24 יונ 2040

שבת

כג אב 5800

ברכות א

25 יונ 2040

יום א

כד אב 5800

ברכות ב

26 יונ 2040

יום ב

כה אב 5800

ברכות ג

27 יונ 2040

יום ג

כו אב 5800

ברכות ד

28 יונ 2040

יום ד

כז אב 5800

ברכות ה

29 יונ 2040

יום ה

כח אב 5800

ברכות ו

30 יונ 2040

יום ו

כט אב 5800

ברכות ז

1 יול 2040

שבת

ל אב 5800

ברכות ח

2 יול 2040

יום א

א אלול 5800

ברכות ט

3 יול 2040

יום ב

ב אלול 5800

ברכות י

4 יול 2040

יום ג

ג אלול 5800

ברכות יא

5 יול 2040

יום ד

ד אלול 5800

ברכות יב

6 יול 2040

יום ה

ה אלול 5800

ברכות יג

7 יול 2040

יום ו

ו אלול 5800

ברכות יד

8 יול 2040

שבת

ז אלול 5800

ברכות טו

9 יול 2040

יום א

ח אלול 5800

ברכות טז

10 יול 2040

יום ב

ט אלול 5800

ברכות יז

11 יול 2040

יום ג

י אלול 5800

ברכות יח

12 יול 2040

יום ד

יא אלול 5800

ברכות יט

13 יול 2040

יום ה

יב אלול 5800

ברכות כ

14 יול 2040

יום ו

יג אלול 5800

ברכות כא

15 יול 2040

שבת

יד אלול 5800

ברכות כב

16 יול 2040

יום א

טו אלול 5800

ברכות כג

17 יול 2040

יום ב

טז אלול 5800

ברכות כד

18 יול 2040

יום ג

יז אלול 5800

ברכות כה

19 יול 2040

יום ד

יח אלול 5800

ברכות כו

20 יול 2040

יום ה

יט אלול 5800

ברכות כז

21 יול 2040

יום ו

כ אלול 5800

ברכות כח

22 יול 2040

שבת

כא אלול 5800

ברכות כט

23 יול 2040

יום א

כב אלול 5800

ברכות ל

24 יול 2040

יום ב

כג אלול 5800

ברכות לא

25 יול 2040

יום ג

כד אלול 5800

ברכות לב

26 יול 2040

יום ד

כה אלול 5800

ברכות לג

27 יול 2040

יום ה

כו אלול 5800

ברכות לד

28 יול 2040

יום ו

כז אלול 5800

ברכות לה

29 יול 2040

שבת

כח אלול 5800

ברכות לו

30 יול 2040

יום א

כט אלול 5800

ברכות לז

31 יול 2040

יום ב

א תשרי 5801

ברכות לח

1 אוג 2040

יום ג

ב תשרי 5801

ברכות לט

2 אוג 2040

יום ד

ג תשרי 5801

ברכות מ

3 אוג 2040

יום ה

ד תשרי 5801

ברכות מא

4 אוג 2040

יום ו

ה תשרי 5801

ברכות מב

5 אוג 2040

שבת

ו תשרי 5801

ברכות מג

6 אוג 2040

יום א

ז תשרי 5801

ברכות מד

7 אוג 2040

יום ב

ח תשרי 5801

ברכות מה

8 אוג 2040

יום ג

ט תשרי 5801

ברכות מו

9 אוג 2040

יום ד

י תשרי 5801

10 אוג 2040

יום ה

יא תשרי 5801

ברכות מז

11 אוג 2040

יום ו

יב תשרי 5801

ברכות מח

12 אוג 2040

שבת

יג תשרי 5801

ברכות מט

13 אוג 2040

יום א

יד תשרי 5801

ברכות נ

14 אוג 2040

יום ב

טו תשרי 5801

ברכות נא

15 אוג 2040

יום ג

טז תשרי 5801

ברכות נב

16 אוג 2040

יום ד

יז תשרי 5801

ברכות נג

17 אוג 2040

יום ה

יח תשרי 5801

ברכות נד

18 אוג 2040

יום ו

יט תשרי 5801

ברכות נה

19 אוג 2040

שבת

כ תשרי 5801

ברכות נו

20 אוג 2040

יום א

כא תשרי 5801

ברכות נז

21 אוג 2040

יום ב

כב תשרי 5801

ברכות נח

22 אוג 2040

יום ג

כג תשרי 5801

ברכות נט

23 אוג 2040

יום ד

כד תשרי 5801

ברכות ס

24 אוג 2040

יום ה

כה תשרי 5801

ברכות סא

25 אוג 2040

יום ו

כו תשרי 5801

ברכות סב

26 אוג 2040

שבת

כז תשרי 5801

ברכות סג

27 אוג 2040

יום א

כח תשרי 5801

ברכות סד

28 אוג 2040

יום ב

כט תשרי 5801

ברכות סה

29 אוג 2040

יום ג

ל תשרי 5801

ברכות סו

30 אוג 2040

יום ד

א חשון 5801

ברכות סז

31 אוג 2040

יום ה

ב חשון 5801

ברכות סח

1 ספט 2040

יום ו

ג חשון 5801

פאה א

2 ספט 2040

שבת

ד חשון 5801

פאה ב

3 ספט 2040

יום א

ה חשון 5801

פאה ג

4 ספט 2040

יום ב

ו חשון 5801

פאה ד

5 ספט 2040

יום ג

ז חשון 5801

פאה ה

6 ספט 2040

יום ד

ח חשון 5801

פאה ו

7 ספט 2040

יום ה

ט חשון 5801

פאה ז

8 ספט 2040

יום ו

י חשון 5801

פאה ח

9 ספט 2040

שבת

יא חשון 5801

פאה ט

10 ספט 2040

יום א

יב חשון 5801

פאה י

11 ספט 2040

יום ב

יג חשון 5801

פאה יא

12 ספט 2040

יום ג

יד חשון 5801

פאה יב

13 ספט 2040

יום ד

טו חשון 5801

פאה יג

14 ספט 2040

יום ה

טז חשון 5801

פאה יד

15 ספט 2040

יום ו

יז חשון 5801

פאה טו

16 ספט 2040

שבת

יח חשון 5801

פאה טז

17 ספט 2040

יום א

יט חשון 5801

פאה יז

18 ספט 2040

יום ב

כ חשון 5801

פאה יח

19 ספט 2040

יום ג

כא חשון 5801

פאה יט

20 ספט 2040

יום ד

כב חשון 5801

פאה כ

21 ספט 2040

יום ה

כג חשון 5801

פאה כא

22 ספט 2040

יום ו

כד חשון 5801

פאה כב

23 ספט 2040

שבת

כה חשון 5801

פאה כג

24 ספט 2040

יום א

כו חשון 5801

פאה כד

25 ספט 2040

יום ב

כז חשון 5801

פאה כה

26 ספט 2040

יום ג

כח חשון 5801

פאה כו

27 ספט 2040

יום ד

כט חשון 5801

פאה כז

28 ספט 2040

יום ה

א כסלו 5801

פאה כח

29 ספט 2040

יום ו

ב כסלו 5801

פאה כט

30 ספט 2040

שבת

ג כסלו 5801

פאה ל

1 אוק 2040

יום א

ד כסלו 5801

פאה לא

2 אוק 2040

יום ב

ה כסלו 5801

פאה לב

3 אוק 2040

יום ג

ו כסלו 5801

פאה לג

4 אוק 2040

יום ד

ז כסלו 5801

פאה לד

5 אוק 2040

יום ה

ח כסלו 5801

פאה לה

6 אוק 2040

יום ו

ט כסלו 5801

פאה לו

7 אוק 2040

שבת

י כסלו 5801

פאה לז

8 אוק 2040

יום א

יא כסלו 5801

דמאי א

9 אוק 2040

יום ב

יב כסלו 5801

דמאי ב

10 אוק 2040

יום ג

יג כסלו 5801

דמאי ג

11 אוק 2040

יום ד

יד כסלו 5801

דמאי ד

12 אוק 2040

יום ה

טו כסלו 5801

דמאי ה

13 אוק 2040

יום ו

טז כסלו 5801

דמאי ו

14 אוק 2040

שבת

יז כסלו 5801

דמאי ז

15 אוק 2040

יום א

יח כסלו 5801

דמאי ח

16 אוק 2040

יום ב

יט כסלו 5801

דמאי ט

17 אוק 2040

יום ג

כ כסלו 5801

דמאי י

18 אוק 2040

יום ד

כא כסלו 5801

דמאי יא

19 אוק 2040

יום ה

כב כסלו 5801

דמאי יב

20 אוק 2040

יום ו

כג כסלו 5801

דמאי יג

21 אוק 2040

שבת

כד כסלו 5801

דמאי יד

22 אוק 2040

יום א

כה כסלו 5801

דמאי טו

23 אוק 2040

יום ב

כו כסלו 5801

דמאי טז

24 אוק 2040

יום ג

כז כסלו 5801

דמאי יז

25 אוק 2040

יום ד

כח כסלו 5801

דמאי יח

26 אוק 2040

יום ה

כט כסלו 5801

דמאי יט

27 אוק 2040

יום ו

א טבת 5801

דמאי כ

28 אוק 2040

שבת

ב טבת 5801

דמאי כא

29 אוק 2040

יום א

ג טבת 5801

דמאי כב

30 אוק 2040

יום ב

ד טבת 5801

דמאי כג

31 אוק 2040

יום ג

ה טבת 5801

דמאי כד

1 נוב 2040

יום ד

ו טבת 5801

דמאי כה

2 נוב 2040

יום ה

ז טבת 5801

דמאי כו

3 נוב 2040

יום ו

ח טבת 5801

דמאי כז

4 נוב 2040

שבת

ט טבת 5801

דמאי כח

5 נוב 2040

יום א

י טבת 5801

דמאי כט

6 נוב 2040

יום ב

יא טבת 5801

דמאי ל

7 נוב 2040

יום ג

יב טבת 5801

דמאי לא

8 נוב 2040

יום ד

יג טבת 5801

דמאי לב

9 נוב 2040

יום ה

יד טבת 5801

דמאי לג

10 נוב 2040

יום ו

טו טבת 5801

דמאי לד

11 נוב 2040

שבת

טז טבת 5801

כלאים א

12 נוב 2040

יום א

יז טבת 5801

כלאים ב

13 נוב 2040

יום ב

יח טבת 5801

כלאים ג

14 נוב 2040

יום ג

יט טבת 5801

כלאים ד

15 נוב 2040

יום ד

כ טבת 5801

כלאים ה

16 נוב 2040

יום ה

כא טבת 5801

כלאים ו

17 נוב 2040

יום ו

כב טבת 5801

כלאים ז

18 נוב 2040

שבת

כג טבת 5801

כלאים ח

19 נוב 2040

יום א

כד טבת 5801

כלאים ט

20 נוב 2040

יום ב

כה טבת 5801

כלאים י

21 נוב 2040

יום ג

כו טבת 5801

כלאים יא

22 נוב 2040

יום ד

כז טבת 5801

כלאים יב

23 נוב 2040

יום ה

כח טבת 5801

כלאים יג

24 נוב 2040

יום ו

כט טבת 5801

כלאים יד

25 נוב 2040

שבת

א שבט 5801

כלאים טו

26 נוב 2040

יום א

ב שבט 5801

כלאים טז

27 נוב 2040

יום ב

ג שבט 5801

כלאים יז

28 נוב 2040

יום ג

ד שבט 5801

כלאים יח

29 נוב 2040

יום ד

ה שבט 5801

כלאים יט

30 נוב 2040

יום ה

ו שבט 5801

כלאים כ

1 דצמ 2040

יום ו

ז שבט 5801

כלאים כא

2 דצמ 2040

שבת

ח שבט 5801

כלאים כב

3 דצמ 2040

יום א

ט שבט 5801

כלאים כג

4 דצמ 2040

יום ב

י שבט 5801

כלאים כד

5 דצמ 2040

יום ג

יא שבט 5801

כלאים כה

6 דצמ 2040

יום ד

יב שבט 5801

כלאים כו

7 דצמ 2040

יום ה

יג שבט 5801

כלאים כז

8 דצמ 2040

יום ו

יד שבט 5801

כלאים כח

9 דצמ 2040

שבת

טו שבט 5801

כלאים כט

10 דצמ 2040

יום א

טז שבט 5801

כלאים ל

11 דצמ 2040

יום ב

יז שבט 5801

כלאים לא

12 דצמ 2040

יום ג

יח שבט 5801

כלאים לב

13 דצמ 2040

יום ד

יט שבט 5801

כלאים לג

14 דצמ 2040

יום ה

כ שבט 5801

כלאים לד

15 דצמ 2040

יום ו

כא שבט 5801

כלאים לה

16 דצמ 2040

שבת

כב שבט 5801

כלאים לו

17 דצמ 2040

יום א

כג שבט 5801

כלאים לז

18 דצמ 2040

יום ב

כד שבט 5801

כלאים לח

19 דצמ 2040

יום ג

כה שבט 5801

כלאים לט

20 דצמ 2040

יום ד

כו שבט 5801

כלאים מ

21 דצמ 2040

יום ה

כז שבט 5801

כלאים מא

22 דצמ 2040

יום ו

כח שבט 5801

כלאים מב

23 דצמ 2040

שבת

כט שבט 5801

כלאים מג

24 דצמ 2040

יום א

ל שבט 5801

כלאים מד

25 דצמ 2040

יום ב

א אדר א 5801

שביעית א

26 דצמ 2040

יום ג

ב אדר א 5801

שביעית ב

27 דצמ 2040

יום ד

ג אדר א 5801

שביעית ג

28 דצמ 2040

יום ה

ד אדר א 5801

שביעית ד

29 דצמ 2040

יום ו

ה אדר א 5801

שביעית ה

30 דצמ 2040

שבת

ו אדר א 5801

שביעית ו

31 דצמ 2040

יום א

ז אדר א 5801

שביעית ז

1 ינו 2041

יום ב

ח אדר א 5801

שביעית ח

2 ינו 2041

יום ג

ט אדר א 5801

שביעית ט

3 ינו 2041

יום ד

י אדר א 5801

שביעית י

4 ינו 2041

יום ה

יא אדר א 5801

שביעית יא

5 ינו 2041

יום ו

יב אדר א 5801

שביעית יב

6 ינו 2041

שבת

יג אדר א 5801

שביעית יג

7 ינו 2041

יום א

יד אדר א 5801

שביעית יד

8 ינו 2041

יום ב

טו אדר א 5801

שביעית טו

9 ינו 2041

יום ג

טז אדר א 5801

שביעית טז

10 ינו 2041

יום ד

יז אדר א 5801

שביעית יז

11 ינו 2041

יום ה

יח אדר א 5801

שביעית יח

12 ינו 2041

יום ו

יט אדר א 5801

שביעית יט

13 ינו 2041

שבת

כ אדר א 5801

שביעית כ

14 ינו 2041

יום א

כא אדר א 5801

שביעית כא

15 ינו 2041

יום ב

כב אדר א 5801

שביעית כב

16 ינו 2041

יום ג

כג אדר א 5801

שביעית כג

17 ינו 2041

יום ד

כד אדר א 5801

שביעית כד

18 ינו 2041

יום ה

כה אדר א 5801

שביעית כה

19 ינו 2041

יום ו

כו אדר א 5801

שביעית כו

20 ינו 2041

שבת

כז אדר א 5801

שביעית כז

21 ינו 2041

יום א

כח אדר א 5801

שביעית כח

22 ינו 2041

יום ב

כט אדר א 5801

שביעית כט

23 ינו 2041

יום ג

ל אדר א 5801

שביעית ל

24 ינו 2041

יום ד

א אדר ב 5801

שביעית לא

25 ינו 2041

יום ה

ב אדר ב 5801

תרומות א

26 ינו 2041

יום ו

ג אדר ב 5801

תרומות ב

27 ינו 2041

שבת

ד אדר ב 5801

תרומות ג

28 ינו 2041

יום א

ה אדר ב 5801

תרומות ד

29 ינו 2041

יום ב

ו אדר ב 5801

תרומות ה

30 ינו 2041

יום ג

ז אדר ב 5801

תרומות ו

31 ינו 2041

יום ד

ח אדר ב 5801

תרומות ז

1 פבר 2041

יום ה

ט אדר ב 5801

תרומות ח

2 פבר 2041

יום ו

י אדר ב 5801

תרומות ט

3 פבר 2041

שבת

יא אדר ב 5801

תרומות י

4 פבר 2041

יום א

יב אדר ב 5801

תרומות יא

5 פבר 2041

יום ב

יג אדר ב 5801

תרומות יב

6 פבר 2041

יום ג

יד אדר ב 5801

תרומות יג

7 פבר 2041

יום ד

טו אדר ב 5801

תרומות יד

8 פבר 2041

יום ה

טז אדר ב 5801

תרומות טו

9 פבר 2041

יום ו

יז אדר ב 5801

תרומות טז

10 פבר 2041

שבת

יח אדר ב 5801

תרומות יז

11 פבר 2041

יום א

יט אדר ב 5801

תרומות יח

12 פבר 2041

יום ב

כ אדר ב 5801

תרומות יט

13 פבר 2041

יום ג

כא אדר ב 5801

תרומות כ

14 פבר 2041

יום ד

כב אדר ב 5801

תרומות כא

15 פבר 2041

יום ה

כג אדר ב 5801

תרומות כב

16 פבר 2041

יום ו

כד אדר ב 5801

תרומות כג

17 פבר 2041

שבת

כה אדר ב 5801

תרומות כד

18 פבר 2041

יום א

כו אדר ב 5801

תרומות כה

19 פבר 2041

יום ב

כז אדר ב 5801

תרומות כו

20 פבר 2041

יום ג

כח אדר ב 5801

תרומות כז

21 פבר 2041

יום ד

כט אדר ב 5801

תרומות כח

22 פבר 2041

יום ה

א ניסן 5801

תרומות כט

23 פבר 2041

יום ו

ב ניסן 5801

תרומות ל

24 פבר 2041

שבת

ג ניסן 5801

תרומות לא

25 פבר 2041

יום א

ד ניסן 5801

תרומות לב

26 פבר 2041

יום ב

ה ניסן 5801

תרומות לג

27 פבר 2041

יום ג

ו ניסן 5801

תרומות לד

28 פבר 2041

יום ד

ז ניסן 5801

תרומות לה

1 מרץ 2041

יום ה

ח ניסן 5801

תרומות לו

2 מרץ 2041

יום ו

ט ניסן 5801

תרומות לז

3 מרץ 2041

שבת

י ניסן 5801

תרומות לח

4 מרץ 2041

יום א

יא ניסן 5801

תרומות לט

5 מרץ 2041

יום ב

יב ניסן 5801

תרומות מ

6 מרץ 2041

יום ג

יג ניסן 5801

תרומות מא

7 מרץ 2041

יום ד

יד ניסן 5801

תרומות מב

8 מרץ 2041

יום ה

טו ניסן 5801

תרומות מג

9 מרץ 2041

יום ו

טז ניסן 5801

תרומות מד

10 מרץ 2041

שבת

יז ניסן 5801

תרומות מה

11 מרץ 2041

יום א

יח ניסן 5801

תרומות מו

12 מרץ 2041

יום ב

יט ניסן 5801

תרומות מז

13 מרץ 2041

יום ג

כ ניסן 5801

תרומות מח

14 מרץ 2041

יום ד

כא ניסן 5801

תרומות מט

15 מרץ 2041

יום ה

כב ניסן 5801

תרומות נ

16 מרץ 2041

יום ו

כג ניסן 5801

תרומות נא

17 מרץ 2041

שבת

כד ניסן 5801

תרומות נב

18 מרץ 2041

יום א

כה ניסן 5801

תרומות נג

19 מרץ 2041

יום ב

כו ניסן 5801

תרומות נד

20 מרץ 2041

יום ג

כז ניסן 5801

תרומות נה

21 מרץ 2041

יום ד

כח ניסן 5801

תרומות נו

22 מרץ 2041

יום ה

כט ניסן 5801

תרומות נז

23 מרץ 2041

יום ו

ל ניסן 5801

תרומות נח

24 מרץ 2041

שבת

א אייר 5801

תרומות נט

25 מרץ 2041

יום א

ב אייר 5801

מעשרות א

26 מרץ 2041

יום ב

ג אייר 5801

מעשרות ב

27 מרץ 2041

יום ג

ד אייר 5801

מעשרות ג

28 מרץ 2041

יום ד

ה אייר 5801

מעשרות ד

29 מרץ 2041

יום ה

ו אייר 5801

מעשרות ה

30 מרץ 2041

יום ו

ז אייר 5801

מעשרות ו

31 מרץ 2041

שבת

ח אייר 5801

מעשרות ז

1 אפר 2041

יום א

ט אייר 5801

מעשרות ח

2 אפר 2041

יום ב

י אייר 5801

מעשרות ט

3 אפר 2041

יום ג

יא אייר 5801

מעשרות י

4 אפר 2041

יום ד

יב אייר 5801

מעשרות יא

5 אפר 2041

יום ה

יג אייר 5801

מעשרות יב

6 אפר 2041

יום ו

יד אייר 5801

מעשרות יג

7 אפר 2041

שבת

טו אייר 5801

מעשרות יד

8 אפר 2041

יום א

טז אייר 5801

מעשרות טו

9 אפר 2041

יום ב

יז אייר 5801

מעשרות טז

10 אפר 2041

יום ג

יח אייר 5801

מעשרות יז

11 אפר 2041

יום ד

יט אייר 5801

מעשרות יח

12 אפר 2041

יום ה

כ אייר 5801

מעשרות יט

13 אפר 2041

יום ו

כא אייר 5801

מעשרות כ

14 אפר 2041

שבת

כב אייר 5801

מעשרות כא

15 אפר 2041

יום א

כג אייר 5801

מעשרות כב

16 אפר 2041

יום ב

כד אייר 5801

מעשרות כג

17 אפר 2041

יום ג

כה אייר 5801

מעשרות כד

18 אפר 2041

יום ד

כו אייר 5801

מעשרות כה

19 אפר 2041

יום ה

כז אייר 5801

מעשרות כו

20 אפר 2041

יום ו

כח אייר 5801

מעשר שני א

21 אפר 2041

שבת

כט אייר 5801

מעשר שני ב

22 אפר 2041

יום א

א סיון 5801

מעשר שני ג

23 אפר 2041

יום ב

ב סיון 5801

מעשר שני ד

24 אפר 2041

יום ג

ג סיון 5801

מעשר שני ה

25 אפר 2041

יום ד

ד סיון 5801

מעשר שני ו

26 אפר 2041

יום ה

ה סיון 5801

מעשר שני ז

27 אפר 2041

יום ו

ו סיון 5801

מעשר שני ח

28 אפר 2041

שבת

ז סיון 5801

מעשר שני ט

29 אפר 2041

יום א

ח סיון 5801

מעשר שני י

30 אפר 2041

יום ב

ט סיון 5801

מעשר שני יא

1 מאי 2041

יום ג

י סיון 5801

מעשר שני יב

2 מאי 2041

יום ד

יא סיון 5801

מעשר שני יג

3 מאי 2041

יום ה

יב סיון 5801

מעשר שני יד

4 מאי 2041

יום ו

יג סיון 5801

מעשר שני טו

5 מאי 2041

שבת

יד סיון 5801

מעשר שני טז

6 מאי 2041

יום א

טו סיון 5801

מעשר שני יז

7 מאי 2041

יום ב

טז סיון 5801

מעשר שני יח

8 מאי 2041

יום ג

יז סיון 5801

מעשר שני יט

9 מאי 2041

יום ד

יח סיון 5801

מעשר שני כ

10 מאי 2041

יום ה

יט סיון 5801

מעשר שני כא

11 מאי 2041

יום ו

כ סיון 5801

מעשר שני כב

12 מאי 2041

שבת

כא סיון 5801

מעשר שני כג

13 מאי 2041

יום א

כב סיון 5801

מעשר שני כד

14 מאי 2041

יום ב

כג סיון 5801

מעשר שני כה

15 מאי 2041

יום ג

כד סיון 5801

מעשר שני כו

16 מאי 2041

יום ד

כה סיון 5801

מעשר שני כז

17 מאי 2041

יום ה

כו סיון 5801

מעשר שני כח

18 מאי 2041

יום ו

כז סיון 5801

מעשר שני כט

19 מאי 2041

שבת

כח סיון 5801

מעשר שני ל

20 מאי 2041

יום א

כט סיון 5801

מעשר שני לא

21 מאי 2041

יום ב

ל סיון 5801

מעשר שני לב

22 מאי 2041

יום ג

א תמוז 5801

מעשר שני לג

23 מאי 2041

יום ד

ב תמוז 5801

חלה א

24 מאי 2041

יום ה

ג תמוז 5801

חלה ב

25 מאי 2041

יום ו

ד תמוז 5801

חלה ג

26 מאי 2041

שבת

ה תמוז 5801

חלה ד

27 מאי 2041

יום א

ו תמוז 5801

חלה ה

28 מאי 2041

יום ב

ז תמוז 5801

חלה ו

29 מאי 2041

יום ג

ח תמוז 5801

חלה ז

30 מאי 2041

יום ד

ט תמוז 5801

חלה ח

31 מאי 2041

יום ה

י תמוז 5801

חלה ט

1 יונ 2041

יום ו

יא תמוז 5801

חלה י

2 יונ 2041

שבת

יב תמוז 5801

חלה יא

3 יונ 2041

יום א

יג תמוז 5801

חלה יב

4 יונ 2041

יום ב

יד תמוז 5801

חלה יג

5 יונ 2041

יום ג

טו תמוז 5801

חלה יד

6 יונ 2041

יום ד

טז תמוז 5801

חלה טו

7 יונ 2041

יום ה

יז תמוז 5801

חלה טז

8 יונ 2041

יום ו

יח תמוז 5801

חלה יז

9 יונ 2041

שבת

יט תמוז 5801

חלה יח

10 יונ 2041

יום א

כ תמוז 5801

חלה יט

11 יונ 2041

יום ב

כא תמוז 5801

חלה כ

12 יונ 2041

יום ג

כב תמוז 5801

חלה כא

13 יונ 2041

יום ד

כג תמוז 5801

חלה כב

14 יונ 2041

יום ה

כד תמוז 5801

חלה כג

15 יונ 2041

יום ו

כה תמוז 5801

חלה כד

16 יונ 2041

שבת

כו תמוז 5801

חלה כה

17 יונ 2041

יום א

כז תמוז 5801

חלה כו

18 יונ 2041

יום ב

כח תמוז 5801

חלה כז

19 יונ 2041

יום ג

כט תמוז 5801

חלה כח

20 יונ 2041

יום ד

א אב 5801

ערלה א

21 יונ 2041

יום ה

ב אב 5801

ערלה ב

22 יונ 2041

יום ו

ג אב 5801

ערלה ג

23 יונ 2041

שבת

ד אב 5801

ערלה ד

24 יונ 2041

יום א

ה אב 5801

ערלה ה

25 יונ 2041

יום ב

ו אב 5801

ערלה ו

26 יונ 2041

יום ג

ז אב 5801

ערלה ז

27 יונ 2041

יום ד

ח אב 5801

ערלה ח

28 יונ 2041

יום ה

ט אב 5801

29 יונ 2041

יום ו

י אב 5801

ערלה ט

30 יונ 2041

שבת

יא אב 5801

ערלה י

1 יול 2041

יום א

יב אב 5801

ערלה יא

2 יול 2041

יום ב

יג אב 5801

ערלה יב

3 יול 2041

יום ג

יד אב 5801

ערלה יג

4 יול 2041

יום ד

טו אב 5801

ערלה יד

5 יול 2041

יום ה

טז אב 5801

ערלה טו

6 יול 2041

יום ו

יז אב 5801

ערלה טז

7 יול 2041

שבת

יח אב 5801

ערלה יז

8 יול 2041

יום א

יט אב 5801

ערלה יח

9 יול 2041

יום ב

כ אב 5801

ערלה יט

10 יול 2041

יום ג

כא אב 5801

ערלה כ

11 יול 2041

יום ד

כב אב 5801

ביכורים א

12 יול 2041

יום ה

כג אב 5801

ביכורים ב

13 יול 2041

יום ו

כד אב 5801

ביכורים ג

14 יול 2041

שבת

כה אב 5801

ביכורים ד

15 יול 2041

יום א

כו אב 5801

ביכורים ה

16 יול 2041

יום ב

כז אב 5801

ביכורים ו

17 יול 2041

יום ג

כח אב 5801

ביכורים ז

18 יול 2041

יום ד

כט אב 5801

ביכורים ח

19 יול 2041

יום ה

ל אב 5801

ביכורים ט

20 יול 2041

יום ו

א אלול 5801

ביכורים י

21 יול 2041

שבת

ב אלול 5801

ביכורים יא

22 יול 2041

יום א

ג אלול 5801

ביכורים יב

23 יול 2041

יום ב

ד אלול 5801

ביכורים יג

24 יול 2041

יום ג

ה אלול 5801

שבת א

25 יול 2041

יום ד

ו אלול 5801

שבת ב

26 יול 2041

יום ה

ז אלול 5801

שבת ג

27 יול 2041

יום ו

ח אלול 5801

שבת ד

28 יול 2041

שבת

ט אלול 5801

שבת ה

29 יול 2041

יום א

י אלול 5801

שבת ו

30 יול 2041

יום ב

יא אלול 5801

שבת ז

31 יול 2041

יום ג

יב אלול 5801

שבת ח

1 אוג 2041

יום ד

יג אלול 5801

שבת ט

2 אוג 2041

יום ה

יד אלול 5801

שבת י

3 אוג 2041

יום ו

טו אלול 5801

שבת יא

4 אוג 2041

שבת

טז אלול 5801

שבת יב

5 אוג 2041

יום א

יז אלול 5801

שבת יג

6 אוג 2041

יום ב

יח אלול 5801

שבת יד

7 אוג 2041

יום ג

יט אלול 5801

שבת טו

8 אוג 2041

יום ד

כ אלול 5801

שבת טז

9 אוג 2041

יום ה

כא אלול 5801

שבת יז

10 אוג 2041

יום ו

כב אלול 5801

שבת יח

11 אוג 2041

שבת

כג אלול 5801

שבת יט

12 אוג 2041

יום א

כד אלול 5801

שבת כ

13 אוג 2041

יום ב

כה אלול 5801

שבת כא

14 אוג 2041

יום ג

כו אלול 5801

שבת כב

15 אוג 2041

יום ד

כז אלול 5801

שבת כג

16 אוג 2041

יום ה

כח אלול 5801

שבת כד

17 אוג 2041

יום ו

כט אלול 5801

שבת כה

18 אוג 2041

שבת

א תשרי 5802

שבת כו

19 אוג 2041

יום א

ב תשרי 5802

שבת כז

20 אוג 2041

יום ב

ג תשרי 5802

שבת כח

21 אוג 2041

יום ג

ד תשרי 5802

שבת כט

22 אוג 2041

יום ד

ה תשרי 5802

שבת ל

23 אוג 2041

יום ה

ו תשרי 5802

שבת לא

24 אוג 2041

יום ו

ז תשרי 5802

שבת לב

25 אוג 2041

שבת

ח תשרי 5802

שבת לג

26 אוג 2041

יום א

ט תשרי 5802

שבת לד

27 אוג 2041

יום ב

י תשרי 5802

28 אוג 2041

יום ג

יא תשרי 5802

שבת לה

29 אוג 2041

יום ד

יב תשרי 5802

שבת לו

30 אוג 2041

יום ה

יג תשרי 5802

שבת לז

31 אוג 2041

יום ו

יד תשרי 5802

שבת לח

1 ספט 2041

שבת

טו תשרי 5802

שבת לט

2 ספט 2041

יום א

טז תשרי 5802

שבת מ

3 ספט 2041

יום ב

יז תשרי 5802

שבת מא

4 ספט 2041

יום ג

יח תשרי 5802

שבת מב

5 ספט 2041

יום ד

יט תשרי 5802

שבת מג

6 ספט 2041

יום ה

כ תשרי 5802

שבת מד

7 ספט 2041

יום ו

כא תשרי 5802

שבת מה

8 ספט 2041

שבת

כב תשרי 5802

שבת מו

9 ספט 2041

יום א

כג תשרי 5802

שבת מז

10 ספט 2041

יום ב

כד תשרי 5802

שבת מח

11 ספט 2041

יום ג

כה תשרי 5802

שבת מט

12 ספט 2041

יום ד

כו תשרי 5802

שבת נ

13 ספט 2041

יום ה

כז תשרי 5802

שבת נא

14 ספט 2041

יום ו

כח תשרי 5802

שבת נב

15 ספט 2041

שבת

כט תשרי 5802

שבת נג

16 ספט 2041

יום א

ל תשרי 5802

שבת נד

17 ספט 2041

יום ב

א חשון 5802

שבת נה

18 ספט 2041

יום ג

ב חשון 5802

שבת נו

19 ספט 2041

יום ד

ג חשון 5802

שבת נז

20 ספט 2041

יום ה

ד חשון 5802

שבת נח

21 ספט 2041

יום ו

ה חשון 5802

שבת נט

22 ספט 2041

שבת

ו חשון 5802

שבת ס

23 ספט 2041

יום א

ז חשון 5802

שבת סא

24 ספט 2041

יום ב

ח חשון 5802

שבת סב

25 ספט 2041

יום ג

ט חשון 5802

שבת סג

26 ספט 2041

יום ד

י חשון 5802

שבת סד

27 ספט 2041

יום ה

יא חשון 5802

שבת סה

28 ספט 2041

יום ו

יב חשון 5802

שבת סו

29 ספט 2041

שבת

יג חשון 5802

שבת סז

30 ספט 2041

יום א

יד חשון 5802

שבת סח

1 אוק 2041

יום ב

טו חשון 5802

שבת סט

2 אוק 2041

יום ג

טז חשון 5802

שבת ע

3 אוק 2041

יום ד

יז חשון 5802

שבת עא

4 אוק 2041

יום ה

יח חשון 5802

שבת עב

5 אוק 2041

יום ו

יט חשון 5802

שבת עג

6 אוק 2041

שבת

כ חשון 5802

שבת עד

7 אוק 2041

יום א

כא חשון 5802

שבת עה

8 אוק 2041

יום ב

כב חשון 5802

שבת עו

9 אוק 2041

יום ג

כג חשון 5802

שבת עז

10 אוק 2041

יום ד

כד חשון 5802

שבת עח

11 אוק 2041

יום ה

כה חשון 5802

שבת עט

12 אוק 2041

יום ו

כו חשון 5802

שבת פ

13 אוק 2041

שבת

כז חשון 5802

שבת פא

14 אוק 2041

יום א

כח חשון 5802

שבת פב

15 אוק 2041

יום ב

כט חשון 5802

שבת פג

16 אוק 2041

יום ג

א כסלו 5802

שבת פד

17 אוק 2041

יום ד

ב כסלו 5802

שבת פה

18 אוק 2041

יום ה

ג כסלו 5802

שבת פו

19 אוק 2041

יום ו

ד כסלו 5802

שבת פז

20 אוק 2041

שבת

ה כסלו 5802

שבת פח

21 אוק 2041

יום א

ו כסלו 5802

שבת פט

22 אוק 2041

יום ב

ז כסלו 5802

שבת צ

23 אוק 2041

יום ג

ח כסלו 5802

שבת צא

24 אוק 2041

יום ד

ט כסלו 5802

שבת צב

25 אוק 2041

יום ה

י כסלו 5802

עירובין א

26 אוק 2041

יום ו

יא כסלו 5802

עירובין ב

27 אוק 2041

שבת

יב כסלו 5802

עירובין ג

28 אוק 2041

יום א

יג כסלו 5802

עירובין ד

29 אוק 2041

יום ב

יד כסלו 5802

עירובין ה

30 אוק 2041

יום ג

טו כסלו 5802

עירובין ו

31 אוק 2041

יום ד

טז כסלו 5802

עירובין ז

1 נוב 2041

יום ה

יז כסלו 5802

עירובין ח

2 נוב 2041

יום ו

יח כסלו 5802

עירובין ט

3 נוב 2041

שבת

יט כסלו 5802

עירובין י

4 נוב 2041

יום א

כ כסלו 5802

עירובין יא

5 נוב 2041

יום ב

כא כסלו 5802

עירובין יב

6 נוב 2041

יום ג

כב כסלו 5802

עירובין יג

7 נוב 2041

יום ד

כג כסלו 5802

עירובין יד

8 נוב 2041

יום ה

כד כסלו 5802

עירובין טו

9 נוב 2041

יום ו

כה כסלו 5802

עירובין טז

10 נוב 2041

שבת

כו כסלו 5802

עירובין יז

11 נוב 2041

יום א

כז כסלו 5802

עירובין יח

12 נוב 2041

יום ב

כח כסלו 5802

עירובין יט

13 נוב 2041

יום ג

כט כסלו 5802

עירובין כ

14 נוב 2041

יום ד

ל כסלו 5802

עירובין כא

15 נוב 2041

יום ה

א טבת 5802

עירובין כב

16 נוב 2041

יום ו

ב טבת 5802

עירובין כג

17 נוב 2041

שבת

ג טבת 5802

עירובין כד

18 נוב 2041

יום א

ד טבת 5802

עירובין כה

19 נוב 2041

יום ב

ה טבת 5802

עירובין כו

20 נוב 2041

יום ג

ו טבת 5802

עירובין כז

21 נוב 2041

יום ד

ז טבת 5802

עירובין כח

22 נוב 2041

יום ה

ח טבת 5802

עירובין כט

23 נוב 2041

יום ו

ט טבת 5802

עירובין ל

24 נוב 2041

שבת

י טבת 5802

עירובין לא

25 נוב 2041

יום א

יא טבת 5802

עירובין לב

26 נוב 2041

יום ב

יב טבת 5802

עירובין לג

27 נוב 2041

יום ג

יג טבת 5802

עירובין לד

28 נוב 2041

יום ד

יד טבת 5802

עירובין לה

29 נוב 2041

יום ה

טו טבת 5802

עירובין לו

30 נוב 2041

יום ו

טז טבת 5802

עירובין לז

1 דצמ 2041

שבת

יז טבת 5802

עירובין לח

2 דצמ 2041

יום א

יח טבת 5802

עירובין לט

3 דצמ 2041

יום ב

יט טבת 5802

עירובין מ

4 דצמ 2041

יום ג

כ טבת 5802

עירובין מא

5 דצמ 2041

יום ד

כא טבת 5802

עירובין מב

6 דצמ 2041

יום ה

כב טבת 5802

עירובין מג

7 דצמ 2041

יום ו

כג טבת 5802

עירובין מד

8 דצמ 2041

שבת

כד טבת 5802

עירובין מה

9 דצמ 2041

יום א

כה טבת 5802

עירובין מו

10 דצמ 2041

יום ב

כו טבת 5802

עירובין מז

11 דצמ 2041

יום ג

כז טבת 5802

עירובין מח

12 דצמ 2041

יום ד

כח טבת 5802

עירובין מט

13 דצמ 2041

יום ה

כט טבת 5802

עירובין נ

14 דצמ 2041

יום ו

א שבט 5802

עירובין נא

15 דצמ 2041

שבת

ב שבט 5802

עירובין נב

16 דצמ 2041

יום א

ג שבט 5802

עירובין נג

17 דצמ 2041

יום ב

ד שבט 5802

עירובין נד

18 דצמ 2041

יום ג

ה שבט 5802

עירובין נה

19 דצמ 2041

יום ד

ו שבט 5802

עירובין נו

20 דצמ 2041

יום ה

ז שבט 5802

עירובין נז

21 דצמ 2041

יום ו

ח שבט 5802

עירובין נח

22 דצמ 2041

שבת

ט שבט 5802

עירובין נט

23 דצמ 2041

יום א

י שבט 5802

עירובין ס

24 דצמ 2041

יום ב

יא שבט 5802

עירובין סא

25 דצמ 2041

יום ג

יב שבט 5802

עירובין סב

26 דצמ 2041

יום ד

יג שבט 5802

עירובין סג

27 דצמ 2041

יום ה

יד שבט 5802

עירובין סד

28 דצמ 2041

יום ו

טו שבט 5802

עירובין סה

29 דצמ 2041

שבת

טז שבט 5802

פסחים א

30 דצמ 2041

יום א

יז שבט 5802

פסחים ב

31 דצמ 2041

יום ב

יח שבט 5802

פסחים ג

1 ינו 2042

יום ג

יט שבט 5802

פסחים ד

2 ינו 2042

יום ד

כ שבט 5802

פסחים ה

3 ינו 2042

יום ה

כא שבט 5802

פסחים ו

4 ינו 2042

יום ו

כב שבט 5802

פסחים ז

5 ינו 2042

שבת

כג שבט 5802

פסחים ח

6 ינו 2042

יום א

כד שבט 5802

פסחים ט

7 ינו 2042

יום ב

כה שבט 5802

פסחים י

8 ינו 2042

יום ג

כו שבט 5802

פסחים יא

9 ינו 2042

יום ד

כז שבט 5802

פסחים יב

10 ינו 2042

יום ה

כח שבט 5802

פסחים יג

11 ינו 2042

יום ו

כט שבט 5802

פסחים יד

12 ינו 2042

שבת

ל שבט 5802

פסחים טו

13 ינו 2042

יום א

א אדר 5802

פסחים טז

14 ינו 2042

יום ב

ב אדר 5802

פסחים יז

15 ינו 2042

יום ג

ג אדר 5802

פסחים יח

16 ינו 2042

יום ד

ד אדר 5802

פסחים יט

17 ינו 2042

יום ה

ה אדר 5802

פסחים כ

18 ינו 2042

יום ו

ו אדר 5802

פסחים כא

19 ינו 2042

שבת

ז אדר 5802

פסחים כב

20 ינו 2042

יום א

ח אדר 5802

פסחים כג

21 ינו 2042

יום ב

ט אדר 5802

פסחים כד

22 ינו 2042

יום ג

י אדר 5802

פסחים כה

23 ינו 2042

יום ד

יא אדר 5802

פסחים כו

24 ינו 2042

יום ה

יב אדר 5802

פסחים כז

25 ינו 2042

יום ו

יג אדר 5802

פסחים כח

26 ינו 2042

שבת

יד אדר 5802

פסחים כט

27 ינו 2042

יום א

טו אדר 5802

פסחים ל

28 ינו 2042

יום ב

טז אדר 5802

פסחים לא

29 ינו 2042

יום ג

יז אדר 5802

פסחים לב

30 ינו 2042

יום ד

יח אדר 5802

פסחים לג

31 ינו 2042

יום ה

יט אדר 5802

פסחים לד

1 פבר 2042

יום ו

כ אדר 5802

פסחים לה

2 פבר 2042

שבת

כא אדר 5802

פסחים לו

3 פבר 2042

יום א

כב אדר 5802

פסחים לז

4 פבר 2042

יום ב

כג אדר 5802

פסחים לח

5 פבר 2042

יום ג

כד אדר 5802

פסחים לט

6 פבר 2042

יום ד

כה אדר 5802

פסחים מ

7 פבר 2042

יום ה

כו אדר 5802

פסחים מא

8 פבר 2042

יום ו

כז אדר 5802

פסחים מב

9 פבר 2042

שבת

כח אדר 5802

פסחים מג

10 פבר 2042

יום א

כט אדר 5802

פסחים מד

11 פבר 2042

יום ב

א ניסן 5802

פסחים מה

12 פבר 2042

יום ג

ב ניסן 5802

פסחים מו

13 פבר 2042

יום ד

ג ניסן 5802

פסחים מז

14 פבר 2042

יום ה

ד ניסן 5802

פסחים מח

15 פבר 2042

יום ו

ה ניסן 5802

פסחים מט

16 פבר 2042

שבת

ו ניסן 5802

פסחים נ

17 פבר 2042

יום א

ז ניסן 5802

פסחים נא

18 פבר 2042

יום ב

ח ניסן 5802

פסחים נב

19 פבר 2042

יום ג

ט ניסן 5802

פסחים נג

20 פבר 2042

יום ד

י ניסן 5802

פסחים נד

21 פבר 2042

יום ה

יא ניסן 5802

פסחים נה

22 פבר 2042

יום ו

יב ניסן 5802

פסחים נו

23 פבר 2042

שבת

יג ניסן 5802

פסחים נז

24 פבר 2042

יום א

יד ניסן 5802

פסחים נח

25 פבר 2042

יום ב

טו ניסן 5802

פסחים נט

26 פבר 2042

יום ג

טז ניסן 5802

פסחים ס

27 פבר 2042

יום ד

יז ניסן 5802

פסחים סא

28 פבר 2042

יום ה

יח ניסן 5802

פסחים סב

1 מרץ 2042

יום ו

יט ניסן 5802

פסחים סג

2 מרץ 2042

שבת

כ ניסן 5802

פסחים סד

3 מרץ 2042

יום א

כא ניסן 5802

פסחים סה

4 מרץ 2042

יום ב

כב ניסן 5802

פסחים סו

5 מרץ 2042

יום ג

כג ניסן 5802

פסחים סז

6 מרץ 2042

יום ד

כד ניסן 5802

פסחים סח

7 מרץ 2042

יום ה

כה ניסן 5802

פסחים סט

8 מרץ 2042

יום ו

כו ניסן 5802

פסחים ע

9 מרץ 2042

שבת

כז ניסן 5802

פסחים עא

10 מרץ 2042

יום א

כח ניסן 5802

ביצה א

11 מרץ 2042

יום ב

כט ניסן 5802

ביצה ב

12 מרץ 2042

יום ג

ל ניסן 5802

ביצה ג

13 מרץ 2042

יום ד

א אייר 5802

ביצה ד

14 מרץ 2042

יום ה

ב אייר 5802

ביצה ה

15 מרץ 2042

יום ו

ג אייר 5802

ביצה ו

16 מרץ 2042

שבת

ד אייר 5802

ביצה ז

17 מרץ 2042

יום א

ה אייר 5802

ביצה ח

18 מרץ 2042

יום ב

ו אייר 5802

ביצה ט

19 מרץ 2042

יום ג

ז אייר 5802

ביצה י

20 מרץ 2042

יום ד

ח אייר 5802

ביצה יא

21 מרץ 2042

יום ה

ט אייר 5802

ביצה יב

22 מרץ 2042

יום ו

י אייר 5802

ביצה יג

23 מרץ 2042

שבת

יא אייר 5802

ביצה יד

24 מרץ 2042

יום א

יב אייר 5802

ביצה טו

25 מרץ 2042

יום ב

יג אייר 5802

ביצה טז

26 מרץ 2042

יום ג

יד אייר 5802

ביצה יז

27 מרץ 2042

יום ד

טו אייר 5802

ביצה יח

28 מרץ 2042

יום ה

טז אייר 5802

ביצה יט

29 מרץ 2042

יום ו

יז אייר 5802

ביצה כ

30 מרץ 2042

שבת

יח אייר 5802

ביצה כא

31 מרץ 2042

יום א

יט אייר 5802

ביצה כב

1 אפר 2042

יום ב

כ אייר 5802

ראש השנה א

2 אפר 2042

יום ג

כא אייר 5802

ראש השנה ב

3 אפר 2042

יום ד

כב אייר 5802

ראש השנה ג

4 אפר 2042

יום ה

כג אייר 5802

ראש השנה ד

5 אפר 2042

יום ו

כד אייר 5802

ראש השנה ה

6 אפר 2042

שבת

כה אייר 5802

ראש השנה ו

7 אפר 2042

יום א

כו אייר 5802

ראש השנה ז

8 אפר 2042

יום ב

כז אייר 5802

ראש השנה ח

9 אפר 2042

יום ג

כח אייר 5802

ראש השנה ט

10 אפר 2042

יום ד

כט אייר 5802

ראש השנה י

11 אפר 2042

יום ה

א סיון 5802

ראש השנה יא

12 אפר 2042

יום ו

ב סיון 5802

ראש השנה יב

13 אפר 2042

שבת

ג סיון 5802

ראש השנה יג

14 אפר 2042

יום א

ד סיון 5802

ראש השנה יד

15 אפר 2042

יום ב

ה סיון 5802

ראש השנה טו

16 אפר 2042

יום ג

ו סיון 5802

ראש השנה טז

17 אפר 2042

יום ד

ז סיון 5802

ראש השנה יז

18 אפר 2042

יום ה

ח סיון 5802

ראש השנה יח

19 אפר 2042

יום ו

ט סיון 5802

ראש השנה יט

20 אפר 2042

שבת

י סיון 5802

ראש השנה כ

21 אפר 2042

יום א

יא סיון 5802

ראש השנה כא

22 אפר 2042

יום ב

יב סיון 5802

ראש השנה כב

23 אפר 2042

יום ג

יג סיון 5802

יומא א

24 אפר 2042

יום ד

יד סיון 5802

יומא ב

25 אפר 2042

יום ה

טו סיון 5802

יומא ג

26 אפר 2042

יום ו

טז סיון 5802

יומא ד

27 אפר 2042

שבת

יז סיון 5802

יומא ה

28 אפר 2042

יום א

יח סיון 5802

יומא ו

29 אפר 2042

יום ב

יט סיון 5802

יומא ז

30 אפר 2042

יום ג

כ סיון 5802

יומא ח

1 מאי 2042

יום ד

כא סיון 5802

יומא ט

2 מאי 2042

יום ה

כב סיון 5802

יומא י

3 מאי 2042

יום ו

כג סיון 5802

יומא יא

4 מאי 2042

שבת

כד סיון 5802

יומא יב

5 מאי 2042

יום א

כה סיון 5802

יומא יג

6 מאי 2042

יום ב

כו סיון 5802

יומא יד

7 מאי 2042

יום ג

כז סיון 5802

יומא טו

8 מאי 2042

יום ד

כח סיון 5802

יומא טז

9 מאי 2042

יום ה

כט סיון 5802

יומא יז

10 מאי 2042

יום ו

ל סיון 5802

יומא יח

11 מאי 2042

שבת

א תמוז 5802

יומא יט

12 מאי 2042

יום א

ב תמוז 5802

יומא כ

13 מאי 2042

יום ב

ג תמוז 5802

יומא כא

14 מאי 2042

יום ג

ד תמוז 5802

יומא כב

15 מאי 2042

יום ד

ה תמוז 5802

יומא כג

16 מאי 2042

יום ה

ו תמוז 5802

יומא כד

17 מאי 2042

יום ו

ז תמוז 5802

יומא כה

18 מאי 2042

שבת

ח תמוז 5802

יומא כו

19 מאי 2042

יום א

ט תמוז 5802

יומא כז

20 מאי 2042

יום ב

י תמוז 5802

יומא כח

21 מאי 2042

יום ג

יא תמוז 5802

יומא כט

22 מאי 2042

יום ד

יב תמוז 5802

יומא ל

23 מאי 2042

יום ה

יג תמוז 5802

יומא לא

24 מאי 2042

יום ו

יד תמוז 5802

יומא לב

25 מאי 2042

שבת

טו תמוז 5802

יומא לג

26 מאי 2042

יום א

טז תמוז 5802

יומא לד

27 מאי 2042

יום ב

יז תמוז 5802

יומא לה

28 מאי 2042

יום ג

יח תמוז 5802

יומא לו

29 מאי 2042

יום ד

יט תמוז 5802

יומא לז

30 מאי 2042

יום ה

כ תמוז 5802

יומא לח

31 מאי 2042

יום ו

כא תמוז 5802

יומא לט

1 יונ 2042

שבת

כב תמוז 5802

יומא מ

2 יונ 2042

יום א

כג תמוז 5802

יומא מא

3 יונ 2042

יום ב

כד תמוז 5802

יומא מב

4 יונ 2042

יום ג

כה תמוז 5802

סוכה א

5 יונ 2042

יום ד

כו תמוז 5802

סוכה ב

6 יונ 2042

יום ה

כז תמוז 5802

סוכה ג

7 יונ 2042

יום ו

כח תמוז 5802

סוכה ד

8 יונ 2042

שבת

כט תמוז 5802

סוכה ה

9 יונ 2042

יום א

א אב 5802

סוכה ו

10 יונ 2042

יום ב

ב אב 5802

סוכה ז

11 יונ 2042

יום ג

ג אב 5802

סוכה ח

12 יונ 2042

יום ד

ד אב 5802

סוכה ט

13 יונ 2042

יום ה

ה אב 5802

סוכה י

14 יונ 2042

יום ו

ו אב 5802

סוכה יא

15 יונ 2042

שבת

ז אב 5802

סוכה יב

16 יונ 2042

יום א

ח אב 5802

סוכה יג

17 יונ 2042

יום ב

ט אב 5802

18 יונ 2042

יום ג

י אב 5802

סוכה יד

19 יונ 2042

יום ד

יא אב 5802

סוכה טו

20 יונ 2042

יום ה

יב אב 5802

סוכה טז

21 יונ 2042

יום ו

יג אב 5802

סוכה יז

22 יונ 2042

שבת

יד אב 5802

סוכה יח

23 יונ 2042

יום א

טו אב 5802

סוכה יט

24 יונ 2042

יום ב

טז אב 5802

סוכה כ

25 יונ 2042

יום ג

יז אב 5802

סוכה כא

26 יונ 2042

יום ד

יח אב 5802

סוכה כב

27 יונ 2042

יום ה

יט אב 5802

סוכה כג

28 יונ 2042

יום ו

כ אב 5802

סוכה כד

29 יונ 2042

שבת

כא אב 5802

סוכה כה

30 יונ 2042

יום א

כב אב 5802

סוכה כו

1 יול 2042

יום ב

כג אב 5802

תענית א

2 יול 2042

יום ג

כד אב 5802

תענית ב

3 יול 2042

יום ד

כה אב 5802

תענית ג

4 יול 2042

יום ה

כו אב 5802

תענית ד

5 יול 2042

יום ו

כז אב 5802

תענית ה

6 יול 2042

שבת

כח אב 5802

תענית ו

7 יול 2042

יום א

כט אב 5802

תענית ז

8 יול 2042

יום ב

ל אב 5802

תענית ח

9 יול 2042

יום ג

א אלול 5802

תענית ט

10 יול 2042

יום ד

ב אלול 5802

תענית י

11 יול 2042

יום ה

ג אלול 5802

תענית יא

12 יול 2042

יום ו

ד אלול 5802

תענית יב

13 יול 2042

שבת

ה אלול 5802

תענית יג

14 יול 2042

יום א

ו אלול 5802

תענית יד

15 יול 2042

יום ב

ז אלול 5802

תענית טו

16 יול 2042

יום ג

ח אלול 5802

תענית טז

17 יול 2042

יום ד

ט אלול 5802

תענית יז

18 יול 2042

יום ה

י אלול 5802

תענית יח

19 יול 2042

יום ו

יא אלול 5802

תענית יט

20 יול 2042

שבת

יב אלול 5802

תענית כ

21 יול 2042

יום א

יג אלול 5802

תענית כא

22 יול 2042

יום ב

יד אלול 5802

תענית כב

23 יול 2042

יום ג

טו אלול 5802

תענית כג

24 יול 2042

יום ד

טז אלול 5802

תענית כד

25 יול 2042

יום ה

יז אלול 5802

תענית כה

26 יול 2042

יום ו

יח אלול 5802

תענית כו

27 יול 2042

שבת

יט אלול 5802

שקלים א

28 יול 2042

יום א

כ אלול 5802

שקלים ב

29 יול 2042

יום ב

כא אלול 5802

שקלים ג

30 יול 2042

יום ג

כב אלול 5802

שקלים ד

31 יול 2042

יום ד

כג אלול 5802

שקלים ה

1 אוג 2042

יום ה

כד אלול 5802

שקלים ו

2 אוג 2042

יום ו

כה אלול 5802

שקלים ז

3 אוג 2042

שבת

כו אלול 5802

שקלים ח

4 אוג 2042

יום א

כז אלול 5802

שקלים ט

5 אוג 2042

יום ב

כח אלול 5802

שקלים י

6 אוג 2042

יום ג

כט אלול 5802

שקלים יא

7 אוג 2042

יום ד

א תשרי 5803

שקלים יב

8 אוג 2042

יום ה

ב תשרי 5803

שקלים יג

9 אוג 2042

יום ו

ג תשרי 5803

שקלים יד

10 אוג 2042

שבת

ד תשרי 5803

שקלים טו

11 אוג 2042

יום א

ה תשרי 5803

שקלים טז

12 אוג 2042

יום ב

ו תשרי 5803

שקלים יז

13 אוג 2042

יום ג

ז תשרי 5803

שקלים יח

14 אוג 2042

יום ד

ח תשרי 5803

שקלים יט

15 אוג 2042

יום ה

ט תשרי 5803

שקלים כ

16 אוג 2042

יום ו

י תשרי 5803

17 אוג 2042

שבת

יא תשרי 5803

שקלים כא

18 אוג 2042

יום א

יב תשרי 5803

שקלים כב

19 אוג 2042

יום ב

יג תשרי 5803

שקלים כג

20 אוג 2042

יום ג

יד תשרי 5803

שקלים כד

21 אוג 2042

יום ד

טו תשרי 5803

שקלים כה

22 אוג 2042

יום ה

טז תשרי 5803

שקלים כו

23 אוג 2042

יום ו

יז תשרי 5803

שקלים כז

24 אוג 2042

שבת

יח תשרי 5803

שקלים כח

25 אוג 2042

יום א

יט תשרי 5803

שקלים כט

26 אוג 2042

יום ב

כ תשרי 5803

שקלים ל

27 אוג 2042

יום ג

כא תשרי 5803

שקלים לא

28 אוג 2042

יום ד

כב תשרי 5803

שקלים לב

29 אוג 2042

יום ה

כג תשרי 5803

שקלים לג

30 אוג 2042

יום ו

כד תשרי 5803

מגילה א

31 אוג 2042

שבת

כה תשרי 5803

מגילה ב

1 ספט 2042

יום א

כו תשרי 5803

מגילה ג

2 ספט 2042

יום ב

כז תשרי 5803

מגילה ד

3 ספט 2042

יום ג

כח תשרי 5803

מגילה ה

4 ספט 2042

יום ד

כט תשרי 5803

מגילה ו

5 ספט 2042

יום ה

ל תשרי 5803

מגילה ז

6 ספט 2042

יום ו

א חשון 5803

מגילה ח

7 ספט 2042

שבת

ב חשון 5803

מגילה ט

8 ספט 2042

יום א

ג חשון 5803

מגילה י

9 ספט 2042

יום ב

ד חשון 5803

מגילה יא

10 ספט 2042

יום ג

ה חשון 5803

מגילה יב

11 ספט 2042

יום ד

ו חשון 5803

מגילה יג

12 ספט 2042

יום ה

ז חשון 5803

מגילה יד

13 ספט 2042

יום ו

ח חשון 5803

מגילה טו

14 ספט 2042

שבת

ט חשון 5803

מגילה טז

15 ספט 2042

יום א

י חשון 5803

מגילה יז

16 ספט 2042

יום ב

יא חשון 5803

מגילה יח

17 ספט 2042

יום ג

יב חשון 5803

מגילה יט

18 ספט 2042

יום ד

יג חשון 5803

מגילה כ

19 ספט 2042

יום ה

יד חשון 5803

מגילה כא

20 ספט 2042

יום ו

טו חשון 5803

מגילה כב

21 ספט 2042

שבת

טז חשון 5803

מגילה כג

22 ספט 2042

יום א

יז חשון 5803

מגילה כד

23 ספט 2042

יום ב

יח חשון 5803

מגילה כה

24 ספט 2042

יום ג

יט חשון 5803

מגילה כו

25 ספט 2042

יום ד

כ חשון 5803

מגילה כז

26 ספט 2042

יום ה

כא חשון 5803

מגילה כח

27 ספט 2042

יום ו

כב חשון 5803

מגילה כט

28 ספט 2042

שבת

כג חשון 5803

מגילה ל

29 ספט 2042

יום א

כד חשון 5803

מגילה לא

30 ספט 2042

יום ב

כה חשון 5803

מגילה לב

1 אוק 2042

יום ג

כו חשון 5803

מגילה לג

2 אוק 2042

יום ד

כז חשון 5803

מגילה לד

3 אוק 2042

יום ה

כח חשון 5803

חגיגה א

4 אוק 2042

יום ו

כט חשון 5803

חגיגה ב

5 אוק 2042

שבת

ל חשון 5803

חגיגה ג

6 אוק 2042

יום א

א כסלו 5803

חגיגה ד

7 אוק 2042

יום ב

ב כסלו 5803

חגיגה ה

8 אוק 2042

יום ג

ג כסלו 5803

חגיגה ו

9 אוק 2042

יום ד

ד כסלו 5803

חגיגה ז

10 אוק 2042

יום ה

ה כסלו 5803

חגיגה ח

11 אוק 2042

יום ו

ו כסלו 5803

חגיגה ט

12 אוק 2042

שבת

ז כסלו 5803

חגיגה י

13 אוק 2042

יום א

ח כסלו 5803

חגיגה יא

14 אוק 2042

יום ב

ט כסלו 5803

חגיגה יב

15 אוק 2042

יום ג

י כסלו 5803

חגיגה יג

16 אוק 2042

יום ד

יא כסלו 5803

חגיגה יד

17 אוק 2042

יום ה

יב כסלו 5803

חגיגה טו

18 אוק 2042

יום ו

יג כסלו 5803

חגיגה טז

19 אוק 2042

שבת

יד כסלו 5803

חגיגה יז

20 אוק 2042

יום א

טו כסלו 5803

חגיגה יח

21 אוק 2042

יום ב

טז כסלו 5803

חגיגה יט

22 אוק 2042

יום ג

יז כסלו 5803

חגיגה כ

23 אוק 2042

יום ד

יח כסלו 5803

חגיגה כא

24 אוק 2042

יום ה

יט כסלו 5803

חגיגה כב

25 אוק 2042

יום ו

כ כסלו 5803

מועד קטן א

26 אוק 2042

שבת

כא כסלו 5803

מועד קטן ב

27 אוק 2042

יום א

כב כסלו 5803

מועד קטן ג

28 אוק 2042

יום ב

כג כסלו 5803

מועד קטן ד

29 אוק 2042

יום ג

כד כסלו 5803

מועד קטן ה

30 אוק 2042

יום ד

כה כסלו 5803

מועד קטן ו

31 אוק 2042

יום ה

כו כסלו 5803

מועד קטן ז

1 נוב 2042

יום ו

כז כסלו 5803

מועד קטן ח

2 נוב 2042

שבת

כח כסלו 5803

מועד קטן ט

3 נוב 2042

יום א

כט כסלו 5803

מועד קטן י

4 נוב 2042

יום ב

ל כסלו 5803

מועד קטן יא

5 נוב 2042

יום ג

א טבת 5803

מועד קטן יב

6 נוב 2042

יום ד

ב טבת 5803

מועד קטן יג

7 נוב 2042

יום ה

ג טבת 5803

מועד קטן יד

8 נוב 2042

יום ו

ד טבת 5803

מועד קטן טו

9 נוב 2042

שבת

ה טבת 5803

מועד קטן טז

10 נוב 2042

יום א

ו טבת 5803

מועד קטן יז

11 נוב 2042

יום ב

ז טבת 5803

מועד קטן יח

12 נוב 2042

יום ג

ח טבת 5803

מועד קטן יט

13 נוב 2042

יום ד

ט טבת 5803

יבמות א

14 נוב 2042

יום ה

י טבת 5803

יבמות ב

15 נוב 2042

יום ו

יא טבת 5803

יבמות ג

16 נוב 2042

שבת

יב טבת 5803

יבמות ד

17 נוב 2042

יום א

יג טבת 5803

יבמות ה

18 נוב 2042

יום ב

יד טבת 5803

יבמות ו

19 נוב 2042

יום ג

טו טבת 5803

יבמות ז

20 נוב 2042

יום ד

טז טבת 5803

יבמות ח

21 נוב 2042

יום ה

יז טבת 5803

יבמות ט

22 נוב 2042

יום ו

יח טבת 5803

יבמות י

23 נוב 2042

שבת

יט טבת 5803

יבמות יא

24 נוב 2042

יום א

כ טבת 5803

יבמות יב

25 נוב 2042

יום ב

כא טבת 5803

יבמות יג

26 נוב 2042

יום ג

כב טבת 5803

יבמות יד

27 נוב 2042

יום ד

כג טבת 5803

יבמות טו

28 נוב 2042

יום ה

כד טבת 5803

יבמות טז

29 נוב 2042

יום ו

כה טבת 5803

יבמות יז

30 נוב 2042

שבת

כו טבת 5803

יבמות יח

1 דצמ 2042

יום א

כז טבת 5803

יבמות יט

2 דצמ 2042

יום ב

כח טבת 5803

יבמות כ

3 דצמ 2042

יום ג

כט טבת 5803

יבמות כא

4 דצמ 2042

יום ד

א שבט 5803

יבמות כב

5 דצמ 2042

יום ה

ב שבט 5803

יבמות כג

6 דצמ 2042

יום ו

ג שבט 5803

יבמות כד

7 דצמ 2042

שבת

ד שבט 5803

יבמות כה

8 דצמ 2042

יום א

ה שבט 5803

יבמות כו

9 דצמ 2042

יום ב

ו שבט 5803

יבמות כז

10 דצמ 2042

יום ג

ז שבט 5803

יבמות כח

11 דצמ 2042

יום ד

ח שבט 5803

יבמות כט

12 דצמ 2042

יום ה

ט שבט 5803

יבמות ל

13 דצמ 2042

יום ו

י שבט 5803

יבמות לא

14 דצמ 2042

שבת

יא שבט 5803

יבמות לב

15 דצמ 2042

יום א

יב שבט 5803

יבמות לג

16 דצמ 2042

יום ב

יג שבט 5803

יבמות לד

17 דצמ 2042

יום ג

יד שבט 5803

יבמות לה

18 דצמ 2042

יום ד

טו שבט 5803

יבמות לו

19 דצמ 2042

יום ה

טז שבט 5803

יבמות לז

20 דצמ 2042

יום ו

יז שבט 5803

יבמות לח

21 דצמ 2042

שבת

יח שבט 5803

יבמות לט

22 דצמ 2042

יום א

יט שבט 5803

יבמות מ

23 דצמ 2042

יום ב

כ שבט 5803

יבמות מא

24 דצמ 2042

יום ג

כא שבט 5803

יבמות מב

25 דצמ 2042

יום ד

כב שבט 5803

יבמות מג

26 דצמ 2042

יום ה

כג שבט 5803

יבמות מד

27 דצמ 2042

יום ו

כד שבט 5803

יבמות מה

28 דצמ 2042

שבת

כה שבט 5803

יבמות מו

29 דצמ 2042

יום א

כו שבט 5803

יבמות מז

30 דצמ 2042

יום ב

כז שבט 5803

יבמות מח

31 דצמ 2042

יום ג

כח שבט 5803

יבמות מט

1 ינו 2043

יום ד

כט שבט 5803

יבמות נ

2 ינו 2043

יום ה

ל שבט 5803

יבמות נא

3 ינו 2043

יום ו

א אדר א 5803

יבמות נב

4 ינו 2043

שבת

ב אדר א 5803

יבמות נג

5 ינו 2043

יום א

ג אדר א 5803

יבמות נד

6 ינו 2043

יום ב

ד אדר א 5803

יבמות נה

7 ינו 2043

יום ג

ה אדר א 5803

יבמות נו

8 ינו 2043

יום ד

ו אדר א 5803

יבמות נז

9 ינו 2043

יום ה

ז אדר א 5803

יבמות נח

10 ינו 2043

יום ו

ח אדר א 5803

יבמות נט

11 ינו 2043

שבת

ט אדר א 5803

יבמות ס

12 ינו 2043

יום א

י אדר א 5803

יבמות סא

13 ינו 2043

יום ב

יא אדר א 5803

יבמות סב

14 ינו 2043

יום ג

יב אדר א 5803

יבמות סג

15 ינו 2043

יום ד

יג אדר א 5803

יבמות סד

16 ינו 2043

יום ה

יד אדר א 5803

יבמות סה

17 ינו 2043

יום ו

טו אדר א 5803

יבמות סו

18 ינו 2043

שבת

טז אדר א 5803

יבמות סז

19 ינו 2043

יום א

יז אדר א 5803

יבמות סח

20 ינו 2043

יום ב

יח אדר א 5803

יבמות סט

21 ינו 2043

יום ג

יט אדר א 5803

יבמות ע

22 ינו 2043

יום ד

כ אדר א 5803

יבמות עא

23 ינו 2043

יום ה

כא אדר א 5803

יבמות עב

24 ינו 2043

יום ו

כב אדר א 5803

יבמות עג

25 ינו 2043

שבת

כג אדר א 5803

יבמות עד

26 ינו 2043

יום א

כד אדר א 5803

יבמות עה

27 ינו 2043

יום ב

כה אדר א 5803

יבמות עו

28 ינו 2043

יום ג

כו אדר א 5803

יבמות עז

29 ינו 2043

יום ד

כז אדר א 5803

יבמות עח

30 ינו 2043

יום ה

כח אדר א 5803

יבמות עט

31 ינו 2043

יום ו

כט אדר א 5803

יבמות פ

1 פבר 2043

שבת

ל אדר א 5803

יבמות פא

2 פבר 2043

יום א

א אדר ב 5803

יבמות פב

3 פבר 2043

יום ב

ב אדר ב 5803

יבמות פג

4 פבר 2043

יום ג

ג אדר ב 5803

יבמות פד

5 פבר 2043

יום ד

ד אדר ב 5803

יבמות פה

6 פבר 2043

יום ה

ה אדר ב 5803

כתובות א

7 פבר 2043

יום ו

ו אדר ב 5803

כתובות ב

8 פבר 2043

שבת

ז אדר ב 5803

כתובות ג

9 פבר 2043

יום א

ח אדר ב 5803

כתובות ד

10 פבר 2043

יום ב

ט אדר ב 5803

כתובות ה

11 פבר 2043

יום ג

י אדר ב 5803

כתובות ו

12 פבר 2043

יום ד

יא אדר ב 5803

כתובות ז

13 פבר 2043

יום ה

יב אדר ב 5803

כתובות ח

14 פבר 2043

יום ו

יג אדר ב 5803

כתובות ט

15 פבר 2043

שבת

יד אדר ב 5803

כתובות י

16 פבר 2043

יום א

טו אדר ב 5803

כתובות יא

17 פבר 2043

יום ב

טז אדר ב 5803

כתובות יב

18 פבר 2043

יום ג

יז אדר ב 5803

כתובות יג

19 פבר 2043

יום ד

יח אדר ב 5803

כתובות יד

20 פבר 2043

יום ה

יט אדר ב 5803

כתובות טו

21 פבר 2043

יום ו

כ אדר ב 5803

כתובות טז

22 פבר 2043

שבת

כא אדר ב 5803

כתובות יז

23 פבר 2043

יום א

כב אדר ב 5803

כתובות יח

24 פבר 2043

יום ב

כג אדר ב 5803

כתובות יט

25 פבר 2043

יום ג

כד אדר ב 5803

כתובות כ

26 פבר 2043

יום ד

כה אדר ב 5803

כתובות כא

27 פבר 2043

יום ה

כו אדר ב 5803

כתובות כב

28 פבר 2043

יום ו

כז אדר ב 5803

כתובות כג

1 מרץ 2043

שבת

כח אדר ב 5803

כתובות כד

2 מרץ 2043

יום א

כט אדר ב 5803

כתובות כה

3 מרץ 2043

יום ב

א ניסן 5803

כתובות כו

4 מרץ 2043

יום ג

ב ניסן 5803

כתובות כז

5 מרץ 2043

יום ד

ג ניסן 5803

כתובות כח

6 מרץ 2043

יום ה

ד ניסן 5803

כתובות כט

7 מרץ 2043

יום ו

ה ניסן 5803

כתובות ל

8 מרץ 2043

שבת

ו ניסן 5803

כתובות לא

9 מרץ 2043

יום א

ז ניסן 5803

כתובות לב

10 מרץ 2043

יום ב

ח ניסן 5803

כתובות לג

11 מרץ 2043

יום ג

ט ניסן 5803

כתובות לד

12 מרץ 2043

יום ד

י ניסן 5803

כתובות לה

13 מרץ 2043

יום ה

יא ניסן 5803

כתובות לו

14 מרץ 2043

יום ו

יב ניסן 5803

כתובות לז

15 מרץ 2043

שבת

יג ניסן 5803

כתובות לח

16 מרץ 2043

יום א

יד ניסן 5803

כתובות לט

17 מרץ 2043

יום ב

טו ניסן 5803

כתובות מ

18 מרץ 2043

יום ג

טז ניסן 5803

כתובות מא

19 מרץ 2043

יום ד

יז ניסן 5803

כתובות מב

20 מרץ 2043

יום ה

יח ניסן 5803

כתובות מג

21 מרץ 2043

יום ו

יט ניסן 5803

כתובות מד

22 מרץ 2043

שבת

כ ניסן 5803

כתובות מה

23 מרץ 2043

יום א

כא ניסן 5803

כתובות מו

24 מרץ 2043

יום ב

כב ניסן 5803

כתובות מז

25 מרץ 2043

יום ג

כג ניסן 5803

כתובות מח

26 מרץ 2043

יום ד

כד ניסן 5803

כתובות מט

27 מרץ 2043

יום ה

כה ניסן 5803

כתובות נ

28 מרץ 2043

יום ו

כו ניסן 5803

כתובות נא

29 מרץ 2043

שבת

כז ניסן 5803

כתובות נב

30 מרץ 2043

יום א

כח ניסן 5803

כתובות נג

31 מרץ 2043

יום ב

כט ניסן 5803

כתובות נד

1 אפר 2043

יום ג

ל ניסן 5803

כתובות נה

2 אפר 2043

יום ד

א אייר 5803

כתובות נו

3 אפר 2043

יום ה

ב אייר 5803

כתובות נז

4 אפר 2043

יום ו

ג אייר 5803

כתובות נח

5 אפר 2043

שבת

ד אייר 5803

כתובות נט

6 אפר 2043

יום א

ה אייר 5803

כתובות ס

7 אפר 2043

יום ב

ו אייר 5803

כתובות סא

8 אפר 2043

יום ג

ז אייר 5803

כתובות סב

9 אפר 2043

יום ד

ח אייר 5803

כתובות סג

10 אפר 2043

יום ה

ט אייר 5803

כתובות סד

11 אפר 2043

יום ו

י אייר 5803

כתובות סה

12 אפר 2043

שבת

יא אייר 5803

כתובות סו

13 אפר 2043

יום א

יב אייר 5803

כתובות סז

14 אפר 2043

יום ב

יג אייר 5803

כתובות סח

15 אפר 2043

יום ג

יד אייר 5803

כתובות סט

16 אפר 2043

יום ד

טו אייר 5803

כתובות ע

17 אפר 2043

יום ה

טז אייר 5803

כתובות עא

18 אפר 2043

יום ו

יז אייר 5803

כתובות עב

19 אפר 2043

שבת

יח אייר 5803

סוטה א

20 אפר 2043

יום א

יט אייר 5803

סוטה ב

21 אפר 2043

יום ב

כ אייר 5803

סוטה ג

22 אפר 2043

יום ג

כא אייר 5803

סוטה ד

23 אפר 2043

יום ד

כב אייר 5803

סוטה ה

24 אפר 2043

יום ה

כג אייר 5803

סוטה ו

25 אפר 2043

יום ו

כד אייר 5803

סוטה ז

26 אפר 2043

שבת

כה אייר 5803

סוטה ח

27 אפר 2043

יום א

כו אייר 5803

סוטה ט

28 אפר 2043

יום ב

כז אייר 5803

סוטה י

29 אפר 2043

יום ג

כח אייר 5803

סוטה יא

30 אפר 2043

יום ד

כט אייר 5803

סוטה יב

1 מאי 2043

יום ה

א סיון 5803

סוטה יג

2 מאי 2043

יום ו

ב סיון 5803

סוטה יד

3 מאי 2043

שבת

ג סיון 5803

סוטה טו

4 מאי 2043

יום א

ד סיון 5803

סוטה טז

5 מאי 2043

יום ב

ה סיון 5803

סוטה יז

6 מאי 2043

יום ג

ו סיון 5803

סוטה יח

7 מאי 2043

יום ד

ז סיון 5803

סוטה יט

8 מאי 2043

יום ה

ח סיון 5803

סוטה כ

9 מאי 2043

יום ו

ט סיון 5803

סוטה כא

10 מאי 2043

שבת

י סיון 5803

סוטה כב

11 מאי 2043

יום א

יא סיון 5803

סוטה כג

12 מאי 2043

יום ב

יב סיון 5803

סוטה כד

13 מאי 2043

יום ג

יג סיון 5803

סוטה כה

14 מאי 2043

יום ד

יד סיון 5803

סוטה כו

15 מאי 2043

יום ה

טו סיון 5803

סוטה כז

16 מאי 2043

יום ו

טז סיון 5803

סוטה כח

17 מאי 2043

שבת

יז סיון 5803

סוטה כט

18 מאי 2043

יום א

יח סיון 5803

סוטה ל

19 מאי 2043

יום ב

יט סיון 5803

סוטה לא

20 מאי 2043

יום ג

כ סיון 5803

סוטה לב

21 מאי 2043

יום ד

כא סיון 5803

סוטה לג

22 מאי 2043

יום ה

כב סיון 5803

סוטה לד

23 מאי 2043

יום ו

כג סיון 5803

סוטה לה

24 מאי 2043

שבת

כד סיון 5803

סוטה לו

25 מאי 2043

יום א

כה סיון 5803

סוטה לז

26 מאי 2043

יום ב

כו סיון 5803

סוטה לח

27 מאי 2043

יום ג

כז סיון 5803

סוטה לט

28 מאי 2043

יום ד

כח סיון 5803

סוטה מ

29 מאי 2043

יום ה

כט סיון 5803

סוטה מא

30 מאי 2043

יום ו

ל סיון 5803

סוטה מב

31 מאי 2043

שבת

א תמוז 5803

סוטה מג

1 יונ 2043

יום א

ב תמוז 5803

סוטה מד

2 יונ 2043

יום ב

ג תמוז 5803

סוטה מה

3 יונ 2043

יום ג

ד תמוז 5803

סוטה מו

4 יונ 2043

יום ד

ה תמוז 5803

סוטה מז

5 יונ 2043

יום ה

ו תמוז 5803

נדרים א

6 יונ 2043

יום ו

ז תמוז 5803

נדרים ב

7 יונ 2043

שבת

ח תמוז 5803

נדרים ג

8 יונ 2043

יום א

ט תמוז 5803

נדרים ד

9 יונ 2043

יום ב

י תמוז 5803

נדרים ה

10 יונ 2043

יום ג

יא תמוז 5803

נדרים ו

11 יונ 2043

יום ד

יב תמוז 5803

נדרים ז

12 יונ 2043

יום ה

יג תמוז 5803

נדרים ח

13 יונ 2043

יום ו

יד תמוז 5803

נדרים ט

14 יונ 2043

שבת

טו תמוז 5803

נדרים י

15 יונ 2043

יום א

טז תמוז 5803

נדרים יא

16 יונ 2043

יום ב

יז תמוז 5803

נדרים יב

17 יונ 2043

יום ג

יח תמוז 5803

נדרים יג

18 יונ 2043

יום ד

יט תמוז 5803

נדרים יד

19 יונ 2043

יום ה

כ תמוז 5803

נדרים טו

20 יונ 2043

יום ו

כא תמוז 5803

נדרים טז

21 יונ 2043

שבת

כב תמוז 5803

נדרים יז

22 יונ 2043

יום א

כג תמוז 5803

נדרים יח

23 יונ 2043

יום ב

כד תמוז 5803

נדרים יט

24 יונ 2043

יום ג

כה תמוז 5803

נדרים כ

25 יונ 2043

יום ד

כו תמוז 5803

נדרים כא

26 יונ 2043

יום ה

כז תמוז 5803

נדרים כב

27 יונ 2043

יום ו

כח תמוז 5803

נדרים כג

28 יונ 2043

שבת

כט תמוז 5803

נדרים כד

29 יונ 2043

יום א

א אב 5803

נדרים כה

30 יונ 2043

יום ב

ב אב 5803

נדרים כו

1 יול 2043

יום ג

ג אב 5803

נדרים כז

2 יול 2043

יום ד

ד אב 5803

נדרים כח

3 יול 2043

יום ה

ה אב 5803

נדרים כט

4 יול 2043

יום ו

ו אב 5803

נדרים ל

5 יול 2043

שבת

ז אב 5803

נדרים לא

6 יול 2043

יום א

ח אב 5803

נדרים לב

7 יול 2043

יום ב

ט אב 5803

8 יול 2043

יום ג

י אב 5803

נדרים לג

9 יול 2043

יום ד

יא אב 5803

נדרים לד

10 יול 2043

יום ה

יב אב 5803

נדרים לה

11 יול 2043

יום ו

יג אב 5803

נדרים לו

12 יול 2043

שבת

יד אב 5803

נדרים לז

13 יול 2043

יום א

טו אב 5803

נדרים לח

14 יול 2043

יום ב

טז אב 5803

נדרים לט

15 יול 2043

יום ג

יז אב 5803

נדרים מ

16 יול 2043

יום ד

יח אב 5803

נזיר א

17 יול 2043

יום ה

יט אב 5803

נזיר ב

18 יול 2043

יום ו

כ אב 5803

נזיר ג

19 יול 2043

שבת

כא אב 5803

נזיר ד

20 יול 2043

יום א

כב אב 5803

נזיר ה

21 יול 2043

יום ב

כג אב 5803

נזיר ו

22 יול 2043

יום ג

כד אב 5803

נזיר ז

23 יול 2043

יום ד

כה אב 5803

נזיר ח

24 יול 2043

יום ה

כו אב 5803

נזיר ט

25 יול 2043

יום ו

כז אב 5803

נזיר י

26 יול 2043

שבת

כח אב 5803

נזיר יא

27 יול 2043

יום א

כט אב 5803

נזיר יב

28 יול 2043

יום ב

ל אב 5803

נזיר יג

29 יול 2043

יום ג

א אלול 5803

נזיר יד

30 יול 2043

יום ד

ב אלול 5803

נזיר טו

31 יול 2043

יום ה

ג אלול 5803

נזיר טז

1 אוג 2043

יום ו

ד אלול 5803

נזיר יז

2 אוג 2043

שבת

ה אלול 5803

נזיר יח

3 אוג 2043

יום א

ו אלול 5803

נזיר יט

4 אוג 2043

יום ב

ז אלול 5803

נזיר כ

5 אוג 2043

יום ג

ח אלול 5803

נזיר כא

6 אוג 2043

יום ד

ט אלול 5803

נזיר כב

7 אוג 2043

יום ה

י אלול 5803

נזיר כג

8 אוג 2043

יום ו

יא אלול 5803

נזיר כד

9 אוג 2043

שבת

יב אלול 5803

נזיר כה

10 אוג 2043

יום א

יג אלול 5803

נזיר כו

11 אוג 2043

יום ב

יד אלול 5803

נזיר כז

12 אוג 2043

יום ג

טו אלול 5803

נזיר כח

13 אוג 2043

יום ד

טז אלול 5803

נזיר כט

14 אוג 2043

יום ה

יז אלול 5803

נזיר ל

15 אוג 2043

יום ו

יח אלול 5803

נזיר לא

16 אוג 2043

שבת

יט אלול 5803

נזיר לב

17 אוג 2043

יום א

כ אלול 5803

נזיר לג

18 אוג 2043

יום ב

כא אלול 5803

נזיר לד

19 אוג 2043

יום ג

כב אלול 5803

נזיר לה

20 אוג 2043

יום ד

כג אלול 5803

נזיר לו

21 אוג 2043

יום ה

כד אלול 5803

נזיר לז

22 אוג 2043

יום ו

כה אלול 5803

נזיר לח

23 אוג 2043

שבת

כו אלול 5803

נזיר לט

24 אוג 2043

יום א

כז אלול 5803

נזיר מ

25 אוג 2043

יום ב

כח אלול 5803

נזיר מא

26 אוג 2043

יום ג

כט אלול 5803

נזיר מב

27 אוג 2043

יום ד

א תשרי 5804

נזיר מג

28 אוג 2043

יום ה

ב תשרי 5804

נזיר מד

29 אוג 2043

יום ו

ג תשרי 5804

נזיר מה

30 אוג 2043

שבת

ד תשרי 5804

נזיר מו

31 אוג 2043

יום א

ה תשרי 5804

נזיר מז

1 ספט 2043

יום ב

ו תשרי 5804

גיטין א

2 ספט 2043

יום ג

ז תשרי 5804

גיטין ב

3 ספט 2043

יום ד

ח תשרי 5804

גיטין ג

4 ספט 2043

יום ה

ט תשרי 5804

גיטין ד

5 ספט 2043

יום ו

י תשרי 5804

6 ספט 2043

שבת

יא תשרי 5804

גיטין ה

7 ספט 2043

יום א

יב תשרי 5804

גיטין ו

8 ספט 2043

יום ב

יג תשרי 5804

גיטין ז

9 ספט 2043

יום ג

יד תשרי 5804

גיטין ח

10 ספט 2043

יום ד

טו תשרי 5804

גיטין ט

11 ספט 2043

יום ה

טז תשרי 5804

גיטין י

12 ספט 2043

יום ו

יז תשרי 5804

גיטין יא

13 ספט 2043

שבת

יח תשרי 5804

גיטין יב

14 ספט 2043

יום א

יט תשרי 5804

גיטין יג

15 ספט 2043

יום ב

כ תשרי 5804

גיטין יד

16 ספט 2043

יום ג

כא תשרי 5804

גיטין טו

17 ספט 2043

יום ד

כב תשרי 5804

גיטין טז

18 ספט 2043

יום ה

כג תשרי 5804

גיטין יז

19 ספט 2043

יום ו

כד תשרי 5804

גיטין יח

20 ספט 2043

שבת

כה תשרי 5804

גיטין יט

21 ספט 2043

יום א

כו תשרי 5804

גיטין כ

22 ספט 2043

יום ב

כז תשרי 5804

גיטין כא

23 ספט 2043

יום ג

כח תשרי 5804

גיטין כב

24 ספט 2043

יום ד

כט תשרי 5804

גיטין כג

25 ספט 2043

יום ה

ל תשרי 5804

גיטין כד

26 ספט 2043

יום ו

א חשון 5804

גיטין כה

27 ספט 2043

שבת

ב חשון 5804

גיטין כו

28 ספט 2043

יום א

ג חשון 5804

גיטין כז

29 ספט 2043

יום ב

ד חשון 5804

גיטין כח

30 ספט 2043

יום ג

ה חשון 5804

גיטין כט

1 אוק 2043

יום ד

ו חשון 5804

גיטין ל

2 אוק 2043

יום ה

ז חשון 5804

גיטין לא

3 אוק 2043

יום ו

ח חשון 5804

גיטין לב

4 אוק 2043

שבת

ט חשון 5804

גיטין לג

5 אוק 2043

יום א

י חשון 5804

גיטין לד

6 אוק 2043

יום ב

יא חשון 5804

גיטין לה

7 אוק 2043

יום ג

יב חשון 5804

גיטין לו

8 אוק 2043

יום ד

יג חשון 5804

גיטין לז

9 אוק 2043

יום ה

יד חשון 5804

גיטין לח

10 אוק 2043

יום ו

טו חשון 5804

גיטין לט

11 אוק 2043

שבת

טז חשון 5804

גיטין מ

12 אוק 2043

יום א

יז חשון 5804

גיטין מא

13 אוק 2043

יום ב

יח חשון 5804

גיטין מב

14 אוק 2043

יום ג

יט חשון 5804

גיטין מג

15 אוק 2043

יום ד

כ חשון 5804

גיטין מד

16 אוק 2043

יום ה

כא חשון 5804

גיטין מה

17 אוק 2043

יום ו

כב חשון 5804

גיטין מו

18 אוק 2043

שבת

כג חשון 5804

גיטין מז

19 אוק 2043

יום א

כד חשון 5804

גיטין מח

20 אוק 2043

יום ב

כה חשון 5804

גיטין מט

21 אוק 2043

יום ג

כו חשון 5804

גיטין נ

22 אוק 2043

יום ד

כז חשון 5804

גיטין נא

23 אוק 2043

יום ה

כח חשון 5804

גיטין נב

24 אוק 2043

יום ו

כט חשון 5804

גיטין נג

25 אוק 2043

שבת

א כסלו 5804

גיטין נד

26 אוק 2043

יום א

ב כסלו 5804

קדושין א

27 אוק 2043

יום ב

ג כסלו 5804

קדושין ב

28 אוק 2043

יום ג

ד כסלו 5804

קדושין ג

29 אוק 2043

יום ד

ה כסלו 5804

קדושין ד

30 אוק 2043

יום ה

ו כסלו 5804

קדושין ה

31 אוק 2043

יום ו

ז כסלו 5804

קדושין ו

1 נוב 2043

שבת

ח כסלו 5804

קדושין ז

2 נוב 2043

יום א

ט כסלו 5804

קדושין ח

3 נוב 2043

יום ב

י כסלו 5804

קדושין ט

4 נוב 2043

יום ג

יא כסלו 5804

קדושין י

5 נוב 2043

יום ד

יב כסלו 5804

קדושין יא

6 נוב 2043

יום ה

יג כסלו 5804

קדושין יב

7 נוב 2043

יום ו

יד כסלו 5804

קדושין יג

8 נוב 2043

שבת

טו כסלו 5804

קדושין יד

9 נוב 2043

יום א

טז כסלו 5804

קדושין טו

10 נוב 2043

יום ב

יז כסלו 5804

קדושין טז

11 נוב 2043

יום ג

יח כסלו 5804

קדושין יז

12 נוב 2043

יום ד

יט כסלו 5804

קדושין יח

13 נוב 2043

יום ה

כ כסלו 5804

קדושין יט

14 נוב 2043

יום ו

כא כסלו 5804

קדושין כ

15 נוב 2043

שבת

כב כסלו 5804

קדושין כא

16 נוב 2043

יום א

כג כסלו 5804

קדושין כב

17 נוב 2043

יום ב

כד כסלו 5804

קדושין כג

18 נוב 2043

יום ג

כה כסלו 5804

קדושין כד

19 נוב 2043

יום ד

כו כסלו 5804

קדושין כה

20 נוב 2043

יום ה

כז כסלו 5804

קדושין כו

21 נוב 2043

יום ו

כח כסלו 5804

קדושין כז

22 נוב 2043

שבת

כט כסלו 5804

קדושין כח

23 נוב 2043

יום א

א טבת 5804

קדושין כט

24 נוב 2043

יום ב

ב טבת 5804

קדושין ל

25 נוב 2043

יום ג

ג טבת 5804

קדושין לא

26 נוב 2043

יום ד

ד טבת 5804

קדושין לב

27 נוב 2043

יום ה

ה טבת 5804

קדושין לג

28 נוב 2043

יום ו

ו טבת 5804

קדושין לד

29 נוב 2043

שבת

ז טבת 5804

קדושין לה

30 נוב 2043

יום א

ח טבת 5804

קדושין לו

1 דצמ 2043

יום ב

ט טבת 5804

קדושין לז

2 דצמ 2043

יום ג

י טבת 5804

קדושין לח

3 דצמ 2043

יום ד

יא טבת 5804

קדושין לט

4 דצמ 2043

יום ה

יב טבת 5804

קדושין מ

5 דצמ 2043

יום ו

יג טבת 5804

קדושין מא

6 דצמ 2043

שבת

יד טבת 5804

קדושין מב

7 דצמ 2043

יום א

טו טבת 5804

קדושין מג

8 דצמ 2043

יום ב

טז טבת 5804

קדושין מד

9 דצמ 2043

יום ג

יז טבת 5804

קדושין מה

10 דצמ 2043

יום ד

יח טבת 5804

קדושין מו

11 דצמ 2043

יום ה

יט טבת 5804

קדושין מז

12 דצמ 2043

יום ו

כ טבת 5804

קדושין מח

13 דצמ 2043

שבת

כא טבת 5804

בבא קמא א

14 דצמ 2043

יום א

כב טבת 5804

בבא קמא ב

15 דצמ 2043

יום ב

כג טבת 5804

בבא קמא ג

16 דצמ 2043

יום ג

כד טבת 5804

בבא קמא ד

17 דצמ 2043

יום ד

כה טבת 5804

בבא קמא ה

18 דצמ 2043

יום ה

כו טבת 5804

בבא קמא ו

19 דצמ 2043

יום ו

כז טבת 5804

בבא קמא ז

20 דצמ 2043

שבת

כח טבת 5804

בבא קמא ח

21 דצמ 2043

יום א

כט טבת 5804

בבא קמא ט

22 דצמ 2043

יום ב

א שבט 5804

בבא קמא י

23 דצמ 2043

יום ג

ב שבט 5804

בבא קמא יא

24 דצמ 2043

יום ד

ג שבט 5804

בבא קמא יב

25 דצמ 2043

יום ה

ד שבט 5804

בבא קמא יג

26 דצמ 2043

יום ו

ה שבט 5804

בבא קמא יד

27 דצמ 2043

שבת

ו שבט 5804

בבא קמא טו

28 דצמ 2043

יום א

ז שבט 5804

בבא קמא טז

29 דצמ 2043

יום ב

ח שבט 5804

בבא קמא יז

30 דצמ 2043

יום ג

ט שבט 5804

בבא קמא יח

31 דצמ 2043

יום ד

י שבט 5804

בבא קמא יט

1 ינו 2044

יום ה

יא שבט 5804

בבא קמא כ

2 ינו 2044

יום ו

יב שבט 5804

בבא קמא כא

3 ינו 2044

שבת

יג שבט 5804

בבא קמא כב

4 ינו 2044

יום א

יד שבט 5804

בבא קמא כג

5 ינו 2044

יום ב

טו שבט 5804

בבא קמא כד

6 ינו 2044

יום ג

טז שבט 5804

בבא קמא כה

7 ינו 2044

יום ד

יז שבט 5804

בבא קמא כו

8 ינו 2044

יום ה

יח שבט 5804

בבא קמא כז

9 ינו 2044

יום ו

יט שבט 5804

בבא קמא כח

10 ינו 2044

שבת

כ שבט 5804

בבא קמא כט

11 ינו 2044

יום א

כא שבט 5804

בבא קמא ל

12 ינו 2044

יום ב

כב שבט 5804

בבא קמא לא

13 ינו 2044

יום ג

כג שבט 5804

בבא קמא לב

14 ינו 2044

יום ד

כד שבט 5804

בבא קמא לג

15 ינו 2044

יום ה

כה שבט 5804

בבא קמא לד

16 ינו 2044

יום ו

כו שבט 5804

בבא קמא לה

17 ינו 2044

שבת

כז שבט 5804

בבא קמא לו

18 ינו 2044

יום א

כח שבט 5804

בבא קמא לז

19 ינו 2044

יום ב

כט שבט 5804

בבא קמא לח

20 ינו 2044

יום ג

ל שבט 5804

בבא קמא לט

21 ינו 2044

יום ד

א אדר 5804

בבא קמא מ

22 ינו 2044

יום ה

ב אדר 5804

בבא קמא מא

23 ינו 2044

יום ו

ג אדר 5804

בבא קמא מב

24 ינו 2044

שבת

ד אדר 5804

בבא קמא מג

25 ינו 2044

יום א

ה אדר 5804

בבא קמא מד

26 ינו 2044

יום ב

ו אדר 5804

בבא מציעא א

27 ינו 2044

יום ג

ז אדר 5804

בבא מציעא ב

28 ינו 2044

יום ד

ח אדר 5804

בבא מציעא ג

29 ינו 2044

יום ה

ט אדר 5804

בבא מציעא ד

30 ינו 2044

יום ו

י אדר 5804

בבא מציעא ה

31 ינו 2044

שבת

יא אדר 5804

בבא מציעא ו

1 פבר 2044

יום א

יב אדר 5804

בבא מציעא ז

2 פבר 2044

יום ב

יג אדר 5804

בבא מציעא ח

3 פבר 2044

יום ג

יד אדר 5804

בבא מציעא ט

4 פבר 2044

יום ד

טו אדר 5804

בבא מציעא י

5 פבר 2044

יום ה

טז אדר 5804

בבא מציעא יא

6 פבר 2044

יום ו

יז אדר 5804

בבא מציעא יב

7 פבר 2044

שבת

יח אדר 5804

בבא מציעא יג

8 פבר 2044

יום א

יט אדר 5804

בבא מציעא יד

9 פבר 2044

יום ב

כ אדר 5804

בבא מציעא טו

10 פבר 2044

יום ג

כא אדר 5804

בבא מציעא טז

11 פבר 2044

יום ד

כב אדר 5804

בבא מציעא יז

12 פבר 2044

יום ה

כג אדר 5804

בבא מציעא יח

13 פבר 2044

יום ו

כד אדר 5804

בבא מציעא יט

14 פבר 2044

שבת

כה אדר 5804

בבא מציעא כ

15 פבר 2044

יום א

כו אדר 5804

בבא מציעא כא

16 פבר 2044

יום ב

כז אדר 5804

בבא מציעא כב

17 פבר 2044

יום ג

כח אדר 5804

בבא מציעא כג

18 פבר 2044

יום ד

כט אדר 5804

בבא מציעא כד

19 פבר 2044

יום ה

א ניסן 5804

בבא מציעא כה

20 פבר 2044

יום ו

ב ניסן 5804

בבא מציעא כו

21 פבר 2044

שבת

ג ניסן 5804

בבא מציעא כז

22 פבר 2044

יום א

ד ניסן 5804

בבא מציעא כח

23 פבר 2044

יום ב

ה ניסן 5804

בבא מציעא כט

24 פבר 2044

יום ג

ו ניסן 5804

בבא מציעא ל

25 פבר 2044

יום ד

ז ניסן 5804

בבא מציעא לא

26 פבר 2044

יום ה

ח ניסן 5804

בבא מציעא לב

27 פבר 2044

יום ו

ט ניסן 5804

בבא מציעא לג

28 פבר 2044

שבת

י ניסן 5804

בבא מציעא לד

29 פבר 2044

יום א

יא ניסן 5804

בבא מציעא לה

1 מרץ 2044

יום ב

יב ניסן 5804

בבא מציעא לו

2 מרץ 2044

יום ג

יג ניסן 5804

בבא מציעא לז

3 מרץ 2044

יום ד

יד ניסן 5804

בבא בתרא א

4 מרץ 2044

יום ה

טו ניסן 5804

בבא בתרא ב

5 מרץ 2044

יום ו

טז ניסן 5804

בבא בתרא ג

6 מרץ 2044

שבת

יז ניסן 5804

בבא בתרא ד

7 מרץ 2044

יום א

יח ניסן 5804

בבא בתרא ה

8 מרץ 2044

יום ב

יט ניסן 5804

בבא בתרא ו

9 מרץ 2044

יום ג

כ ניסן 5804

בבא בתרא ז

10 מרץ 2044

יום ד

כא ניסן 5804

בבא בתרא ח

11 מרץ 2044

יום ה

כב ניסן 5804

בבא בתרא ט

12 מרץ 2044

יום ו

כג ניסן 5804

בבא בתרא י

13 מרץ 2044

שבת

כד ניסן 5804

בבא בתרא יא

14 מרץ 2044

יום א

כה ניסן 5804

בבא בתרא יב

15 מרץ 2044

יום ב

כו ניסן 5804

בבא בתרא יג

16 מרץ 2044

יום ג

כז ניסן 5804

בבא בתרא יד

17 מרץ 2044

יום ד

כח ניסן 5804

בבא בתרא טו

18 מרץ 2044

יום ה

כט ניסן 5804

בבא בתרא טז

19 מרץ 2044

יום ו

ל ניסן 5804

בבא בתרא יז

20 מרץ 2044

שבת

א אייר 5804

בבא בתרא יח

21 מרץ 2044

יום א

ב אייר 5804

בבא בתרא יט

22 מרץ 2044

יום ב

ג אייר 5804

בבא בתרא כ

23 מרץ 2044

יום ג

ד אייר 5804

בבא בתרא כא

24 מרץ 2044

יום ד

ה אייר 5804

בבא בתרא כב

25 מרץ 2044

יום ה

ו אייר 5804

בבא בתרא כג

26 מרץ 2044

יום ו

ז אייר 5804

בבא בתרא כד

27 מרץ 2044

שבת

ח אייר 5804

בבא בתרא כה

28 מרץ 2044

יום א

ט אייר 5804

בבא בתרא כו

29 מרץ 2044

יום ב

י אייר 5804

בבא בתרא כז

30 מרץ 2044

יום ג

יא אייר 5804

בבא בתרא כח

31 מרץ 2044

יום ד

יב אייר 5804

בבא בתרא כט

1 אפר 2044

יום ה

יג אייר 5804

בבא בתרא ל

2 אפר 2044

יום ו

יד אייר 5804

בבא בתרא לא

3 אפר 2044

שבת

טו אייר 5804

בבא בתרא לב

4 אפר 2044

יום א

טז אייר 5804

בבא בתרא לג

5 אפר 2044

יום ב

יז אייר 5804

בבא בתרא לד

6 אפר 2044

יום ג

יח אייר 5804

שבועות א

7 אפר 2044

יום ד

יט אייר 5804

שבועות ב

8 אפר 2044

יום ה

כ אייר 5804

שבועות ג

9 אפר 2044

יום ו

כא אייר 5804

שבועות ד

10 אפר 2044

שבת

כב אייר 5804

שבועות ה

11 אפר 2044

יום א

כג אייר 5804

שבועות ו

12 אפר 2044

יום ב

כד אייר 5804

שבועות ז

13 אפר 2044

יום ג

כה אייר 5804

שבועות ח

14 אפר 2044

יום ד

כו אייר 5804

שבועות ט

15 אפר 2044

יום ה

כז אייר 5804

שבועות י

16 אפר 2044

יום ו

כח אייר 5804

שבועות יא

17 אפר 2044

שבת

כט אייר 5804

שבועות יב

18 אפר 2044

יום א

א סיון 5804

שבועות יג

19 אפר 2044

יום ב

ב סיון 5804

שבועות יד

20 אפר 2044

יום ג

ג סיון 5804

שבועות טו

21 אפר 2044

יום ד

ד סיון 5804

שבועות טז

22 אפר 2044

יום ה

ה סיון 5804

שבועות יז

23 אפר 2044

יום ו

ו סיון 5804

שבועות יח

24 אפר 2044

שבת

ז סיון 5804

שבועות יט

25 אפר 2044

יום א

ח סיון 5804

שבועות כ

26 אפר 2044

יום ב

ט סיון 5804

שבועות כא

27 אפר 2044

יום ג

י סיון 5804

שבועות כב

28 אפר 2044

יום ד

יא סיון 5804

שבועות כג

29 אפר 2044

יום ה

יב סיון 5804

שבועות כד

30 אפר 2044

יום ו

יג סיון 5804

שבועות כה

1 מאי 2044

שבת

יד סיון 5804

שבועות כו

2 מאי 2044

יום א

טו סיון 5804

שבועות כז

3 מאי 2044

יום ב

טז סיון 5804

שבועות כח

4 מאי 2044

יום ג

יז סיון 5804

שבועות כט

5 מאי 2044

יום ד

יח סיון 5804

שבועות ל

6 מאי 2044

יום ה

יט סיון 5804

שבועות לא

7 מאי 2044

יום ו

כ סיון 5804

שבועות לב

8 מאי 2044

שבת

כא סיון 5804

שבועות לג

9 מאי 2044

יום א

כב סיון 5804

שבועות לד

10 מאי 2044

יום ב

כג סיון 5804

שבועות לה

11 מאי 2044

יום ג

כד סיון 5804

שבועות לו

12 מאי 2044

יום ד

כה סיון 5804

שבועות לז

13 מאי 2044

יום ה

כו סיון 5804

שבועות לח

14 מאי 2044

יום ו

כז סיון 5804

שבועות לט

15 מאי 2044

שבת

כח סיון 5804

שבועות מ

16 מאי 2044

יום א

כט סיון 5804

שבועות מא

17 מאי 2044

יום ב

ל סיון 5804

שבועות מב

18 מאי 2044

יום ג

א תמוז 5804

שבועות מג

19 מאי 2044

יום ד

ב תמוז 5804

שבועות מד

20 מאי 2044

יום ה

ג תמוז 5804

מכות א

21 מאי 2044

יום ו

ד תמוז 5804

מכות ב

22 מאי 2044

שבת

ה תמוז 5804

מכות ג

23 מאי 2044

יום א

ו תמוז 5804

מכות ד

24 מאי 2044

יום ב

ז תמוז 5804

מכות ה

25 מאי 2044

יום ג

ח תמוז 5804

מכות ו

26 מאי 2044

יום ד

ט תמוז 5804

מכות ז

27 מאי 2044

יום ה

י תמוז 5804

מכות ח

28 מאי 2044

יום ו

יא תמוז 5804

מכות ט

29 מאי 2044

שבת

יב תמוז 5804

סנהדרין א

30 מאי 2044

יום א

יג תמוז 5804

סנהדרין ב

31 מאי 2044

יום ב

יד תמוז 5804

סנהדרין ג

1 יונ 2044

יום ג

טו תמוז 5804

סנהדרין ד

2 יונ 2044

יום ד

טז תמוז 5804

סנהדרין ה

3 יונ 2044

יום ה

יז תמוז 5804

סנהדרין ו

4 יונ 2044

יום ו

יח תמוז 5804

סנהדרין ז

5 יונ 2044

שבת

יט תמוז 5804

סנהדרין ח

6 יונ 2044

יום א

כ תמוז 5804

סנהדרין ט

7 יונ 2044

יום ב

כא תמוז 5804

סנהדרין י

8 יונ 2044

יום ג

כב תמוז 5804

סנהדרין יא

9 יונ 2044

יום ד

כג תמוז 5804

סנהדרין יב

10 יונ 2044

יום ה

כד תמוז 5804

סנהדרין יג

11 יונ 2044

יום ו

כה תמוז 5804

סנהדרין יד

12 יונ 2044

שבת

כו תמוז 5804

סנהדרין טו

13 יונ 2044

יום א

כז תמוז 5804

סנהדרין טז

14 יונ 2044

יום ב

כח תמוז 5804

סנהדרין יז

15 יונ 2044

יום ג

כט תמוז 5804

סנהדרין יח

16 יונ 2044

יום ד

א אב 5804

סנהדרין יט

17 יונ 2044

יום ה

ב אב 5804

סנהדרין כ

18 יונ 2044

יום ו

ג אב 5804

סנהדרין כא

19 יונ 2044

שבת

ד אב 5804

סנהדרין כב

20 יונ 2044

יום א

ה אב 5804

סנהדרין כג

21 יונ 2044

יום ב

ו אב 5804

סנהדרין כד

22 יונ 2044

יום ג

ז אב 5804

סנהדרין כה

23 יונ 2044

יום ד

ח אב 5804

סנהדרין כו

24 יונ 2044

יום ה

ט אב 5804

25 יונ 2044

יום ו

י אב 5804

סנהדרין כז

26 יונ 2044

שבת

יא אב 5804

סנהדרין כח

27 יונ 2044

יום א

יב אב 5804

סנהדרין כט

28 יונ 2044

יום ב

יג אב 5804

סנהדרין ל

29 יונ 2044

יום ג

יד אב 5804

סנהדרין לא

30 יונ 2044

יום ד

טו אב 5804

סנהדרין לב

1 יול 2044

יום ה

טז אב 5804

סנהדרין לג

2 יול 2044

יום ו

יז אב 5804

סנהדרין לד

3 יול 2044

שבת

יח אב 5804

סנהדרין לה

4 יול 2044

יום א

יט אב 5804

סנהדרין לו

5 יול 2044

יום ב

כ אב 5804

סנהדרין לז

6 יול 2044

יום ג

כא אב 5804

סנהדרין לח

7 יול 2044

יום ד

כב אב 5804

סנהדרין לט

8 יול 2044

יום ה

כג אב 5804

סנהדרין מ

9 יול 2044

יום ו

כד אב 5804

סנהדרין מא

10 יול 2044

שבת

כה אב 5804

סנהדרין מב

11 יול 2044

יום א

כו אב 5804

סנהדרין מג

12 יול 2044

יום ב

כז אב 5804

סנהדרין מד

13 יול 2044

יום ג

כח אב 5804

סנהדרין מה

14 יול 2044

יום ד

כט אב 5804

סנהדרין מו

15 יול 2044

יום ה

ל אב 5804

סנהדרין מז

16 יול 2044

יום ו

א אלול 5804

סנהדרין מח

17 יול 2044

שבת

ב אלול 5804

סנהדרין מט

18 יול 2044

יום א

ג אלול 5804

סנהדרין נ

19 יול 2044

יום ב

ד אלול 5804

סנהדרין נא

20 יול 2044

יום ג

ה אלול 5804

סנהדרין נב

21 יול 2044

יום ד

ו אלול 5804

סנהדרין נג

22 יול 2044

יום ה

ז אלול 5804

סנהדרין נד

23 יול 2044

יום ו

ח אלול 5804

סנהדרין נה

24 יול 2044

שבת

ט אלול 5804

סנהדרין נו

25 יול 2044

יום א

י אלול 5804

סנהדרין נז

26 יול 2044

יום ב

יא אלול 5804

עבודה זרה א

27 יול 2044

יום ג

יב אלול 5804

עבודה זרה ב

28 יול 2044

יום ד

יג אלול 5804

עבודה זרה ג

29 יול 2044

יום ה

יד אלול 5804

עבודה זרה ד

30 יול 2044

יום ו

טו אלול 5804

עבודה זרה ה

31 יול 2044

שבת

טז אלול 5804

עבודה זרה ו

1 אוג 2044

יום א

יז אלול 5804

עבודה זרה ז

2 אוג 2044

יום ב

יח אלול 5804

עבודה זרה ח

3 אוג 2044

יום ג

יט אלול 5804

עבודה זרה ט

4 אוג 2044

יום ד

כ אלול 5804

עבודה זרה י

5 אוג 2044

יום ה

כא אלול 5804

עבודה זרה יא

6 אוג 2044

יום ו

כב אלול 5804

עבודה זרה יב

7 אוג 2044

שבת

כג אלול 5804

עבודה זרה יג

8 אוג 2044

יום א

כד אלול 5804

עבודה זרה יד

9 אוג 2044

יום ב

כה אלול 5804

עבודה זרה טו

10 אוג 2044

יום ג

כו אלול 5804

עבודה זרה טז

11 אוג 2044

יום ד

כז אלול 5804

עבודה זרה יז

12 אוג 2044

יום ה

כח אלול 5804

עבודה זרה יח

13 אוג 2044

יום ו

כט אלול 5804

עבודה זרה יט

14 אוג 2044

שבת

א תשרי 5805

עבודה זרה כ

15 אוג 2044

יום א

ב תשרי 5805

עבודה זרה כא

16 אוג 2044

יום ב

ג תשרי 5805

עבודה זרה כב

17 אוג 2044

יום ג

ד תשרי 5805

עבודה זרה כג

18 אוג 2044

יום ד

ה תשרי 5805

עבודה זרה כד

19 אוג 2044

יום ה

ו תשרי 5805

עבודה זרה כה

20 אוג 2044

יום ו

ז תשרי 5805

עבודה זרה כו

21 אוג 2044

שבת

ח תשרי 5805

עבודה זרה כז

22 אוג 2044

יום א

ט תשרי 5805

עבודה זרה כח

23 אוג 2044

יום ב

י תשרי 5805

24 אוג 2044

יום ג

יא תשרי 5805

עבודה זרה כט

25 אוג 2044

יום ד

יב תשרי 5805

עבודה זרה ל

26 אוג 2044

יום ה

יג תשרי 5805

עבודה זרה לא

27 אוג 2044

יום ו

יד תשרי 5805

עבודה זרה לב

28 אוג 2044

שבת

טו תשרי 5805

עבודה זרה לג

29 אוג 2044

יום א

טז תשרי 5805

עבודה זרה לד

30 אוג 2044

יום ב

יז תשרי 5805

עבודה זרה לה

31 אוג 2044

יום ג

יח תשרי 5805

עבודה זרה לו

1 ספט 2044

יום ד

יט תשרי 5805

עבודה זרה לז

2 ספט 2044

יום ה

כ תשרי 5805

הוריות א

3 ספט 2044

יום ו

כא תשרי 5805

הוריות ב

4 ספט 2044

שבת

כב תשרי 5805

הוריות ג

5 ספט 2044

יום א

כג תשרי 5805

הוריות ד

6 ספט 2044

יום ב

כד תשרי 5805

הוריות ה

7 ספט 2044

יום ג

כה תשרי 5805

הוריות ו

8 ספט 2044

יום ד

כו תשרי 5805

הוריות ז

9 ספט 2044

יום ה

כז תשרי 5805

הוריות ח

10 ספט 2044

יום ו

כח תשרי 5805

הוריות ט

11 ספט 2044

שבת

כט תשרי 5805

הוריות י

12 ספט 2044

יום א

ל תשרי 5805

הוריות יא

13 ספט 2044

יום ב

א חשון 5805

הוריות יב

14 ספט 2044

יום ג

ב חשון 5805

הוריות יג

15 ספט 2044

יום ד

ג חשון 5805

הוריות יד

16 ספט 2044

יום ה

ד חשון 5805

הוריות טו

17 ספט 2044

יום ו

ה חשון 5805

הוריות טז

18 ספט 2044

שבת

ו חשון 5805

הוריות יז

19 ספט 2044

יום א

ז חשון 5805

הוריות יח

20 ספט 2044

יום ב

ח חשון 5805

הוריות יט

21 ספט 2044

יום ג

ט חשון 5805

נדה א

22 ספט 2044

יום ד

י חשון 5805

נדה ב

23 ספט 2044

יום ה

יא חשון 5805

נדה ג

24 ספט 2044

יום ו

יב חשון 5805

נדה ד

25 ספט 2044

שבת

יג חשון 5805

נדה ה

26 ספט 2044

יום א

יד חשון 5805

נדה ו

27 ספט 2044

יום ב

טו חשון 5805

נדה ז

28 ספט 2044

יום ג

טז חשון 5805

נדה ח

29 ספט 2044

יום ד

יז חשון 5805

נדה ט

30 ספט 2044

יום ה

יח חשון 5805

נדה י

1 אוק 2044

יום ו

יט חשון 5805

נדה יא

2 אוק 2044

שבת

כ חשון 5805

נדה יב

3 אוק 2044

יום א

כא חשון 5805

נדה יג