין כד

29 דצמ 2019

יום א

א טבת 5780

עירובין כה

30 דצמ 2019

יום ב

ב טבת 5780

עירובין כו

31 דצמ 2019

יום ג

ג טבת 5780

עירובין כז

1 ינו 2020

יום ד

ד טבת 5780

עירובין כח

2 ינו 2020

יום ה

ה טבת 5780

עירובין כט

3 ינו 2020

יום ו

ו טבת 5780

עירובין ל

4 ינו 2020

שבת

ז טבת 5780

עירובין לא

5 ינו 2020

יום א

ח טבת 5780

עירובין לב

6 ינו 2020

יום ב

ט טבת 5780

עירובין לג

7 ינו 2020

יום ג

י טבת 5780

עירובין לד

8 ינו 2020

יום ד

יא טבת 5780

עירובין לה

9 ינו 2020

יום ה

יב טבת 5780

עירובין לו

10 ינו 2020

יום ו

יג טבת 5780

עירובין לז

11 ינו 2020

שבת

יד טבת 5780

עירובין לח

12 ינו 2020

יום א

טו טבת 5780

עירובין לט

13 ינו 2020

יום ב

טז טבת 5780

עירובין מ

14 ינו 2020

יום ג

יז טבת 5780

עירובין מא

15 ינו 2020

יום ד

יח טבת 5780

עירובין מב

16 ינו 2020

יום ה

יט טבת 5780

עירובין מג

17 ינו 2020

יום ו

כ טבת 5780

עירובין מד

18 ינו 2020

שבת

כא טבת 5780

עירובין מה

19 ינו 2020

יום א

כב טבת 5780

עירובין מו

20 ינו 2020

יום ב

כג טבת 5780

עירובין מז

21 ינו 2020

יום ג

כד טבת 5780

עירובין מח

22 ינו 2020

יום ד

כה טבת 5780

עירובין מט

23 ינו 2020

יום ה

כו טבת 5780

עירובין נ

24 ינו 2020

יום ו

כז טבת 5780

עירובין נא

25 ינו 2020

שבת

כח טבת 5780

עירובין נב

26 ינו 2020

יום א

כט טבת 5780

עירובין נג

27 ינו 2020

יום ב

א שבט 5780

עירובין נד

28 ינו 2020

יום ג

ב שבט 5780

עירובין נה

29 ינו 2020

יום ד

ג שבט 5780

עירובין נו

30 ינו 2020

יום ה

ד שבט 5780

עירובין נז

31 ינו 2020

יום ו

ה שבט 5780

עירובין נח

1 פבר 2020

שבת

ו שבט 5780

עירובין נט

2 פבר 2020

יום א

ז שבט 5780

עירובין ס

3 פבר 2020

יום ב

ח שבט 5780

עירובין סא

4 פבר 2020

יום ג

ט שבט 5780

עירובין סב

5 פבר 2020

יום ד

י שבט 5780

עירובין סג

6 פבר 2020

יום ה

יא שבט 5780

עירובין סד

7 פבר 2020

יום ו

יב שבט 5780

עירובין סה

8 פבר 2020

שבת

יג שבט 5780

פסחים א

9 פבר 2020

יום א

יד שבט 5780

פסחים ב

10 פבר 2020

יום ב

טו שבט 5780

פסחים ג

11 פבר 2020

יום ג

טז שבט 5780

פסחים ד

12 פבר 2020

יום ד

יז שבט 5780

פסחים ה

13 פבר 2020

יום ה

יח שבט 5780

פסחים ו

14 פבר 2020

יום ו

יט שבט 5780

פסחים ז

15 פבר 2020

שבת

כ שבט 5780

פסחים ח

16 פבר 2020

יום א

כא שבט 5780

פסחים ט

17 פבר 2020

יום ב

כב שבט 5780

פסחים י

18 פבר 2020

יום ג

כג שבט 5780

פסחים יא

19 פבר 2020

יום ד

כד שבט 5780

פסחים יב

20 פבר 2020

יום ה

כה שבט 5780

פסחים יג

21 פבר 2020

יום ו

כו שבט 5780

פסחים יד

22 פבר 2020

שבת

כז שבט 5780

פסחים טו

23 פבר 2020

יום א

כח שבט 5780

פסחים טז

24 פבר 2020

יום ב

כט שבט 5780

פסחים יז

25 פבר 2020

יום ג

ל שבט 5780

פסחים יח

26 פבר 2020

יום ד

א אדר 5780

פסחים יט

27 פבר 2020

יום ה

ב אדר 5780

פסחים כ

28 פבר 2020

יום ו

ג אדר 5780

פסחים כא

29 פבר 2020

שבת

ד אדר 5780

פסחים כב

1 מרץ 2020

יום א

ה אדר 5780

פסחים כג

2 מרץ 2020

יום ב

ו אדר 5780

פסחים כד

3 מרץ 2020

יום ג

ז אדר 5780

פסחים כה

4 מרץ 2020

יום ד

ח אדר 5780

פסחים כו

5 מרץ 2020

יום ה

ט אדר 5780

פסחים כז

6 מרץ 2020

יום ו

י אדר 5780

פסחים כח

7 מרץ 2020

שבת

יא אדר 5780

פסחים כט

8 מרץ 2020

יום א

יב אדר 5780

פסחים ל

9 מרץ 2020

יום ב

יג אדר 5780

פסחים לא

10 מרץ 2020

יום ג

יד אדר 5780

פסחים לב

11 מרץ 2020

יום ד

טו אדר 5780

פסחים לג

12 מרץ 2020

יום ה

טז אדר 5780

פסחים לד

13 מרץ 2020

יום ו

יז אדר 5780

פסחים לה

14 מרץ 2020

שבת

יח אדר 5780

פסחים לו

15 מרץ 2020

יום א

יט אדר 5780

פסחים לז

16 מרץ 2020

יום ב

כ אדר 5780

פסחים לח

17 מרץ 2020

יום ג

כא אדר 5780

פסחים לט

18 מרץ 2020

יום ד

כב אדר 5780

פסחים מ

19 מרץ 2020

יום ה

כג אדר 5780

פסחים מא

20 מרץ 2020

יום ו

כד אדר 5780

פסחים מב

21 מרץ 2020

שבת

כה אדר 5780

פסחים מג

22 מרץ 2020

יום א

כו אדר 5780

פסחים מד

23 מרץ 2020

יום ב

כז אדר 5780

פסחים מה

24 מרץ 2020

יום ג

כח אדר 5780

פסחים מו

25 מרץ 2020

יום ד

כט אדר 5780

פסחים מז

26 מרץ 2020

יום ה

א ניסן 5780

פסחים מח

27 מרץ 2020

יום ו

ב ניסן 5780

פסחים מט

28 מרץ 2020

שבת

ג ניסן 5780

פסחים נ

29 מרץ 2020

יום א

ד ניסן 5780

פסחים נא

30 מרץ 2020

יום ב

ה ניסן 5780

פסחים נב

31 מרץ 2020

יום ג

ו ניסן 5780

פסחים נג

1 אפר 2020

יום ד

ז ניסן 5780

פסחים נד

2 אפר 2020

יום ה

ח ניסן 5780

פסחים נה

3 אפר 2020

יום ו

ט ניסן 5780

פסחים נו

4 אפר 2020

שבת

י ניסן 5780

פסחים נז

5 אפר 2020

יום א

יא ניסן 5780

פסחים נח

6 אפר 2020

יום ב

יב ניסן 5780

פסחים נט

7 אפר 2020

יום ג

יג ניסן 5780

פסחים ס

8 אפר 2020

יום ד

יד ניסן 5780

פסחים סא

9 אפר 2020

יום ה

טו ניסן 5780

פסחים סב

10 אפר 2020

יום ו

טז ניסן 5780

פסחים סג

11 אפר 2020

שבת

יז ניסן 5780

פסחים סד

12 אפר 2020

יום א

יח ניסן 5780

פסחים סה

13 אפר 2020

יום ב

יט ניסן 5780

פסחים סו

14 אפר 2020

יום ג

כ ניסן 5780

פסחים סז

15 אפר 2020

יום ד

כא ניסן 5780

פסחים סח

16 אפר 2020

יום ה

כב ניסן 5780

פסחים סט

17 אפר 2020

יום ו

כג ניסן 5780

פסחים ע

18 אפר 2020

שבת

כד ניסן 5780

פסחים עא

19 אפר 2020

יום א

כה ניסן 5780

ביצה א

20 אפר 2020

יום ב

כו ניסן 5780

ביצה ב

21 אפר 2020

יום ג

כז ניסן 5780

ביצה ג

22 אפר 2020

יום ד

כח ניסן 5780

ביצה ד

23 אפר 2020

יום ה

כט ניסן 5780

ביצה ה

24 אפר 2020

יום ו

ל ניסן 5780

ביצה ו

25 אפר 2020

שבת

א אייר 5780

ביצה ז

26 אפר 2020

יום א

ב אייר 5780

ביצה ח

27 אפר 2020

יום ב

ג אייר 5780

ביצה ט

28 אפר 2020

יום ג

ד אייר 5780

ביצה י

29 אפר 2020

יום ד

ה אייר 5780

ביצה יא

30 אפר 2020

יום ה

ו אייר 5780

ביצה יב

1 מאי 2020

יום ו

ז אייר 5780

ביצה יג

2 מאי 2020

שבת

ח אייר 5780

ביצה יד

3 מאי 2020

יום א

ט אייר 5780

ביצה טו

4 מאי 2020

יום ב

י אייר 5780

ביצה טז

5 מאי 2020

יום ג

יא אייר 5780

ביצה יז

6 מאי 2020

יום ד

יב אייר 5780

ביצה יח

7 מאי 2020

יום ה

יג אייר 5780

ביצה יט

8 מאי 2020

יום ו

יד אייר 5780

ביצה כ

9 מאי 2020

שבת

טו אייר 5780

ביצה כא

10 מאי 2020

יום א

טז אייר 5780

ביצה כב

11 מאי 2020

יום ב

יז אייר 5780

ראש השנה א

12 מאי 2020

יום ג

יח אייר 5780

ראש השנה ב

13 מאי 2020

יום ד

יט אייר 5780

ראש השנה ג

14 מאי 2020

יום ה

כ אייר 5780

ראש השנה ד

15 מאי 2020

יום ו

כא אייר 5780

ראש השנה ה

16 מאי 2020

שבת

כב אייר 5780

ראש השנה ו

17 מאי 2020

יום א

כג אייר 5780

ראש השנה ז

18 מאי 2020

יום ב

כד אייר 5780

ראש השנה ח

19 מאי 2020

יום ג

כה אייר 5780

ראש השנה ט

20 מאי 2020

יום ד

כו אייר 5780

ראש השנה י

21 מאי 2020

יום ה

כז אייר 5780

ראש השנה יא

22 מאי 2020

יום ו

כח אייר 5780

ראש השנה יב

23 מאי 2020

שבת

כט אייר 5780

ראש השנה יג

24 מאי 2020

יום א

א סיון 5780

ראש השנה יד

25 מאי 2020

יום ב

ב סיון 5780

ראש השנה טו

26 מאי 2020

יום ג

ג סיון 5780

ראש השנה טז

27 מאי 2020

יום ד

ד סיון 5780

ראש השנה יז

28 מאי 2020

יום ה

ה סיון 5780

ראש השנה יח

29 מאי 2020

יום ו

ו סיון 5780

ראש השנה יט

30 מאי 2020

שבת

ז סיון 5780

ראש השנה כ

31 מאי 2020

יום א

ח סיון 5780

ראש השנה כא

1 יונ 2020

יום ב

ט סיון 5780

ראש השנה כב

2 יונ 2020

יום ג

י סיון 5780

יומא א

3 יונ 2020

יום ד

יא סיון 5780

יומא ב

4 יונ 2020

יום ה

יב סיון 5780

יומא ג

5 יונ 2020

יום ו

יג סיון 5780

יומא ד

6 יונ 2020

שבת

יד סיון 5780

יומא ה

7 יונ 2020

יום א

טו סיון 5780

יומא ו

8 יונ 2020

יום ב

טז סיון 5780

יומא ז

9 יונ 2020

יום ג

יז סיון 5780

יומא ח

10 יונ 2020

יום ד

יח סיון 5780

יומא ט

11 יונ 2020

יום ה

יט סיון 5780

יומא י

12 יונ 2020

יום ו

כ סיון 5780

יומא יא

13 יונ 2020

שבת

כא סיון 5780

יומא יב

14 יונ 2020

יום א

כב סיון 5780

יומא יג

15 יונ 2020

יום ב

כג סיון 5780

יומא יד

16 יונ 2020

יום ג

כד סיון 5780

יומא טו

17 יונ 2020

יום ד

כה סיון 5780

יומא טז

18 יונ 2020

יום ה

כו סיון 5780

יומא יז

19 יונ 2020

יום ו

כז סיון 5780

יומא יח

20 יונ 2020

שבת

כח סיון 5780

יומא יט

21 יונ 2020

יום א

כט סיון 5780

יומא כ

22 יונ 2020

יום ב

ל סיון 5780

יומא כא

23 יונ 2020

יום ג

א תמוז 5780

יומא כב

24 יונ 2020

יום ד

ב תמוז 5780

יומא כג

25 יונ 2020

יום ה

ג תמוז 5780

יומא כד

26 יונ 2020

יום ו

ד תמוז 5780

יומא כה

27 יונ 2020

שבת

ה תמוז 5780

יומא כו

28 יונ 2020

יום א

ו תמוז 5780

יומא כז

29 יונ 2020

יום ב

ז תמוז 5780

יומא כח

30 יונ 2020

יום ג

ח תמוז 5780

יומא כט

1 יול 2020

יום ד

ט תמוז 5780

יומא ל

2 יול 2020

יום ה

י תמוז 5780

יומא לא

3 יול 2020

יום ו

יא תמוז 5780

יומא לב

4 יול 2020

שבת

יב תמוז 5780

יומא לג

5 יול 2020

יום א

יג תמוז 5780

יומא לד

6 יול 2020

יום ב

יד תמוז 5780

יומא לה

7 יול 2020

יום ג

טו תמוז 5780

יומא לו

8 יול 2020

יום ד

טז תמוז 5780

יומא לז

9 יול 2020

יום ה

יז תמוז 5780

יומא לח

10 יול 2020

יום ו

יח תמוז 5780

יומא לט

11 יול 2020

שבת

יט תמוז 5780

יומא מ

12 יול 2020

יום א

כ תמוז 5780

יומא מא

13 יול 2020

יום ב

כא תמוז 5780

יומא מב

14 יול 2020

יום ג

כב תמוז 5780

סוכה א

15 יול 2020

יום ד

כג תמוז 5780

סוכה ב

16 יול 2020

יום ה

כד תמוז 5780

סוכה ג

17 יול 2020

יום ו

כה תמוז 5780

סוכה ד

18 יול 2020

שבת

כו תמוז 5780

סוכה ה

19 יול 2020

יום א

כז תמוז 5780

סוכה ו

20 יול 2020

יום ב

כח תמוז 5780

סוכה ז

21 יול 2020

יום ג

כט תמוז 5780

סוכה ח

22 יול 2020

יום ד

א אב 5780

סוכה ט

23 יול 2020

יום ה

ב אב 5780

סוכה י

24 יול 2020

יום ו

ג אב 5780

סוכה יא

25 יול 2020

שבת

ד אב 5780

סוכה יב

26 יול 2020

יום א

ה אב 5780

סוכה יג

27 יול 2020

יום ב

ו אב 5780

סוכה יד

28 יול 2020

יום ג

ז אב 5780

סוכה טו

29 יול 2020

יום ד

ח אב 5780

סוכה טז

30 יול 2020

יום ה

ט אב 5780

31 יול 2020

יום ו

י אב 5780

סוכה יז

1 אוג 2020

שבת

יא אב 5780

סוכה יח

2 אוג 2020

יום א

יב אב 5780

סוכה יט

3 אוג 2020

יום ב

יג אב 5780

סוכה כ

4 אוג 2020

יום ג

יד אב 5780

סוכה כא

5 אוג 2020

יום ד

טו אב 5780

סוכה כב

6 אוג 2020

יום ה

טז אב 5780

סוכה כג

7 אוג 2020

יום ו

יז אב 5780

סוכה כד

8 אוג 2020

שבת

יח אב 5780

סוכה כה

9 אוג 2020

יום א

יט אב 5780

סוכה כו

10 אוג 2020

יום ב

כ אב 5780

תענית א

11 אוג 2020

יום ג

כא אב 5780

תענית ב

12 אוג 2020

יום ד

כב אב 5780

תענית ג

13 אוג 2020

יום ה

כג אב 5780

תענית ד

14 אוג 2020

יום ו

כד אב 5780

תענית ה

15 אוג 2020

שבת

כה אב 5780

תענית ו

16 אוג 2020

יום א

כו אב 5780

תענית ז

17 אוג 2020

יום ב

כז אב 5780

תענית ח

18 אוג 2020

יום ג

כח אב 5780

תענית ט

19 אוג 2020

יום ד

כט אב 5780

תענית י

20 אוג 2020

יום ה

ל אב 5780

תענית יא

21 אוג 2020

יום ו

א אלול 5780

תענית יב

22 אוג 2020

שבת

ב אלול 5780

תענית יג

23 אוג 2020

יום א

ג אלול 5780

תענית יד

24 אוג 2020

יום ב

ד אלול 5780

תענית טו

25 אוג 2020

יום ג

ה אלול 5780

תענית טז

26 אוג 2020

יום ד

ו אלול 5780

תענית יז

27 אוג 2020

יום ה

ז אלול 5780

תענית יח

28 אוג 2020

יום ו

ח אלול 5780

תענית יט

29 אוג 2020

שבת

ט אלול 5780

תענית כ

30 אוג 2020

יום א

י אלול 5780

תענית כא

31 אוג 2020

יום ב

יא אלול 5780

תענית כב

1 ספט 2020

יום ג

יב אלול 5780

תענית כג

2 ספט 2020

יום ד

יג אלול 5780

תענית כד

3 ספט 2020

יום ה

יד אלול 5780

תענית כה

4 ספט 2020

יום ו

טו אלול 5780

תענית כו

5 ספט 2020

שבת

טז אלול 5780

שקלים א

6 ספט 2020

יום א

יז אלול 5780

שקלים ב

7 ספט 2020

יום ב

יח אלול 5780

שקלים ג

8 ספט 2020

יום ג

יט אלול 5780

שקלים ד

9 ספט 2020

יום ד

כ אלול 5780

שקלים ה

10 ספט 2020

יום ה

כא אלול 5780

שקלים ו

11 ספט 2020

יום ו

כב אלול 5780

שקלים ז

12 ספט 2020

שבת

כג אלול 5780

שקלים ח

13 ספט 2020

יום א

כד אלול 5780

שקלים ט

14 ספט 2020

יום ב

כה אלול 5780

שקלים י

15 ספט 2020

יום ג

כו אלול 5780

שקלים יא

16 ספט 2020

יום ד

כז אלול 5780

שקלים יב

17 ספט 2020

יום ה

כח אלול 5780

שקלים יג

18 ספט 2020

יום ו

כט אלול 5780

שקלים יד

19 ספט 2020

שבת

א תשרי 5781

שקלים טו

20 ספט 2020

יום א

ב תשרי 5781

שקלים טז

21 ספט 2020

יום ב

ג תשרי 5781

שקלים יז

22 ספט 2020

יום ג

ד תשרי 5781

שקלים יח

23 ספט 2020

יום ד

ה תשרי 5781

שקלים יט

24 ספט 2020

יום ה

ו תשרי 5781

שקלים כ

25 ספט 2020

יום ו

ז תשרי 5781

שקלים כא

26 ספט 2020

שבת

ח תשרי 5781

שקלים כב

27 ספט 2020

יום א

ט תשרי 5781

שקלים כג

28 ספט 2020

יום ב

י תשרי 5781

29 ספט 2020

יום ג

יא תשרי 5781

שקלים כד

30 ספט 2020

יום ד

יב תשרי 5781

שקלים כה

1 אוק 2020

יום ה

יג תשרי 5781

שקלים כו

2 אוק 2020

יום ו

יד תשרי 5781

שקלים כז

3 אוק 2020

שבת

טו תשרי 5781

שקלים כח

4 אוק 2020

יום א

טז תשרי 5781

שקלים כט

5 אוק 2020

יום ב

יז תשרי 5781

שקלים ל

6 אוק 2020

יום ג

יח תשרי 5781

שקלים לא

7 אוק 2020

יום ד

יט תשרי 5781

שקלים לב

8 אוק 2020

יום ה

כ תשרי 5781

שקלים לג

9 אוק 2020

יום ו

כא תשרי 5781

מגילה א

10 אוק 2020

שבת

כב תשרי 5781

מגילה ב

11 אוק 2020

יום א

כג תשרי 5781

מגילה ג

12 אוק 2020

יום ב

כד תשרי 5781

מגילה ד

13 אוק 2020

יום ג

כה תשרי 5781

מגילה ה

14 אוק 2020

יום ד

כו תשרי 5781

מגילה ו

15 אוק 2020

יום ה

כז תשרי 5781

מגילה ז

16 אוק 2020

יום ו

כח תשרי 5781

מגילה ח

17 אוק 2020

שבת

כט תשרי 5781

מגילה ט

18 אוק 2020

יום א

ל תשרי 5781

מגילה י

19 אוק 2020

יום ב

א חשון 5781

מגילה יא

20 אוק 2020

יום ג

ב חשון 5781

מגילה יב

21 אוק 2020

יום ד

ג חשון 5781

מגילה יג

22 אוק 2020

יום ה

ד חשון 5781

מגילה יד

23 אוק 2020

יום ו

ה חשון 5781

מגילה טו

24 אוק 2020

שבת

ו חשון 5781

מגילה טז

25 אוק 2020

יום א

ז חשון 5781

מגילה יז

26 אוק 2020

יום ב

ח חשון 5781

מגילה יח

27 אוק 2020

יום ג

ט חשון 5781

מגילה יט

28 אוק 2020

יום ד

י חשון 5781

מגילה כ

29 אוק 2020

יום ה

יא חשון 5781

מגילה כא

30 אוק 2020

יום ו

יב חשון 5781

מגילה כב

31 אוק 2020

שבת

יג חשון 5781

מגילה כג

1 נוב 2020

יום א

יד חשון 5781

מגילה כד

2 נוב 2020

יום ב

טו חשון 5781

מגילה כה

3 נוב 2020

יום ג

טז חשון 5781

מגילה כו

4 נוב 2020

יום ד

יז חשון 5781

מגילה כז

5 נוב 2020

יום ה

יח חשון 5781

מגילה כח

6 נוב 2020

יום ו

יט חשון 5781

מגילה כט

7 נוב 2020

שבת

כ חשון 5781

מגילה ל

8 נוב 2020

יום א

כא חשון 5781

מגילה לא

9 נוב 2020

יום ב

כב חשון 5781

מגילה לב

10 נוב 2020

יום ג

כג חשון 5781

מגילה לג

11 נוב 2020

יום ד

כד חשון 5781

מגילה לד

12 נוב 2020

יום ה

כה חשון 5781

חגיגה א

13 נוב 2020

יום ו

כו חשון 5781

חגיגה ב

14 נוב 2020

שבת

כז חשון 5781

חגיגה ג

15 נוב 2020

יום א

כח חשון 5781

חגיגה ד

16 נוב 2020

יום ב

כט חשון 5781

חגיגה ה

17 נוב 2020

יום ג

א כסלו 5781

חגיגה ו

18 נוב 2020

יום ד

ב כסלו 5781

חגיגה ז

19 נוב 2020

יום ה

ג כסלו 5781

חגיגה ח

20 נוב 2020

יום ו

ד כסלו 5781

חגיגה ט

21 נוב 2020

שבת

ה כסלו 5781

חגיגה י

22 נוב 2020

יום א

ו כסלו 5781

חגיגה יא

23 נוב 2020

יום ב

ז כסלו 5781

חגיגה יב

24 נוב 2020

יום ג

ח כסלו 5781

חגיגה יג

25 נוב 2020

יום ד

ט כסלו 5781

חגיגה יד

26 נוב 2020

יום ה

י כסלו 5781

חגיגה טו

27 נוב 2020

יום ו

יא כסלו 5781

חגיגה טז

28 נוב 2020

שבת

יב כסלו 5781

חגיגה יז

29 נוב 2020

יום א

יג כסלו 5781

חגיגה יח

30 נוב 2020

יום ב

יד כסלו 5781

חגיגה יט

1 דצמ 2020

יום ג

טו כסלו 5781

חגיגה כ

2 דצמ 2020

יום ד

טז כסלו 5781

חגיגה כא

3 דצמ 2020

יום ה

יז כסלו 5781

חגיגה כב

4 דצמ 2020

יום ו

יח כסלו 5781

מועד קטן א

5 דצמ 2020

שבת

יט כסלו 5781

מועד קטן ב

6 דצמ 2020

יום א

כ כסלו 5781

מועד קטן ג

7 דצמ 2020

יום ב

כא כסלו 5781

מועד קטן ד

8 דצמ 2020

יום ג

כב כסלו 5781

מועד קטן ה

9 דצמ 2020

יום ד

כג כסלו 5781

מועד קטן ו

10 דצמ 2020

יום ה

כד כסלו 5781

מועד קטן ז

11 דצמ 2020

יום ו

כה כסלו 5781

מועד קטן ח

12 דצמ 2020

שבת

כו כסלו 5781

מועד קטן ט

13 דצמ 2020

יום א

כז כסלו 5781

מועד קטן י

14 דצמ 2020

יום ב

כח כסלו 5781

מועד קטן יא

15 דצמ 2020

יום ג

כט כסלו 5781

מועד קטן יב

16 דצמ 2020

יום ד

א טבת 5781

מועד קטן יג

17 דצמ 2020

יום ה

ב טבת 5781

מועד קטן יד

18 דצמ 2020

יום ו

ג טבת 5781

מועד קטן טו

19 דצמ 2020

שבת

ד טבת 5781

מועד קטן טז

20 דצמ 2020

יום א

ה טבת 5781

מועד קטן יז

21 דצמ 2020

יום ב

ו טבת 5781

מועד קטן יח

22 דצמ 2020

יום ג

ז טבת 5781

מועד קטן יט

23 דצמ 2020

יום ד

ח טבת 5781

יבמות א

24 דצמ 2020

יום ה

ט טבת 5781

יבמות ב

25 דצמ 2020

יום ו

י טבת 5781

יבמות ג

26 דצמ 2020

שבת

יא טבת 5781

יבמות ד

27 דצמ 2020

יום א

יב טבת 5781

יבמות ה

28 דצמ 2020

יום ב

יג טבת 5781

יבמות ו

29 דצמ 2020

יום ג

יד טבת 5781

יבמות ז

30 דצמ 2020

יום ד

טו טבת 5781

יבמות ח

31 דצמ 2020

יום ה

טז טבת 5781

יבמות ט

1 ינו 2021

יום ו

יז טבת 5781

יבמות י

2 ינו 2021

שבת

יח טבת 5781

יבמות יא

3 ינו 2021

יום א

יט טבת 5781

יבמות יב

4 ינו 2021

יום ב

כ טבת 5781

יבמות יג

5 ינו 2021

יום ג

כא טבת 5781

יבמות יד

6 ינו 2021

יום ד

כב טבת 5781

יבמות טו

7 ינו 2021

יום ה

כג טבת 5781

יבמות טז

8 ינו 2021

יום ו

כד טבת 5781

יבמות יז

9 ינו 2021

שבת

כה טבת 5781

יבמות יח

10 ינו 2021

יום א

כו טבת 5781

יבמות יט

11 ינו 2021

יום ב

כז טבת 5781

יבמות כ

12 ינו 2021

יום ג

כח טבת 5781

יבמות כא

13 ינו 2021

יום ד

כט טבת 5781

יבמות כב

14 ינו 2021

יום ה

א שבט 5781

יבמות כג

15 ינו 2021

יום ו

ב שבט 5781

יבמות כד

16 ינו 2021

שבת

ג שבט 5781

יבמות כה

17 ינו 2021

יום א

ד שבט 5781

יבמות כו

18 ינו 2021

יום ב

ה שבט 5781

יבמות כז

19 ינו 2021

יום ג

ו שבט 5781

יבמות כח

20 ינו 2021

יום ד

ז שבט 5781

יבמות כט

21 ינו 2021

יום ה

ח שבט 5781

יבמות ל

22 ינו 2021

יום ו

ט שבט 5781

יבמות לא

23 ינו 2021

שבת

י שבט 5781

יבמות לב

24 ינו 2021

יום א

יא שבט 5781

יבמות לג

25 ינו 2021

יום ב

יב שבט 5781

יבמות לד

26 ינו 2021

יום ג

יג שבט 5781

יבמות לה

27 ינו 2021

יום ד

יד שבט 5781

יבמות לו

28 ינו 2021

יום ה

טו שבט 5781

יבמות לז

29 ינו 2021

יום ו

טז שבט 5781

יבמות לח

30 ינו 2021

שבת

יז שבט 5781

יבמות לט

31 ינו 2021

יום א

יח שבט 5781

יבמות מ

1 פבר 2021

יום ב

יט שבט 5781

יבמות מא

2 פבר 2021

יום ג

כ שבט 5781

יבמות מב

3 פבר 2021

יום ד

כא שבט 5781

יבמות מג

4 פבר 2021

יום ה

כב שבט 5781

יבמות מד

5 פבר 2021

יום ו

כג שבט 5781

יבמות מה

6 פבר 2021

שבת

כד שבט 5781

יבמות מו

7 פבר 2021

יום א

כה שבט 5781

יבמות מז

8 פבר 2021

יום ב

כו שבט 5781

יבמות מח

9 פבר 2021

יום ג

כז שבט 5781

יבמות מט

10 פבר 2021

יום ד

כח שבט 5781

יבמות נ

11 פבר 2021

יום ה

כט שבט 5781

יבמות נא

12 פבר 2021

יום ו

ל שבט 5781

יבמות נב

13 פבר 2021

שבת

א אדר 5781

יבמות נג

14 פבר 2021

יום א

ב אדר 5781

יבמות נד

15 פבר 2021

יום ב

ג אדר 5781

יבמות נה

16 פבר 2021

יום ג

ד אדר 5781

יבמות נו

17 פבר 2021

יום ד

ה אדר 5781

יבמות נז

18 פבר 2021

יום ה

ו אדר 5781

יבמות נח

19 פבר 2021

יום ו

ז אדר 5781

יבמות נט

20 פבר 2021

שבת

ח אדר 5781

יבמות ס

21 פבר 2021

יום א

ט אדר 5781

יבמות סא

22 פבר 2021

יום ב

י אדר 5781

יבמות סב

23 פבר 2021

יום ג

יא אדר 5781

יבמות סג

24 פבר 2021

יום ד

יב אדר 5781

יבמות סד

25 פבר 2021

יום ה

יג אדר 5781

יבמות סה

26 פבר 2021

יום ו

יד אדר 5781

יבמות סו

27 פבר 2021

שבת

טו אדר 5781

יבמות סז

28 פבר 2021

יום א

טז אדר 5781

יבמות סח

1 מרץ 2021

יום ב

יז אדר 5781

יבמות סט

2 מרץ 2021

יום ג

יח אדר 5781

יבמות ע

3 מרץ 2021

יום ד

יט אדר 5781

יבמות עא

4 מרץ 2021

יום ה

כ אדר 5781

יבמות עב

5 מרץ 2021

יום ו

כא אדר 5781

יבמות עג

6 מרץ 2021

שבת

כב אדר 5781

יבמות עד

7 מרץ 2021

יום א

כג אדר 5781

יבמות עה

8 מרץ 2021

יום ב

כד אדר 5781

יבמות עו

9 מרץ 2021

יום ג

כה אדר 5781

יבמות עז

10 מרץ 2021

יום ד

כו אדר 5781

יבמות עח

11 מרץ 2021

יום ה

כז אדר 5781

יבמות עט

12 מרץ 2021

יום ו

כח אדר 5781

יבמות פ

13 מרץ 2021

שבת

כט אדר 5781

יבמות פא

14 מרץ 2021

יום א

א ניסן 5781

יבמות פב

15 מרץ 2021

יום ב

ב ניסן 5781

יבמות פג

16 מרץ 2021

יום ג

ג ניסן 5781

יבמות פד

17 מרץ 2021

יום ד

ד ניסן 5781

יבמות פה

18 מרץ 2021

יום ה

ה ניסן 5781

כתובות א

19 מרץ 2021

יום ו

ו ניסן 5781

כתובות ב

20 מרץ 2021

שבת

ז ניסן 5781

כתובות ג

21 מרץ 2021

יום א

ח ניסן 5781

כתובות ד

22 מרץ 2021

יום ב

ט ניסן 5781

כתובות ה

23 מרץ 2021

יום ג

י ניסן 5781

כתובות ו

24 מרץ 2021

יום ד

יא ניסן 5781

כתובות ז

25 מרץ 2021

יום ה

יב ניסן 5781

כתובות ח

26 מרץ 2021

יום ו

יג ניסן 5781

כתובות ט

27 מרץ 2021

שבת

יד ניסן 5781

כתובות י

28 מרץ 2021

יום א

טו ניסן 5781

כתובות יא

29 מרץ 2021

יום ב

טז ניסן 5781

כתובות יב

30 מרץ 2021

יום ג

יז ניסן 5781

כתובות יג

31 מרץ 2021

יום ד

יח ניסן 5781

כתובות יד

1 אפר 2021

יום ה

יט ניסן 5781

כתובות טו

2 אפר 2021

יום ו

כ ניסן 5781

כתובות טז

3 אפר 2021

שבת

כא ניסן 5781

כתובות יז

4 אפר 2021

יום א

כב ניסן 5781

כתובות יח

5 אפר 2021

יום ב

כג ניסן 5781

כתובות יט

6 אפר 2021

יום ג

כד ניסן 5781

כתובות כ

7 אפר 2021

יום ד

כה ניסן 5781

כתובות כא

8 אפר 2021

יום ה

כו ניסן 5781

כתובות כב

9 אפר 2021

יום ו

כז ניסן 5781

כתובות כג

10 אפר 2021

שבת

כח ניסן 5781

כתובות כד

11 אפר 2021

יום א

כט ניסן 5781

כתובות כה

12 אפר 2021

יום ב

ל ניסן 5781

כתובות כו

13 אפר 2021

יום ג

א אייר 5781

כתובות כז

14 אפר 2021

יום ד

ב אייר 5781

כתובות כח

15 אפר 2021

יום ה

ג אייר 5781

כתובות כט

16 אפר 2021

יום ו

ד אייר 5781

כתובות ל

17 אפר 2021

שבת

ה אייר 5781

כתובות לא

18 אפר 2021

יום א

ו אייר 5781

כתובות לב

19 אפר 2021

יום ב

ז אייר 5781

כתובות לג

20 אפר 2021

יום ג

ח אייר 5781

כתובות לד

21 אפר 2021

יום ד

ט אייר 5781

כתובות לה

22 אפר 2021

יום ה

י אייר 5781

כתובות לו

23 אפר 2021

יום ו

יא אייר 5781

כתובות לז

24 אפר 2021

שבת

יב אייר 5781

כתובות לח

25 אפר 2021

יום א

יג אייר 5781

כתובות לט

26 אפר 2021

יום ב

יד אייר 5781

כתובות מ

27 אפר 2021

יום ג

טו אייר 5781

כתובות מא

28 אפר 2021

יום ד

טז אייר 5781

כתובות מב

29 אפר 2021

יום ה

יז אייר 5781

כתובות מג

30 אפר 2021

יום ו

יח אייר 5781

כתובות מד

1 מאי 2021

שבת

יט אייר 5781

כתובות מה

2 מאי 2021

יום א

כ אייר 5781

כתובות מו

3 מאי 2021

יום ב

כא אייר 5781

כתובות מז

4 מאי 2021

יום ג

כב אייר 5781

כתובות מח

5 מאי 2021

יום ד

כג אייר 5781

כתובות מט

6 מאי 2021

יום ה

כד אייר 5781

כתובות נ

7 מאי 2021

יום ו

כה אייר 5781

כתובות נא

8 מאי 2021

שבת

כו אייר 5781

כתובות נב

9 מאי 2021

יום א

כז אייר 5781

כתובות נג

10 מאי 2021

יום ב

כח אייר 5781

כתובות נד

11 מאי 2021

יום ג

כט אייר 5781

כתובות נה

12 מאי 2021

יום ד

א סיון 5781

כתובות נו

13 מאי 2021

יום ה

ב סיון 5781

כתובות נז

14 מאי 2021

יום ו

ג סיון 5781

כתובות נח

15 מאי 2021

שבת

ד סיון 5781

כתובות נט

16 מאי 2021

יום א

ה סיון 5781

כתובות ס

17 מאי 2021

יום ב

ו סיון 5781

כתובות סא

18 מאי 2021

יום ג

ז סיון 5781

כתובות סב

19 מאי 2021

יום ד

ח סיון 5781

כתובות סג

20 מאי 2021

יום ה

ט סיון 5781

כתובות סד

21 מאי 2021

יום ו

י סיון 5781

כתובות סה

22 מאי 2021

שבת

יא סיון 5781

כתובות סו

23 מאי 2021

יום א

יב סיון 5781

כתובות סז

24 מאי 2021

יום ב

יג סיון 5781

כתובות סח

25 מאי 2021

יום ג

יד סיון 5781

כתובות סט

26 מאי 2021

יום ד

טו סיון 5781

כתובות ע

27 מאי 2021

יום ה

טז סיון 5781

כתובות עא

28 מאי 2021

יום ו

יז סיון 5781

כתובות עב

29 מאי 2021

שבת

יח סיון 5781

סוטה א

30 מאי 2021

יום א

יט סיון 5781

סוטה ב

31 מאי 2021

יום ב

כ סיון 5781

סוטה ג

1 יונ 2021

יום ג

כא סיון 5781

סוטה ד

2 יונ 2021

יום ד

כב סיון 5781

סוטה ה

3 יונ 2021

יום ה

כג סיון 5781

סוטה ו

4 יונ 2021

יום ו

כד סיון 5781

סוטה ז

5 יונ 2021

שבת

כה סיון 5781

סוטה ח

6 יונ 2021

יום א

כו סיון 5781

סוטה ט

7 יונ 2021

יום ב

כז סיון 5781

סוטה י

8 יונ 2021

יום ג

כח סיון 5781

סוטה יא

9 יונ 2021

יום ד

כט סיון 5781

סוטה יב

10 יונ 2021

יום ה

ל סיון 5781

סוטה יג

11 יונ 2021

יום ו

א תמוז 5781

סוטה יד

12 יונ 2021

שבת

ב תמוז 5781

סוטה טו

13 יונ 2021

יום א

ג תמוז 5781

סוטה טז

14 יונ 2021

יום ב

ד תמוז 5781

סוטה יז

15 יונ 2021

יום ג

ה תמוז 5781

סוטה יח

16 יונ 2021

יום ד

ו תמוז 5781

סוטה יט

17 יונ 2021

יום ה

ז תמוז 5781

סוטה כ

18 יונ 2021

יום ו

ח תמוז 5781

סוטה כא

19 יונ 2021

שבת

ט תמוז 5781

סוטה כב

20 יונ 2021

יום א

י תמוז 5781

סוטה כג

21 יונ 2021

יום ב

יא תמוז 5781

סוטה כד

22 יונ 2021

יום ג

יב תמוז 5781

סוטה כה

23 יונ 2021

יום ד

יג תמוז 5781

סוטה כו

24 יונ 2021

יום ה

יד תמוז 5781

סוטה כז

25 יונ 2021

יום ו

טו תמוז 5781

סוטה כח

26 יונ 2021

שבת

טז תמוז 5781

סוטה כט

27 יונ 2021

יום א

יז תמוז 5781

סוטה ל

28 יונ 2021

יום ב

יח תמוז 5781

סוטה לא

29 יונ 2021

יום ג

יט תמוז 5781

סוטה לב

30 יונ 2021

יום ד

כ תמוז 5781

סוטה לג

1 יול 2021

יום ה

כא תמוז 5781

סוטה לד

2 יול 2021

יום ו

כב תמוז 5781

סוטה לה

3 יול 2021

שבת

כג תמוז 5781

סוטה לו

4 יול 2021

יום א

כד תמוז 5781

סוטה לז

5 יול 2021

יום ב

כה תמוז 5781

סוטה לח

6 יול 2021

יום ג

כו תמוז 5781

סוטה לט

7 יול 2021

יום ד

כז תמוז 5781

סוטה מ

8 יול 2021

יום ה

כח תמוז 5781

סוטה מא

9 יול 2021

יום ו

כט תמוז 5781

סוטה מב

10 יול 2021

שבת

א אב 5781

סוטה מג

11 יול 2021

יום א

ב אב 5781

סוטה מד

12 יול 2021

יום ב

ג אב 5781

סוטה מה

13 יול 2021

יום ג

ד אב 5781

סוטה מו

14 יול 2021

יום ד

ה אב 5781

סוטה מז

15 יול 2021

יום ה

ו אב 5781

נדרים א

16 יול 2021

יום ו

ז אב 5781

נדרים ב

17 יול 2021

שבת

ח אב 5781

נדרים ג

18 יול 2021

יום א

ט אב 5781

19 יול 2021

יום ב

י אב 5781

נדרים ד

20 יול 2021

יום ג

יא אב 5781

נדרים ה

21 יול 2021

יום ד

יב אב 5781

נדרים ו

22 יול 2021

יום ה

יג אב 5781

נדרים ז

23 יול 2021

יום ו

יד אב 5781

נדרים ח

24 יול 2021

שבת

טו אב 5781

נדרים ט

25 יול 2021

יום א

טז אב 5781

נדרים י

26 יול 2021

יום ב

יז אב 5781

נדרים יא

27 יול 2021

יום ג

יח אב 5781

נדרים יב

28 יול 2021

יום ד

יט אב 5781

נדרים יג

29 יול 2021

יום ה

כ אב 5781

נדרים יד

30 יול 2021

יום ו

כא אב 5781

נדרים טו

31 יול 2021

שבת

כב אב 5781

נדרים טז

1 אוג 2021

יום א

כג אב 5781

נדרים יז

2 אוג 2021

יום ב

כד אב 5781

נדרים יח

3 אוג 2021

יום ג

כה אב 5781

נדרים יט

4 אוג 2021

יום ד

כו אב 5781

נדרים כ

5 אוג 2021

יום ה

כז אב 5781

נדרים כא

6 אוג 2021

יום ו

כח אב 5781

נדרים כב

7 אוג 2021

שבת

כט אב 5781

נדרים כג

8 אוג 2021

יום א

ל אב 5781

נדרים כד

9 אוג 2021

יום ב

א אלול 5781

נדרים כה

10 אוג 2021

יום ג

ב אלול 5781

נדרים כו

11 אוג 2021

יום ד

ג אלול 5781

נדרים כז

12 אוג 2021

יום ה

ד אלול 5781

נדרים כח

13 אוג 2021

יום ו

ה אלול 5781

נדרים כט

14 אוג 2021

שבת

ו אלול 5781

נדרים ל

15 אוג 2021

יום א

ז אלול 5781

נדרים לא

16 אוג 2021

יום ב

ח אלול 5781

נדרים לב

17 אוג 2021

יום ג

ט אלול 5781

נדרים לג

18 אוג 2021

יום ד

י אלול 5781

נדרים לד

19 אוג 2021

יום ה

יא אלול 5781

נדרים לה

20 אוג 2021

יום ו

יב אלול 5781

נדרים לו

21 אוג 2021

שבת

יג אלול 5781

נדרים לז

22 אוג 2021

יום א

יד אלול 5781

נדרים לח

23 אוג 2021

יום ב

טו אלול 5781

נדרים לט

24 אוג 2021

יום ג

טז אלול 5781

נדרים מ

25 אוג 2021

יום ד

יז אלול 5781

נזיר א

26 אוג 2021

יום ה

יח אלול 5781

נזיר ב

27 אוג 2021

יום ו

יט אלול 5781

נזיר ג

28 אוג 2021

שבת

כ אלול 5781

נזיר ד

29 אוג 2021

יום א

כא אלול 5781

נזיר ה

30 אוג 2021

יום ב

כב אלול 5781

נזיר ו

31 אוג 2021

יום ג

כג אלול 5781

נזיר ז

1 ספט 2021

יום ד

כד אלול 5781

נזיר ח

2 ספט 2021

יום ה

כה אלול 5781

נזיר ט

3 ספט 2021

יום ו

כו אלול 5781

נזיר י

4 ספט 2021

שבת

כז אלול 5781

נזיר יא

5 ספט 2021

יום א

כח אלול 5781

נזיר יב

6 ספט 2021

יום ב

כט אלול 5781

נזיר יג

7 ספט 2021

יום ג

א תשרי 5782

נזיר יד

8 ספט 2021

יום ד

ב תשרי 5782

נזיר טו

9 ספט 2021

יום ה

ג תשרי 5782

נזיר טז

10 ספט 2021

יום ו

ד תשרי 5782

נזיר יז

11 ספט 2021

שבת

ה תשרי 5782

נזיר יח

12 ספט 2021

יום א

ו תשרי 5782

נזיר יט

13 ספט 2021

יום ב

ז תשרי 5782

נזיר כ

14 ספט 2021

יום ג

ח תשרי 5782

נזיר כא

15 ספט 2021

יום ד

ט תשרי 5782

נזיר כב

16 ספט 2021

יום ה

י תשרי 5782

17 ספט 2021

יום ו

יא תשרי 5782

נזיר כג

18 ספט 2021

שבת

יב תשרי 5782

נזיר כד

19 ספט 2021

יום א

יג תשרי 5782

נזיר כה

20 ספט 2021

יום ב

יד תשרי 5782

נזיר כו

21 ספט 2021

יום ג

טו תשרי 5782

נזיר כז

22 ספט 2021

יום ד

טז תשרי 5782

נזיר כח

23 ספט 2021

יום ה

יז תשרי 5782

נזיר כט

24 ספט 2021

יום ו

יח תשרי 5782

נזיר ל

25 ספט 2021

שבת

יט תשרי 5782

נזיר לא

26 ספט 2021

יום א

כ תשרי 5782

נזיר לב

27 ספט 2021

יום ב

כא תשרי 5782

נזיר לג

28 ספט 2021

יום ג

כב תשרי 5782

נזיר לד

29 ספט 2021

יום ד

כג תשרי 5782

נזיר לה

30 ספט 2021

יום ה

כד תשרי 5782

נזיר לו

1 אוק 2021

יום ו

כה תשרי 5782

נזיר לז

2 אוק 2021

שבת

כו תשרי 5782

נזיר לח

3 אוק 2021

יום א

כז תשרי 5782

נזיר לט

4 אוק 2021

יום ב

כח תשרי 5782

נזיר מ

5 אוק 2021

יום ג

כט תשרי 5782

נזיר מא

6 אוק 2021

יום ד

ל תשרי 5782

נזיר מב

7 אוק 2021

יום ה

א חשון 5782

נזיר מג

8 אוק 2021

יום ו

ב חשון 5782

נזיר מד

9 אוק 2021

שבת

ג חשון 5782

נזיר מה

10 אוק 2021

יום א

ד חשון 5782

נזיר מו

11 אוק 2021

יום ב

ה חשון 5782

נזיר מז

12 אוק 2021

יום ג

ו חשון 5782

גיטין א

13 אוק 2021

יום ד

ז חשון 5782

גיטין ב

14 אוק 2021

יום ה

ח חשון 5782

גיטין ג

15 אוק 2021

יום ו

ט חשון 5782

גיטין ד

16 אוק 2021

שבת

י חשון 5782

גיטין ה

17 אוק 2021

יום א

יא חשון 5782

גיטין ו

18 אוק 2021

יום ב

יב חשון 5782

גיטין ז

19 אוק 2021

יום ג

יג חשון 5782

גיטין ח

20 אוק 2021

יום ד

יד חשון 5782

גיטין ט

21 אוק 2021

יום ה

טו חשון 5782

גיטין י

22 אוק 2021

יום ו

טז חשון 5782

גיטין יא

23 אוק 2021

שבת

יז חשון 5782

גיטין יב

24 אוק 2021

יום א

יח חשון 5782

גיטין יג

25 אוק 2021

יום ב

יט חשון 5782

גיטין יד

26 אוק 2021

יום ג

כ חשון 5782

גיטין טו

27 אוק 2021

יום ד

כא חשון 5782

גיטין טז

28 אוק 2021

יום ה

כב חשון 5782

גיטין יז

29 אוק 2021

יום ו

כג חשון 5782

גיטין יח

30 אוק 2021

שבת

כד חשון 5782

גיטין יט

31 אוק 2021

יום א

כה חשון 5782

גיטין כ

1 נוב 2021

יום ב

כו חשון 5782

גיטין כא

2 נוב 2021

יום ג

כז חשון 5782

גיטין כב

3 נוב 2021

יום ד

כח חשון 5782

גיטין כג

4 נוב 2021

יום ה

כט חשון 5782

גיטין כד

5 נוב 2021

יום ו

א כסלו 5782

גיטין כה

6 נוב 2021

שבת

ב כסלו 5782

גיטין כו

7 נוב 2021

יום א

ג כסלו 5782

גיטין כז

8 נוב 2021

יום ב

ד כסלו 5782

גיטין כח

9 נוב 2021

יום ג

ה כסלו 5782

גיטין כט

10 נוב 2021

יום ד

ו כסלו 5782

גיטין ל

11 נוב 2021

יום ה

ז כסלו 5782

גיטין לא

12 נוב 2021

יום ו

ח כסלו 5782

גיטין לב

13 נוב 2021

שבת

ט כסלו 5782

גיטין לג

14 נוב 2021

יום א

י כסלו 5782

גיטין לד

15 נוב 2021

יום ב

יא כסלו 5782

גיטין לה

16 נוב 2021

יום ג

יב כסלו 5782

גיטין לו

17 נוב 2021

יום ד

יג כסלו 5782

גיטין לז

18 נוב 2021

יום ה

יד כסלו 5782

גיטין לח

19 נוב 2021

יום ו

טו כסלו 5782

גיטין לט

20 נוב 2021

שבת

טז כסלו 5782

גיטין מ

21 נוב 2021

יום א

יז כסלו 5782

גיטין מא

22 נוב 2021

יום ב

יח כסלו 5782

גיטין מב

23 נוב 2021

יום ג

יט כסלו 5782

גיטין מג

24 נוב 2021

יום ד

כ כסלו 5782

גיטין מד

25 נוב 2021

יום ה

כא כסלו 5782

גיטין מה

26 נוב 2021

יום ו

כב כסלו 5782

גיטין מו

27 נוב 2021

שבת

כג כסלו 5782

גיטין מז

28 נוב 2021

יום א

כד כסלו 5782

גיטין מח

29 נוב 2021

יום ב

כה כסלו 5782

גיטין מט

30 נוב 2021

יום ג

כו כסלו 5782

גיטין נ

1 דצמ 2021

יום ד

כז כסלו 5782

גיטין נא

2 דצמ 2021

יום ה

כח כסלו 5782

גיטין נב

3 דצמ 2021

יום ו

כט כסלו 5782

גיטין נג

4 דצמ 2021

שבת

ל כסלו 5782

גיטין נד

5 דצמ 2021

יום א

א טבת 5782

קדושין א

6 דצמ 2021

יום ב

ב טבת 5782

קדושין ב

7 דצמ 2021

יום ג

ג טבת 5782

קדושין ג

8 דצמ 2021

יום ד

ד טבת 5782

קדושין ד

9 דצמ 2021

יום ה

ה טבת 5782

קדושין ה

10 דצמ 2021

יום ו

ו טבת 5782

קדושין ו

11 דצמ 2021

שבת

ז טבת 5782

קדושין ז

12 דצמ 2021

יום א

ח טבת 5782

קדושין ח

13 דצמ 2021

יום ב

ט טבת 5782

קדושין ט

14 דצמ 2021

יום ג

י טבת 5782

קדושין י

15 דצמ 2021

יום ד

יא טבת 5782

קדושין יא

16 דצמ 2021

יום ה

יב טבת 5782

קדושין יב

17 דצמ 2021

יום ו

יג טבת 5782

קדושין יג

18 דצמ 2021

שבת

יד טבת 5782

קדושין יד

19 דצמ 2021

יום א

טו טבת 5782

קדושין טו

20 דצמ 2021

יום ב

טז טבת 5782

קדושין טז

21 דצמ 2021

יום ג

יז טבת 5782

קדושין יז

22 דצמ 2021

יום ד

יח טבת 5782

קדושין יח

23 דצמ 2021

יום ה

יט טבת 5782

קדושין יט

24 דצמ 2021

יום ו

כ טבת 5782

קדושין כ

25 דצמ 2021

שבת

כא טבת 5782

קדושין כא

26 דצמ 2021

יום א

כב טבת 5782

קדושין כב

27 דצמ 2021

יום ב

כג טבת 5782

קדושין כג

28 דצמ 2021

יום ג

כד טבת 5782

קדושין כד

29 דצמ 2021

יום ד

כה טבת 5782

קדושין כה

30 דצמ 2021

יום ה

כו טבת 5782

קדושין כו

31 דצמ 2021

יום ו

כז טבת 5782

קדושין כז

1 ינו 2022

שבת

כח טבת 5782

קדושין כח

2 ינו 2022

יום א

כט טבת 5782

קדושין כט

3 ינו 2022

יום ב

א שבט 5782

קדושין ל

4 ינו 2022

יום ג

ב שבט 5782

קדושין לא

5 ינו 2022

יום ד

ג שבט 5782

קדושין לב

6 ינו 2022

יום ה

ד שבט 5782

קדושין לג

7 ינו 2022

יום ו

ה שבט 5782

קדושין לד

8 ינו 2022

שבת

ו שבט 5782

קדושין לה

9 ינו 2022

יום א

ז שבט 5782

קדושין לו

10 ינו 2022

יום ב

ח שבט 5782

קדושין לז

11 ינו 2022

יום ג

ט שבט 5782

קדושין לח

12 ינו 2022

יום ד

י שבט 5782

קדושין לט

13 ינו 2022

יום ה

יא שבט 5782

קדושין מ

14 ינו 2022

יום ו

יב שבט 5782

קדושין מא

15 ינו 2022

שבת

יג שבט 5782

קדושין מב

16 ינו 2022

יום א

יד שבט 5782

קדושין מג

17 ינו 2022

יום ב

טו שבט 5782

קדושין מד

18 ינו 2022

יום ג

טז שבט 5782

קדושין מה

19 ינו 2022

יום ד

יז שבט 5782

קדושין מו

20 ינו 2022

יום ה

יח שבט 5782

קדושין מז

21 ינו 2022

יום ו

יט שבט 5782

קדושין מח

22 ינו 2022

שבת

כ שבט 5782

בבא קמא א

23 ינו 2022

יום א

כא שבט 5782

בבא קמא ב

24 ינו 2022

יום ב

כב שבט 5782

בבא קמא ג

25 ינו 2022

יום ג

כג שבט 5782

בבא קמא ד

26 ינו 2022

יום ד

כד שבט 5782

בבא קמא ה

27 ינו 2022

יום ה

כה שבט 5782

בבא קמא ו

28 ינו 2022

יום ו

כו שבט 5782

בבא קמא ז

29 ינו 2022

שבת

כז שבט 5782

בבא קמא ח

30 ינו 2022

יום א

כח שבט 5782

בבא קמא ט

31 ינו 2022

יום ב

כט שבט 5782

בבא קמא י

1 פבר 2022

יום ג

ל שבט 5782

בבא קמא יא

2 פבר 2022

יום ד

א אדר א 5782

בבא קמא יב

3 פבר 2022

יום ה

ב אדר א 5782

בבא קמא יג

4 פבר 2022

יום ו

ג אדר א 5782

בבא קמא יד

5 פבר 2022

שבת

ד אדר א 5782

בבא קמא טו

6 פבר 2022

יום א

ה אדר א 5782

בבא קמא טז

7 פבר 2022

יום ב

ו אדר א 5782

בבא קמא יז

8 פבר 2022

יום ג

ז אדר א 5782

בבא קמא יח

9 פבר 2022

יום ד

ח אדר א 5782

בבא קמא יט

10 פבר 2022

יום ה

ט אדר א 5782

בבא קמא כ

11 פבר 2022

יום ו

י אדר א 5782

בבא קמא כא

12 פבר 2022

שבת

יא אדר א 5782

בבא קמא כב

13 פבר 2022

יום א

יב אדר א 5782

בבא קמא כג

14 פבר 2022

יום ב

יג אדר א 5782

בבא קמא כד

15 פבר 2022

יום ג

יד אדר א 5782

בבא קמא כה

16 פבר 2022

יום ד

טו אדר א 5782

בבא קמא כו

17 פבר 2022

יום ה

טז אדר א 5782

בבא קמא כז

18 פבר 2022

יום ו

יז אדר א 5782

בבא קמא כח

19 פבר 2022

שבת

יח אדר א 5782

בבא קמא כט

20 פבר 2022

יום א

יט אדר א 5782

בבא קמא ל

21 פבר 2022

יום ב

כ אדר א 5782

בבא קמא לא

22 פבר 2022

יום ג

כא אדר א 5782

בבא קמא לב

23 פבר 2022

יום ד

כב אדר א 5782

בבא קמא לג

24 פבר 2022

יום ה

כג אדר א 5782

בבא קמא לד

25 פבר 2022

יום ו

כד אדר א 5782

בבא קמא לה

26 פבר 2022

שבת

כה אדר א 5782

בבא קמא לו

27 פבר 2022

יום א

כו אדר א 5782

בבא קמא לז

28 פבר 2022

יום ב

כז אדר א 5782

בבא קמא לח

1 מרץ 2022

יום ג

כח אדר א 5782

בבא קמא לט

2 מרץ 2022

יום ד

כט אדר א 5782

בבא קמא מ

3 מרץ 2022

יום ה

ל אדר א 5782

בבא קמא מא

4 מרץ 2022

יום ו

א אדר ב 5782

בבא קמא מב

5 מרץ 2022

שבת

ב אדר ב 5782

בבא קמא מג

6 מרץ 2022

יום א

ג אדר ב 5782

בבא קמא מד

7 מרץ 2022

יום ב

ד אדר ב 5782

בבא מציעא א

8 מרץ 2022

יום ג

ה אדר ב 5782

בבא מציעא ב

9 מרץ 2022

יום ד

ו אדר ב 5782

בבא מציעא ג

10 מרץ 2022

יום ה

ז אדר ב 5782

בבא מציעא ד

11 מרץ 2022

יום ו

ח אדר ב 5782

בבא מציעא ה

12 מרץ 2022

שבת

ט אדר ב 5782

בבא מציעא ו

13 מרץ 2022

יום א

י אדר ב 5782

בבא מציעא ז

14 מרץ 2022

יום ב

יא אדר ב 5782

בבא מציעא ח

15 מרץ 2022

יום ג

יב אדר ב 5782

בבא מציעא ט

16 מרץ 2022

יום ד

יג אדר ב 5782

בבא מציעא י

17 מרץ 2022

יום ה

יד אדר ב 5782

בבא מציעא יא

18 מרץ 2022

יום ו

טו אדר ב 5782

בבא מציעא יב

19 מרץ 2022

שבת

טז אדר ב 5782

בבא מציעא יג

20 מרץ 2022

יום א

יז אדר ב 5782

בבא מציעא יד

21 מרץ 2022

יום ב

יח אדר ב 5782

בבא מציעא טו

22 מרץ 2022

יום ג

יט אדר ב 5782

בבא מציעא טז

23 מרץ 2022

יום ד

כ אדר ב 5782

בבא מציעא יז

24 מרץ 2022

יום ה

כא אדר ב 5782

בבא מציעא יח

25 מרץ 2022

יום ו

כב אדר ב 5782

בבא מציעא יט

26 מרץ 2022

שבת

כג אדר ב 5782

בבא מציעא כ

27 מרץ 2022

יום א

כד אדר ב 5782

בבא מציעא כא

28 מרץ 2022

יום ב

כה אדר ב 5782

בבא מציעא כב

29 מרץ 2022

יום ג

כו אדר ב 5782

בבא מציעא כג

30 מרץ 2022

יום ד

כז אדר ב 5782

בבא מציעא כד

31 מרץ 2022

יום ה

כח אדר ב 5782

בבא מציעא כה

1 אפר 2022

יום ו

כט אדר ב 5782

בבא מציעא כו

2 אפר 2022

שבת

א ניסן 5782

בבא מציעא כז

3 אפר 2022

יום א

ב ניסן 5782

בבא מציעא כח

4 אפר 2022

יום ב

ג ניסן 5782

בבא מציעא כט

5 אפר 2022

יום ג

ד ניסן 5782

בבא מציעא ל

6 אפר 2022

יום ד

ה ניסן 5782

בבא מציעא לא

7 אפר 2022

יום ה

ו ניסן 5782

בבא מציעא לב

8 אפר 2022

יום ו

ז ניסן 5782

בבא מציעא לג

9 אפר 2022

שבת

ח ניסן 5782

בבא מציעא לד

10 אפר 2022

יום א

ט ניסן 5782

בבא מציעא לה

11 אפר 2022

יום ב

י ניסן 5782

בבא מציעא לו

12 אפר 2022

יום ג

יא ניסן 5782

בבא מציעא לז

13 אפר 2022

יום ד

יב ניסן 5782

בבא בתרא א

14 אפר 2022

יום ה

יג ניסן 5782

בבא בתרא ב

15 אפר 2022

יום ו

יד ניסן 5782

בבא בתרא ג

16 אפר 2022

שבת

טו ניסן 5782

בבא בתרא ד

17 אפר 2022

יום א

טז ניסן 5782

בבא בתרא ה

18 אפר 2022

יום ב

יז ניסן 5782

בבא בתרא ו

19 אפר 2022

יום ג

יח ניסן 5782

בבא בתרא ז

20 אפר 2022

יום ד

יט ניסן 5782

בבא בתרא ח

21 אפר 2022

יום ה

כ ניסן 5782

בבא בתרא ט

22 אפר 2022

יום ו

כא ניסן 5782

בבא בתרא י

23 אפר 2022

שבת

כב ניסן 5782

בבא בתרא יא

24 אפר 2022

יום א

כג ניסן 5782

בבא בתרא יב

25 אפר 2022

יום ב

כד ניסן 5782

בבא בתרא יג

26 אפר 2022

יום ג

כה ניסן 5782

בבא בתרא יד

27 אפר 2022

יום ד

כו ניסן 5782

בבא בתרא טו

28 אפר 2022

יום ה

כז ניסן 5782

בבא בתרא טז

29 אפר 2022

יום ו

כח ניסן 5782

בבא בתרא יז

30 אפר 2022

שבת

כט ניסן 5782

בבא בתרא יח

1 מאי 2022

יום א

ל ניסן 5782

בבא בתרא יט

2 מאי 2022

יום ב

א אייר 5782

בבא בתרא כ

3 מאי 2022

יום ג

ב אייר 5782

בבא בתרא כא

4 מאי 2022

יום ד

ג אייר 5782

בבא בתרא כב

5 מאי 2022

יום ה

ד אייר 5782

בבא בתרא כג

6 מאי 2022

יום ו

ה אייר 5782

בבא בתרא כד

7 מאי 2022

שבת

ו אייר 5782

בבא בתרא כה

8 מאי 2022

יום א

ז אייר 5782

בבא בתרא כו

9 מאי 2022

יום ב

ח אייר 5782

בבא בתרא כז

10 מאי 2022

יום ג

ט אייר 5782

בבא בתרא כח

11 מאי 2022

יום ד

י אייר 5782

בבא בתרא כט

12 מאי 2022

יום ה

יא אייר 5782

בבא בתרא ל

13 מאי 2022

יום ו

יב אייר 5782

בבא בתרא לא

14 מאי 2022

שבת

יג אייר 5782

בבא בתרא לב

15 מאי 2022

יום א

יד אייר 5782

בבא בתרא לג

16 מאי 2022

יום ב

טו אייר 5782

בבא בתרא לד

17 מאי 2022

יום ג

טז אייר 5782

שבועות א

18 מאי 2022

יום ד

יז אייר 5782

שבועות ב

19 מאי 2022

יום ה

יח אייר 5782

שבועות ג

20 מאי 2022

יום ו

יט אייר 5782

שבועות ד

21 מאי 2022

שבת

כ אייר 5782

שבועות ה

22 מאי 2022

יום א

כא אייר 5782

שבועות ו

23 מאי 2022

יום ב

כב אייר 5782

שבועות ז

24 מאי 2022

יום ג

כג אייר 5782

שבועות ח

25 מאי 2022

יום ד

כד אייר 5782

שבועות ט

26 מאי 2022

יום ה

כה אייר 5782

שבועות י

27 מאי 2022

יום ו

כו אייר 5782

שבועות יא

28 מאי 2022

שבת

כז אייר 5782

שבועות יב

29 מאי 2022

יום א

כח אייר 5782

שבועות יג

30 מאי 2022

יום ב

כט אייר 5782

שבועות יד

31 מאי 2022

יום ג

א סיון 5782

שבועות טו

1 יונ 2022

יום ד

ב סיון 5782

שבועות טז

2 יונ 2022

יום ה

ג סיון 5782

שבועות יז

3 יונ 2022

יום ו

ד סיון 5782

שבועות יח

4 יונ 2022

שבת

ה סיון 5782

שבועות יט

5 יונ 2022

יום א

ו סיון 5782

שבועות כ

6 יונ 2022

יום ב

ז סיון 5782

שבועות כא

7 יונ 2022

יום ג

ח סיון 5782

שבועות כב

8 יונ 2022

יום ד

ט סיון 5782

שבועות כג

9 יונ 2022

יום ה

י סיון 5782

שבועות כד

10 יונ 2022

יום ו

יא סיון 5782

שבועות כה

11 יונ 2022

שבת

יב סיון 5782

שבועות כו

12 יונ 2022

יום א

יג סיון 5782

שבועות כז

13 יונ 2022

יום ב

יד סיון 5782

שבועות כח

14 יונ 2022

יום ג

טו סיון 5782

שבועות כט

15 יונ 2022

יום ד

טז סיון 5782

שבועות ל

16 יונ 2022

יום ה

יז סיון 5782

שבועות לא

17 יונ 2022

יום ו

יח סיון 5782

שבועות לב

18 יונ 2022

שבת

יט סיון 5782

שבועות לג

19 יונ 2022

יום א

כ סיון 5782

שבועות לד

20 יונ 2022

יום ב

כא סיון 5782

שבועות לה

21 יונ 2022

יום ג

כב סיון 5782

שבועות לו

22 יונ 2022

יום ד

כג סיון 5782

שבועות לז

23 יונ 2022

יום ה

כד סיון 5782

שבועות לח

24 יונ 2022

יום ו

כה סיון 5782

שבועות לט

25 יונ 2022

שבת

כו סיון 5782

שבועות מ

26 יונ 2022

יום א

כז סיון 5782

שבועות מא

27 יונ 2022

יום ב

כח סיון 5782

שבועות מב

28 יונ 2022

יום ג

כט סיון 5782

שבועות מג

29 יונ 2022

יום ד

ל סיון 5782

שבועות מד

30 יונ 2022

יום ה

א תמוז 5782

מכות א

1 יול 2022

יום ו

ב תמוז 5782

מכות ב

2 יול 2022

שבת

ג תמוז 5782

מכות ג

3 יול 2022

יום א

ד תמוז 5782

מכות ד

4 יול 2022

יום ב

ה תמוז 5782

מכות ה

5 יול 2022

יום ג

ו תמוז 5782

מכות ו

6 יול 2022

יום ד

ז תמוז 5782

מכות ז

7 יול 2022

יום ה

ח תמוז 5782

מכות ח

8 יול 2022

יום ו

ט תמוז 5782

מכות ט

9 יול 2022

שבת

י תמוז 5782

סנהדרין א

10 יול 2022

יום א

יא תמוז 5782

סנהדרין ב

11 יול 2022

יום ב

יב תמוז 5782

סנהדרין ג

12 יול 2022

יום ג

יג תמוז 5782

סנהדרין ד

13 יול 2022

יום ד

יד תמוז 5782

סנהדרין ה

14 יול 2022

יום ה

טו תמוז 5782

סנהדרין ו

15 יול 2022

יום ו

טז תמוז 5782

סנהדרין ז

16 יול 2022

שבת

יז תמוז 5782

סנהדרין ח

17 יול 2022

יום א

יח תמוז 5782

סנהדרין ט

18 יול 2022

יום ב

יט תמוז 5782

סנהדרין י

19 יול 2022

יום ג

כ תמוז 5782

סנהדרין יא

20 יול 2022

יום ד

כא תמוז 5782

סנהדרין יב

21 יול 2022

יום ה

כב תמוז 5782

סנהדרין יג

22 יול 2022

יום ו

כג תמוז 5782

סנהדרין יד

23 יול 2022

שבת

כד תמוז 5782

סנהדרין טו

24 יול 2022

יום א

כה תמוז 5782

סנהדרין טז

25 יול 2022

יום ב

כו תמוז 5782

סנהדרין יז

26 יול 2022

יום ג

כז תמוז 5782

סנהדרין יח

27 יול 2022

יום ד

כח תמוז 5782

סנהדרין יט

28 יול 2022

יום ה

כט תמוז 5782

סנהדרין כ

29 יול 2022

יום ו

א אב 5782

סנהדרין כא

30 יול 2022

שבת

ב אב 5782

סנהדרין כב

31 יול 2022

יום א

ג אב 5782

סנהדרין כג

1 אוג 2022

יום ב

ד אב 5782

סנהדרין כד

2 אוג 2022

יום ג

ה אב 5782

סנהדרין כה

3 אוג 2022

יום ד

ו אב 5782

סנהדרין כו

4 אוג 2022

יום ה

ז אב 5782

סנהדרין כז

5 אוג 2022

יום ו

ח אב 5782

סנהדרין כח

6 אוג 2022

שבת

ט אב 5782

סנהדרין כט

7 אוג 2022

יום א

י אב 5782

8 אוג 2022

יום ב

יא אב 5782

סנהדרין ל

9 אוג 2022

יום ג

יב אב 5782

סנהדרין לא

10 אוג 2022

יום ד

יג אב 5782

סנהדרין לב

11 אוג 2022

יום ה

יד אב 5782

סנהדרין לג

12 אוג 2022

יום ו

טו אב 5782

סנהדרין לד

13 אוג 2022

שבת

טז אב 5782

סנהדרין לה

14 אוג 2022

יום א

יז אב 5782

סנהדרין לו

15 אוג 2022

יום ב

יח אב 5782

סנהדרין לז

16 אוג 2022

יום ג

יט אב 5782

סנהדרין לח

17 אוג 2022

יום ד

כ אב 5782

סנהדרין לט

18 אוג 2022

יום ה

כא אב 5782

סנהדרין מ

19 אוג 2022

יום ו

כב אב 5782

סנהדרין מא

20 אוג 2022

שבת

כג אב 5782

סנהדרין מב

21 אוג 2022

יום א

כד אב 5782

סנהדרין מג

22 אוג 2022

יום ב

כה אב 5782

סנהדרין מד

23 אוג 2022

יום ג

כו אב 5782

סנהדרין מה

24 אוג 2022

יום ד

כז אב 5782

סנהדרין מו

25 אוג 2022

יום ה

כח אב 5782

סנהדרין מז

26 אוג 2022

יום ו

כט אב 5782

סנהדרין מח

27 אוג 2022

שבת

ל אב 5782

סנהדרין מט

28 אוג 2022

יום א

א אלול 5782

סנהדרין נ

29 אוג 2022

יום ב

ב אלול 5782

סנהדרין נא

30 אוג 2022

יום ג

ג אלול 5782

סנהדרין נב

31 אוג 2022

יום ד

ד אלול 5782

סנהדרין נג

1 ספט 2022

יום ה

ה אלול 5782

סנהדרין נד

2 ספט 2022

יום ו

ו אלול 5782

סנהדרין נה

3 ספט 2022

שבת

ז אלול 5782

סנהדרין נו

4 ספט 2022

יום א

ח אלול 5782

סנהדרין נז

5 ספט 2022

יום ב

ט אלול 5782

עבודה זרה א

6 ספט 2022

יום ג

י אלול 5782

עבודה זרה ב

7 ספט 2022

יום ד

יא אלול 5782

עבודה זרה ג

8 ספט 2022

יום ה

יב אלול 5782

עבודה זרה ד

9 ספט 2022

יום ו

יג אלול 5782

עבודה זרה ה

10 ספט 2022

שבת

יד אלול 5782

עבודה זרה ו

11 ספט 2022

יום א

טו אלול 5782

עבודה זרה ז

12 ספט 2022

יום ב

טז אלול 5782

עבודה זרה ח

13 ספט 2022

יום ג

יז אלול 5782

עבודה זרה ט

14 ספט 2022

יום ד

יח אלול 5782

עבודה זרה י

15 ספט 2022

יום ה

יט אלול 5782

עבודה זרה יא

16 ספט 2022

יום ו

כ אלול 5782

עבודה זרה יב

17 ספט 2022

שבת

כא אלול 5782

עבודה זרה יג

18 ספט 2022

יום א

כב אלול 5782

עבודה זרה יד

19 ספט 2022

יום ב

כג אלול 5782

עבודה זרה טו

20 ספט 2022

יום ג

כד אלול 5782

עבודה זרה טז

21 ספט 2022

יום ד

כה אלול 5782

עבודה זרה יז

22 ספט 2022

יום ה

כו אלול 5782

עבודה זרה יח

23 ספט 2022

יום ו

כז אלול 5782

עבודה זרה יט

24 ספט 2022

שבת

כח אלול 5782

עבודה זרה כ

25 ספט 2022

יום א

כט אלול 5782

עבודה זרה כא

26 ספט 2022

יום ב

א תשרי 5783

עבודה זרה כב

27 ספט 2022

יום ג

ב תשרי 5783

עבודה זרה כג

28 ספט 2022

יום ד

ג תשרי 5783

עבודה זרה כד

29 ספט 2022

יום ה

ד תשרי 5783

עבודה זרה כה

30 ספט 2022

יום ו

ה תשרי 5783

עבודה זרה כו

1 אוק 2022

שבת

ו תשרי 5783

עבודה זרה כז

2 אוק 2022

יום א

ז תשרי 5783

עבודה זרה כח

3 אוק 2022

יום ב

ח תשרי 5783

עבודה זרה כט

4 אוק 2022

יום ג

ט תשרי 5783

עבודה זרה ל

5 אוק 2022

יום ד

י תשרי 5783

6 אוק 2022

יום ה

יא תשרי 5783

עבודה זרה לא

7 אוק 2022

יום ו

יב תשרי 5783

עבודה זרה לב

8 אוק 2022

שבת

יג תשרי 5783

עבודה זרה לג

9 אוק 2022

יום א

יד תשרי 5783

עבודה זרה לד

10 אוק 2022

יום ב

טו תשרי 5783

עבודה זרה לה

11 אוק 2022

יום ג

טז תשרי 5783

עבודה זרה לו

12 אוק 2022

יום ד

יז תשרי 5783

עבודה זרה לז

13 אוק 2022

יום ה

יח תשרי 5783

הוריות א

14 אוק 2022

יום ו

יט תשרי 5783

הוריות ב

15 אוק 2022

שבת

כ תשרי 5783

הוריות ג

16 אוק 2022

יום א

כא תשרי 5783

הוריות ד

17 אוק 2022

יום ב

כב תשרי 5783

הוריות ה

18 אוק 2022

יום ג

כג תשרי 5783

הוריות ו

19 אוק 2022

יום ד

כד תשרי 5783

הוריות ז

20 אוק 2022

יום ה

כה תשרי 5783

הוריות ח

21 אוק 2022

יום ו

כו תשרי 5783

הוריות ט

22 אוק 2022

שבת

כז תשרי 5783

הוריות י

23 אוק 2022

יום א

כח תשרי 5783

הוריות יא

24 אוק 2022

יום ב

כט תשרי 5783

הוריות יב

25 אוק 2022

יום ג

ל תשרי 5783

הוריות יג

26 אוק 2022

יום ד

א חשון 5783

הוריות יד

27 אוק 2022

יום ה

ב חשון 5783

הוריות טו

28 אוק 2022

יום ו

ג חשון 5783

הוריות טז

29 אוק 2022

שבת

ד חשון 5783

הוריות יז

30 אוק 2022

יום א

ה חשון 5783

הוריות יח

31 אוק 2022

יום ב

ו חשון 5783

הוריות יט

1 נוב 2022

יום ג

ז חשון 5783

נדה א

2 נוב 2022

יום ד

ח חשון 5783

נדה ב

3 נוב 2022

יום ה

ט חשון 5783

נדה ג

4 נוב 2022

יום ו

י חשון 5783

נדה ד

5 נוב 2022

שבת

יא חשון 5783

נדה ה

6 נוב 2022

יום א

יב חשון 5783

נדה ו

7 נוב 2022

יום ב

יג חשון 5783

נדה ז

8 נוב 2022

יום ג

יד חשון 5783

נדה ח

9 נוב 2022

יום ד

טו חשון 5783

נדה ט

10 נוב 2022

יום ה

טז חשון 5783

נדה י

11 נוב 2022

יום ו

יז חשון 5783

נדה יא

12 נוב 2022

שבת

יח חשון 5783

נדה יב

13 נוב 2022

יום א

יט חשון 5783

נדה יג