5 ינו 2020

יום א

ח טבת 5780

ברכות ב

1 ינו 2020

יום ב

א תשרי 5780

ברכות ג

2 ינו 2020

יום ג

ב תשרי 5780

ברכות ד

3 ינו 2020

יום ד

ג תשרי 5780

ברכות ה

4 ינו 2020

יום ה

ד תשרי 5780

ברכות ו

5 ינו 2020

יום ו

ה תשרי 5780

ברכות ז

6 ינו 2020

שבת

ו תשרי 5780

ברכות ח

7 ינו 2020

יום א

ז תשרי 5780

ברכות ט

8 ינו 2020

יום ב

ח תשרי 5780

ברכות י

9 ינו 2020

יום ג

ט תשרי 5780

ברכות יא

10 ינו 2020

יום ד

י תשרי 5780

ברכות יב

11 ינו 2020

יום ה

יא תשרי 5780

ברכות יג

12 ינו 2020

יום ו

יב תשרי 5780

ברכות יד

13 ינו 2020

שבת

יג תשרי 5780

ברכות טו

14 ינו 2020

יום א

יד תשרי 5780

ברכות טז

15 ינו 2020

יום ב

טו תשרי 5780

ברכות יז

16 ינו 2020

יום ג

טז תשרי 5780

ברכות יח

17 ינו 2020

יום ד

יז תשרי 5780

ברכות יט

18 ינו 2020

יום ה

יח תשרי 5780

ברכות כ

19 ינו 2020

יום ו

יט תשרי 5780

ברכות כא

20 ינו 2020

שבת

כ תשרי 5780

ברכות כב

21 ינו 2020

יום א

כא תשרי 5780

ברכות כג

22 ינו 2020

יום ב

כב תשרי 5780

ברכות כד

23 ינו 2020

יום ג

כג תשרי 5780

ברכות כה

24 ינו 2020

יום ד

כד תשרי 5780

ברכות כו

25 ינו 2020

יום ה

כה תשרי 5780

ברכות כז

26 ינו 2020

יום ו

כו תשרי 5780

ברכות כח

27 ינו 2020

שבת

כז תשרי 5780

ברכות כט

28 ינו 2020

יום א

כח תשרי 5780

ברכות ל

29 ינו 2020

יום ב

כט תשרי 5780

ברכות לא

30 ינו 2020

יום ג

ל תשרי 5780

ברכות לב

31 ינו 2020

יום ד

א חשון 5780

ברכות לג

1 פבר 2020

יום ה

ב חשון 5780

ברכות לד

2 פבר 2020

יום ו

ג חשון 5780

ברכות לה

3 פבר 2020

שבת

ד חשון 5780

ברכות לו

4 פבר 2020

יום א

ה חשון 5780

ברכות לז

5 פבר 2020

יום ב

ו חשון 5780

ברכות לח

6 פבר 2020

יום ג

ז חשון 5780

ברכות לט

7 פבר 2020

יום ד

ח חשון 5780

ברכות מ

8 פבר 2020

יום ה

ט חשון 5780

ברכות מא

9 פבר 2020

יום ו

י חשון 5780

ברכות מב

10 פבר 2020

שבת

יא חשון 5780

ברכות מג

11 פבר 2020

יום א

יב חשון 5780

ברכות מד

12 פבר 2020

יום ב

יג חשון 5780

ברכות מה

13 פבר 2020

יום ג

יד חשון 5780

ברכות מו

14 פבר 2020

יום ד

טו חשון 5780

ברכות מז

15 פבר 2020

יום ה

טז חשון 5780

ברכות מח

16 פבר 2020

יום ו

יז חשון 5780

ברכות מט

17 פבר 2020

שבת

יח חשון 5780

ברכות נ

18 פבר 2020

יום א

יט חשון 5780

ברכות נא

19 פבר 2020

יום ב

כ חשון 5780

ברכות נב

20 פבר 2020

יום ג

כא חשון 5780

ברכות נג

21 פבר 2020

יום ד

כב חשון 5780

ברכות נד

22 פבר 2020

יום ה

כג חשון 5780

ברכות נה

23 פבר 2020

יום ו

כד חשון 5780

ברכות נו

24 פבר 2020

שבת

כה חשון 5780

ברכות נז

25 פבר 2020

יום א

כו חשון 5780

ברכות נח

26 פבר 2020

יום ב

כז חשון 5780

ברכות נט

27 פבר 2020

יום ג

כח חשון 5780

ברכות ס

28 פבר 2020

יום ד

כט חשון 5780

ברכות סא

29 פבר 2020

יום ה

ל חשון 5780

ברכות סב

1 מרץ 2020

יום ו

א כסלו 5780

ברכות סג

2 מרץ 2020

שבת

ב כסלו 5780

ברכות סד

3 מרץ 2020

יום א

ג כסלו 5780

שבת ב

4 מרץ 2020

יום ב

ד כסלו 5780

שבת ג

5 מרץ 2020

יום ג

ה כסלו 5780

שבת ד

6 מרץ 2020

יום ד

ו כסלו 5780

שבת ה

7 מרץ 2020

יום ה

ז כסלו 5780

שבת ו

8 מרץ 2020

יום ו

ח כסלו 5780

שבת ז

9 מרץ 2020

שבת

ט כסלו 5780

שבת ח

10 מרץ 2020

יום א

י כסלו 5780

שבת ט

11 מרץ 2020

יום ב

יא כסלו 5780

שבת י

12 מרץ 2020

יום ג

יב כסלו 5780

שבת יא

13 מרץ 2020

יום ד

יג כסלו 5780

שבת יב

14 מרץ 2020

יום ה

יד כסלו 5780

שבת יג

15 מרץ 2020

יום ו

טו כסלו 5780

שבת יד

16 מרץ 2020

שבת

טז כסלו 5780

שבת טו

17 מרץ 2020

יום א

יז כסלו 5780

שבת טז

18 מרץ 2020

יום ב

יח כסלו 5780

שבת יז

19 מרץ 2020

יום ג

יט כסלו 5780

שבת יח

20 מרץ 2020

יום ד

כ כסלו 5780

שבת יט

21 מרץ 2020

יום ה

כא כסלו 5780

שבת כ

22 מרץ 2020

יום ו

כב כסלו 5780

שבת כא

23 מרץ 2020

שבת

כג כסלו 5780

שבת כב

24 מרץ 2020

יום א

כד כסלו 5780

שבת כג

25 מרץ 2020

יום ב

כה כסלו 5780

שבת כד

26 מרץ 2020

יום ג

כו כסלו 5780

שבת כה

27 מרץ 2020

יום ד

כז כסלו 5780

שבת כו

28 מרץ 2020

יום ה

כח כסלו 5780

שבת כז

29 מרץ 2020

יום ו

כט כסלו 5780

שבת כח

30 מרץ 2020

שבת

ל כסלו 5780

שבת כט

31 מרץ 2020

יום א

א טבת 5780

שבת ל

1 אפר 2020

יום ב

ב טבת 5780

שבת לא

2 אפר 2020

יום ג

ג טבת 5780

שבת לב

3 אפר 2020

יום ד

ד טבת 5780

שבת לג

4 אפר 2020

יום ה

ה טבת 5780

שבת לד

5 אפר 2020

יום ו

ו טבת 5780

שבת לה

6 אפר 2020

שבת

ז טבת 5780

שבת לו

7 אפר 2020

יום א

ח טבת 5780

שבת לז

8 אפר 2020

יום ב

ט טבת 5780

שבת לח

9 אפר 2020

יום ג

י טבת 5780

שבת לט

10 אפר 2020

יום ד

יא טבת 5780

שבת מ

11 אפר 2020

יום ה

יב טבת 5780

שבת מא

12 אפר 2020

יום ו

יג טבת 5780

שבת מב

13 אפר 2020

שבת

יד טבת 5780

שבת מג

14 אפר 2020

יום א

טו טבת 5780

שבת מד

15 אפר 2020

יום ב

טז טבת 5780

שבת מה

16 אפר 2020

יום ג

יז טבת 5780

שבת מו

17 אפר 2020

יום ד

יח טבת 5780

שבת מז

18 אפר 2020

יום ה

יט טבת 5780

שבת מח

19 אפר 2020

יום ו

כ טבת 5780

שבת מט

20 אפר 2020

שבת

כא טבת 5780

שבת נ

21 אפר 2020

יום א

כב טבת 5780

שבת נא

22 אפר 2020

יום ב

כג טבת 5780

שבת נב

23 אפר 2020

יום ג

כד טבת 5780

שבת נג

24 אפר 2020

יום ד

כה טבת 5780

שבת נד

25 אפר 2020

יום ה

כו טבת 5780

שבת נה

26 אפר 2020

יום ו

כז טבת 5780

שבת נו

27 אפר 2020

שבת

כח טבת 5780

שבת נז

28 אפר 2020

יום א

כט טבת 5780

שבת נח

29 אפר 2020

יום ב

א שבט 5780

שבת נט

30 אפר 2020

יום ג

ב שבט 5780

שבת ס

1 מאי 2020

יום ד

ג שבט 5780

שבת סא

2 מאי 2020

יום ה

ד שבט 5780

שבת סב

3 מאי 2020

יום ו

ה שבט 5780

שבת סג

4 מאי 2020

שבת

ו שבט 5780

שבת סד

5 מאי 2020

יום א

ז שבט 5780

שבת סה

6 מאי 2020

יום ב

ח שבט 5780

שבת סו

7 מאי 2020

יום ג

ט שבט 5780

שבת סז

8 מאי 2020

יום ד

י שבט 5780

שבת סח

9 מאי 2020

יום ה

יא שבט 5780

שבת סט

10 מאי 2020

יום ו

יב שבט 5780

שבת ע

11 מאי 2020

שבת

יג שבט 5780

שבת עא

12 מאי 2020

יום א

יד שבט 5780

שבת עב

13 מאי 2020

יום ב

טו שבט 5780

שבת עג

14 מאי 2020

יום ג

טז שבט 5780

שבת עד

15 מאי 2020

יום ד

יז שבט 5780

שבת עה

16 מאי 2020

יום ה

יח שבט 5780

שבת עו

17 מאי 2020

יום ו

יט שבט 5780

שבת עז

18 מאי 2020

שבת

כ שבט 5780

שבת עח

19 מאי 2020

יום א

כא שבט 5780

שבת עט

20 מאי 2020

יום ב

כב שבט 5780

שבת פ

21 מאי 2020

יום ג

כג שבט 5780

שבת פא

22 מאי 2020

יום ד

כד שבט 5780

שבת פב

23 מאי 2020

יום ה

כה שבט 5780

שבת פג

24 מאי 2020

יום ו

כו שבט 5780

שבת פד

25 מאי 2020

שבת

כז שבט 5780

שבת פה

26 מאי 2020

יום א

כח שבט 5780

שבת פו

27 מאי 2020

יום ב

כט שבט 5780

שבת פז

28 מאי 2020

יום ג

ל שבט 5780

שבת פח

29 מאי 2020

יום ד

א אדר 5780

שבת פט

30 מאי 2020

יום ה

ב אדר 5780

שבת צ

31 מאי 2020

יום ו

ג אדר 5780

שבת צא

1 יונ 2020

שבת

ד אדר 5780

שבת צב

2 יונ 2020

יום א

ה אדר 5780

שבת צג

3 יונ 2020

יום ב

ו אדר 5780

שבת צד

4 יונ 2020

יום ג

ז אדר 5780

שבת צה

5 יונ 2020

יום ד

ח אדר 5780

שבת צו

6 יונ 2020

יום ה

ט אדר 5780

שבת צז

7 יונ 2020

יום ו

י אדר 5780

שבת צח

8 יונ 2020

שבת

יא אדר 5780

שבת צט

9 יונ 2020

יום א

יב אדר 5780

שבת ק

10 יונ 2020

יום ב

יג אדר 5780

שבת קא

11 יונ 2020

יום ג

יד אדר 5780

שבת קב

12 יונ 2020

יום ד

טו אדר 5780

שבת קג

13 יונ 2020

יום ה

טז אדר 5780

שבת קד

14 יונ 2020

יום ו

יז אדר 5780

שבת קה

15 יונ 2020

שבת

יח אדר 5780

שבת קו

16 יונ 2020

יום א

יט אדר 5780

שבת קז

17 יונ 2020

יום ב

כ אדר 5780

שבת קח

18 יונ 2020

יום ג

כא אדר 5780

שבת קט

19 יונ 2020

יום ד

כב אדר 5780

שבת קי

20 יונ 2020

יום ה

כג אדר 5780

שבת קיא

21 יונ 2020

יום ו

כד אדר 5780

שבת קיב

22 יונ 2020

שבת

כה אדר 5780

שבת קיג

23 יונ 2020

יום א

כו אדר 5780

שבת קיד

24 יונ 2020

יום ב

כז אדר 5780

שבת קטו

25 יונ 2020

יום ג

כח אדר 5780

שבת קטז

26 יונ 2020

יום ד

כט אדר 5780

שבת קיז

27 יונ 2020

יום ה

א ניסן 5780

שבת קיח

28 יונ 2020

יום ו

ב ניסן 5780

שבת קיט

29 יונ 2020

שבת

ג ניסן 5780

שבת קכ

30 יונ 2020

יום א

ד ניסן 5780

שבת קכא

1 יול 2020

יום ב

ה ניסן 5780

שבת קכב

2 יול 2020

יום ג

ו ניסן 5780

שבת קכג

3 יול 2020

יום ד

ז ניסן 5780

שבת קכד

4 יול 2020

יום ה

ח ניסן 5780

שבת קכה

5 יול 2020

יום ו

ט ניסן 5780

שבת קכו

6 יול 2020

שבת

י ניסן 5780

שבת קכז

7 יול 2020

יום א

יא ניסן 5780

שבת קכח

8 יול 2020

יום ב

יב ניסן 5780

שבת קכט

9 יול 2020

יום ג

יג ניסן 5780

שבת קל

10 יול 2020

יום ד

יד ניסן 5780

שבת קלא

11 יול 2020

יום ה

טו ניסן 5780

שבת קלב

12 יול 2020

יום ו

טז ניסן 5780

שבת קלג

13 יול 2020

שבת

יז ניסן 5780

שבת קלד

14 יול 2020

יום א

יח ניסן 5780

שבת קלה

15 יול 2020

יום ב

יט ניסן 5780

שבת קלו

16 יול 2020

יום ג

כ ניסן 5780

שבת קלז

17 יול 2020

יום ד

כא ניסן 5780

שבת קלח

18 יול 2020

יום ה

כב ניסן 5780

שבת קלט

19 יול 2020

יום ו

כג ניסן 5780

שבת קמ

20 יול 2020

שבת

כד ניסן 5780

שבת קמא

21 יול 2020

יום א

כה ניסן 5780

שבת קמב

22 יול 2020

יום ב

כו ניסן 5780

שבת קמג

23 יול 2020

יום ג

כז ניסן 5780

שבת קמד

24 יול 2020

יום ד

כח ניסן 5780

שבת קמה

25 יול 2020

יום ה

כט ניסן 5780

שבת קמו

26 יול 2020

יום ו

ל ניסן 5780

שבת קמז

27 יול 2020

שבת

א אייר 5780

שבת קמח

28 יול 2020

יום א

ב אייר 5780

שבת קמט

29 יול 2020

יום ב

ג אייר 5780

שבת קנ

30 יול 2020

יום ג

ד אייר 5780

שבת קנא

31 יול 2020

יום ד

ה אייר 5780

שבת קנב

1 אוג 2020

יום ה

ו אייר 5780

שבת קנג

2 אוג 2020

יום ו

ז אייר 5780

שבת קנד

3 אוג 2020

שבת

ח אייר 5780

שבת קנה

4 אוג 2020

יום א

ט אייר 5780

שבת קנו

5 אוג 2020

יום ב

י אייר 5780

שבת קנז

6 אוג 2020

יום ג

יא אייר 5780

עירובין ב

7 אוג 2020

יום ד

יב אייר 5780

עירובין ג

8 אוג 2020

יום ה

יג אייר 5780

עירובין ד

9 אוג 2020

יום ו

יד אייר 5780

עירובין ה

10 אוג 2020

שבת

טו אייר 5780

עירובין ו

11 אוג 2020

יום א

טז אייר 5780

עירובין ז

12 אוג 2020

יום ב

יז אייר 5780

עירובין ח

13 אוג 2020

יום ג

יח אייר 5780

עירובין ט

14 אוג 2020

יום ד

יט אייר 5780

עירובין י

15 אוג 2020

יום ה

כ אייר 5780

עירובין יא

16 אוג 2020

יום ו

כא אייר 5780

עירובין יב

17 אוג 2020

שבת

כב אייר 5780

עירובין יג

18 אוג 2020

יום א

כג אייר 5780

עירובין יד

19 אוג 2020

יום ב

כד אייר 5780

עירובין טו

20 אוג 2020

יום ג

כה אייר 5780

עירובין טז

21 אוג 2020

יום ד

כו אייר 5780

עירובין יז

22 אוג 2020

יום ה

כז אייר 5780

עירובין יח

23 אוג 2020

יום ו

כח אייר 5780

עירובין יט

24 אוג 2020

שבת

כט אייר 5780

עירובין כ

25 אוג 2020

יום א

א סיון 5780

עירובין כא

26 אוג 2020

יום ב

ב סיון 5780

עירובין כב

27 אוג 2020

יום ג

ג סיון 5780

עירובין כג

28 אוג 2020

יום ד

ד סיון 5780

עירובין כד

29 אוג 2020

יום ה

ה סיון 5780

עירובין כה

30 אוג 2020

יום ו

ו סיון 5780

עירובין כו

31 אוג 2020

שבת

ז סיון 5780

עירובין כז

1 ספט 2020

יום א

ח סיון 5780

עירובין כח

2 ספט 2020

יום ב

ט סיון 5780

עירובין כט

3 ספט 2020

יום ג

י סיון 5780

עירובין ל

4 ספט 2020

יום ד

יא סיון 5780

עירובין לא

5 ספט 2020

יום ה

יב סיון 5780

עירובין לב

6 ספט 2020

יום ו

יג סיון 5780

עירובין לג

7 ספט 2020

שבת

יד סיון 5780

עירובין לד

8 ספט 2020

יום א

טו סיון 5780

עירובין לה

9 ספט 2020

יום ב

טז סיון 5780

עירובין לו

10 ספט 2020

יום ג

יז סיון 5780

עירובין לז

11 ספט 2020

יום ד

יח סיון 5780

עירובין לח

12 ספט 2020

יום ה

יט סיון 5780

עירובין לט

13 ספט 2020

יום ו

כ סיון 5780

עירובין מ

14 ספט 2020

שבת

כא סיון 5780

עירובין מא

15 ספט 2020

יום א

כב סיון 5780

עירובין מב

16 ספט 2020

יום ב

כג סיון 5780

עירובין מג

17 ספט 2020

יום ג

כד סיון 5780

עירובין מד

18 ספט 2020

יום ד

כה סיון 5780

עירובין מה

19 ספט 2020

יום ה

כו סיון 5780

עירובין מו

20 ספט 2020

יום ו

כז סיון 5780

עירובין מז

21 ספט 2020

שבת

כח סיון 5780

עירובין מח

22 ספט 2020

יום א

כט סיון 5780

עירובין מט

23 ספט 2020

יום ב

ל סיון 5780

עירובין נ

24 ספט 2020

יום ג

א תמוז 5780

עירובין נא

25 ספט 2020

יום ד

ב תמוז 5780

עירובין נב

26 ספט 2020

יום ה

ג תמוז 5780

עירובין נג

27 ספט 2020

יום ו

ד תמוז 5780

עירובין נד

28 ספט 2020

שבת

ה תמוז 5780

עירובין נה

29 ספט 2020

יום א

ו תמוז 5780

עירובין נו

30 ספט 2020

יום ב

ז תמוז 5780

עירובין נז

1 אוק 2020

יום ג

ח תמוז 5780

עירובין נח

2 אוק 2020

יום ד

ט תמוז 5780

עירובין נט

3 אוק 2020

יום ה

י תמוז 5780

עירובין ס

4 אוק 2020

יום ו

יא תמוז 5780

עירובין סא

5 אוק 2020

שבת

יב תמוז 5780

עירובין סב

6 אוק 2020

יום א

יג תמוז 5780

עירובין סג

7 אוק 2020

יום ב

יד תמוז 5780

עירובין סד

8 אוק 2020

יום ג

טו תמוז 5780

עירובין סה

9 אוק 2020

יום ד

טז תמוז 5780

עירובין סו

10 אוק 2020

יום ה

יז תמוז 5780

עירובין סז

11 אוק 2020

יום ו

יח תמוז 5780

עירובין סח

12 אוק 2020

שבת

יט תמוז 5780

עירובין סט

13 אוק 2020

יום א

כ תמוז 5780

עירובין ע

14 אוק 2020

יום ב

כא תמוז 5780

עירובין עא

15 אוק 2020

יום ג

כב תמוז 5780

עירובין עב

16 אוק 2020

יום ד

כג תמוז 5780

עירובין עג

17 אוק 2020

יום ה

כד תמוז 5780

עירובין עד

18 אוק 2020

יום ו

כה תמוז 5780

עירובין עה

19 אוק 2020

שבת

כו תמוז 5780

עירובין עו

20 אוק 2020

יום א

כז תמוז 5780

עירובין עז

21 אוק 2020

יום ב

כח תמוז 5780

עירובין עח

22 אוק 2020

יום ג

כט תמוז 5780

עירובין עט

23 אוק 2020

יום ד

א אב 5780

עירובין פ

24 אוק 2020

יום ה

ב אב 5780

עירובין פא

25 אוק 2020

יום ו

ג אב 5780

עירובין פב

26 אוק 2020

שבת

ד אב 5780

עירובין פג

27 אוק 2020

יום א

ה אב 5780

עירובין פד

28 אוק 2020

יום ב

ו אב 5780

עירובין פה

29 אוק 2020

יום ג

ז אב 5780

עירובין פו

30 אוק 2020

יום ד

ח אב 5780

עירובין פז

31 אוק 2020

יום ה

ט אב 5780

עירובין פח

1 נוב 2020

יום ו

י אב 5780

עירובין פט

2 נוב 2020

שבת

יא אב 5780

עירובין צ

3 נוב 2020

יום א

יב אב 5780

עירובין צא

4 נוב 2020

יום ב

יג אב 5780

עירובין צב

5 נוב 2020

יום ג

יד אב 5780

עירובין צג

6 נוב 2020

יום ד

טו אב 5780

עירובין צד

7 נוב 2020

יום ה

טז אב 5780

עירובין צה

8 נוב 2020

יום ו

יז אב 5780

עירובין צו

9 נוב 2020

שבת

יח אב 5780

עירובין צז

10 נוב 2020

יום א

יט אב 5780

עירובין צח

11 נוב 2020

יום ב

כ אב 5780

עירובין צט

12 נוב 2020

יום ג

כא אב 5780

עירובין ק

13 נוב 2020

יום ד

כב אב 5780

עירובין קא

14 נוב 2020

יום ה

כג אב 5780

עירובין קב

15 נוב 2020

יום ו

כד אב 5780

עירובין קג

16 נוב 2020

שבת

כה אב 5780

עירובין קד

17 נוב 2020

יום א

כו אב 5780

עירובין קה

18 נוב 2020

יום ב

כז אב 5780

פסחים ב

19 נוב 2020

יום ג

כח אב 5780

פסחים ג

20 נוב 2020

יום ד

כט אב 5780

פסחים ד

21 נוב 2020

יום ה

ל אב 5780

פסחים ה

22 נוב 2020

יום ו

א אלול 5780

פסחים ו

23 נוב 2020

שבת

ב אלול 5780

פסחים ז

24 נוב 2020

יום א

ג אלול 5780

פסחים ח

25 נוב 2020

יום ב

ד אלול 5780

פסחים ט

26 נוב 2020

יום ג

ה אלול 5780

פסחים י

27 נוב 2020

יום ד

ו אלול 5780

פסחים יא

28 נוב 2020

יום ה

ז אלול 5780

פסחים יב

29 נוב 2020

יום ו

ח אלול 5780

פסחים יג

30 נוב 2020

שבת

ט אלול 5780

פסחים יד

1 דצמ 2020

יום א

י אלול 5780

פסחים טו

2 דצמ 2020

יום ב

יא אלול 5780

פסחים טז

3 דצמ 2020

יום ג

יב אלול 5780

פסחים יז

4 דצמ 2020

יום ד

יג אלול 5780

פסחים יח

5 דצמ 2020

יום ה

יד אלול 5780

פסחים יט

6 דצמ 2020

יום ו

טו אלול 5780

פסחים כ

7 דצמ 2020

שבת

טז אלול 5780

פסחים כא

8 דצמ 2020

יום א

יז אלול 5780

פסחים כב

9 דצמ 2020

יום ב

יח אלול 5780

פסחים כג

10 דצמ 2020

יום ג

יט אלול 5780

פסחים כד

11 דצמ 2020

יום ד

כ אלול 5780

פסחים כה

12 דצמ 2020

יום ה

כא אלול 5780

פסחים כו

13 דצמ 2020

יום ו

כב אלול 5780

פסחים כז

14 דצמ 2020

שבת

כג אלול 5780

פסחים כח

15 דצמ 2020

יום א

כד אלול 5780

פסחים כט

16 דצמ 2020

יום ב

כה אלול 5780

פסחים ל

17 דצמ 2020

יום ג

כו אלול 5780

פסחים לא

18 דצמ 2020

יום ד

כז אלול 5780

פסחים לב

19 דצמ 2020

יום ה

כח אלול 5780

פסחים לג

20 דצמ 2020

יום ו

כט אלול 5780

פסחים לד

21 דצמ 2020

שבת

א תשרי 5781

פסחים לה

22 דצמ 2020

יום א

ב תשרי 5781

פסחים לו

23 דצמ 2020

יום ב

ג תשרי 5781

פסחים לז

24 דצמ 2020

יום ג

ד תשרי 5781

פסחים לח

25 דצמ 2020

יום ד

ה תשרי 5781

פסחים לט

26 דצמ 2020

יום ה

ו תשרי 5781

פסחים מ

27 דצמ 2020

יום ו

ז תשרי 5781

פסחים מא

28 דצמ 2020

שבת

ח תשרי 5781

פסחים מב

29 דצמ 2020

יום א

ט תשרי 5781

פסחים מג

30 דצמ 2020

יום ב

י תשרי 5781

פסחים מד

31 דצמ 2020

יום ג

יא תשרי 5781

פסחים מה

1 ינו 2021

יום ד

יב תשרי 5781

פסחים מו

2 ינו 2021

יום ה

יג תשרי 5781

פסחים מז

3 ינו 2021

יום ו

יד תשרי 5781

פסחים מח

4 ינו 2021

שבת

טו תשרי 5781

פסחים מט

5 ינו 2021

יום א

טז תשרי 5781

פסחים נ

6 ינו 2021

יום ב

יז תשרי 5781

פסחים נא

7 ינו 2021

יום ג

יח תשרי 5781

פסחים נב

8 ינו 2021

יום ד

יט תשרי 5781

פסחים נג

9 ינו 2021

יום ה

כ תשרי 5781

פסחים נד

10 ינו 2021

יום ו

כא תשרי 5781

פסחים נה

11 ינו 2021

שבת

כב תשרי 5781

פסחים נו

12 ינו 2021

יום א

כג תשרי 5781

פסחים נז

13 ינו 2021

יום ב

כד תשרי 5781

פסחים נח

14 ינו 2021

יום ג

כה תשרי 5781

פסחים נט

15 ינו 2021

יום ד

כו תשרי 5781

פסחים ס

16 ינו 2021

יום ה

כז תשרי 5781

פסחים סא

17 ינו 2021

יום ו

כח תשרי 5781

פסחים סב

18 ינו 2021

שבת

כט תשרי 5781

פסחים סג

19 ינו 2021

יום א

ל תשרי 5781

פסחים סד

20 ינו 2021

יום ב

א חשון 5781

פסחים סה

21 ינו 2021

יום ג

ב חשון 5781

פסחים סו

22 ינו 2021

יום ד

ג חשון 5781

פסחים סז

23 ינו 2021

יום ה

ד חשון 5781

פסחים סח

24 ינו 2021

יום ו

ה חשון 5781

פסחים סט

25 ינו 2021

שבת

ו חשון 5781

פסחים ע

26 ינו 2021

יום א

ז חשון 5781

פסחים עא

27 ינו 2021

יום ב

ח חשון 5781

פסחים עב

28 ינו 2021

יום ג

ט חשון 5781

פסחים עג

29 ינו 2021

יום ד

י חשון 5781

פסחים עד

30 ינו 2021

יום ה

יא חשון 5781

פסחים עה

31 ינו 2021

יום ו

יב חשון 5781

פסחים עו

1 פבר 2021

שבת

יג חשון 5781

פסחים עז

2 פבר 2021

יום א

יד חשון 5781

פסחים עח

3 פבר 2021

יום ב

טו חשון 5781

פסחים עט

4 פבר 2021

יום ג

טז חשון 5781

פסחים פ

5 פבר 2021

יום ד

יז חשון 5781

פסחים פא

6 פבר 2021

יום ה

יח חשון 5781

פסחים פב

7 פבר 2021

יום ו

יט חשון 5781

פסחים פג

8 פבר 2021

שבת

כ חשון 5781

פסחים פד

9 פבר 2021

יום א

כא חשון 5781

פסחים פה

10 פבר 2021

יום ב

כב חשון 5781

פסחים פו

11 פבר 2021

יום ג

כג חשון 5781

פסחים פז

12 פבר 2021

יום ד

כד חשון 5781

פסחים פח

13 פבר 2021

יום ה

כה חשון 5781

פסחים פט

14 פבר 2021

יום ו

כו חשון 5781

פסחים צ

15 פבר 2021

שבת

כז חשון 5781

פסחים צא

16 פבר 2021

יום א

כח חשון 5781

פסחים צב

17 פבר 2021

יום ב

כט חשון 5781

פסחים צג

18 פבר 2021

יום ג

א כסלו 5781

פסחים צד

19 פבר 2021

יום ד

ב כסלו 5781

פסחים צה

20 פבר 2021

יום ה

ג כסלו 5781

פסחים צו

21 פבר 2021

יום ו

ד כסלו 5781

פסחים צז

22 פבר 2021

שבת

ה כסלו 5781

פסחים צח

23 פבר 2021

יום א

ו כסלו 5781

פסחים צט

24 פבר 2021

יום ב

ז כסלו 5781

פסחים ק

25 פבר 2021

יום ג

ח כסלו 5781

פסחים קא

26 פבר 2021

יום ד

ט כסלו 5781

פסחים קב

27 פבר 2021

יום ה

י כסלו 5781

פסחים קג

28 פבר 2021

יום ו

יא כסלו 5781

פסחים קד

1 מרץ 2021

שבת

יב כסלו 5781

פסחים קה

2 מרץ 2021

יום א

יג כסלו 5781

פסחים קו

3 מרץ 2021

יום ב

יד כסלו 5781

פסחים קז

4 מרץ 2021

יום ג

טו כסלו 5781

פסחים קח

5 מרץ 2021

יום ד

טז כסלו 5781

פסחים קט

6 מרץ 2021

יום ה

יז כסלו 5781

פסחים קי

7 מרץ 2021

יום ו

יח כסלו 5781

פסחים קיא

8 מרץ 2021

שבת

יט כסלו 5781

פסחים קיב

9 מרץ 2021

יום א

כ כסלו 5781

פסחים קיג

10 מרץ 2021

יום ב

כא כסלו 5781

פסחים קיד

11 מרץ 2021

יום ג

כב כסלו 5781

פסחים קטו

12 מרץ 2021

יום ד

כג כסלו 5781

פסחים קטז

13 מרץ 2021

יום ה

כד כסלו 5781

פסחים קיז

14 מרץ 2021

יום ו

כה כסלו 5781

פסחים קיח

15 מרץ 2021

שבת

כו כסלו 5781

פסחים קיט

16 מרץ 2021

יום א

כז כסלו 5781

פסחים קכ

17 מרץ 2021

יום ב

כח כסלו 5781

פסחים קכא

18 מרץ 2021

יום ג

כט כסלו 5781

שקלים ב

19 מרץ 2021

יום ד

א טבת 5781

שקלים ג

20 מרץ 2021

יום ה

ב טבת 5781

שקלים ד

21 מרץ 2021

יום ו

ג טבת 5781

שקלים ה

22 מרץ 2021

שבת

ד טבת 5781

שקלים ו

23 מרץ 2021

יום א

ה טבת 5781

שקלים ז

24 מרץ 2021

יום ב

ו טבת 5781

שקלים ח

25 מרץ 2021

יום ג

ז טבת 5781

שקלים ט

26 מרץ 2021

יום ד

ח טבת 5781

שקלים י

27 מרץ 2021

יום ה

ט טבת 5781

שקלים יא

28 מרץ 2021

יום ו

י טבת 5781

שקלים יב

29 מרץ 2021

שבת

יא טבת 5781

שקלים יג

30 מרץ 2021

יום א

יב טבת 5781

שקלים יד

31 מרץ 2021

יום ב

יג טבת 5781

שקלים טו

1 אפר 2021

יום ג

יד טבת 5781

שקלים טז

2 אפר 2021

יום ד

טו טבת 5781

שקלים יז

3 אפר 2021

יום ה

טז טבת 5781

שקלים יח

4 אפר 2021

יום ו

יז טבת 5781

שקלים יט

5 אפר 2021

שבת

יח טבת 5781

שקלים כ

6 אפר 2021

יום א

יט טבת 5781

שקלים כא

7 אפר 2021

יום ב

כ טבת 5781

שקלים כב

8 אפר 2021

יום ג

כא טבת 5781

יומא ב

9 אפר 2021

יום ד

כב טבת 5781

יומא ג

10 אפר 2021

יום ה

כג טבת 5781

יומא ד

11 אפר 2021

יום ו

כד טבת 5781

יומא ה

12 אפר 2021

שבת

כה טבת 5781

יומא ו

13 אפר 2021

יום א

כו טבת 5781

יומא ז

14 אפר 2021

יום ב

כז טבת 5781

יומא ח

15 אפר 2021

יום ג

כח טבת 5781

יומא ט

16 אפר 2021

יום ד

כט טבת 5781

יומא י

17 אפר 2021

יום ה

א שבט 5781

יומא יא

18 אפר 2021

יום ו

ב שבט 5781

יומא יב

19 אפר 2021

שבת

ג שבט 5781

יומא יג

20 אפר 2021

יום א

ד שבט 5781

יומא יד

21 אפר 2021

יום ב

ה שבט 5781

יומא טו

22 אפר 2021

יום ג

ו שבט 5781

יומא טז

23 אפר 2021

יום ד

ז שבט 5781

יומא יז

24 אפר 2021

יום ה

ח שבט 5781

יומא יח

25 אפר 2021

יום ו

ט שבט 5781

יומא יט

26 אפר 2021

שבת

י שבט 5781

יומא כ

27 אפר 2021

יום א

יא שבט 5781

יומא כא

28 אפר 2021

יום ב

יב שבט 5781

יומא כב

29 אפר 2021

יום ג

יג שבט 5781

יומא כג

30 אפר 2021

יום ד

יד שבט 5781

יומא כד

1 מאי 2021

יום ה

טו שבט 5781

יומא כה

2 מאי 2021

יום ו

טז שבט 5781

יומא כו

3 מאי 2021

שבת

יז שבט 5781

יומא כז

4 מאי 2021

יום א

יח שבט 5781

יומא כח

5 מאי 2021

יום ב

יט שבט 5781

יומא כט

6 מאי 2021

יום ג

כ שבט 5781

יומא ל

7 מאי 2021

יום ד

כא שבט 5781

יומא לא

8 מאי 2021

יום ה

כב שבט 5781

יומא לב

9 מאי 2021

יום ו

כג שבט 5781

יומא לג

10 מאי 2021

שבת

כד שבט 5781

יומא לד

11 מאי 2021

יום א

כה שבט 5781

יומא לה

12 מאי 2021

יום ב

כו שבט 5781

יומא לו

13 מאי 2021

יום ג

כז שבט 5781

יומא לז

14 מאי 2021

יום ד

כח שבט 5781

יומא לח

15 מאי 2021

יום ה

כט שבט 5781

יומא לט

16 מאי 2021

יום ו

ל שבט 5781

יומא מ

17 מאי 2021

שבת

א אדר 5781

יומא מא

18 מאי 2021

יום א

ב אדר 5781

יומא מב

19 מאי 2021

יום ב

ג אדר 5781

יומא מג

20 מאי 2021

יום ג

ד אדר 5781

יומא מד

21 מאי 2021

יום ד

ה אדר 5781

יומא מה

22 מאי 2021

יום ה

ו אדר 5781

יומא מו

23 מאי 2021

יום ו

ז אדר 5781

יומא מז

24 מאי 2021

שבת

ח אדר 5781

יומא מח

25 מאי 2021

יום א

ט אדר 5781

יומא מט

26 מאי 2021

יום ב

י אדר 5781

יומא נ

27 מאי 2021

יום ג

יא אדר 5781

יומא נא

28 מאי 2021

יום ד

יב אדר 5781

יומא נב

29 מאי 2021

יום ה

יג אדר 5781

יומא נג

30 מאי 2021

יום ו

יד אדר 5781

יומא נד

31 מאי 2021

שבת

טו אדר 5781

יומא נה

1 יונ 2021

יום א

טז אדר 5781

יומא נו

2 יונ 2021

יום ב

יז אדר 5781

יומא נז

3 יונ 2021

יום ג

יח אדר 5781

יומא נח

4 יונ 2021

יום ד

יט אדר 5781

יומא נט

5 יונ 2021

יום ה

כ אדר 5781

יומא ס

6 יונ 2021

יום ו

כא אדר 5781

יומא סא

7 יונ 2021

שבת

כב אדר 5781

יומא סב

8 יונ 2021

יום א

כג אדר 5781

יומא סג

9 יונ 2021

יום ב

כד אדר 5781

יומא סד

10 יונ 2021

יום ג

כה אדר 5781

יומא סה

11 יונ 2021

יום ד

כו אדר 5781

יומא סו

12 יונ 2021

יום ה

כז אדר 5781

יומא סז

13 יונ 2021

יום ו

כח אדר 5781

יומא סח

14 יונ 2021

שבת

כט אדר 5781

יומא סט

15 יונ 2021

יום א

א ניסן 5781

יומא ע

16 יונ 2021

יום ב

ב ניסן 5781

יומא עא

17 יונ 2021

יום ג

ג ניסן 5781

יומא עב

18 יונ 2021

יום ד

ד ניסן 5781

יומא עג

19 יונ 2021

יום ה

ה ניסן 5781

יומא עד

20 יונ 2021

יום ו

ו ניסן 5781

יומא עה

21 יונ 2021

שבת

ז ניסן 5781

יומא עו

22 יונ 2021

יום א

ח ניסן 5781

יומא עז

23 יונ 2021

יום ב

ט ניסן 5781

יומא עח

24 יונ 2021

יום ג

י ניסן 5781

יומא עט

25 יונ 2021

יום ד

יא ניסן 5781

יומא פ

26 יונ 2021

יום ה

יב ניסן 5781

יומא פא

27 יונ 2021

יום ו

יג ניסן 5781

יומא פב

28 יונ 2021

שבת

יד ניסן 5781

יומא פג

29 יונ 2021

יום א

טו ניסן 5781

יומא פד

30 יונ 2021

יום ב

טז ניסן 5781

יומא פה

1 יול 2021

יום ג

יז ניסן 5781

יומא פו

2 יול 2021

יום ד

יח ניסן 5781

יומא פז

3 יול 2021

יום ה

יט ניסן 5781

יומא פח

4 יול 2021

יום ו

כ ניסן 5781

סוכה ב

5 יול 2021

שבת

כא ניסן 5781

סוכה ג

6 יול 2021

יום א

כב ניסן 5781

סוכה ד

7 יול 2021

יום ב

כג ניסן 5781

סוכה ה

8 יול 2021

יום ג

כד ניסן 5781

סוכה ו

9 יול 2021

יום ד

כה ניסן 5781

סוכה ז

10 יול 2021

יום ה

כו ניסן 5781

סוכה ח

11 יול 2021

יום ו

כז ניסן 5781

סוכה ט

12 יול 2021

שבת

כח ניסן 5781

סוכה י

13 יול 2021

יום א

כט ניסן 5781

סוכה יא

14 יול 2021

יום ב

ל ניסן 5781

סוכה יב

15 יול 2021

יום ג

א אייר 5781

סוכה יג

16 יול 2021

יום ד

ב אייר 5781

סוכה יד

17 יול 2021

יום ה

ג אייר 5781

סוכה טו

18 יול 2021

יום ו

ד אייר 5781

סוכה טז

19 יול 2021

שבת

ה אייר 5781

סוכה יז

20 יול 2021

יום א

ו אייר 5781

סוכה יח

21 יול 2021

יום ב

ז אייר 5781

סוכה יט

22 יול 2021

יום ג

ח אייר 5781

סוכה כ

23 יול 2021

יום ד

ט אייר 5781

סוכה כא

24 יול 2021

יום ה

י אייר 5781

סוכה כב

25 יול 2021

יום ו

יא אייר 5781

סוכה כג

26 יול 2021

שבת

יב אייר 5781

סוכה כד

27 יול 2021

יום א

יג אייר 5781

סוכה כה

28 יול 2021

יום ב

יד אייר 5781

סוכה כו

29 יול 2021

יום ג

טו אייר 5781

סוכה כז

30 יול 2021

יום ד

טז אייר 5781

סוכה כח

31 יול 2021

יום ה

יז אייר 5781

סוכה כט

1 אוג 2021

יום ו

יח אייר 5781

סוכה ל

2 אוג 2021

שבת

יט אייר 5781

סוכה לא

3 אוג 2021

יום א

כ אייר 5781

סוכה לב

4 אוג 2021

יום ב

כא אייר 5781

סוכה לג

5 אוג 2021

יום ג

כב אייר 5781

סוכה לד

6 אוג 2021

יום ד

כג אייר 5781

סוכה לה

7 אוג 2021

יום ה

כד אייר 5781

סוכה לו

8 אוג 2021

יום ו

כה אייר 5781

סוכה לז

9 אוג 2021

שבת

כו אייר 5781

סוכה לח

10 אוג 2021

יום א

כז אייר 5781

סוכה לט

11 אוג 2021

יום ב

כח אייר 5781

סוכה מ

12 אוג 2021

יום ג

כט אייר 5781

סוכה מא

13 אוג 2021

יום ד

א סיון 5781

סוכה מב

14 אוג 2021

יום ה

ב סיון 5781

סוכה מג

15 אוג 2021

יום ו

ג סיון 5781

סוכה מד

16 אוג 2021

שבת

ד סיון 5781

סוכה מה

17 אוג 2021

יום א

ה סיון 5781

סוכה מו

18 אוג 2021

יום ב

ו סיון 5781

סוכה מז

19 אוג 2021

יום ג

ז סיון 5781

סוכה מח

20 אוג 2021

יום ד

ח סיון 5781

סוכה מט

21 אוג 2021

יום ה

ט סיון 5781

סוכה נ

22 אוג 2021

יום ו

י סיון 5781

סוכה נא

23 אוג 2021

שבת

יא סיון 5781

סוכה נב

24 אוג 2021

יום א

יב סיון 5781

סוכה נג

25 אוג 2021

יום ב

יג סיון 5781

סוכה נד

26 אוג 2021

יום ג

יד סיון 5781

סוכה נה

27 אוג 2021

יום ד

טו סיון 5781

סוכה נו

28 אוג 2021

יום ה

טז סיון 5781

ביצה ב

29 אוג 2021

יום ו

יז סיון 5781

ביצה ג

30 אוג 2021

שבת

יח סיון 5781

ביצה ד

31 אוג 2021

יום א

יט סיון 5781

ביצה ה

1 ספט 2021

יום ב

כ סיון 5781

ביצה ו

2 ספט 2021

יום ג

כא סיון 5781

ביצה ז

3 ספט 2021

יום ד

כב סיון 5781

ביצה ח

4 ספט 2021

יום ה

כג סיון 5781

ביצה ט

5 ספט 2021

יום ו

כד סיון 5781

ביצה י

6 ספט 2021

שבת

כה סיון 5781

ביצה יא

7 ספט 2021

יום א

כו סיון 5781

ביצה יב

8 ספט 2021

יום ב

כז סיון 5781

ביצה יג

9 ספט 2021

יום ג

כח סיון 5781

ביצה יד

10 ספט 2021

יום ד

כט סיון 5781

ביצה טו

11 ספט 2021

יום ה

ל סיון 5781

ביצה טז

12 ספט 2021

יום ו

א תמוז 5781

ביצה יז

13 ספט 2021

שבת

ב תמוז 5781

ביצה יח

14 ספט 2021

יום א

ג תמוז 5781

ביצה יט

15 ספט 2021

יום ב

ד תמוז 5781

ביצה כ

16 ספט 2021

יום ג

ה תמוז 5781

ביצה כא

17 ספט 2021

יום ד

ו תמוז 5781

ביצה כב

18 ספט 2021

יום ה

ז תמוז 5781

ביצה כג

19 ספט 2021

יום ו

ח תמוז 5781

ביצה כד

20 ספט 2021

שבת

ט תמוז 5781

ביצה כה

21 ספט 2021

יום א

י תמוז 5781

ביצה כו

22 ספט 2021

יום ב

יא תמוז 5781

ביצה כז

23 ספט 2021

יום ג

יב תמוז 5781

ביצה כח

24 ספט 2021

יום ד

יג תמוז 5781

ביצה כט

25 ספט 2021

יום ה

יד תמוז 5781

ביצה ל

26 ספט 2021

יום ו

טו תמוז 5781

ביצה לא

27 ספט 2021

שבת

טז תמוז 5781

ביצה לב

28 ספט 2021

יום א

יז תמוז 5781

ביצה לג

29 ספט 2021

יום ב

יח תמוז 5781

ביצה לד

30 ספט 2021

יום ג

יט תמוז 5781

ביצה לה

1 אוק 2021

יום ד

כ תמוז 5781

ביצה לו

2 אוק 2021

יום ה

כא תמוז 5781

ביצה לז

3 אוק 2021

יום ו

כב תמוז 5781

ביצה לח

4 אוק 2021

שבת

כג תמוז 5781

ביצה לט

5 אוק 2021

יום א

כד תמוז 5781

ביצה מ

6 אוק 2021

יום ב

כה תמוז 5781

ראש השנה ב

7 אוק 2021

יום ג

כו תמוז 5781

ראש השנה ג

8 אוק 2021

יום ד

כז תמוז 5781

ראש השנה ד

9 אוק 2021

יום ה

כח תמוז 5781

ראש השנה ה

10 אוק 2021

יום ו

כט תמוז 5781

ראש השנה ו

11 אוק 2021

שבת

א אב 5781

ראש השנה ז

12 אוק 2021

יום א

ב אב 5781

ראש השנה ח

13 אוק 2021

יום ב

ג אב 5781

ראש השנה ט

14 אוק 2021

יום ג

ד אב 5781

ראש השנה י

15 אוק 2021

יום ד

ה אב 5781

ראש השנה יא

16 אוק 2021

יום ה

ו אב 5781

ראש השנה יב

17 אוק 2021

יום ו

ז אב 5781

ראש השנה יג

18 אוק 2021

שבת

ח אב 5781

ראש השנה יד

19 אוק 2021

יום א

ט אב 5781

ראש השנה טו

20 אוק 2021

יום ב

י אב 5781

ראש השנה טז

21 אוק 2021

יום ג

יא אב 5781

ראש השנה יז

22 אוק 2021

יום ד

יב אב 5781

ראש השנה יח

23 אוק 2021

יום ה

יג אב 5781

ראש השנה יט

24 אוק 2021

יום ו

יד אב 5781

ראש השנה כ

25 אוק 2021

שבת

טו אב 5781

ראש השנה כא

26 אוק 2021

יום א

טז אב 5781

ראש השנה כב

27 אוק 2021

יום ב

יז אב 5781

ראש השנה כג

28 אוק 2021

יום ג

יח אב 5781

ראש השנה כד

29 אוק 2021

יום ד

יט אב 5781

ראש השנה כה

30 אוק 2021

יום ה

כ אב 5781

ראש השנה כו

31 אוק 2021

יום ו

כא אב 5781

ראש השנה כז

1 נוב 2021

שבת

כב אב 5781

ראש השנה כח

2 נוב 2021

יום א

כג אב 5781

ראש השנה כט

3 נוב 2021

יום ב

כד אב 5781

ראש השנה ל

4 נוב 2021

יום ג

כה אב 5781

ראש השנה לא

5 נוב 2021

יום ד

כו אב 5781

ראש השנה לב

6 נוב 2021

יום ה

כז אב 5781

ראש השנה לג

7 נוב 2021

יום ו

כח אב 5781

ראש השנה לד

8 נוב 2021

שבת

כט אב 5781

ראש השנה לה

9 נוב 2021

יום א

ל אב 5781

תענית ב

10 נוב 2021

יום ב

א אלול 5781

תענית ג

11 נוב 2021

יום ג

ב אלול 5781

תענית ד

12 נוב 2021

יום ד

ג אלול 5781

תענית ה

13 נוב 2021

יום ה

ד אלול 5781

תענית ו

14 נוב 2021

יום ו

ה אלול 5781

תענית ז

15 נוב 2021

שבת

ו אלול 5781

תענית ח

16 נוב 2021

יום א

ז אלול 5781

תענית ט

17 נוב 2021

יום ב

ח אלול 5781

תענית י

18 נוב 2021

יום ג

ט אלול 5781

תענית יא

19 נוב 2021

יום ד

י אלול 5781

תענית יב

20 נוב 2021

יום ה

יא אלול 5781

תענית יג

21 נוב 2021

יום ו

יב אלול 5781

תענית יד

22 נוב 2021

שבת

יג אלול 5781

תענית טו

23 נוב 2021

יום א

יד אלול 5781

תענית טז

24 נוב 2021

יום ב

טו אלול 5781

תענית יז

25 נוב 2021

יום ג

טז אלול 5781

תענית יח

26 נוב 2021

יום ד

יז אלול 5781

תענית יט

27 נוב 2021

יום ה

יח אלול 5781

תענית כ

28 נוב 2021

יום ו

יט אלול 5781

תענית כא

29 נוב 2021

שבת

כ אלול 5781

תענית כב

30 נוב 2021

יום א

כא אלול 5781

תענית כג

1 דצמ 2021

יום ב

כב אלול 5781

תענית כד

2 דצמ 2021

יום ג

כג אלול 5781

תענית כה

3 דצמ 2021

יום ד

כד אלול 5781

תענית כו

4 דצמ 2021

יום ה

כה אלול 5781

תענית כז

5 דצמ 2021

יום ו

כו אלול 5781

תענית כח

6 דצמ 2021

שבת

כז אלול 5781

תענית כט

7 דצמ 2021

יום א

כח אלול 5781

תענית ל

8 דצמ 2021

יום ב

כט אלול 5781

תענית לא

9 דצמ 2021

יום ג

א תשרי 5782

מגילה ב

10 דצמ 2021

יום ד

ב תשרי 5782

מגילה ג

11 דצמ 2021

יום ה

ג תשרי 5782

מגילה ד

12 דצמ 2021

יום ו

ד תשרי 5782

מגילה ה

13 דצמ 2021

שבת

ה תשרי 5782

מגילה ו

14 דצמ 2021

יום א

ו תשרי 5782

מגילה ז

15 דצמ 2021

יום ב

ז תשרי 5782

מגילה ח

16 דצמ 2021

יום ג

ח תשרי 5782

מגילה ט

17 דצמ 2021

יום ד

ט תשרי 5782

מגילה י

18 דצמ 2021

יום ה

י תשרי 5782

מגילה יא

19 דצמ 2021

יום ו

יא תשרי 5782

מגילה יב

20 דצמ 2021

שבת

יב תשרי 5782

מגילה יג

21 דצמ 2021

יום א

יג תשרי 5782

מגילה יד

22 דצמ 2021

יום ב

יד תשרי 5782

מגילה טו

23 דצמ 2021

יום ג

טו תשרי 5782

מגילה טז

24 דצמ 2021

יום ד

טז תשרי 5782

מגילה יז

25 דצמ 2021

יום ה

יז תשרי 5782

מגילה יח

26 דצמ 2021

יום ו

יח תשרי 5782

מגילה יט

27 דצמ 2021

שבת

יט תשרי 5782

מגילה כ

28 דצמ 2021

יום א

כ תשרי 5782

מגילה כא

29 דצמ 2021

יום ב

כא תשרי 5782

מגילה כב

30 דצמ 2021

יום ג

כב תשרי 5782

מגילה כג

31 דצמ 2021

יום ד

כג תשרי 5782

מגילה כד

1 ינו 2022

יום ה

כד תשרי 5782

מגילה כה

2 ינו 2022

יום ו

כה תשרי 5782

מגילה כו

3 ינו 2022

שבת

כו תשרי 5782

מגילה כז

4 ינו 2022

יום א

כז תשרי 5782

מגילה כח

5 ינו 2022

יום ב

כח תשרי 5782

מגילה כט

6 ינו 2022

יום ג

כט תשרי 5782

מגילה ל

7 ינו 2022

יום ד

ל תשרי 5782

מגילה לא

8 ינו 2022

יום ה

א חשון 5782

מגילה לב

9 ינו 2022

יום ו

ב חשון 5782

מועד קטן ב

10 ינו 2022

שבת

ג חשון 5782

מועד קטן ג

11 ינו 2022

יום א

ד חשון 5782

מועד קטן ד

12 ינו 2022

יום ב

ה חשון 5782

מועד קטן ה

13 ינו 2022

יום ג

ו חשון 5782

מועד קטן ו

14 ינו 2022

יום ד

ז חשון 5782

מועד קטן ז

15 ינו 2022

יום ה

ח חשון 5782

מועד קטן ח

16 ינו 2022

יום ו

ט חשון 5782

מועד קטן ט

17 ינו 2022

שבת

י חשון 5782

מועד קטן י

18 ינו 2022

יום א

יא חשון 5782

מועד קטן יא

19 ינו 2022

יום ב

יב חשון 5782

מועד קטן יב

20 ינו 2022

יום ג

יג חשון 5782

מועד קטן יג

21 ינו 2022

יום ד

יד חשון 5782

מועד קטן יד

22 ינו 2022

יום ה

טו חשון 5782

מועד קטן טו

23 ינו 2022

יום ו

טז חשון 5782

מועד קטן טז

24 ינו 2022

שבת

יז חשון 5782

מועד קטן יז

25 ינו 2022

יום א

יח חשון 5782

מועד קטן יח

26 ינו 2022

יום ב

יט חשון 5782

מועד קטן יט

27 ינו 2022

יום ג

כ חשון 5782

מועד קטן כ

28 ינו 2022

יום ד

כא חשון 5782

מועד קטן כא

29 ינו 2022

יום ה

כב חשון 5782

מועד קטן כב

30 ינו 2022

יום ו

כג חשון 5782

מועד קטן כג

31 ינו 2022

שבת

כד חשון 5782

מועד קטן כד

1 פבר 2022

יום א

כה חשון 5782

מועד קטן כה

2 פבר 2022

יום ב

כו חשון 5782

מועד קטן כו

3 פבר 2022

יום ג

כז חשון 5782

מועד קטן כז

4 פבר 2022

יום ד

כח חשון 5782

מועד קטן כח

5 פבר 2022

יום ה

כט חשון 5782

מועד קטן כט

6 פבר 2022

יום ו

א כסלו 5782

חגיגה ב

7 פבר 2022

שבת

ב כסלו 5782

חגיגה ג

8 פבר 2022

יום א

ג כסלו 5782

חגיגה ד

9 פבר 2022

יום ב

ד כסלו 5782

חגיגה ה

10 פבר 2022

יום ג

ה כסלו 5782

חגיגה ו

11 פבר 2022

יום ד

ו כסלו 5782

חגיגה ז

12 פבר 2022

יום ה

ז כסלו 5782

חגיגה ח

13 פבר 2022

יום ו

ח כסלו 5782

חגיגה ט

14 פבר 2022

שבת

ט כסלו 5782

חגיגה י

15 פבר 2022

יום א

י כסלו 5782

חגיגה יא

16 פבר 2022

יום ב

יא כסלו 5782

חגיגה יב

17 פבר 2022

יום ג

יב כסלו 5782

חגיגה יג

18 פבר 2022

יום ד

יג כסלו 5782

חגיגה יד

19 פבר 2022

יום ה

יד כסלו 5782

חגיגה טו

20 פבר 2022

יום ו

טו כסלו 5782

חגיגה טז

21 פבר 2022

שבת

טז כסלו 5782

חגיגה יז

22 פבר 2022

יום א

יז כסלו 5782

חגיגה יח

23 פבר 2022

יום ב

יח כסלו 5782

חגיגה יט

24 פבר 2022

יום ג

יט כסלו 5782

חגיגה כ

25 פבר 2022

יום ד

כ כסלו 5782

חגיגה כא

26 פבר 2022

יום ה

כא כסלו 5782

חגיגה כב

27 פבר 2022

יום ו

כב כסלו 5782

חגיגה כג

28 פבר 2022

שבת

כג כסלו 5782

חגיגה כד

1 מרץ 2022

יום א

כד כסלו 5782

חגיגה כה

2 מרץ 2022

יום ב

כה כסלו 5782

חגיגה כו

3 מרץ 2022

יום ג

כו כסלו 5782

חגיגה כז

4 מרץ 2022

יום ד

כז כסלו 5782

יבמות ב

5 מרץ 2022

יום ה

כח כסלו 5782

יבמות ג

6 מרץ 2022

יום ו

כט כסלו 5782

יבמות ד

7 מרץ 2022

שבת

ל כסלו 5782

יבמות ה

8 מרץ 2022

יום א

א טבת 5782

יבמות ו

9 מרץ 2022

יום ב

ב טבת 5782

יבמות ז

10 מרץ 2022

יום ג

ג טבת 5782

יבמות ח

11 מרץ 2022

יום ד

ד טבת 5782

יבמות ט

12 מרץ 2022

יום ה

ה טבת 5782

יבמות י

13 מרץ 2022

יום ו

ו טבת 5782

יבמות יא

14 מרץ 2022

שבת

ז טבת 5782

יבמות יב

15 מרץ 2022

יום א

ח טבת 5782

יבמות יג

16 מרץ 2022

יום ב

ט טבת 5782

יבמות יד

17 מרץ 2022

יום ג

י טבת 5782

יבמות טו

18 מרץ 2022

יום ד

יא טבת 5782

יבמות טז

19 מרץ 2022

יום ה

יב טבת 5782

יבמות יז

20 מרץ 2022

יום ו

יג טבת 5782

יבמות יח

21 מרץ 2022

שבת

יד טבת 5782

יבמות יט

22 מרץ 2022

יום א

טו טבת 5782

יבמות כ

23 מרץ 2022

יום ב

טז טבת 5782

יבמות כא

24 מרץ 2022

יום ג

יז טבת 5782

יבמות כב

25 מרץ 2022

יום ד

יח טבת 5782

יבמות כג

26 מרץ 2022

יום ה

יט טבת 5782

יבמות כד

27 מרץ 2022

יום ו

כ טבת 5782

יבמות כה

28 מרץ 2022

שבת

כא טבת 5782

יבמות כו

29 מרץ 2022

יום א

כב טבת 5782

יבמות כז

30 מרץ 2022

יום ב

כג טבת 5782

יבמות כח

31 מרץ 2022

יום ג

כד טבת 5782

יבמות כט

1 אפר 2022

יום ד

כה טבת 5782

יבמות ל

2 אפר 2022

יום ה

כו טבת 5782

יבמות לא

3 אפר 2022

יום ו

כז טבת 5782

יבמות לב

4 אפר 2022

שבת

כח טבת 5782

יבמות לג

5 אפר 2022

יום א

כט טבת 5782

יבמות לד

6 אפר 2022

יום ב

א שבט 5782

יבמות לה

7 אפר 2022

יום ג

ב שבט 5782

יבמות לו

8 אפר 2022

יום ד

ג שבט 5782

יבמות לז

9 אפר 2022

יום ה

ד שבט 5782

יבמות לח

10 אפר 2022

יום ו

ה שבט 5782

יבמות לט

11 אפר 2022

שבת

ו שבט 5782

יבמות מ

12 אפר 2022

יום א

ז שבט 5782

יבמות מא

13 אפר 2022

יום ב

ח שבט 5782

יבמות מב

14 אפר 2022

יום ג

ט שבט 5782

יבמות מג

15 אפר 2022

יום ד

י שבט 5782

יבמות מד

16 אפר 2022

יום ה

יא שבט 5782

יבמות מה

17 אפר 2022

יום ו

יב שבט 5782

יבמות מו

18 אפר 2022

שבת

יג שבט 5782

יבמות מז

19 אפר 2022

יום א

יד שבט 5782

יבמות מח

20 אפר 2022

יום ב

טו שבט 5782

יבמות מט

21 אפר 2022

יום ג

טז שבט 5782

יבמות נ

22 אפר 2022

יום ד

יז שבט 5782

יבמות נא

23 אפר 2022

יום ה

יח שבט 5782

יבמות נב

24 אפר 2022

יום ו

יט שבט 5782

יבמות נג

25 אפר 2022

שבת

כ שבט 5782

יבמות נד

26 אפר 2022

יום א

כא שבט 5782

יבמות נה

27 אפר 2022

יום ב

כב שבט 5782

יבמות נו

28 אפר 2022

יום ג

כג שבט 5782

יבמות נז

29 אפר 2022

יום ד

כד שבט 5782

יבמות נח

30 אפר 2022

יום ה

כה שבט 5782

יבמות נט

1 מאי 2022

יום ו

כו שבט 5782

יבמות ס

2 מאי 2022

שבת

כז שבט 5782

יבמות סא

3 מאי 2022

יום א

כח שבט 5782

יבמות סב

4 מאי 2022

יום ב

כט שבט 5782

יבמות סג

5 מאי 2022

יום ג

ל שבט 5782

יבמות סד

6 מאי 2022

יום ד

א אדר א 5782

יבמות סה

7 מאי 2022

יום ה

ב אדר א 5782

יבמות סו

8 מאי 2022

יום ו

ג אדר א 5782

יבמות סז

9 מאי 2022

שבת

ד אדר א 5782

יבמות סח

10 מאי 2022

יום א

ה אדר א 5782

יבמות סט

11 מאי 2022

יום ב

ו אדר א 5782

יבמות ע

12 מאי 2022

יום ג

ז אדר א 5782

יבמות עא

13 מאי 2022

יום ד

ח אדר א 5782

יבמות עב

14 מאי 2022

יום ה

ט אדר א 5782

יבמות עג

15 מאי 2022

יום ו

י אדר א 5782

יבמות עד

16 מאי 2022

שבת

יא אדר א 5782

יבמות עה

17 מאי 2022

יום א

יב אדר א 5782

יבמות עו

18 מאי 2022

יום ב

יג אדר א 5782

יבמות עז

19 מאי 2022

יום ג

יד אדר א 5782

יבמות עח

20 מאי 2022

יום ד

טו אדר א 5782

יבמות עט

21 מאי 2022

יום ה

טז אדר א 5782

יבמות פ

22 מאי 2022

יום ו

יז אדר א 5782

יבמות פא

23 מאי 2022

שבת

יח אדר א 5782

יבמות פב

24 מאי 2022

יום א

יט אדר א 5782

יבמות פג

25 מאי 2022

יום ב

כ אדר א 5782

יבמות פד

26 מאי 2022

יום ג

כא אדר א 5782

יבמות פה

27 מאי 2022

יום ד

כב אדר א 5782

יבמות פו

28 מאי 2022

יום ה

כג אדר א 5782

יבמות פז

29 מאי 2022

יום ו

כד אדר א 5782

יבמות פח

30 מאי 2022

שבת

כה אדר א 5782

יבמות פט

31 מאי 2022

יום א

כו אדר א 5782

יבמות צ

1 יונ 2022

יום ב

כז אדר א 5782

יבמות צא

2 יונ 2022

יום ג

כח אדר א 5782

יבמות צב

3 יונ 2022

יום ד

כט אדר א 5782

יבמות צג

4 יונ 2022

יום ה

ל אדר א 5782

יבמות צד

5 יונ 2022

יום ו

א אדר ב 5782

יבמות צה

6 יונ 2022

שבת

ב אדר ב 5782

יבמות צו

7 יונ 2022

יום א

ג אדר ב 5782

יבמות צז

8 יונ 2022

יום ב

ד אדר ב 5782

יבמות צח

9 יונ 2022

יום ג

ה אדר ב 5782

יבמות צט

10 יונ 2022

יום ד

ו אדר ב 5782

יבמות ק

11 יונ 2022

יום ה

ז אדר ב 5782

יבמות קא

12 יונ 2022

יום ו

ח אדר ב 5782

יבמות קב

13 יונ 2022

שבת

ט אדר ב 5782

יבמות קג

14 יונ 2022

יום א

י אדר ב 5782

יבמות קד

15 יונ 2022

יום ב

יא אדר ב 5782

יבמות קה

16 יונ 2022

יום ג

יב אדר ב 5782

יבמות קו

17 יונ 2022

יום ד

יג אדר ב 5782

יבמות קז

18 יונ 2022

יום ה

יד אדר ב 5782

יבמות קח

19 יונ 2022

יום ו

טו אדר ב 5782

יבמות קט

20 יונ 2022

שבת

טז אדר ב 5782

יבמות קי

21 יונ 2022

יום א

יז אדר ב 5782

יבמות קיא

22 יונ 2022

יום ב

יח אדר ב 5782

יבמות קיב

23 יונ 2022

יום ג

יט אדר ב 5782

יבמות קיג

24 יונ 2022

יום ד

כ אדר ב 5782

יבמות קיד

25 יונ 2022

יום ה

כא אדר ב 5782

יבמות קטו

26 יונ 2022

יום ו

כב אדר ב 5782

יבמות קטז

27 יונ 2022

שבת

כג אדר ב 5782

יבמות קיז

28 יונ 2022

יום א

כד אדר ב 5782

יבמות קיח

29 יונ 2022

יום ב

כה אדר ב 5782

יבמות קיט

30 יונ 2022

יום ג

כו אדר ב 5782

יבמות קכ

1 יול 2022

יום ד

כז אדר ב 5782

יבמות קכא

2 יול 2022

יום ה

כח אדר ב 5782

יבמות קכב

3 יול 2022

יום ו

כט אדר ב 5782

כתובות ב

4 יול 2022

שבת

א ניסן 5782

כתובות ג

5 יול 2022

יום א

ב ניסן 5782

כתובות ד

6 יול 2022

יום ב

ג ניסן 5782

כתובות ה

7 יול 2022

יום ג

ד ניסן 5782

כתובות ו

8 יול 2022

יום ד

ה ניסן 5782

כתובות ז

9 יול 2022

יום ה

ו ניסן 5782

כתובות ח

10 יול 2022

יום ו

ז ניסן 5782

כתובות ט

11 יול 2022

שבת

ח ניסן 5782

כתובות י

12 יול 2022

יום א

ט ניסן 5782

כתובות יא

13 יול 2022

יום ב

י ניסן 5782

כתובות יב

14 יול 2022

יום ג

יא ניסן 5782

כתובות יג

15 יול 2022

יום ד

יב ניסן 5782

כתובות יד

16 יול 2022

יום ה

יג ניסן 5782

כתובות טו

17 יול 2022

יום ו

יד ניסן 5782

כתובות טז

18 יול 2022

שבת

טו ניסן 5782

כתובות יז

19 יול 2022

יום א

טז ניסן 5782

כתובות יח

20 יול 2022

יום ב

יז ניסן 5782

כתובות יט

21 יול 2022

יום ג

יח ניסן 5782

כתובות כ

22 יול 2022

יום ד

יט ניסן 5782

כתובות כא

23 יול 2022

יום ה

כ ניסן 5782

כתובות כב

24 יול 2022

יום ו

כא ניסן 5782

כתובות כג

25 יול 2022

שבת

כב ניסן 5782

כתובות כד

26 יול 2022

יום א

כג ניסן 5782

כתובות כה

27 יול 2022

יום ב

כד ניסן 5782

כתובות כו

28 יול 2022

יום ג

כה ניסן 5782

כתובות כז

29 יול 2022

יום ד

כו ניסן 5782

כתובות כח

30 יול 2022

יום ה

כז ניסן 5782

כתובות כט

31 יול 2022

יום ו

כח ניסן 5782

כתובות ל

1 אוג 2022

שבת

כט ניסן 5782

כתובות לא

2 אוג 2022

יום א

ל ניסן 5782

כתובות לב

3 אוג 2022

יום ב

א אייר 5782

כתובות לג

4 אוג 2022

יום ג

ב אייר 5782

כתובות לד

5 אוג 2022

יום ד

ג אייר 5782

כתובות לה

6 אוג 2022

יום ה

ד אייר 5782

כתובות לו

7 אוג 2022

יום ו

ה אייר 5782

כתובות לז

8 אוג 2022

שבת

ו אייר 5782

כתובות לח

9 אוג 2022

יום א

ז אייר 5782

כתובות לט

10 אוג 2022

יום ב

ח אייר 5782

כתובות מ

11 אוג 2022

יום ג

ט אייר 5782

כתובות מא

12 אוג 2022

יום ד

י אייר 5782

כתובות מב

13 אוג 2022

יום ה

יא אייר 5782

כתובות מג

14 אוג 2022

יום ו

יב אייר 5782

כתובות מד

15 אוג 2022

שבת

יג אייר 5782

כתובות מה

16 אוג 2022

יום א

יד אייר 5782

כתובות מו

17 אוג 2022

יום ב

טו אייר 5782

כתובות מז

18 אוג 2022

יום ג

טז אייר 5782

כתובות מח

19 אוג 2022

יום ד

יז אייר 5782

כתובות מט

20 אוג 2022

יום ה

יח אייר 5782

כתובות נ

21 אוג 2022

יום ו

יט אייר 5782

כתובות נא

22 אוג 2022

שבת

כ אייר 5782

כתובות נב

23 אוג 2022

יום א

כא אייר 5782

כתובות נג

24 אוג 2022

יום ב

כב אייר 5782

כתובות נד

25 אוג 2022

יום ג

כג אייר 5782

כתובות נה

26 אוג 2022

יום ד

כד אייר 5782

כתובות נו

27 אוג 2022

יום ה

כה אייר 5782

כתובות נז

28 אוג 2022

יום ו

כו אייר 5782

כתובות נח

29 אוג 2022

שבת

כז אייר 5782

כתובות נט

30 אוג 2022

יום א

כח אייר 5782

כתובות ס

31 אוג 2022

יום ב

כט אייר 5782

כתובות סא

1 ספט 2022

יום ג

א סיון 5782

כתובות סב

2 ספט 2022

יום ד

ב סיון 5782

כתובות סג

3 ספט 2022

יום ה

ג סיון 5782

כתובות סד

4 ספט 2022

יום ו

ד סיון 5782

כתובות סה

5 ספט 2022

שבת

ה סיון 5782

כתובות סו

6 ספט 2022

יום א

ו סיון 5782

כתובות סז

7 ספט 2022

יום ב

ז סיון 5782

כתובות סח

8 ספט 2022

יום ג

ח סיון 5782

כתובות סט

9 ספט 2022

יום ד

ט סיון 5782

כתובות ע

10 ספט 2022

יום ה

י סיון 5782

כתובות עא

11 ספט 2022

יום ו

יא סיון 5782

כתובות עב

12 ספט 2022

שבת

יב סיון 5782

כתובות עג

13 ספט 2022

יום א

יג סיון 5782

כתובות עד

14 ספט 2022

יום ב

יד סיון 5782

כתובות עה

15 ספט 2022

יום ג

טו סיון 5782

כתובות עו

16 ספט 2022

יום ד

טז סיון 5782

כתובות עז

17 ספט 2022

יום ה

יז סיון 5782

כתובות עח

18 ספט 2022

יום ו

יח סיון 5782

כתובות עט

19 ספט 2022

שבת

יט סיון 5782

כתובות פ

20 ספט 2022

יום א

כ סיון 5782

כתובות פא

21 ספט 2022

יום ב

כא סיון 5782

כתובות פב

22 ספט 2022

יום ג

כב סיון 5782

כתובות פג

23 ספט 2022

יום ד

כג סיון 5782

כתובות פד

24 ספט 2022

יום ה

כד סיון 5782

כתובות פה

25 ספט 2022

יום ו

כה סיון 5782

כתובות פו

26 ספט 2022

שבת

כו סיון 5782

כתובות פז

27 ספט 2022

יום א

כז סיון 5782

כתובות פח

28 ספט 2022

יום ב

כח סיון 5782

כתובות פט

29 ספט 2022

יום ג

כט סיון 5782

כתובות צ

30 ספט 2022

יום ד

ל סיון 5782

כתובות צא

1 אוק 2022

יום ה

א תמוז 5782

כתובות צב

2 אוק 2022

יום ו

ב תמוז 5782

כתובות צג

3 אוק 2022

שבת

ג תמוז 5782

כתובות צד

4 אוק 2022

יום א

ד תמוז 5782

כתובות צה

5 אוק 2022

יום ב

ה תמוז 5782

כתובות צו

6 אוק 2022

יום ג

ו תמוז 5782

כתובות צז

7 אוק 2022

יום ד

ז תמוז 5782

כתובות צח

8 אוק 2022

יום ה

ח תמוז 5782

כתובות צט

9 אוק 2022

יום ו

ט תמוז 5782

כתובות ק

10 אוק 2022

שבת

י תמוז 5782

כתובות קא

11 אוק 2022

יום א

יא תמוז 5782

כתובות קב

12 אוק 2022

יום ב

יב תמוז 5782

כתובות קג

13 אוק 2022

יום ג

יג תמוז 5782

כתובות קד

14 אוק 2022

יום ד

יד תמוז 5782

כתובות קה

15 אוק 2022

יום ה

טו תמוז 5782

כתובות קו

16 אוק 2022

יום ו

טז תמוז 5782

כתובות קז

17 אוק 2022

שבת

יז תמוז 5782

כתובות קח

18 אוק 2022

יום א

יח תמוז 5782

כתובות קט

19 אוק 2022

יום ב

יט תמוז 5782

כתובות קי

20 אוק 2022

יום ג

כ תמוז 5782

כתובות קיא

21 אוק 2022

יום ד

כא תמוז 5782

כתובות קיב

22 אוק 2022

יום ה

כב תמוז 5782

נדרים ב

23 אוק 2022

יום ו

כג תמוז 5782

נדרים ג

24 אוק 2022

שבת

כד תמוז 5782

נדרים ד

25 אוק 2022

יום א

כה תמוז 5782

נדרים ה

26 אוק 2022

יום ב

כו תמוז 5782

נדרים ו

27 אוק 2022

יום ג

כז תמוז 5782

נדרים ז

28 אוק 2022

יום ד

כח תמוז 5782

נדרים ח

29 אוק 2022

יום ה

כט תמוז 5782

נדרים ט

30 אוק 2022

יום ו

א אב 5782

נדרים י

31 אוק 2022

שבת

ב אב 5782

נדרים יא

1 נוב 2022

יום א

ג אב 5782

נדרים יב

2 נוב 2022

יום ב

ד אב 5782

נדרים יג

3 נוב 2022

יום ג

ה אב 5782

נדרים יד

4 נוב 2022

יום ד

ו אב 5782

נדרים טו

5 נוב 2022

יום ה

ז אב 5782

נדרים טז

6 נוב 2022

יום ו

ח אב 5782

נדרים יז

7 נוב 2022

שבת

ט אב 5782

נדרים יח

8 נוב 2022

יום א

י אב 5782

נדרים יט

9 נוב 2022

יום ב

יא אב 5782

נדרים כ

10 נוב 2022

יום ג

יב אב 5782

נדרים כא

11 נוב 2022

יום ד

יג אב 5782

נדרים כב

12 נוב 2022

יום ה

יד אב 5782

נדרים כג

13 נוב 2022

יום ו

טו אב 5782

נדרים כד

14 נוב 2022

שבת

טז אב 5782

נדרים כה

15 נוב 2022

יום א

יז אב 5782

נדרים כו

16 נוב 2022

יום ב

יח אב 5782

נדרים כז

17 נוב 2022

יום ג

יט אב 5782

נדרים כח

18 נוב 2022

יום ד

כ אב 5782

נדרים כט

19 נוב 2022

יום ה

כא אב 5782

נדרים ל

20 נוב 2022

יום ו

כב אב 5782

נדרים לא

21 נוב 2022

שבת

כג אב 5782

נדרים לב

22 נוב 2022

יום א

כד אב 5782

נדרים לג

23 נוב 2022

יום ב

כה אב 5782

נדרים לד

24 נוב 2022

יום ג

כו אב 5782

נדרים לה

25 נוב 2022

יום ד

כז אב 5782

נדרים לו

26 נוב 2022

יום ה

כח אב 5782

נדרים לז

27 נוב 2022

יום ו

כט אב 5782

נדרים לח

28 נוב 2022

שבת

ל אב 5782

נדרים לט

29 נוב 2022

יום א

א אלול 5782

נדרים מ

30 נוב 2022

יום ב

ב אלול 5782

נדרים מא

1 דצמ 2022

יום ג

ג אלול 5782

נדרים מב

2 דצמ 2022

יום ד

ד אלול 5782

נדרים מג

3 דצמ 2022

יום ה

ה אלול 5782

נדרים מד

4 דצמ 2022

יום ו

ו אלול 5782

נדרים מה

5 דצמ 2022

שבת

ז אלול 5782

נדרים מו

6 דצמ 2022

יום א

ח אלול 5782

נדרים מז

7 דצמ 2022

יום ב

ט אלול 5782

נדרים מח

8 דצמ 2022

יום ג

י אלול 5782

נדרים מט

9 דצמ 2022

יום ד

יא אלול 5782

נדרים נ

10 דצמ 2022

יום ה

יב אלול 5782

נדרים נא

11 דצמ 2022

יום ו

יג אלול 5782

נדרים נב

12 דצמ 2022

שבת

יד אלול 5782

נדרים נג

13 דצמ 2022

יום א

טו אלול 5782

נדרים נד

14 דצמ 2022

יום ב

טז אלול 5782

נדרים נה

15 דצמ 2022

יום ג

יז אלול 5782

נדרים נו

16 דצמ 2022

יום ד

יח אלול 5782

נדרים נז

17 דצמ 2022

יום ה

יט אלול 5782

נדרים נח

18 דצמ 2022

יום ו

כ אלול 5782

נדרים נט

19 דצמ 2022

שבת

כא אלול 5782

נדרים ס

20 דצמ 2022

יום א

כב אלול 5782

נדרים סא

21 דצמ 2022

יום ב

כג אלול 5782

נדרים סב

22 דצמ 2022

יום ג

כד אלול 5782

נדרים סג

23 דצמ 2022

יום ד

כה אלול 5782

נדרים סד

24 דצמ 2022

יום ה

כו אלול 5782

נדרים סה

25 דצמ 2022

יום ו

כז אלול 5782

נדרים סו

26 דצמ 2022

שבת

כח אלול 5782

נדרים סז

27 דצמ 2022

יום א

כט אלול 5782

נדרים סח

28 דצמ 2022

יום ב

א תשרי 5783

נדרים סט

29 דצמ 2022

יום ג

ב תשרי 5783

נדרים ע

30 דצמ 2022

יום ד

ג תשרי 5783

נדרים עא

31 דצמ 2022

יום ה

ד תשרי 5783

נדרים עב

1 ינו 2023

יום ו

ה תשרי 5783

נדרים עג

2 ינו 2023

שבת

ו תשרי 5783

נדרים עד

3 ינו 2023

יום א

ז תשרי 5783

נדרים עה

4 ינו 2023

יום ב

ח תשרי 5783

נדרים עו

5 ינו 2023

יום ג

ט תשרי 5783

נדרים עז

6 ינו 2023

יום ד

י תשרי 5783

נדרים עח

7 ינו 2023

יום ה

יא תשרי 5783

נדרים עט

8 ינו 2023

יום ו

יב תשרי 5783

נדרים פ

9 ינו 2023

שבת

יג תשרי 5783

נדרים פא

10 ינו 2023

יום א

יד תשרי 5783

נדרים פב

11 ינו 2023

יום ב

טו תשרי 5783

נדרים פג

12 ינו 2023

יום ג

טז תשרי 5783

נדרים פד

13 ינו 2023

יום ד

יז תשרי 5783

נדרים פה

14 ינו 2023

יום ה

יח תשרי 5783

נדרים פו

15 ינו 2023

יום ו

יט תשרי 5783

נדרים פז

16 ינו 2023

שבת

כ תשרי 5783

נדרים פח

17 ינו 2023

יום א

כא תשרי 5783

נדרים פט

18 ינו 2023

יום ב

כב תשרי 5783

נדרים צ

19 ינו 2023

יום ג

כג תשרי 5783

נדרים צא

20 ינו 2023

יום ד

כד תשרי 5783

נזיר ב

21 ינו 2023

יום ה

כה תשרי 5783

נזיר ג

22 ינו 2023

יום ו

כו תשרי 5783

נזיר ד

23 ינו 2023

שבת

כז תשרי 5783

נזיר ה

24 ינו 2023

יום א

כח תשרי 5783

נזיר ו

25 ינו 2023

יום ב

כט תשרי 5783

נזיר ז

26 ינו 2023

יום ג

ל תשרי 5783

נזיר ח

27 ינו 2023

יום ד

א חשון 5783

נזיר ט

28 ינו 2023

יום ה

ב חשון 5783

נזיר י

29 ינו 2023

יום ו

ג חשון 5783

נזיר יא

30 ינו 2023

שבת

ד חשון 5783

נזיר יב

31 ינו 2023

יום א

ה חשון 5783

נזיר יג

1 פבר 2023

יום ב

ו חשון 5783

נזיר יד

2 פבר 2023

יום ג

ז חשון 5783

נזיר טו

3 פבר 2023

יום ד

ח חשון 5783

נזיר טז

4 פבר 2023

יום ה

ט חשון 5783

נזיר יז

5 פבר 2023

יום ו

י חשון 5783

נזיר יח

6 פבר 2023

שבת

יא חשון 5783

נזיר יט

7 פבר 2023

יום א

יב חשון 5783

נזיר כ

8 פבר 2023

יום ב

יג חשון 5783

נזיר כא

9 פבר 2023

יום ג

יד חשון 5783

נזיר כב

10 פבר 2023

יום ד

טו חשון 5783

נזיר כג

11 פבר 2023

יום ה

טז חשון 5783

נזיר כד

12 פבר 2023

יום ו

יז חשון 5783

נזיר כה

13 פבר 2023

שבת

יח חשון 5783

נזיר כו

14 פבר 2023

יום א

יט חשון 5783

נזיר כז

15 פבר 2023

יום ב

כ חשון 5783

נזיר כח

16 פבר 2023

יום ג

כא חשון 5783

נזיר כט

17 פבר 2023

יום ד

כב חשון 5783

נזיר ל

18 פבר 2023

יום ה

כג חשון 5783

נזיר לא

19 פבר 2023

יום ו

כד חשון 5783

נזיר לב

20 פבר 2023

שבת

כה חשון 5783

נזיר לג

21 פבר 2023

יום א

כו חשון 5783

נזיר לד

22 פבר 2023

יום ב

כז חשון 5783

נזיר לה

23 פבר 2023

יום ג

כח חשון 5783

נזיר לו

24 פבר 2023

יום ד

כט חשון 5783

נזיר לז

25 פבר 2023

יום ה

ל חשון 5783

נזיר לח

26 פבר 2023

יום ו

א כסלו 5783

נזיר לט

27 פבר 2023

שבת

ב כסלו 5783

נזיר מ

28 פבר 2023

יום א

ג כסלו 5783

נזיר מא

1 מרץ 2023

יום ב

ד כסלו 5783

נזיר מב

2 מרץ 2023

יום ג

ה כסלו 5783

נזיר מג

3 מרץ 2023

יום ד

ו כסלו 5783

נזיר מד

4 מרץ 2023

יום ה

ז כסלו 5783

נזיר מה

5 מרץ 2023

יום ו

ח כסלו 5783

נזיר מו

6 מרץ 2023

שבת

ט כסלו 5783

נזיר מז

7 מרץ 2023

יום א

י כסלו 5783

נזיר מח

8 מרץ 2023

יום ב

יא כסלו 5783

נזיר מט

9 מרץ 2023

יום ג

יב כסלו 5783

נזיר נ

10 מרץ 2023

יום ד

יג כסלו 5783

נזיר נא

11 מרץ 2023

יום ה

יד כסלו 5783

נזיר נב

12 מרץ 2023

יום ו

טו כסלו 5783

נזיר נג

13 מרץ 2023

שבת

טז כסלו 5783

נזיר נד

14 מרץ 2023

יום א

יז כסלו 5783

נזיר נה

15 מרץ 2023

יום ב

יח כסלו 5783

נזיר נו

16 מרץ 2023

יום ג

יט כסלו 5783

נזיר נז

17 מרץ 2023

יום ד

כ כסלו 5783

נזיר נח

18 מרץ 2023

יום ה

כא כסלו 5783

נזיר נט

19 מרץ 2023

יום ו

כב כסלו 5783

נזיר ס

20 מרץ 2023

שבת

כג כסלו 5783

נזיר סא

21 מרץ 2023

יום א

כד כסלו 5783

נזיר סב

22 מרץ 2023

יום ב

כה כסלו 5783

נזיר סג

23 מרץ 2023

יום ג

כו כסלו 5783

נזיר סד

24 מרץ 2023

יום ד

כז כסלו 5783

נזיר סה

25 מרץ 2023

יום ה

כח כסלו 5783

נזיר סו

26 מרץ 2023

יום ו

כט כסלו 5783

סוטה ב

27 מרץ 2023

שבת

ל כסלו 5783

סוטה ג

28 מרץ 2023

יום א

א טבת 5783

סוטה ד

29 מרץ 2023

יום ב

ב טבת 5783

סוטה ה

30 מרץ 2023

יום ג

ג טבת 5783

סוטה ו

31 מרץ 2023

יום ד

ד טבת 5783

סוטה ז

1 אפר 2023

יום ה

ה טבת 5783

סוטה ח

2 אפר 2023

יום ו

ו טבת 5783

סוטה ט

3 אפר 2023

שבת

ז טבת 5783

סוטה י

4 אפר 2023

יום א

ח טבת 5783

סוטה יא

5 אפר 2023

יום ב

ט טבת 5783

סוטה יב

6 אפר 2023

יום ג

י טבת 5783

סוטה יג

7 אפר 2023

יום ד

יא טבת 5783

סוטה יד

8 אפר 2023

יום ה

יב טבת 5783

סוטה טו

9 אפר 2023

יום ו

יג טבת 5783

סוטה טז

10 אפר 2023

שבת

יד טבת 5783

סוטה יז

11 אפר 2023

יום א

טו טבת 5783

סוטה יח

12 אפר 2023

יום ב

טז טבת 5783

סוטה יט

13 אפר 2023

יום ג

יז טבת 5783

סוטה כ

14 אפר 2023

יום ד

יח טבת 5783

סוטה כא

15 אפר 2023

יום ה

יט טבת 5783

סוטה כב

16 אפר 2023

יום ו

כ טבת 5783

סוטה כג

17 אפר 2023

שבת

כא טבת 5783

סוטה כד

18 אפר 2023

יום א

כב טבת 5783

סוטה כה

19 אפר 2023

יום ב

כג טבת 5783

סוטה כו

20 אפר 2023

יום ג

כד טבת 5783

סוטה כז

21 אפר 2023

יום ד

כה טבת 5783

סוטה כח

22 אפר 2023

יום ה

כו טבת 5783

סוטה כט

23 אפר 2023

יום ו

כז טבת 5783

סוטה ל

24 אפר 2023

שבת

כח טבת 5783

סוטה לא

25 אפר 2023

יום א

כט טבת 5783

סוטה לב

26 אפר 2023

יום ב

א שבט 5783

סוטה לג

27 אפר 2023

יום ג

ב שבט 5783

סוטה לד

28 אפר 2023

יום ד

ג שבט 5783

סוטה לה

29 אפר 2023

יום ה

ד שבט 5783

סוטה לו

30 אפר 2023

יום ו

ה שבט 5783

סוטה לז

1 מאי 2023

שבת

ו שבט 5783

סוטה לח

2 מאי 2023

יום א

ז שבט 5783

סוטה לט

3 מאי 2023

יום ב

ח שבט 5783

סוטה מ

4 מאי 2023

יום ג

ט שבט 5783

סוטה מא

5 מאי 2023

יום ד

י שבט 5783

סוטה מב

6 מאי 2023

יום ה

יא שבט 5783

סוטה מג

7 מאי 2023

יום ו

יב שבט 5783

סוטה מד

8 מאי 2023

שבת

יג שבט 5783

סוטה מה

9 מאי 2023

יום א

יד שבט 5783

סוטה מו

10 מאי 2023

יום ב

טו שבט 5783

סוטה מז

11 מאי 2023

יום ג

טז שבט 5783

סוטה מח

12 מאי 2023

יום ד

יז שבט 5783

סוטה מט

13 מאי 2023

יום ה

יח שבט 5783

גיטין ב

14 מאי 2023

יום ו

יט שבט 5783

גיטין ג

15 מאי 2023

שבת

כ שבט 5783

גיטין ד

16 מאי 2023

יום א

כא שבט 5783

גיטין ה

17 מאי 2023

יום ב

כב שבט 5783

גיטין ו

18 מאי 2023

יום ג

כג שבט 5783

גיטין ז

19 מאי 2023

יום ד

כד שבט 5783

גיטין ח

20 מאי 2023

יום ה

כה שבט 5783

גיטין ט

21 מאי 2023

יום ו

כו שבט 5783

גיטין י

22 מאי 2023

שבת

כז שבט 5783

גיטין יא

23 מאי 2023

יום א

כח שבט 5783

גיטין יב

24 מאי 2023

יום ב

כט שבט 5783

גיטין יג

25 מאי 2023

יום ג

ל שבט 5783

גיטין יד

26 מאי 2023

יום ד

א אדר 5783

גיטין טו

27 מאי 2023

יום ה

ב אדר 5783

גיטין טז

28 מאי 2023

יום ו

ג אדר 5783

גיטין יז

29 מאי 2023

שבת

ד אדר 5783

גיטין יח

30 מאי 2023

יום א

ה אדר 5783

גיטין יט

31 מאי 2023

יום ב

ו אדר 5783

גיטין כ

1 יונ 2023

יום ג

ז אדר 5783

גיטין כא

2 יונ 2023

יום ד

ח אדר 5783

גיטין כב

3 יונ 2023

יום ה

ט אדר 5783

גיטין כג

4 יונ 2023

יום ו

י אדר 5783

גיטין כד

5 יונ 2023

שבת

יא אדר 5783

גיטין כה

6 יונ 2023

יום א

יב אדר 5783

גיטין כו

7 יונ 2023

יום ב

יג אדר 5783

גיטין כז

8 יונ 2023

יום ג

יד אדר 5783

גיטין כח

9 יונ 2023

יום ד

טו אדר 5783

גיטין כט

10 יונ 2023

יום ה

טז אדר 5783

גיטין ל

11 יונ 2023

יום ו

יז אדר 5783

גיטין לא

12 יונ 2023

שבת

יח אדר 5783

גיטין לב

13 יונ 2023

יום א

יט אדר 5783

גיטין לג

14 יונ 2023

יום ב

כ אדר 5783

גיטין לד

15 יונ 2023

יום ג

כא אדר 5783

גיטין לה

16 יונ 2023

יום ד

כב אדר 5783

גיטין לו

17 יונ 2023

יום ה

כג אדר 5783

גיטין לז

18 יונ 2023

יום ו

כד אדר 5783

גיטין לח

19 יונ 2023

שבת

כה אדר 5783

גיטין לט

20 יונ 2023

יום א

כו אדר 5783

גיטין מ

21 יונ 2023

יום ב

כז אדר 5783

גיטין מא

22 יונ 2023

יום ג

כח אדר 5783

גיטין מב

23 יונ 2023

יום ד

כט אדר 5783

גיטין מג

24 יונ 2023

יום ה

א ניסן 5783

גיטין מד

25 יונ 2023

יום ו

ב ניסן 5783

גיטין מה

26 יונ 2023

שבת

ג ניסן 5783

גיטין מו

27 יונ 2023

יום א

ד ניסן 5783

גיטין מז

28 יונ 2023

יום ב

ה ניסן 5783

גיטין מח

29 יונ 2023

יום ג

ו ניסן 5783

גיטין מט

30 יונ 2023

יום ד

ז ניסן 5783

גיטין נ

1 יול 2023

יום ה

ח ניסן 5783

גיטין נא

2 יול 2023

יום ו

ט ניסן 5783

גיטין נב

3 יול 2023

שבת

י ניסן 5783

גיטין נג

4 יול 2023

יום א

יא ניסן 5783

גיטין נד

5 יול 2023

יום ב

יב ניסן 5783

גיטין נה

6 יול 2023

יום ג

יג ניסן 5783

גיטין נו

7 יול 2023

יום ד

יד ניסן 5783

גיטין נז

8 יול 2023

יום ה

טו ניסן 5783

גיטין נח

9 יול 2023

יום ו

טז ניסן 5783

גיטין נט

10 יול 2023

שבת

יז ניסן 5783

גיטין ס

11 יול 2023

יום א

יח ניסן 5783

גיטין סא

12 יול 2023

יום ב

יט ניסן 5783

גיטין סב

13 יול 2023

יום ג

כ ניסן 5783

גיטין סג

14 יול 2023

יום ד

כא ניסן 5783

גיטין סד

15 יול 2023

יום ה

כב ניסן 5783

גיטין סה

16 יול 2023

יום ו

כג ניסן 5783

גיטין סו

17 יול 2023

שבת

כד ניסן 5783

גיטין סז

18 יול 2023

יום א

כה ניסן 5783

גיטין סח

19 יול 2023

יום ב

כו ניסן 5783

גיטין סט

20 יול 2023

יום ג

כז ניסן 5783

גיטין ע

21 יול 2023

יום ד

כח ניסן 5783

גיטין עא

22 יול 2023

יום ה

כט ניסן 5783

גיטין עב

23 יול 2023

יום ו

ל ניסן 5783

גיטין עג

24 יול 2023

שבת

א אייר 5783

גיטין עד

25 יול 2023

יום א

ב אייר 5783

גיטין עה

26 יול 2023

יום ב

ג אייר 5783

גיטין עו

27 יול 2023

יום ג

ד אייר 5783

גיטין עז

28 יול 2023

יום ד

ה אייר 5783

גיטין עח

29 יול 2023

יום ה

ו אייר 5783

גיטין עט

30 יול 2023

יום ו

ז אייר 5783

גיטין פ

31 יול 2023

שבת

ח אייר 5783

גיטין פא

1 אוג 2023

יום א

ט אייר 5783

גיטין פב

2 אוג 2023

יום ב

י אייר 5783

גיטין פג

3 אוג 2023

יום ג

יא אייר 5783

גיטין פד

4 אוג 2023

יום ד

יב אייר 5783

גיטין פה

5 אוג 2023

יום ה

יג אייר 5783

גיטין פו

6 אוג 2023

יום ו

יד אייר 5783

גיטין פז

7 אוג 2023

שבת

טו אייר 5783

גיטין פח

8 אוג 2023

יום א

טז אייר 5783

גיטין פט

9 אוג 2023

יום ב

יז אייר 5783

גיטין צ

10 אוג 2023

יום ג

יח אייר 5783

קדושין ב

11 אוג 2023

יום ד

יט אייר 5783

קדושין ג

12 אוג 2023

יום ה

כ אייר 5783

קדושין ד

13 אוג 2023

יום ו

כא אייר 5783

קדושין ה

14 אוג 2023

שבת

כב אייר 5783

קדושין ו

15 אוג 2023

יום א

כג אייר 5783

קדושין ז

16 אוג 2023

יום ב

כד אייר 5783

קדושין ח

17 אוג 2023

יום ג

כה אייר 5783

קדושין ט

18 אוג 2023

יום ד

כו אייר 5783

קדושין י

19 אוג 2023

יום ה

כז אייר 5783

קדושין יא

20 אוג 2023

יום ו

כח אייר 5783

קדושין יב

21 אוג 2023

שבת

כט אייר 5783

קדושין יג

22 אוג 2023

יום א

א סיון 5783

קדושין יד

23 אוג 2023

יום ב

ב סיון 5783

קדושין טו

24 אוג 2023

יום ג

ג סיון 5783

קדושין טז

25 אוג 2023

יום ד

ד סיון 5783

קדושין יז

26 אוג 2023

יום ה

ה סיון 5783

קדושין יח

27 אוג 2023

יום ו

ו סיון 5783

קדושין יט

28 אוג 2023

שבת

ז סיון 5783

קדושין כ

29 אוג 2023

יום א

ח סיון 5783

קדושין כא

30 אוג 2023

יום ב

ט סיון 5783

קדושין כב

31 אוג 2023

יום ג

י סיון 5783

קדושין כג

1 ספט 2023

יום ד

יא סיון 5783

קדושין כד

2 ספט 2023

יום ה

יב סיון 5783

קדושין כה

3 ספט 2023

יום ו

יג סיון 5783

קדושין כו

4 ספט 2023

שבת

יד סיון 5783

קדושין כז

5 ספט 2023

יום א

טו סיון 5783

קדושין כח

6 ספט 2023

יום ב

טז סיון 5783

קדושין כט

7 ספט 2023

יום ג

יז סיון 5783

קדושין ל

8 ספט 2023

יום ד

יח סיון 5783

קדושין לא

9 ספט 2023

יום ה

יט סיון 5783

קדושין לב

10 ספט 2023

יום ו

כ סיון 5783

קדושין לג

11 ספט 2023

שבת

כא סיון 5783

קדושין לד

12 ספט 2023

יום א

כב סיון 5783

קדושין לה

13 ספט 2023

יום ב

כג סיון 5783

קדושין לו

14 ספט 2023

יום ג

כד סיון 5783

קדושין לז

15 ספט 2023

יום ד

כה סיון 5783

קדושין לח

16 ספט 2023

יום ה

כו סיון 5783

קדושין לט

17 ספט 2023

יום ו

כז סיון 5783

קדושין מ

18 ספט 2023

שבת

כח סיון 5783

קדושין מא

19 ספט 2023

יום א

כט סיון 5783

קדושין מב

20 ספט 2023

יום ב

ל סיון 5783

קדושין מג

21 ספט 2023

יום ג

א תמוז 5783

קדושין מד

22 ספט 2023

יום ד

ב תמוז 5783

קדושין מה

23 ספט 2023

יום ה

ג תמוז 5783

קדושין מו

24 ספט 2023

יום ו

ד תמוז 5783

קדושין מז

25 ספט 2023

שבת

ה תמוז 5783

קדושין מח

26 ספט 2023

יום א

ו תמוז 5783

קדושין מט

27 ספט 2023

יום ב

ז תמוז 5783

קדושין נ

28 ספט 2023

יום ג

ח תמוז 5783

קדושין נא

29 ספט 2023

יום ד

ט תמוז 5783

קדושין נב

30 ספט 2023

יום ה

י תמוז 5783

קדושין נג

1 אוק 2023

יום ו

יא תמוז 5783

קדושין נד

2 אוק 2023

שבת

יב תמוז 5783

קדושין נה

3 אוק 2023

יום א

יג תמוז 5783

קדושין נו

4 אוק 2023

יום ב

יד תמוז 5783

קדושין נז

5 אוק 2023

יום ג

טו תמוז 5783

קדושין נח

6 אוק 2023

יום ד

טז תמוז 5783

קדושין נט

7 אוק 2023

יום ה

יז תמוז 5783

קדושין ס

8 אוק 2023

יום ו

יח תמוז 5783

קדושין סא

9 אוק 2023

שבת

יט תמוז 5783

קדושין סב

10 אוק 2023

יום א

כ תמוז 5783

קדושין סג

11 אוק 2023

יום ב

כא תמוז 5783

קדושין סד

12 אוק 2023

יום ג

כב תמוז 5783

קדושין סה

13 אוק 2023

יום ד

כג תמוז 5783

קדושין סו

14 אוק 2023

יום ה

כד תמוז 5783

קדושין סז

15 אוק 2023

יום ו

כה תמוז 5783

קדושין סח

16 אוק 2023

שבת

כו תמוז 5783

קדושין סט

17 אוק 2023

יום א

כז תמוז 5783

קדושין ע

18 אוק 2023

יום ב

כח תמוז 5783

קדושין עא

19 אוק 2023

יום ג

כט תמוז 5783

קדושין עב

20 אוק 2023

יום ד

א אב 5783

קדושין עג

21 אוק 2023

יום ה

ב אב 5783

קדושין עד

22 אוק 2023

יום ו

ג אב 5783

קדושין עה

23 אוק 2023

שבת

ד אב 5783

קדושין עו

24 אוק 2023

יום א

ה אב 5783

קדושין עז

25 אוק 2023

יום ב

ו אב 5783

קדושין עח

26 אוק 2023

יום ג

ז אב 5783

קדושין עט

27 אוק 2023

יום ד

ח אב 5783

קדושין פ

28 אוק 2023

יום ה

ט אב 5783

קדושין פא

29 אוק 2023

יום ו

י אב 5783

קדושין פב

30 אוק 2023

שבת

יא אב 5783

בבא קמא ב

31 אוק 2023

יום א

יב אב 5783

בבא קמא ג

1 נוב 2023

יום ב

יג אב 5783

בבא קמא ד

2 נוב 2023

יום ג

יד אב 5783

בבא קמא ה

3 נוב 2023

יום ד

טו אב 5783

בבא קמא ו

4 נוב 2023

יום ה

טז אב 5783

בבא קמא ז

5 נוב 2023

יום ו

יז אב 5783

בבא קמא ח

6 נוב 2023

שבת

יח אב 5783

בבא קמא ט

7 נוב 2023

יום א

יט אב 5783

בבא קמא י

8 נוב 2023

יום ב

כ אב 5783

בבא קמא יא

9 נוב 2023

יום ג

כא אב 5783

בבא קמא יב

10 נוב 2023

יום ד

כב אב 5783

בבא קמא יג

11 נוב 2023

יום ה

כג אב 5783

בבא קמא יד

12 נוב 2023

יום ו

כד אב 5783

בבא קמא טו

13 נוב 2023

שבת

כה אב 5783

בבא קמא טז

14 נוב 2023

יום א

כו אב 5783

בבא קמא יז

15 נוב 2023

יום ב

כז אב 5783

בבא קמא יח

16 נוב 2023

יום ג

כח אב 5783

בבא קמא יט

17 נוב 2023

יום ד

כט אב 5783

בבא קמא כ

18 נוב 2023

יום ה

ל אב 5783

בבא קמא כא

19 נוב 2023

יום ו

א אלול 5783

בבא קמא כב

20 נוב 2023

שבת

ב אלול 5783

בבא קמא כג

21 נוב 2023

יום א

ג אלול 5783

בבא קמא כד

22 נוב 2023

יום ב

ד אלול 5783

בבא קמא כה

23 נוב 2023

יום ג

ה אלול 5783

בבא קמא כו

24 נוב 2023

יום ד

ו אלול 5783

בבא קמא כז

25 נוב 2023

יום ה

ז אלול 5783

בבא קמא כח

26 נוב 2023

יום ו

ח אלול 5783

בבא קמא כט

27 נוב 2023

שבת

ט אלול 5783

בבא קמא ל

28 נוב 2023

יום א

י אלול 5783

בבא קמא לא

29 נוב 2023

יום ב

יא אלול 5783

בבא קמא לב

30 נוב 2023

יום ג

יב אלול 5783

בבא קמא לג

1 דצמ 2023

יום ד

יג אלול 5783

בבא קמא לד

2 דצמ 2023

יום ה

יד אלול 5783

בבא קמא לה

3 דצמ 2023

יום ו

טו אלול 5783

בבא קמא לו

4 דצמ 2023

שבת

טז אלול 5783

בבא קמא לז

5 דצמ 2023

יום א

יז אלול 5783

בבא קמא לח

6 דצמ 2023

יום ב

יח אלול 5783

בבא קמא לט

7 דצמ 2023

יום ג

יט אלול 5783

בבא קמא מ

8 דצמ 2023

יום ד

כ אלול 5783

בבא קמא מא

9 דצמ 2023

יום ה

כא אלול 5783

בבא קמא מב

10 דצמ 2023

יום ו

כב אלול 5783

בבא קמא מג

11 דצמ 2023

שבת

כג אלול 5783

בבא קמא מד

12 דצמ 2023

יום א

כד אלול 5783

בבא קמא מה

13 דצמ 2023

יום ב

כה אלול 5783

בבא קמא מו

14 דצמ 2023

יום ג

כו אלול 5783

בבא קמא מז

15 דצמ 2023

יום ד

כז אלול 5783

בבא קמא מח

16 דצמ 2023

יום ה

כח אלול 5783

בבא קמא מט

17 דצמ 2023

יום ו

כט אלול 5783

בבא קמא נ

18 דצמ 2023

שבת

א תשרי 5784

בבא קמא נא

19 דצמ 2023

יום א

ב תשרי 5784

בבא קמא נב

20 דצמ 2023

יום ב

ג תשרי 5784

בבא קמא נג

21 דצמ 2023

יום ג

ד תשרי 5784

בבא קמא נד

22 דצמ 2023

יום ד

ה תשרי 5784

בבא קמא נה

23 דצמ 2023

יום ה

ו תשרי 5784

בבא קמא נו

24 דצמ 2023

יום ו

ז תשרי 5784

בבא קמא נז

25 דצמ 2023

שבת

ח תשרי 5784

בבא קמא נח

26 דצמ 2023

יום א

ט תשרי 5784

בבא קמא נט

27 דצמ 2023

יום ב

י תשרי 5784

בבא קמא ס

28 דצמ 2023

יום ג

יא תשרי 5784

בבא קמא סא

29 דצמ 2023

יום ד

יב תשרי 5784

בבא קמא סב

30 דצמ 2023

יום ה

יג תשרי 5784

בבא קמא סג

31 דצמ 2023

יום ו

יד תשרי 5784

בבא קמא סד

1 ינו 2024

שבת

טו תשרי 5784

בבא קמא סה

2 ינו 2024

יום א

טז תשרי 5784

בבא קמא סו

3 ינו 2024

יום ב

יז תשרי 5784

בבא קמא סז

4 ינו 2024

יום ג

יח תשרי 5784

בבא קמא סח

5 ינו 2024

יום ד

יט תשרי 5784

בבא קמא סט

6 ינו 2024

יום ה

כ תשרי 5784

בבא קמא ע

7 ינו 2024

יום ו

כא תשרי 5784

בבא קמא עא

8 ינו 2024

שבת

כב תשרי 5784

בבא קמא עב

9 ינו 2024

יום א

כג תשרי 5784

בבא קמא עג

10 ינו 2024

יום ב

כד תשרי 5784

בבא קמא עד

11 ינו 2024

יום ג

כה תשרי 5784

בבא קמא עה

12 ינו 2024

יום ד

כו תשרי 5784

בבא קמא עו

13 ינו 2024

יום ה

כז תשרי 5784

בבא קמא עז

14 ינו 2024

יום ו

כח תשרי 5784

בבא קמא עח

15 ינו 2024

שבת

כט תשרי 5784

בבא קמא עט

16 ינו 2024

יום א

ל תשרי 5784

בבא קמא פ

17 ינו 2024

יום ב

א חשון 5784

בבא קמא פא

18 ינו 2024

יום ג

ב חשון 5784

בבא קמא פב

19 ינו 2024

יום ד

ג חשון 5784

בבא קמא פג

20 ינו 2024

יום ה

ד חשון 5784

בבא קמא פד

21 ינו 2024

יום ו

ה חשון 5784

בבא קמא פה

22 ינו 2024

שבת

ו חשון 5784

בבא קמא פו

23 ינו 2024

יום א

ז חשון 5784

בבא קמא פז

24 ינו 2024

יום ב

ח חשון 5784

בבא קמא פח

25 ינו 2024

יום ג

ט חשון 5784

בבא קמא פט

26 ינו 2024

יום ד

י חשון 5784

בבא קמא צ

27 ינו 2024

יום ה

יא חשון 5784

בבא קמא צא

28 ינו 2024

יום ו

יב חשון 5784

בבא קמא צב

29 ינו 2024

שבת

יג חשון 5784

בבא קמא צג

30 ינו 2024

יום א

יד חשון 5784

בבא קמא צד

31 ינו 2024

יום ב

טו חשון 5784

בבא קמא צה

1 פבר 2024

יום ג

טז חשון 5784

בבא קמא צו

2 פבר 2024

יום ד

יז חשון 5784

בבא קמא צז

3 פבר 2024

יום ה

יח חשון 5784

בבא קמא צח

4 פבר 2024

יום ו

יט חשון 5784

בבא קמא צט

5 פבר 2024

שבת

כ חשון 5784

בבא קמא ק

6 פבר 2024

יום א

כא חשון 5784

בבא קמא קא

7 פבר 2024

יום ב

כב חשון 5784

בבא קמא קב

8 פבר 2024

יום ג

כג חשון 5784

בבא קמא קג

9 פבר 2024

יום ד

כד חשון 5784

בבא קמא קד

10 פבר 2024

יום ה

כה חשון 5784

בבא קמא קה

11 פבר 2024

יום ו

כו חשון 5784

בבא קמא קו

12 פבר 2024

שבת

כז חשון 5784

בבא קמא קז

13 פבר 2024

יום א

כח חשון 5784

בבא קמא קח

14 פבר 2024

יום ב

כט חשון 5784

בבא קמא קט

15 פבר 2024

יום ג

א כסלו 5784

בבא קמא קי

16 פבר 2024

יום ד

ב כסלו 5784

בבא קמא קיא

17 פבר 2024

יום ה

ג כסלו 5784

בבא קמא קיב

18 פבר 2024

יום ו

ד כסלו 5784

בבא קמא קיג

19 פבר 2024

שבת

ה כסלו 5784

בבא קמא קיד

20 פבר 2024

יום א

ו כסלו 5784

בבא קמא קטו

21 פבר 2024

יום ב

ז כסלו 5784

בבא קמא קטז

22 פבר 2024

יום ג

ח כסלו 5784

בבא קמא קיז

23 פבר 2024

יום ד

ט כסלו 5784

בבא קמא קיח

24 פבר 2024

יום ה

י כסלו 5784

בבא קמא קיט

25 פבר 2024

יום ו

יא כסלו 5784

בבא מציעא ב

26 פבר 2024

שבת

יב כסלו 5784

בבא מציעא ג

27 פבר 2024

יום א

יג כסלו 5784

בבא מציעא ד

28 פבר 2024

יום ב

יד כסלו 5784

בבא מציעא ה

29 פבר 2024

יום ג

טו כסלו 5784

בבא מציעא ו

1 מרץ 2024

יום ד

טז כסלו 5784

בבא מציעא ז

2 מרץ 2024

יום ה

יז כסלו 5784

בבא מציעא ח

3 מרץ 2024

יום ו

יח כסלו 5784

בבא מציעא ט

4 מרץ 2024

שבת

יט כסלו 5784

בבא מציעא י

5 מרץ 2024

יום א

כ כסלו 5784

בבא מציעא יא

6 מרץ 2024

יום ב

כא כסלו 5784

בבא מציעא יב

7 מרץ 2024

יום ג

כב כסלו 5784

בבא מציעא יג

8 מרץ 2024

יום ד

כג כסלו 5784

בבא מציעא יד

9 מרץ 2024

יום ה

כד כסלו 5784

בבא מציעא טו

10 מרץ 2024

יום ו

כה כסלו 5784

בבא מציעא טז

11 מרץ 2024

שבת

כו כסלו 5784

בבא מציעא יז

12 מרץ 2024

יום א

כז כסלו 5784

בבא מציעא יח

13 מרץ 2024

יום ב

כח כסלו 5784

בבא מציעא יט

14 מרץ 2024

יום ג

כט כסלו 5784

בבא מציעא כ

15 מרץ 2024

יום ד

א טבת 5784

בבא מציעא כא

16 מרץ 2024

יום ה

ב טבת 5784

בבא מציעא כב

17 מרץ 2024

יום ו

ג טבת 5784

בבא מציעא כג

18 מרץ 2024

שבת

ד טבת 5784

בבא מציעא כד

19 מרץ 2024

יום א

ה טבת 5784

בבא מציעא כה

20 מרץ 2024

יום ב

ו טבת 5784

בבא מציעא כו

21 מרץ 2024

יום ג

ז טבת 5784

בבא מציעא כז

22 מרץ 2024

יום ד

ח טבת 5784

בבא מציעא כח

23 מרץ 2024

יום ה

ט טבת 5784

בבא מציעא כט

24 מרץ 2024

יום ו

י טבת 5784

בבא מציעא ל

25 מרץ 2024

שבת

יא טבת 5784

בבא מציעא לא

26 מרץ 2024

יום א

יב טבת 5784

בבא מציעא לב

27 מרץ 2024

יום ב

יג טבת 5784

בבא מציעא לג

28 מרץ 2024

יום ג

יד טבת 5784

בבא מציעא לד

29 מרץ 2024

יום ד

טו טבת 5784

בבא מציעא לה

30 מרץ 2024

יום ה

טז טבת 5784

בבא מציעא לו

31 מרץ 2024

יום ו

יז טבת 5784

בבא מציעא לז

1 אפר 2024

שבת

יח טבת 5784

בבא מציעא לח

2 אפר 2024

יום א

יט טבת 5784

בבא מציעא לט

3 אפר 2024

יום ב

כ טבת 5784

בבא מציעא מ

4 אפר 2024

יום ג

כא טבת 5784

בבא מציעא מא

5 אפר 2024

יום ד

כב טבת 5784

בבא מציעא מב

6 אפר 2024

יום ה

כג טבת 5784

בבא מציעא מג

7 אפר 2024

יום ו

כד טבת 5784

בבא מציעא מד

8 אפר 2024

שבת

כה טבת 5784

בבא מציעא מה

9 אפר 2024

יום א

כו טבת 5784

בבא מציעא מו

10 אפר 2024

יום ב

כז טבת 5784

בבא מציעא מז

11 אפר 2024

יום ג

כח טבת 5784

בבא מציעא מח

12 אפר 2024

יום ד

כט טבת 5784

בבא מציעא מט

13 אפר 2024

יום ה

א שבט 5784

בבא מציעא נ

14 אפר 2024

יום ו

ב שבט 5784

בבא מציעא נא

15 אפר 2024

שבת

ג שבט 5784

בבא מציעא נב

16 אפר 2024

יום א

ד שבט 5784

בבא מציעא נג

17 אפר 2024

יום ב

ה שבט 5784

בבא מציעא נד

18 אפר 2024

יום ג

ו שבט 5784

בבא מציעא נה

19 אפר 2024

יום ד

ז שבט 5784

בבא מציעא נו

20 אפר 2024

יום ה

ח שבט 5784

בבא מציעא נז

21 אפר 2024

יום ו

ט שבט 5784

בבא מציעא נח

22 אפר 2024

שבת

י שבט 5784

בבא מציעא נט

23 אפר 2024

יום א

יא שבט 5784

בבא מציעא ס

24 אפר 2024

יום ב

יב שבט 5784

בבא מציעא סא

25 אפר 2024

יום ג

יג שבט 5784

בבא מציעא סב

26 אפר 2024

יום ד

יד שבט 5784

בבא מציעא סג

27 אפר 2024

יום ה

טו שבט 5784

בבא מציעא סד

28 אפר 2024

יום ו

טז שבט 5784

בבא מציעא סה

29 אפר 2024

שבת

יז שבט 5784

בבא מציעא סו

30 אפר 2024

יום א

יח שבט 5784

בבא מציעא סז

1 מאי 2024

יום ב

יט שבט 5784

בבא מציעא סח

2 מאי 2024

יום ג

כ שבט 5784

בבא מציעא סט

3 מאי 2024

יום ד

כא שבט 5784

בבא מציעא ע

4 מאי 2024

יום ה

כב שבט 5784

בבא מציעא עא

5 מאי 2024

יום ו

כג שבט 5784

בבא מציעא עב

6 מאי 2024

שבת

כד שבט 5784

בבא מציעא עג

7 מאי 2024

יום א

כה שבט 5784

בבא מציעא עד

8 מאי 2024

יום ב

כו שבט 5784

בבא מציעא עה

9 מאי 2024

יום ג

כז שבט 5784

בבא מציעא עו

10 מאי 2024

יום ד

כח שבט 5784

בבא מציעא עז

11 מאי 2024

יום ה

כט שבט 5784

בבא מציעא עח

12 מאי 2024

יום ו

ל שבט 5784

בבא מציעא עט

13 מאי 2024

שבת

א אדר א 5784

בבא מציעא פ

14 מאי 2024

יום א

ב אדר א 5784

בבא מציעא פא

15 מאי 2024

יום ב

ג אדר א 5784

בבא מציעא פב

16 מאי 2024

יום ג

ד אדר א 5784

בבא מציעא פג

17 מאי 2024

יום ד

ה אדר א 5784

בבא מציעא פד

18 מאי 2024

יום ה

ו אדר א 5784

בבא מציעא פה

19 מאי 2024

יום ו

ז אדר א 5784

בבא מציעא פו

20 מאי 2024

שבת

ח אדר א 5784

בבא מציעא פז

21 מאי 2024

יום א

ט אדר א 5784

בבא מציעא פח

22 מאי 2024

יום ב

י אדר א 5784

בבא מציעא פט

23 מאי 2024

יום ג

יא אדר א 5784

בבא מציעא צ

24 מאי 2024

יום ד

יב אדר א 5784

בבא מציעא צא

25 מאי 2024

יום ה

יג אדר א 5784

בבא מציעא צב

26 מאי 2024

יום ו

יד אדר א 5784

בבא מציעא צג

27 מאי 2024

שבת

טו אדר א 5784

בבא מציעא צד

28 מאי 2024

יום א

טז אדר א 5784

בבא מציעא צה

29 מאי 2024

יום ב

יז אדר א 5784

בבא מציעא צו

30 מאי 2024

יום ג

יח אדר א 5784

בבא מציעא צז

31 מאי 2024

יום ד

יט אדר א 5784

בבא מציעא צח

1 יונ 2024

יום ה

כ אדר א 5784

בבא מציעא צט

2 יונ 2024

יום ו

כא אדר א 5784

בבא מציעא ק

3 יונ 2024

שבת

כב אדר א 5784

בבא מציעא קא

4 יונ 2024

יום א

כג אדר א 5784

בבא מציעא קב

5 יונ 2024

יום ב

כד אדר א 5784

בבא מציעא קג

6 יונ 2024

יום ג

כה אדר א 5784

בבא מציעא קד

7 יונ 2024

יום ד

כו אדר א 5784

בבא מציעא קה

8 יונ 2024

יום ה

כז אדר א 5784

בבא מציעא קו

9 יונ 2024

יום ו

כח אדר א 5784

בבא מציעא קז

10 יונ 2024

שבת

כט אדר א 5784

בבא מציעא קח

11 יונ 2024

יום א

ל אדר א 5784

בבא מציעא קט

12 יונ 2024

יום ב

א אדר ב 5784

בבא מציעא קי

13 יונ 2024

יום ג

ב אדר ב 5784

בבא מציעא קיא

14 יונ 2024

יום ד

ג אדר ב 5784

בבא מציעא קיב

15 יונ 2024

יום ה

ד אדר ב 5784

בבא מציעא קיג

16 יונ 2024

יום ו

ה אדר ב 5784

בבא מציעא קיד

17 יונ 2024

שבת

ו אדר ב 5784

בבא מציעא קטו

18 יונ 2024

יום א

ז אדר ב 5784

בבא מציעא קטז

19 יונ 2024

יום ב

ח אדר ב 5784

בבא מציעא קיז

20 יונ 2024

יום ג

ט אדר ב 5784

בבא מציעא קיח

21 יונ 2024

יום ד

י אדר ב 5784

בבא מציעא קיט

22 יונ 2024

יום ה

יא אדר ב 5784

בבא בתרא ב

23 יונ 2024

יום ו

יב אדר ב 5784

בבא בתרא ג

24 יונ 2024

שבת

יג אדר ב 5784

בבא בתרא ד

25 יונ 2024

יום א

יד אדר ב 5784

בבא בתרא ה

26 יונ 2024

יום ב

טו אדר ב 5784

בבא בתרא ו

27 יונ 2024

יום ג

טז אדר ב 5784

בבא בתרא ז

28 יונ 2024

יום ד

יז אדר ב 5784

בבא בתרא ח

29 יונ 2024

יום ה

יח אדר ב 5784

בבא בתרא ט

30 יונ 2024

יום ו

יט אדר ב 5784

בבא בתרא י

1 יול 2024

שבת

כ אדר ב 5784

בבא בתרא יא

2 יול 2024

יום א

כא אדר ב 5784

בבא בתרא יב

3 יול 2024

יום ב

כב אדר ב 5784

בבא בתרא יג

4 יול 2024

יום ג

כג אדר ב 5784

בבא בתרא יד

5 יול 2024

יום ד

כד אדר ב 5784

בבא בתרא טו

6 יול 2024

יום ה

כה אדר ב 5784

בבא בתרא טז

7 יול 2024

יום ו

כו אדר ב 5784

בבא בתרא יז

8 יול 2024

שבת

כז אדר ב 5784

בבא בתרא יח

9 יול 2024

יום א

כח אדר ב 5784

בבא בתרא יט

10 יול 2024

יום ב

כט אדר ב 5784

בבא בתרא כ

11 יול 2024

יום ג

א ניסן 5784

בבא בתרא כא

12 יול 2024

יום ד

ב ניסן 5784

בבא בתרא כב

13 יול 2024

יום ה

ג ניסן 5784

בבא בתרא כג

14 יול 2024

יום ו

ד ניסן 5784

בבא בתרא כד

15 יול 2024

שבת

ה ניסן 5784

בבא בתרא כה

16 יול 2024

יום א

ו ניסן 5784

בבא בתרא כו

17 יול 2024

יום ב

ז ניסן 5784

בבא בתרא כז

18 יול 2024

יום ג

ח ניסן 5784

בבא בתרא כח

19 יול 2024

יום ד

ט ניסן 5784

בבא בתרא כט

20 יול 2024

יום ה

י ניסן 5784

בבא בתרא ל

21 יול 2024

יום ו

יא ניסן 5784

בבא בתרא לא

22 יול 2024

שבת

יב ניסן 5784

בבא בתרא לב

23 יול 2024

יום א

יג ניסן 5784

בבא בתרא לג

24 יול 2024

יום ב

יד ניסן 5784

בבא בתרא לד

25 יול 2024

יום ג

טו ניסן 5784

בבא בתרא לה

26 יול 2024

יום ד

טז ניסן 5784

בבא בתרא לו

27 יול 2024

יום ה

יז ניסן 5784

בבא בתרא לז

28 יול 2024

יום ו

יח ניסן 5784

בבא בתרא לח

29 יול 2024

שבת

יט ניסן 5784

בבא בתרא לט

30 יול 2024

יום א

כ ניסן 5784

בבא בתרא מ

31 יול 2024

יום ב

כא ניסן 5784

בבא בתרא מא

1 אוג 2024

יום ג

כב ניסן 5784

בבא בתרא מב

2 אוג 2024

יום ד

כג ניסן 5784

בבא בתרא מג

3 אוג 2024

יום ה

כד ניסן 5784

בבא בתרא מד

4 אוג 2024

יום ו

כה ניסן 5784

בבא בתרא מה

5 אוג 2024

שבת

כו ניסן 5784

בבא בתרא מו

6 אוג 2024

יום א

כז ניסן 5784

בבא בתרא מז

7 אוג 2024

יום ב

כח ניסן 5784

בבא בתרא מח

8 אוג 2024

יום ג

כט ניסן 5784

בבא בתרא מט

9 אוג 2024

יום ד

ל ניסן 5784

בבא בתרא נ

10 אוג 2024

יום ה

א אייר 5784

בבא בתרא נא

11 אוג 2024

יום ו

ב אייר 5784

בבא בתרא נב

12 אוג 2024

שבת

ג אייר 5784

בבא בתרא נג

13 אוג 2024

יום א

ד אייר 5784

בבא בתרא נד

14 אוג 2024

יום ב

ה אייר 5784

בבא בתרא נה

15 אוג 2024

יום ג

ו אייר 5784

בבא בתרא נו

16 אוג 2024

יום ד

ז אייר 5784

בבא בתרא נז

17 אוג 2024

יום ה

ח אייר 5784

בבא בתרא נח

18 אוג 2024

יום ו

ט אייר 5784

בבא בתרא נט

19 אוג 2024

שבת

י אייר 5784

בבא בתרא ס

20 אוג 2024

יום א

יא אייר 5784

בבא בתרא סא

21 אוג 2024

יום ב

יב אייר 5784

בבא בתרא סב

22 אוג 2024

יום ג

יג אייר 5784

בבא בתרא סג

23 אוג 2024

יום ד

יד אייר 5784

בבא בתרא סד

24 אוג 2024

יום ה

טו אייר 5784

בבא בתרא סה

25 אוג 2024

יום ו

טז אייר 5784

בבא בתרא סו

26 אוג 2024

שבת

יז אייר 5784

בבא בתרא סז

27 אוג 2024

יום א

יח אייר 5784

בבא בתרא סח

28 אוג 2024

יום ב

יט אייר 5784

בבא בתרא סט

29 אוג 2024

יום ג

כ אייר 5784

בבא בתרא ע

30 אוג 2024

יום ד

כא אייר 5784

בבא בתרא עא

31 אוג 2024

יום ה

כב אייר 5784

בבא בתרא עב

1 ספט 2024

יום ו

כג אייר 5784

בבא בתרא עג

2 ספט 2024

שבת

כד אייר 5784

בבא בתרא עד

3 ספט 2024

יום א

כה אייר 5784

בבא בתרא עה

4 ספט 2024

יום ב

כו אייר 5784

בבא בתרא עו

5 ספט 2024

יום ג

כז אייר 5784

בבא בתרא עז

6 ספט 2024

יום ד

כח אייר 5784

בבא בתרא עח

7 ספט 2024

יום ה

כט אייר 5784

בבא בתרא עט

8 ספט 2024

יום ו

א סיון 5784

בבא בתרא פ

9 ספט 2024

שבת

ב סיון 5784

בבא בתרא פא

10 ספט 2024

יום א

ג סיון 5784

בבא בתרא פב

11 ספט 2024

יום ב

ד סיון 5784

בבא בתרא פג

12 ספט 2024

יום ג

ה סיון 5784

בבא בתרא פד

13 ספט 2024

יום ד

ו סיון 5784

בבא בתרא פה

14 ספט 2024

יום ה

ז סיון 5784

בבא בתרא פו

15 ספט 2024

יום ו

ח סיון 5784

בבא בתרא פז

16 ספט 2024

שבת

ט סיון 5784

בבא בתרא פח

17 ספט 2024

יום א

י סיון 5784

בבא בתרא פט

18 ספט 2024

יום ב

יא סיון 5784

בבא בתרא צ

19 ספט 2024

יום ג

יב סיון 5784

בבא בתרא צא

20 ספט 2024

יום ד

יג סיון 5784

בבא בתרא צב

21 ספט 2024

יום ה

יד סיון 5784

בבא בתרא צג

22 ספט 2024

יום ו

טו סיון 5784

בבא בתרא צד

23 ספט 2024

שבת

טז סיון 5784

בבא בתרא צה

24 ספט 2024

יום א

יז סיון 5784

בבא בתרא צו

25 ספט 2024

יום ב

יח סיון 5784

בבא בתרא צז

26 ספט 2024

יום ג

יט סיון 5784

בבא בתרא צח

27 ספט 2024

יום ד

כ סיון 5784

בבא בתרא צט

28 ספט 2024

יום ה

כא סיון 5784

בבא בתרא ק

29 ספט 2024

יום ו

כב סיון 5784

בבא בתרא קא

30 ספט 2024

שבת

כג סיון 5784

בבא בתרא קב

1 אוק 2024

יום א

כד סיון 5784

בבא בתרא קג

2 אוק 2024

יום ב

כה סיון 5784

בבא בתרא קד

3 אוק 2024

יום ג

כו סיון 5784

בבא בתרא קה

4 אוק 2024

יום ד

כז סיון 5784

בבא בתרא קו

5 אוק 2024

יום ה

כח סיון 5784

בבא בתרא קז

6 אוק 2024

יום ו

כט סיון 5784

בבא בתרא קח

7 אוק 2024

שבת

ל סיון 5784

בבא בתרא קט

8 אוק 2024

יום א

א תמוז 5784

בבא בתרא קי

9 אוק 2024

יום ב

ב תמוז 5784

בבא בתרא קיא

10 אוק 2024

יום ג

ג תמוז 5784

בבא בתרא קיב

11 אוק 2024

יום ד

ד תמוז 5784

בבא בתרא קיג

12 אוק 2024

יום ה

ה תמוז 5784

בבא בתרא קיד

13 אוק 2024

יום ו

ו תמוז 5784

בבא בתרא קטו

14 אוק 2024

שבת

ז תמוז 5784

בבא בתרא קטז

15 אוק 2024

יום א

ח תמוז 5784

בבא בתרא קיז

16 אוק 2024

יום ב

ט תמוז 5784

בבא בתרא קיח

17 אוק 2024

יום ג

י תמוז 5784

בבא בתרא קיט

18 אוק 2024

יום ד

יא תמוז 5784

בבא בתרא קכ

19 אוק 2024

יום ה

יב תמוז 5784

בבא בתרא קכא

20 אוק 2024

יום ו

יג תמוז 5784

בבא בתרא קכב

21 אוק 2024

שבת

יד תמוז 5784

בבא בתרא קכג

22 אוק 2024

יום א

טו תמוז 5784

בבא בתרא קכד

23 אוק 2024

יום ב

טז תמוז 5784

בבא בתרא קכה

24 אוק 2024

יום ג

יז תמוז 5784

בבא בתרא קכו

25 אוק 2024

יום ד

יח תמוז 5784

בבא בתרא קכז

26 אוק 2024

יום ה

יט תמוז 5784

בבא בתרא קכח

27 אוק 2024

יום ו

כ תמוז 5784

בבא בתרא קכט

28 אוק 2024

שבת

כא תמוז 5784

בבא בתרא קל

29 אוק 2024

יום א

כב תמוז 5784

בבא בתרא קלא

30 אוק 2024

יום ב

כג תמוז 5784

בבא בתרא קלב

31 אוק 2024

יום ג

כד תמוז 5784

בבא בתרא קלג

1 נוב 2024

יום ד

כה תמוז 5784

בבא בתרא קלד

2 נוב 2024

יום ה

כו תמוז 5784

בבא בתרא קלה

3 נוב 2024

יום ו

כז תמוז 5784

בבא בתרא קלו

4 נוב 2024

שבת

כח תמוז 5784

בבא בתרא קלז

5 נוב 2024

יום א

כט תמוז 5784

בבא בתרא קלח

6 נוב 2024

יום ב

א אב 5784

בבא בתרא קלט

7 נוב 2024

יום ג

ב אב 5784

בבא בתרא קמ

8 נוב 2024

יום ד

ג אב 5784

בבא בתרא קמא

9 נוב 2024

יום ה

ד אב 5784

בבא בתרא קמב

10 נוב 2024

יום ו

ה אב 5784

בבא בתרא קמג

11 נוב 2024

שבת

ו אב 5784

בבא בתרא קמד

12 נוב 2024

יום א

ז אב 5784

בבא בתרא קמה

13 נוב 2024

יום ב

ח אב 5784

בבא בתרא קמו

14 נוב 2024

יום ג

ט אב 5784

בבא בתרא קמז

15 נוב 2024

יום ד

י אב 5784

בבא בתרא קמח

16 נוב 2024

יום ה

יא אב 5784

בבא בתרא קמט

17 נוב 2024

יום ו

יב אב 5784

בבא בתרא קנ

18 נוב 2024

שבת

יג אב 5784

בבא בתרא קנא

19 נוב 2024

יום א

יד אב 5784

בבא בתרא קנב

20 נוב 2024

יום ב

טו אב 5784

בבא בתרא קנג

21 נוב 2024

יום ג

טז אב 5784

בבא בתרא קנד

22 נוב 2024

יום ד

יז אב 5784

בבא בתרא קנה

23 נוב 2024

יום ה

יח אב 5784

בבא בתרא קנו

24 נוב 2024

יום ו

יט אב 5784

בבא בתרא קנז

25 נוב 2024

שבת

כ אב 5784

בבא בתרא קנח

26 נוב 2024

יום א

כא אב 5784

בבא בתרא קנט

27 נוב 2024

יום ב

כב אב 5784

בבא בתרא קס

28 נוב 2024

יום ג

כג אב 5784

בבא בתרא קסא

29 נוב 2024

יום ד

כד אב 5784

בבא בתרא קסב

30 נוב 2024

יום ה

כה אב 5784

בבא בתרא קסג

1 דצמ 2024

יום ו

כו אב 5784

בבא בתרא קסד

2 דצמ 2024

שבת

כז אב 5784

בבא בתרא קסה

3 דצמ 2024

יום א

כח אב 5784

בבא בתרא קסו

4 דצמ 2024

יום ב

כט אב 5784

בבא בתרא קסז

5 דצמ 2024

יום ג

ל אב 5784

בבא בתרא קסח

6 דצמ 2024

יום ד

א אלול 5784

בבא בתרא קסט

7 דצמ 2024

יום ה

ב אלול 5784

בבא בתרא קע

8 דצמ 2024

יום ו

ג אלול 5784

בבא בתרא קעא

9 דצמ 2024

שבת

ד אלול 5784

בבא בתרא קעב

10 דצמ 2024

יום א

ה אלול 5784

בבא בתרא קעג

11 דצמ 2024

יום ב

ו אלול 5784

בבא בתרא קעד

12 דצמ 2024

יום ג

ז אלול 5784

בבא בתרא קעה

13 דצמ 2024

יום ד

ח אלול 5784

בבא בתרא קעו

14 דצמ 2024

יום ה

ט אלול 5784

סנהדרין ב

15 דצמ 2024

יום ו

י אלול 5784

סנהדרין ג

16 דצמ 2024

שבת

יא אלול 5784

סנהדרין ד

17 דצמ 2024

יום א

יב אלול 5784

סנהדרין ה

18 דצמ 2024

יום ב

יג אלול 5784

סנהדרין ו

19 דצמ 2024

יום ג

יד אלול 5784

סנהדרין ז

20 דצמ 2024

יום ד

טו אלול 5784

סנהדרין ח

21 דצמ 2024

יום ה

טז אלול 5784

סנהדרין ט

22 דצמ 2024

יום ו

יז אלול 5784

סנהדרין י

23 דצמ 2024

שבת

יח אלול 5784

סנהדרין יא

24 דצמ 2024

יום א

יט אלול 5784

סנהדרין יב

25 דצמ 2024

יום ב

כ אלול 5784

סנהדרין יג

26 דצמ 2024

יום ג

כא אלול 5784

סנהדרין יד

27 דצמ 2024

יום ד

כב אלול 5784

סנהדרין טו

28 דצמ 2024

יום ה

כג אלול 5784

סנהדרין טז

29 דצמ 2024

יום ו

כד אלול 5784

סנהדרין יז

30 דצמ 2024

שבת

כה אלול 5784

סנהדרין יח

31 דצמ 2024

יום א

כו אלול 5784

סנהדרין יט

1 ינו 2025

יום ב

כז אלול 5784

סנהדרין כ

2 ינו 2025

יום ג

כח אלול 5784

סנהדרין כא

3 ינו 2025

יום ד

כט אלול 5784

סנהדרין כב

4 ינו 2025

יום ה

א תשרי 5785

סנהדרין כג

5 ינו 2025

יום ו

ב תשרי 5785

סנהדרין כד

6 ינו 2025

שבת

ג תשרי 5785

סנהדרין כה

7 ינו 2025

יום א

ד תשרי 5785

סנהדרין כו

8 ינו 2025

יום ב

ה תשרי 5785

סנהדרין כז

9 ינו 2025

יום ג

ו תשרי 5785

סנהדרין כח

10 ינו 2025

יום ד

ז תשרי 5785

סנהדרין כט

11 ינו 2025

יום ה

ח תשרי 5785

סנהדרין ל

12 ינו 2025

יום ו

ט תשרי 5785

סנהדרין לא

13 ינו 2025

שבת

י תשרי 5785

סנהדרין לב

14 ינו 2025

יום א

יא תשרי 5785

סנהדרין לג

15 ינו 2025

יום ב

יב תשרי 5785

סנהדרין לד

16 ינו 2025

יום ג

יג תשרי 5785

סנהדרין לה

17 ינו 2025

יום ד

יד תשרי 5785

סנהדרין לו

18 ינו 2025

יום ה

טו תשרי 5785

סנהדרין לז

19 ינו 2025

יום ו

טז תשרי 5785

סנהדרין לח

20 ינו 2025

שבת

יז תשרי 5785

סנהדרין לט

21 ינו 2025

יום א

יח תשרי 5785

סנהדרין מ

22 ינו 2025

יום ב

יט תשרי 5785

סנהדרין מא

23 ינו 2025

יום ג

כ תשרי 5785

סנהדרין מב

24 ינו 2025

יום ד

כא תשרי 5785

סנהדרין מג

25 ינו 2025

יום ה

כב תשרי 5785

סנהדרין מד

26 ינו 2025

יום ו

כג תשרי 5785

סנהדרין מה

27 ינו 2025

שבת

כד תשרי 5785

סנהדרין מו

28 ינו 2025

יום א

כה תשרי 5785

סנהדרין מז

29 ינו 2025

יום ב

כו תשרי 5785

סנהדרין מח

30 ינו 2025

יום ג

כז תשרי 5785

סנהדרין מט

31 ינו 2025

יום ד

כח תשרי 5785

סנהדרין נ

1 פבר 2025

יום ה

כט תשרי 5785

סנהדרין נא

2 פבר 2025

יום ו

ל תשרי 5785

סנהדרין נב

3 פבר 2025

שבת

א חשון 5785

סנהדרין נג

4 פבר 2025

יום א

ב חשון 5785

סנהדרין נד

5 פבר 2025

יום ב

ג חשון 5785

סנהדרין נה

6 פבר 2025

יום ג

ד חשון 5785

סנהדרין נו

7 פבר 2025

יום ד

ה חשון 5785

סנהדרין נז

8 פבר 2025

יום ה

ו חשון 5785

סנהדרין נח

9 פבר 2025

יום ו

ז חשון 5785

סנהדרין נט

10 פבר 2025

שבת

ח חשון 5785

סנהדרין ס

11 פבר 2025

יום א

ט חשון 5785

סנהדרין סא

12 פבר 2025

יום ב

י חשון 5785

סנהדרין סב

13 פבר 2025

יום ג

יא חשון 5785

סנהדרין סג

14 פבר 2025

יום ד

יב חשון 5785

סנהדרין סד

15 פבר 2025

יום ה

יג חשון 5785

סנהדרין סה

16 פבר 2025

יום ו

יד חשון 5785

סנהדרין סו

17 פבר 2025

שבת

טו חשון 5785

סנהדרין סז

18 פבר 2025

יום א

טז חשון 5785

סנהדרין סח

19 פבר 2025

יום ב

יז חשון 5785

סנהדרין סט

20 פבר 2025

יום ג

יח חשון 5785

סנהדרין ע

21 פבר 2025

יום ד

יט חשון 5785

סנהדרין עא

22 פבר 2025

יום ה

כ חשון 5785

סנהדרין עב

23 פבר 2025

יום ו

כא חשון 5785

סנהדרין עג

24 פבר 2025

שבת

כב חשון 5785

סנהדרין עד

25 פבר 2025

יום א

כג חשון 5785

סנהדרין עה

26 פבר 2025

יום ב

כד חשון 5785

סנהדרין עו

27 פבר 2025

יום ג

כה חשון 5785

סנהדרין עז

28 פבר 2025

יום ד

כו חשון 5785

סנהדרין עח

1 מרץ 2025

יום ה

כז חשון 5785

סנהדרין עט

2 מרץ 2025

יום ו

כח חשון 5785

סנהדרין פ

3 מרץ 2025

שבת

כט חשון 5785

סנהדרין פא

4 מרץ 2025

יום א

ל חשון 5785

סנהדרין פב

5 מרץ 2025

יום ב

א כסלו 5785

סנהדרין פג

6 מרץ 2025

יום ג

ב כסלו 5785

סנהדרין פד

7 מרץ 2025

יום ד

ג כסלו 5785

סנהדרין פה

8 מרץ 2025

יום ה

ד כסלו 5785

סנהדרין פו

9 מרץ 2025

יום ו

ה כסלו 5785

סנהדרין פז

10 מרץ 2025

שבת

ו כסלו 5785

סנהדרין פח

11 מרץ 2025

יום א

ז כסלו 5785

סנהדרין פט

12 מרץ 2025

יום ב

ח כסלו 5785

סנהדרין צ

13 מרץ 2025

יום ג

ט כסלו 5785

סנהדרין צא

14 מרץ 2025

יום ד

י כסלו 5785

סנהדרין צב

15 מרץ 2025

יום ה

יא כסלו 5785

סנהדרין צג

16 מרץ 2025

יום ו

יב כסלו 5785

סנהדרין צד

17 מרץ 2025

שבת

יג כסלו 5785

סנהדרין צה

18 מרץ 2025

יום א

יד כסלו 5785

סנהדרין צו

19 מרץ 2025

יום ב

טו כסלו 5785

סנהדרין צז

20 מרץ 2025

יום ג

טז כסלו 5785

סנהדרין צח

21 מרץ 2025

יום ד

יז כסלו 5785

סנהדרין צט

22 מרץ 2025

יום ה

יח כסלו 5785

סנהדרין ק

23 מרץ 2025

יום ו

יט כסלו 5785

סנהדרין קא

24 מרץ 2025

שבת

כ כסלו 5785

סנהדרין קב

25 מרץ 2025

יום א

כא כסלו 5785

סנהדרין קג

26 מרץ 2025

יום ב

כב כסלו 5785

סנהדרין קד

27 מרץ 2025

יום ג

כג כסלו 5785

סנהדרין קה

28 מרץ 2025

יום ד

כד כסלו 5785

סנהדרין קו

29 מרץ 2025

יום ה

כה כסלו 5785

סנהדרין קז

30 מרץ 2025

יום ו

כו כסלו 5785

סנהדרין קח

31 מרץ 2025

שבת

כז כסלו 5785

סנהדרין קט

1 אפר 2025

יום א

כח כסלו 5785

סנהדרין קי

2 אפר 2025

יום ב

כט כסלו 5785

סנהדרין קיא

3 אפר 2025

יום ג

ל כסלו 5785

סנהדרין קיב

4 אפר 2025

יום ד

א טבת 5785

סנהדרין קיג

5 אפר 2025

יום ה

ב טבת 5785

מכות ב

6 אפר 2025

יום ו

ג טבת 5785

מכות ג

7 אפר 2025

שבת

ד טבת 5785

מכות ד

8 אפר 2025

יום א

ה טבת 5785

מכות ה

9 אפר 2025

יום ב

ו טבת 5785

מכות ו

10 אפר 2025

יום ג

ז טבת 5785

מכות ז

11 אפר 2025

יום ד

ח טבת 5785

מכות ח

12 אפר 2025

יום ה

ט טבת 5785

מכות ט

13 אפר 2025

יום ו

י טבת 5785

מכות י

14 אפר 2025

שבת

יא טבת 5785

מכות יא

15 אפר 2025

יום א

יב טבת 5785

מכות יב

16 אפר 2025

יום ב

יג טבת 5785

מכות יג

17 אפר 2025

יום ג

יד טבת 5785

מכות יד

18 אפר 2025

יום ד

טו טבת 5785

מכות טו

19 אפר 2025

יום ה

טז טבת 5785

מכות טז

20 אפר 2025

יום ו

יז טבת 5785

מכות יז

21 אפר 2025

שבת

יח טבת 5785

מכות יח

22 אפר 2025

יום א

יט טבת 5785

מכות יט

23 אפר 2025

יום ב

כ טבת 5785

מכות כ

24 אפר 2025

יום ג

כא טבת 5785

מכות כא

25 אפר 2025

יום ד

כב טבת 5785

מכות כב

26 אפר 2025

יום ה

כג טבת 5785

מכות כג

27 אפר 2025

יום ו

כד טבת 5785

מכות כד

28 אפר 2025

שבת

כה טבת 5785

שבועות ב

29 אפר 2025

יום א

כו טבת 5785

שבועות ג

30 אפר 2025

יום ב

כז טבת 5785

שבועות ד

1 מאי 2025

יום ג

כח טבת 5785

שבועות ה

2 מאי 2025

יום ד

כט טבת 5785

שבועות ו

3 מאי 2025

יום ה

א שבט 5785

שבועות ז

4 מאי 2025

יום ו

ב שבט 5785

שבועות ח

5 מאי 2025

שבת

ג שבט 5785

שבועות ט

6 מאי 2025

יום א

ד שבט 5785

שבועות י

7 מאי 2025

יום ב

ה שבט 5785

שבועות יא

8 מאי 2025

יום ג

ו שבט 5785

שבועות יב

9 מאי 2025

יום ד

ז שבט 5785

שבועות יג

10 מאי 2025

יום ה

ח שבט 5785

שבועות יד

11 מאי 2025

יום ו

ט שבט 5785

שבועות טו

12 מאי 2025

שבת

י שבט 5785

שבועות טז

13 מאי 2025

יום א

יא שבט 5785

שבועות יז

14 מאי 2025

יום ב

יב שבט 5785

שבועות יח

15 מאי 2025

יום ג

יג שבט 5785

שבועות יט

16 מאי 2025

יום ד

יד שבט 5785

שבועות כ

17 מאי 2025

יום ה

טו שבט 5785

שבועות כא

18 מאי 2025

יום ו

טז שבט 5785

שבועות כב

19 מאי 2025

שבת

יז שבט 5785

שבועות כג

20 מאי 2025

יום א

יח שבט 5785

שבועות כד

21 מאי 2025

יום ב

יט שבט 5785

שבועות כה

22 מאי 2025

יום ג

כ שבט 5785

שבועות כו

23 מאי 2025

יום ד

כא שבט 5785

שבועות כז

24 מאי 2025

יום ה

כב שבט 5785

שבועות כח

25 מאי 2025

יום ו

כג שבט 5785

שבועות כט

26 מאי 2025

שבת

כד שבט 5785

שבועות ל

27 מאי 2025

יום א

כה שבט 5785

שבועות לא

28 מאי 2025

יום ב

כו שבט 5785

שבועות לב

29 מאי 2025

יום ג

כז שבט 5785

שבועות לג

30 מאי 2025

יום ד

כח שבט 5785

שבועות לד

31 מאי 2025

יום ה

כט שבט 5785

שבועות לה

1 יונ 2025

יום ו

ל שבט 5785

שבועות לו

2 יונ 2025

שבת

א אדר 5785

שבועות לז

3 יונ 2025

יום א

ב אדר 5785

שבועות לח

4 יונ 2025

יום ב

ג אדר 5785

שבועות לט

5 יונ 2025

יום ג

ד אדר 5785

שבועות מ

6 יונ 2025

יום ד

ה אדר 5785

שבועות מא

7 יונ 2025

יום ה

ו אדר 5785

שבועות מב

8 יונ 2025

יום ו

ז אדר 5785

שבועות מג

9 יונ 2025

שבת

ח אדר 5785

שבועות מד

10 יונ 2025

יום א

ט אדר 5785

שבועות מה

11 יונ 2025

יום ב

י אדר 5785

שבועות מו

12 יונ 2025

יום ג

יא אדר 5785

שבועות מז

13 יונ 2025

יום ד

יב אדר 5785

שבועות מח

14 יונ 2025

יום ה

יג אדר 5785

שבועות מט

15 יונ 2025

יום ו

יד אדר 5785

עבודה זרה ב

16 יונ 2025

שבת

טו אדר 5785

עבודה זרה ג

17 יונ 2025

יום א

טז אדר 5785

עבודה זרה ד

18 יונ 2025

יום ב

יז אדר 5785

עבודה זרה ה

19 יונ 2025

יום ג

יח אדר 5785

עבודה זרה ו

20 יונ 2025

יום ד

יט אדר 5785

עבודה זרה ז

21 יונ 2025

יום ה

כ אדר 5785

עבודה זרה ח

22 יונ 2025

יום ו

כא אדר 5785

עבודה זרה ט

23 יונ 2025

שבת

כב אדר 5785

עבודה זרה י

24 יונ 2025

יום א

כג אדר 5785

עבודה זרה יא

25 יונ 2025

יום ב

כד אדר 5785

עבודה זרה יב

26 יונ 2025

יום ג

כה אדר 5785

עבודה זרה יג

27 יונ 2025

יום ד

כו אדר 5785

עבודה זרה יד

28 יונ 2025

יום ה

כז אדר 5785

עבודה זרה טו

29 יונ 2025

יום ו

כח אדר 5785

עבודה זרה טז

30 יונ 2025

שבת

כט אדר 5785

עבודה זרה יז

1 יול 2025

יום א

א ניסן 5785

עבודה זרה יח

2 יול 2025

יום ב

ב ניסן 5785

עבודה זרה יט

3 יול 2025

יום ג

ג ניסן 5785

עבודה זרה כ

4 יול 2025

יום ד

ד ניסן 5785

עבודה זרה כא

5 יול 2025

יום ה

ה ניסן 5785

עבודה זרה כב

6 יול 2025

יום ו

ו ניסן 5785

עבודה זרה כג

7 יול 2025

שבת

ז ניסן 5785

עבודה זרה כד

8 יול 2025

יום א

ח ניסן 5785

עבודה זרה כה

9 יול 2025

יום ב

ט ניסן 5785

עבודה זרה כו

10 יול 2025

יום ג

י ניסן 5785

עבודה זרה כז

11 יול 2025

יום ד

יא ניסן 5785

עבודה זרה כח

12 יול 2025

יום ה

יב ניסן 5785

עבודה זרה כט

13 יול 2025

יום ו

יג ניסן 5785

עבודה זרה ל

14 יול 2025

שבת

יד ניסן 5785

עבודה זרה לא

15 יול 2025

יום א

טו ניסן 5785

עבודה זרה לב

16 יול 2025

יום ב

טז ניסן 5785

עבודה זרה לג

17 יול 2025

יום ג

יז ניסן 5785

עבודה זרה לד

18 יול 2025

יום ד

יח ניסן 5785

עבודה זרה לה

19 יול 2025

יום ה

יט ניסן 5785

עבודה זרה לו

20 יול 2025

יום ו

כ ניסן 5785

עבודה זרה לז

21 יול 2025

שבת

כא ניסן 5785

עבודה זרה לח

22 יול 2025

יום א

כב ניסן 5785

עבודה זרה לט

23 יול 2025

יום ב

כג ניסן 5785

עבודה זרה מ

24 יול 2025

יום ג

כד ניסן 5785

עבודה זרה מא

25 יול 2025

יום ד

כה ניסן 5785

עבודה זרה מב

26 יול 2025

יום ה

כו ניסן 5785

עבודה זרה מג

27 יול 2025

יום ו

כז ניסן 5785

עבודה זרה מד

28 יול 2025

שבת

כח ניסן 5785

עבודה זרה מה

29 יול 2025

יום א

כט ניסן 5785

עבודה זרה מו

30 יול 2025

יום ב

ל ניסן 5785

עבודה זרה מז

31 יול 2025

יום ג

א אייר 5785

עבודה זרה מח

1 אוג 2025

יום ד

ב אייר 5785

עבודה זרה מט

2 אוג 2025

יום ה

ג אייר 5785

עבודה זרה נ

3 אוג 2025

יום ו

ד אייר 5785

עבודה זרה נא

4 אוג 2025

שבת

ה אייר 5785

עבודה זרה נב

5 אוג 2025

יום א

ו אייר 5785

עבודה זרה נג

6 אוג 2025

יום ב

ז אייר 5785

עבודה זרה נד

7 אוג 2025

יום ג

ח אייר 5785

עבודה זרה נה

8 אוג 2025

יום ד

ט אייר 5785

עבודה זרה נו

9 אוג 2025

יום ה

י אייר 5785

עבודה זרה נז

10 אוג 2025

יום ו

יא אייר 5785

עבודה זרה נח

11 אוג 2025

שבת

יב אייר 5785

עבודה זרה נט

12 אוג 2025

יום א

יג אייר 5785

עבודה זרה ס

13 אוג 2025

יום ב

יד אייר 5785

עבודה זרה סא

14 אוג 2025

יום ג

טו אייר 5785

עבודה זרה סב

15 אוג 2025

יום ד

טז אייר 5785

עבודה זרה סג

16 אוג 2025

יום ה

יז אייר 5785

עבודה זרה סד

17 אוג 2025

יום ו

יח אייר 5785

עבודה זרה סה

18 אוג 2025

שבת

יט אייר 5785

עבודה זרה סו

19 אוג 2025

יום א

כ אייר 5785

עבודה זרה סז

20 אוג 2025

יום ב

כא אייר 5785

עבודה זרה סח

21 אוג 2025

יום ג

כב אייר 5785

עבודה זרה סט

22 אוג 2025

יום ד

כג אייר 5785

עבודה זרה ע

23 אוג 2025

יום ה

כד אייר 5785

עבודה זרה עא

24 אוג 2025

יום ו

כה אייר 5785

עבודה זרה עב

25 אוג 2025

שבת

כו אייר 5785

עבודה זרה עג

26 אוג 2025

יום א

כז אייר 5785

עבודה זרה עד

27 אוג 2025

יום ב

כח אייר 5785

עבודה זרה עה

28 אוג 2025

יום ג

כט אייר 5785

עבודה זרה עו

29 אוג 2025

יום ד

א סיון 5785

הוריות ב

30 אוג 2025

יום ה

ב סיון 5785

הוריות ג

31 אוג 2025

יום ו

ג סיון 5785

הוריות ד

1 ספט 2025

שבת

ד סיון 5785

הוריות ה

2 ספט 2025

יום א

ה סיון 5785

הוריות ו

3 ספט 2025

יום ב

ו סיון 5785

הוריות ז

4 ספט 2025

יום ג

ז סיון 5785

הוריות ח

5 ספט 2025

יום ד

ח סיון 5785

הוריות ט

6 ספט 2025

יום ה

ט סיון 5785

הוריות י

7 ספט 2025

יום ו

י סיון 5785

הוריות יא

8 ספט 2025

שבת

יא סיון 5785

הוריות יב

9 ספט 2025

יום א

יב סיון 5785

הוריות יג

10 ספט 2025

יום ב

יג סיון 5785

הוריות יד

11 ספט 2025

יום ג

יד סיון 5785

זבחים ב

12 ספט 2025

יום ד

טו סיון 5785

זבחים ג

13 ספט 2025

יום ה

טז סיון 5785

זבחים ד

14 ספט 2025

יום ו

יז סיון 5785

זבחים ה

15 ספט 2025

שבת

יח סיון 5785

זבחים ו

16 ספט 2025

יום א

יט סיון 5785

זבחים ז

17 ספט 2025

יום ב

כ סיון 5785

זבחים ח

18 ספט 2025

יום ג

כא סיון 5785

זבחים ט

19 ספט 2025

יום ד

כב סיון 5785

זבחים י

20 ספט 2025

יום ה

כג סיון 5785

זבחים יא

21 ספט 2025

יום ו

כד סיון 5785

זבחים יב

22 ספט 2025

שבת

כה סיון 5785

זבחים יג

23 ספט 2025

יום א

כו סיון 5785

זבחים יד

24 ספט 2025

יום ב

כז סיון 5785

זבחים טו

25 ספט 2025

יום ג

כח סיון 5785

זבחים טז

26 ספט 2025

יום ד

כט סיון 5785

זבחים יז

27 ספט 2025

יום ה

ל סיון 5785

זבחים יח

28 ספט 2025

יום ו

א תמוז 5785

זבחים יט

29 ספט 2025

שבת

ב תמוז 5785

זבחים כ

30 ספט 2025

יום א

ג תמוז 5785

זבחים כא

1 אוק 2025

יום ב

ד תמוז 5785

זבחים כב

2 אוק 2025

יום ג

ה תמוז 5785

זבחים כג

3 אוק 2025

יום ד

ו תמוז 5785

זבחים כד

4 אוק 2025

יום ה

ז תמוז 5785

זבחים כה

5 אוק 2025

יום ו

ח תמוז 5785

זבחים כו

6 אוק 2025

שבת

ט תמוז 5785

זבחים כז

7 אוק 2025

יום א

י תמוז 5785

זבחים כח

8 אוק 2025

יום ב

יא תמוז 5785

זבחים כט

9 אוק 2025

יום ג

יב תמוז 5785

זבחים ל

10 אוק 2025

יום ד

יג תמוז 5785

זבחים לא

11 אוק 2025

יום ה

יד תמוז 5785

זבחים לב

12 אוק 2025

יום ו

טו תמוז 5785

זבחים לג

13 אוק 2025

שבת

טז תמוז 5785

זבחים לד

14 אוק 2025

יום א

יז תמוז 5785

זבחים לה

15 אוק 2025

יום ב

יח תמוז 5785

זבחים לו

16 אוק 2025

יום ג

יט תמוז 5785

זבחים לז

17 אוק 2025

יום ד

כ תמוז 5785

זבחים לח

18 אוק 2025

יום ה

כא תמוז 5785

זבחים לט

19 אוק 2025

יום ו

כב תמוז 5785

זבחים מ

20 אוק 2025

שבת

כג תמוז 5785

זבחים מא

21 אוק 2025

יום א

כד תמוז 5785

זבחים מב

22 אוק 2025

יום ב

כה תמוז 5785

זבחים מג

23 אוק 2025

יום ג

כו תמוז 5785

זבחים מד

24 אוק 2025

יום ד

כז תמוז 5785

זבחים מה

25 אוק 2025

יום ה

כח תמוז 5785

זבחים מו

26 אוק 2025

יום ו

כט תמוז 5785

זבחים מז

27 אוק 2025

שבת

א אב 5785

זבחים מח

28 אוק 2025

יום א

ב אב 5785

זבחים מט

29 אוק 2025

יום ב

ג אב 5785

זבחים נ

30 אוק 2025

יום ג

ד אב 5785

זבחים נא

31 אוק 2025

יום ד

ה אב 5785

זבחים נב

1 נוב 2025

יום ה

ו אב 5785

זבחים נג

2 נוב 2025

יום ו

ז אב 5785

זבחים נד

3 נוב 2025

שבת

ח אב 5785

זבחים נה

4 נוב 2025

יום א

ט אב 5785

זבחים נו

5 נוב 2025

יום ב

י אב 5785

זבחים נז

6 נוב 2025

יום ג

יא אב 5785

זבחים נח

7 נוב 2025

יום ד

יב אב 5785

זבחים נט

8 נוב 2025

יום ה

יג אב 5785

זבחים ס

9 נוב 2025

יום ו

יד אב 5785

זבחים סא

10 נוב 2025

שבת

טו אב 5785

זבחים סב

11 נוב 2025

יום א

טז אב 5785

זבחים סג

12 נוב 2025

יום ב

יז אב 5785

זבחים סד

13 נוב 2025

יום ג

יח אב 5785

זבחים סה

14 נוב 2025

יום ד

יט אב 5785

זבחים סו

15 נוב 2025

יום ה

כ אב 5785

זבחים סז

16 נוב 2025

יום ו

כא אב 5785

זבחים סח

17 נוב 2025

שבת

כב אב 5785

זבחים סט

18 נוב 2025

יום א

כג אב 5785

זבחים ע

19 נוב 2025

יום ב

כד אב 5785

זבחים עא

20 נוב 2025

יום ג

כה אב 5785

זבחים עב

21 נוב 2025

יום ד

כו אב 5785

זבחים עג

22 נוב 2025

יום ה

כז אב 5785

זבחים עד

23 נוב 2025

יום ו

כח אב 5785

זבחים עה

24 נוב 2025

שבת

כט אב 5785

זבחים עו

25 נוב 2025

יום א

ל אב 5785

זבחים עז

26 נוב 2025

יום ב

א אלול 5785

זבחים עח

27 נוב 2025

יום ג

ב אלול 5785

זבחים עט

28 נוב 2025

יום ד

ג אלול 5785

זבחים פ

29 נוב 2025

יום ה

ד אלול 5785

זבחים פא

30 נוב 2025

יום ו

ה אלול 5785

זבחים פב

1 דצמ 2025

שבת

ו אלול 5785

זבחים פג

2 דצמ 2025

יום א

ז אלול 5785

זבחים פד

3 דצמ 2025

יום ב

ח אלול 5785

זבחים פה

4 דצמ 2025

יום ג

ט אלול 5785

זבחים פו

5 דצמ 2025

יום ד

י אלול 5785

זבחים פז

6 דצמ 2025

יום ה

יא אלול 5785

זבחים פח

7 דצמ 2025

יום ו

יב אלול 5785

זבחים פט

8 דצמ 2025

שבת

יג אלול 5785

זבחים צ

9 דצמ 2025

יום א

יד אלול 5785

זבחים צא

10 דצמ 2025

יום ב

טו אלול 5785

זבחים צב

11 דצמ 2025

יום ג

טז אלול 5785

זבחים צג

12 דצמ 2025

יום ד

יז אלול 5785

זבחים צד

13 דצמ 2025

יום ה

יח אלול 5785

זבחים צה

14 דצמ 2025

יום ו

יט אלול 5785

זבחים צו

15 דצמ 2025

שבת

כ אלול 5785

זבחים צז

16 דצמ 2025

יום א

כא אלול 5785

זבחים צח

17 דצמ 2025

יום ב

כב אלול 5785

זבחים צט

18 דצמ 2025

יום ג

כג אלול 5785

זבחים ק

19 דצמ 2025

יום ד

כד אלול 5785

זבחים קא

20 דצמ 2025

יום ה

כה אלול 5785

זבחים קב

21 דצמ 2025

יום ו

כו אלול 5785

זבחים קג

22 דצמ 2025

שבת

כז אלול 5785

זבחים קד

23 דצמ 2025

יום א

כח אלול 5785

זבחים קה

24 דצמ 2025

יום ב

כט אלול 5785

זבחים קו

25 דצמ 2025

יום ג

א תשרי 5786

זבחים קז

26 דצמ 2025

יום ד

ב תשרי 5786

זבחים קח

27 דצמ 2025

יום ה

ג תשרי 5786

זבחים קט

28 דצמ 2025

יום ו

ד תשרי 5786

זבחים קי

29 דצמ 2025

שבת

ה תשרי 5786

זבחים קיא

30 דצמ 2025

יום א

ו תשרי 5786

זבחים קיב

31 דצמ 2025

יום ב

ז תשרי 5786

זבחים קיג

1 ינו 2026

יום ג

ח תשרי 5786

זבחים קיד

2 ינו 2026

יום ד

ט תשרי 5786

זבחים קטו

3 ינו 2026

יום ה

י תשרי 5786

זבחים קטז

4 ינו 2026

יום ו

יא תשרי 5786

זבחים קיז

5 ינו 2026

שבת

יב תשרי 5786

זבחים קיח

6 ינו 2026

יום א

יג תשרי 5786

זבחים קיט

7 ינו 2026

יום ב

יד תשרי 5786

זבחים קכ

8 ינו 2026

יום ג

טו תשרי 5786

מנחות ב

9 ינו 2026

יום ד

טז תשרי 5786

מנחות ג

10 ינו 2026

יום ה

יז תשרי 5786

מנחות ד

11 ינו 2026

יום ו

יח תשרי 5786

מנחות ה

12 ינו 2026

שבת

יט תשרי 5786

מנחות ו

13 ינו 2026

יום א

כ תשרי 5786

מנחות ז

14 ינו 2026

יום ב

כא תשרי 5786

מנחות ח

15 ינו 2026

יום ג

כב תשרי 5786

מנחות ט

16 ינו 2026

יום ד

כג תשרי 5786

מנחות י

17 ינו 2026

יום ה

כד תשרי 5786

מנחות יא

18 ינו 2026

יום ו

כה תשרי 5786

מנחות יב

19 ינו 2026

שבת

כו תשרי 5786

מנחות יג

20 ינו 2026

יום א

כז תשרי 5786

מנחות יד

21 ינו 2026

יום ב

כח תשרי 5786

מנחות טו

22 ינו 2026

יום ג

כט תשרי 5786

מנחות טז

23 ינו 2026

יום ד

ל תשרי 5786

מנחות יז

24 ינו 2026

יום ה

א חשון 5786

מנחות יח

25 ינו 2026

יום ו

ב חשון 5786

מנחות יט

26 ינו 2026

שבת

ג חשון 5786

מנחות כ

27 ינו 2026

יום א

ד חשון 5786

מנחות כא

28 ינו 2026

יום ב

ה חשון 5786

מנחות כב

29 ינו 2026

יום ג

ו חשון 5786

מנחות כג

30 ינו 2026

יום ד

ז חשון 5786

מנחות כד

31 ינו 2026

יום ה

ח חשון 5786

מנחות כה

1 פבר 2026

יום ו

ט חשון 5786

מנחות כו

2 פבר 2026

שבת

י חשון 5786

מנחות כז

3 פבר 2026

יום א

יא חשון 5786

מנחות כח

4 פבר 2026

יום ב

יב חשון 5786

מנחות כט

5 פבר 2026

יום ג

יג חשון 5786

מנחות ל

6 פבר 2026

יום ד

יד חשון 5786

מנחות לא

7 פבר 2026

יום ה

טו חשון 5786

מנחות לב

8 פבר 2026

יום ו

טז חשון 5786

מנחות לג

9 פבר 2026

שבת

יז חשון 5786

מנחות לד

10 פבר 2026

יום א

יח חשון 5786

מנחות לה

11 פבר 2026

יום ב

יט חשון 5786

מנחות לו

12 פבר 2026

יום ג

כ חשון 5786

מנחות לז

13 פבר 2026

יום ד

כא חשון 5786

מנחות לח

14 פבר 2026

יום ה

כב חשון 5786

מנחות לט

15 פבר 2026

יום ו

כג חשון 5786

מנחות מ

16 פבר 2026

שבת

כד חשון 5786

מנחות מא

17 פבר 2026

יום א

כה חשון 5786

מנחות מב

18 פבר 2026

יום ב

כו חשון 5786

מנחות מג

19 פבר 2026

יום ג

כז חשון 5786

מנחות מד

20 פבר 2026

יום ד

כח חשון 5786

מנחות מה

21 פבר 2026

יום ה

כט חשון 5786

מנחות מו

22 פבר 2026

יום ו

א כסלו 5786

מנחות מז

23 פבר 2026

שבת

ב כסלו 5786

מנחות מח

24 פבר 2026

יום א

ג כסלו 5786

מנחות מט

25 פבר 2026

יום ב

ד כסלו 5786

מנחות נ

26 פבר 2026

יום ג

ה כסלו 5786

מנחות נא

27 פבר 2026

יום ד

ו כסלו 5786

מנחות נב

28 פבר 2026

יום ה

ז כסלו 5786

מנחות נג

1 מרץ 2026

יום ו

ח כסלו 5786

מנחות נד

2 מרץ 2026

שבת

ט כסלו 5786

מנחות נה

3 מרץ 2026

יום א

י כסלו 5786

מנחות נו

4 מרץ 2026

יום ב

יא כסלו 5786

מנחות נז

5 מרץ 2026

יום ג

יב כסלו 5786

מנחות נח

6 מרץ 2026

יום ד

יג כסלו 5786

מנחות נט

7 מרץ 2026

יום ה

יד כסלו 5786

מנחות ס

8 מרץ 2026

יום ו

טו כסלו 5786

מנחות סא

9 מרץ 2026

שבת

טז כסלו 5786

מנחות סב

10 מרץ 2026

יום א

יז כסלו 5786

מנחות סג

11 מרץ 2026

יום ב

יח כסלו 5786

מנחות סד

12 מרץ 2026

יום ג

יט כסלו 5786

מנחות סה

13 מרץ 2026

יום ד

כ כסלו 5786

מנחות סו

14 מרץ 2026

יום ה

כא כסלו 5786

מנחות סז

15 מרץ 2026

יום ו

כב כסלו 5786

מנחות סח

16 מרץ 2026

שבת

כג כסלו 5786

מנחות סט

17 מרץ 2026

יום א

כד כסלו 5786

מנחות ע

18 מרץ 2026

יום ב

כה כסלו 5786

מנחות עא

19 מרץ 2026

יום ג

כו כסלו 5786

מנחות עב

20 מרץ 2026

יום ד

כז כסלו 5786

מנחות עג

21 מרץ 2026

יום ה

כח כסלו 5786

מנחות עד

22 מרץ 2026

יום ו

כט כסלו 5786

מנחות עה

23 מרץ 2026

שבת

ל כסלו 5786

מנחות עו

24 מרץ 2026

יום א

א טבת 5786

מנחות עז

25 מרץ 2026

יום ב

ב טבת 5786

מנחות עח

26 מרץ 2026

יום ג

ג טבת 5786

מנחות עט

27 מרץ 2026

יום ד

ד טבת 5786

מנחות פ

28 מרץ 2026

יום ה

ה טבת 5786

מנחות פא

29 מרץ 2026

יום ו

ו טבת 5786

מנחות פב

30 מרץ 2026

שבת

ז טבת 5786

מנחות פג

31 מרץ 2026

יום א

ח טבת 5786

מנחות פד

1 אפר 2026

יום ב

ט טבת 5786

מנחות פה

2 אפר 2026

יום ג

י טבת 5786

מנחות פו

3 אפר 2026

יום ד

יא טבת 5786

מנחות פז

4 אפר 2026

יום ה

יב טבת 5786

מנחות פח

5 אפר 2026

יום ו

יג טבת 5786

מנחות פט

6 אפר 2026

שבת

יד טבת 5786

מנחות צ

7 אפר 2026

יום א

טו טבת 5786

מנחות צא

8 אפר 2026

יום ב

טז טבת 5786

מנחות צב

9 אפר 2026

יום ג

יז טבת 5786

מנחות צג

10 אפר 2026

יום ד

יח טבת 5786

מנחות צד

11 אפר 2026

יום ה

יט טבת 5786

מנחות צה

12 אפר 2026

יום ו

כ טבת 5786

מנחות צו

13 אפר 2026

שבת

כא טבת 5786

מנחות צז

14 אפר 2026

יום א

כב טבת 5786

מנחות צח

15 אפר 2026

יום ב

כג טבת 5786

מנחות צט

16 אפר 2026

יום ג

כד טבת 5786

מנחות ק

17 אפר 2026

יום ד

כה טבת 5786

מנחות קא

18 אפר 2026

יום ה

כו טבת 5786

מנחות קב

19 אפר 2026

יום ו

כז טבת 5786

מנחות קג

20 אפר 2026

שבת

כח טבת 5786

מנחות קד

21 אפר 2026

יום א

כט טבת 5786

מנחות קה

22 אפר 2026

יום ב

א שבט 5786

מנחות קו

23 אפר 2026

יום ג

ב שבט 5786

מנחות קז

24 אפר 2026

יום ד

ג שבט 5786

מנחות קח

25 אפר 2026

יום ה

ד שבט 5786

מנחות קט

26 אפר 2026

יום ו

ה שבט 5786

מנחות קי

27 אפר 2026

שבת

ו שבט 5786

חולין ב

28 אפר 2026

יום א

ז שבט 5786

חולין ג

29 אפר 2026

יום ב

ח שבט 5786

חולין ד

30 אפר 2026

יום ג

ט שבט 5786

חולין ה

1 מאי 2026

יום ד

י שבט 5786

חולין ו

2 מאי 2026

יום ה

יא שבט 5786

חולין ז

3 מאי 2026

יום ו

יב שבט 5786

חולין ח

4 מאי 2026

שבת

יג שבט 5786

חולין ט

5 מאי 2026

יום א

יד שבט 5786

חולין י

6 מאי 2026

יום ב

טו שבט 5786

חולין יא

7 מאי 2026

יום ג

טז שבט 5786

חולין יב

8 מאי 2026

יום ד

יז שבט 5786

חולין יג

9 מאי 2026

יום ה

יח שבט 5786

חולין יד

10 מאי 2026

יום ו

יט שבט 5786

חולין טו

11 מאי 2026

שבת

כ שבט 5786

חולין טז

12 מאי 2026

יום א

כא שבט 5786

חולין יז

13 מאי 2026

יום ב

כב שבט 5786

חולין יח

14 מאי 2026

יום ג

כג שבט 5786

חולין יט

15 מאי 2026

יום ד

כד שבט 5786

חולין כ

16 מאי 2026

יום ה

כה שבט 5786

חולין כא

17 מאי 2026

יום ו

כו שבט 5786

חולין כב

18 מאי 2026

שבת

כז שבט 5786

חולין כג

19 מאי 2026

יום א

כח שבט 5786

חולין כד

20 מאי 2026

יום ב

כט שבט 5786

חולין כה

21 מאי 2026

יום ג

ל שבט 5786

חולין כו

22 מאי 2026

יום ד

א אדר 5786

חולין כז

23 מאי 2026

יום ה

ב אדר 5786

חולין כח

24 מאי 2026

יום ו

ג אדר 5786

חולין כט

25 מאי 2026

שבת

ד אדר 5786

חולין ל

26 מאי 2026

יום א

ה אדר 5786

חולין לא

27 מאי 2026

יום ב

ו אדר 5786

חולין לב

28 מאי 2026

יום ג

ז אדר 5786

חולין לג

29 מאי 2026

יום ד

ח אדר 5786

חולין לד

30 מאי 2026

יום ה

ט אדר 5786

חולין לה

31 מאי 2026

יום ו

י אדר 5786

חולין לו

1 יונ 2026

שבת

יא אדר 5786

חולין לז

2 יונ 2026

יום א

יב אדר 5786

חולין לח

3 יונ 2026

יום ב

יג אדר 5786

חולין לט

4 יונ 2026

יום ג

יד אדר 5786

חולין מ

5 יונ 2026

יום ד

טו אדר 5786

חולין מא

6 יונ 2026

יום ה

טז אדר 5786

חולין מב

7 יונ 2026

יום ו

יז אדר 5786

חולין מג

8 יונ 2026

שבת

יח אדר 5786

חולין מד

9 יונ 2026

יום א

יט אדר 5786

חולין מה

10 יונ 2026

יום ב

כ אדר 5786

חולין מו

11 יונ 2026

יום ג

כא אדר 5786

חולין מז

12 יונ 2026

יום ד

כב אדר 5786

חולין מח

13 יונ 2026

יום ה

כג אדר 5786

חולין מט

14 יונ 2026

יום ו

כד אדר 5786

חולין נ

15 יונ 2026

שבת

כה אדר 5786

חולין נא

16 יונ 2026

יום א

כו אדר 5786

חולין נב

17 יונ 2026

יום ב

כז אדר 5786

חולין נג

18 יונ 2026

יום ג

כח אדר 5786

חולין נד

19 יונ 2026

יום ד

כט אדר 5786

חולין נה

20 יונ 2026

יום ה

א ניסן 5786

חולין נו

21 יונ 2026

יום ו

ב ניסן 5786

חולין נז

22 יונ 2026

שבת

ג ניסן 5786

חולין נח

23 יונ 2026

יום א

ד ניסן 5786

חולין נט

24 יונ 2026

יום ב

ה ניסן 5786

חולין ס

25 יונ 2026

יום ג

ו ניסן 5786

חולין סא

26 יונ 2026

יום ד

ז ניסן 5786

חולין סב

27 יונ 2026

יום ה

ח ניסן 5786

חולין סג

28 יונ 2026

יום ו

ט ניסן 5786

חולין סד

29 יונ 2026

שבת

י ניסן 5786

חולין סה

30 יונ 2026

יום א

יא ניסן 5786

חולין סו

1 יול 2026

יום ב

יב ניסן 5786

חולין סז

2 יול 2026

יום ג

יג ניסן 5786

חולין סח

3 יול 2026

יום ד

יד ניסן 5786

חולין סט

4 יול 2026

יום ה

טו ניסן 5786

חולין ע

5 יול 2026

יום ו

טז ניסן 5786

חולין עא

6 יול 2026

שבת

יז ניסן 5786

חולין עב

7 יול 2026

יום א

יח ניסן 5786

חולין עג

8 יול 2026

יום ב

יט ניסן 5786

חולין עד

9 יול 2026

יום ג

כ ניסן 5786

חולין עה

10 יול 2026

יום ד

כא ניסן 5786

חולין עו

11 יול 2026

יום ה

כב ניסן 5786

חולין עז

12 יול 2026

יום ו

כג ניסן 5786

חולין עח

13 יול 2026

שבת

כד ניסן 5786

חולין עט

14 יול 2026

יום א

כה ניסן 5786

חולין פ

15 יול 2026

יום ב

כו ניסן 5786

חולין פא

16 יול 2026

יום ג

כז ניסן 5786

חולין פב

17 יול 2026

יום ד

כח ניסן 5786

חולין פג

18 יול 2026

יום ה

כט ניסן 5786

חולין פד

19 יול 2026

יום ו

ל ניסן 5786

חולין פה

20 יול 2026

שבת

א אייר 5786

חולין פו

21 יול 2026

יום א

ב אייר 5786

חולין פז

22 יול 2026

יום ב

ג אייר 5786

חולין פח

23 יול 2026

יום ג

ד אייר 5786

חולין פט

24 יול 2026

יום ד

ה אייר 5786

חולין צ

25 יול 2026

יום ה

ו אייר 5786

חולין צא

26 יול 2026

יום ו

ז אייר 5786

חולין צב

27 יול 2026

שבת

ח אייר 5786

חולין צג

28 יול 2026

יום א

ט אייר 5786

חולין צד

29 יול 2026

יום ב

י אייר 5786

חולין צה

30 יול 2026

יום ג

יא אייר 5786

חולין צו

31 יול 2026

יום ד

יב אייר 5786

חולין צז

1 אוג 2026

יום ה

יג אייר 5786

חולין צח

2 אוג 2026

יום ו

יד אייר 5786

חולין צט

3 אוג 2026

שבת

טו אייר 5786

חולין ק

4 אוג 2026

יום א

טז אייר 5786

חולין קא

5 אוג 2026

יום ב

יז אייר 5786

חולין קב

6 אוג 2026

יום ג

יח אייר 5786

חולין קג

7 אוג 2026

יום ד

יט אייר 5786

חולין קד

8 אוג 2026

יום ה

כ אייר 5786

חולין קה

9 אוג 2026

יום ו

כא אייר 5786

חולין קו

10 אוג 2026

שבת

כב אייר 5786

חולין קז

11 אוג 2026

יום א

כג אייר 5786

חולין קח

12 אוג 2026

יום ב

כד אייר 5786

חולין קט

13 אוג 2026

יום ג

כה אייר 5786

חולין קי

14 אוג 2026

יום ד

כו אייר 5786

חולין קיא

15 אוג 2026

יום ה

כז אייר 5786

חולין קיב

16 אוג 2026

יום ו

כח אייר 5786

חולין קיג

17 אוג 2026

שבת

כט אייר 5786

חולין קיד

18 אוג 2026

יום א

א סיון 5786

חולין קטו

19 אוג 2026

יום ב

ב סיון 5786

חולין קטז

20 אוג 2026

יום ג

ג סיון 5786

חולין קיז

21 אוג 2026

יום ד

ד סיון 5786

חולין קיח

22 אוג 2026

יום ה

ה סיון 5786

חולין קיט

23 אוג 2026

יום ו

ו סיון 5786

חולין קכ

24 אוג 2026

שבת

ז סיון 5786

חולין קכא

25 אוג 2026

יום א

ח סיון 5786

חולין קכב

26 אוג 2026

יום ב

ט סיון 5786

חולין קכג

27 אוג 2026

יום ג

י סיון 5786

חולין קכד

28 אוג 2026

יום ד

יא סיון 5786

חולין קכה

29 אוג 2026

יום ה

יב סיון 5786

חולין קכו

30 אוג 2026

יום ו

יג סיון 5786

חולין קכז

31 אוג 2026

שבת

יד סיון 5786

חולין קכח

1 ספט 2026

יום א

טו סיון 5786

חולין קכט

2 ספט 2026

יום ב

טז סיון 5786

חולין קל

3 ספט 2026

יום ג

יז סיון 5786

חולין קלא

4 ספט 2026

יום ד

יח סיון 5786

חולין קלב

5 ספט 2026

יום ה

יט סיון 5786

חולין קלג

6 ספט 2026

יום ו

כ סיון 5786

חולין קלד

7 ספט 2026

שבת

כא סיון 5786

חולין קלה

8 ספט 2026

יום א

כב סיון 5786

חולין קלו

9 ספט 2026

יום ב

כג סיון 5786

חולין קלז

10 ספט 2026

יום ג

כד סיון 5786

חולין קלח

11 ספט 2026

יום ד

כה סיון 5786

חולין קלט

12 ספט 2026

יום ה

כו סיון 5786

חולין קמ

13 ספט 2026

יום ו

כז סיון 5786

חולין קמא

14 ספט 2026

שבת

כח סיון 5786

חולין קמב

15 ספט 2026

יום א

כט סיון 5786

בכורות ב

16 ספט 2026

יום ב

ל סיון 5786

בכורות ג

17 ספט 2026

יום ג

א תמוז 5786

בכורות ד

18 ספט 2026

יום ד

ב תמוז 5786

בכורות ה

19 ספט 2026

יום ה

ג תמוז 5786

בכורות ו

20 ספט 2026

יום ו

ד תמוז 5786

בכורות ז

21 ספט 2026

שבת

ה תמוז 5786

בכורות ח

22 ספט 2026

יום א

ו תמוז 5786

בכורות ט

23 ספט 2026

יום ב

ז תמוז 5786

בכורות י

24 ספט 2026

יום ג

ח תמוז 5786

בכורות יא

25 ספט 2026

יום ד

ט תמוז 5786

בכורות יב

26 ספט 2026

יום ה

י תמוז 5786

בכורות יג

27 ספט 2026

יום ו

יא תמוז 5786

בכורות יד

28 ספט 2026

שבת

יב תמוז 5786

בכורות טו

29 ספט 2026

יום א

יג תמוז 5786

בכורות טז

30 ספט 2026

יום ב

יד תמוז 5786

בכורות יז

1 אוק 2026

יום ג

טו תמוז 5786

בכורות יח

2 אוק 2026

יום ד

טז תמוז 5786

בכורות יט

3 אוק 2026

יום ה

יז תמוז 5786

בכורות כ

4 אוק 2026

יום ו

יח תמוז 5786

בכורות כא

5 אוק 2026

שבת

יט תמוז 5786

בכורות כב

6 אוק 2026

יום א

כ תמוז 5786

בכורות כג

7 אוק 2026

יום ב

כא תמוז 5786

בכורות כד

8 אוק 2026

יום ג

כב תמוז 5786

בכורות כה

9 אוק 2026

יום ד

כג תמוז 5786

בכורות כו

10 אוק 2026

יום ה

כד תמוז 5786

בכורות כז

11 אוק 2026

יום ו

כה תמוז 5786

בכורות כח

12 אוק 2026

שבת

כו תמוז 5786

בכורות כט

13 אוק 2026

יום א

כז תמוז 5786

בכורות ל

14 אוק 2026

יום ב

כח תמוז 5786

בכורות לא

15 אוק 2026

יום ג

כט תמוז 5786

בכורות לב

16 אוק 2026

יום ד

א אב 5786

בכורות לג

17 אוק 2026

יום ה

ב אב 5786

בכורות לד

18 אוק 2026

יום ו

ג אב 5786

בכורות לה

19 אוק 2026

שבת

ד אב 5786

בכורות לו

20 אוק 2026

יום א

ה אב 5786

בכורות לז

21 אוק 2026

יום ב

ו אב 5786

בכורות לח

22 אוק 2026

יום ג

ז אב 5786

בכורות לט

23 אוק 2026

יום ד

ח אב 5786

בכורות מ

24 אוק 2026

יום ה

ט אב 5786

בכורות מא

25 אוק 2026

יום ו

י אב 5786

בכורות מב

26 אוק 2026

שבת

יא אב 5786

בכורות מג

27 אוק 2026

יום א

יב אב 5786

בכורות מד

28 אוק 2026

יום ב

יג אב 5786

בכורות מה

29 אוק 2026

יום ג

יד אב 5786

בכורות מו

30 אוק 2026

יום ד

טו אב 5786

בכורות מז

31 אוק 2026

יום ה

טז אב 5786

בכורות מח

1 נוב 2026

יום ו

יז אב 5786

בכורות מט

2 נוב 2026

שבת

יח אב 5786

בכורות נ

3 נוב 2026

יום א

יט אב 5786

בכורות נא

4 נוב 2026

יום ב

כ אב 5786

בכורות נב

5 נוב 2026

יום ג

כא אב 5786

בכורות נג

6 נוב 2026

יום ד

כב אב 5786

בכורות נד

7 נוב 2026

יום ה

כג אב 5786

בכורות נה

8 נוב 2026

יום ו

כד אב 5786

בכורות נו

9 נוב 2026

שבת

כה אב 5786

בכורות נז

10 נוב 2026

יום א

כו אב 5786

בכורות נח

11 נוב 2026

יום ב

כז אב 5786

בכורות נט

12 נוב 2026

יום ג

כח אב 5786

בכורות ס

13 נוב 2026

יום ד

כט אב 5786

בכורות סא

14 נוב 2026

יום ה

ל אב 5786

ערכין ב

15 נוב 2026

יום ו

א אלול 5786

ערכין ג

16 נוב 2026

שבת

ב אלול 5786

ערכין ד

17 נוב 2026

יום א

ג אלול 5786

ערכין ה

18 נוב 2026

יום ב

ד אלול 5786

ערכין ו

19 נוב 2026

יום ג

ה אלול 5786

ערכין ז

20 נוב 2026

יום ד

ו אלול 5786

ערכין ח

21 נוב 2026

יום ה

ז אלול 5786

ערכין ט

22 נוב 2026

יום ו

ח אלול 5786

ערכין י

23 נוב 2026

שבת

ט אלול 5786

ערכין יא

24 נוב 2026

יום א

י אלול 5786

ערכין יב

25 נוב 2026

יום ב

יא אלול 5786

ערכין יג

26 נוב 2026

יום ג

יב אלול 5786

ערכין יד

27 נוב 2026

יום ד

יג אלול 5786

ערכין טו

28 נוב 2026

יום ה

יד אלול 5786

ערכין טז

29 נוב 2026

יום ו

טו אלול 5786

ערכין יז

30 נוב 2026

שבת

טז אלול 5786

ערכין יח

1 דצמ 2026

יום א

יז אלול 5786

ערכין יט

2 דצמ 2026

יום ב

יח אלול 5786

ערכין כ

3 דצמ 2026

יום ג

יט אלול 5786

ערכין כא

4 דצמ 2026

יום ד

כ אלול 5786

ערכין כב

5 דצמ 2026

יום ה

כא אלול 5786

ערכין כג

6 דצמ 2026

יום ו

כב אלול 5786

ערכין כד

7 דצמ 2026

שבת

כג אלול 5786

ערכין כה

8 דצמ 2026

יום א

כד אלול 5786

ערכין כו

9 דצמ 2026

יום ב

כה אלול 5786

ערכין כז

10 דצמ 2026

יום ג

כו אלול 5786

ערכין כח

11 דצמ 2026

יום ד

כז אלול 5786

ערכין כט

12 דצמ 2026

יום ה

כח אלול 5786

ערכין ל

13 דצמ 2026

יום ו

כט אלול 5786

ערכין לא

14 דצמ 2026

שבת

א תשרי 5787

ערכין לב

15 דצמ 2026

יום א

ב תשרי 5787

ערכין לג

16 דצמ 2026

יום ב

ג תשרי 5787

ערכין לד

17 דצמ 2026

יום ג

ד תשרי 5787

תמורה ב

18 דצמ 2026

יום ד

ה תשרי 5787

תמורה ג

19 דצמ 2026

יום ה

ו תשרי 5787

תמורה ד

20 דצמ 2026

יום ו

ז תשרי 5787

תמורה ה

21 דצמ 2026

שבת

ח תשרי 5787

תמורה ו

22 דצמ 2026

יום א

ט תשרי 5787

תמורה ז

23 דצמ 2026

יום ב

י תשרי 5787

תמורה ח

24 דצמ 2026

יום ג

יא תשרי 5787

תמורה ט

25 דצמ 2026

יום ד

יב תשרי 5787

תמורה י

26 דצמ 2026

יום ה

יג תשרי 5787

תמורה יא

27 דצמ 2026

יום ו

יד תשרי 5787

תמורה יב

28 דצמ 2026

שבת

טו תשרי 5787

תמורה יג

29 דצמ 2026

יום א

טז תשרי 5787

תמורה יד

30 דצמ 2026

יום ב

יז תשרי 5787

תמורה טו

31 דצמ 2026

יום ג

יח תשרי 5787

תמורה טז

1 ינו 2027

יום ד

יט תשרי 5787

תמורה יז

2 ינו 2027

יום ה

כ תשרי 5787

תמורה יח

3 ינו 2027

יום ו

כא תשרי 5787

תמורה יט

4 ינו 2027

שבת

כב תשרי 5787

תמורה כ

5 ינו 2027

יום א

כג תשרי 5787

תמורה כא

6 ינו 2027

יום ב

כד תשרי 5787

תמורה כב

7 ינו 2027

יום ג

כה תשרי 5787

תמורה כג

8 ינו 2027

יום ד

כו תשרי 5787

תמורה כד

9 ינו 2027

יום ה

כז תשרי 5787

תמורה כה

10 ינו 2027

יום ו

כח תשרי 5787

תמורה כו

11 ינו 2027

שבת

כט תשרי 5787

תמורה כז

12 ינו 2027

יום א

ל תשרי 5787

תמורה כח

13 ינו 2027

יום ב

א חשון 5787

תמורה כט

14 ינו 2027

יום ג

ב חשון 5787

תמורה ל

15 ינו 2027

יום ד

ג חשון 5787

תמורה לא

16 ינו 2027

יום ה

ד חשון 5787

תמורה לב

17 ינו 2027

יום ו

ה חשון 5787

תמורה לג

18 ינו 2027

שבת

ו חשון 5787

תמורה לד

19 ינו 2027

יום א

ז חשון 5787

כריתות ב

20 ינו 2027

יום ב

ח חשון 5787

כריתות ג

21 ינו 2027

יום ג

ט חשון 5787

כריתות ד

22 ינו 2027

יום ד

י חשון 5787

כריתות ה

23 ינו 2027

יום ה

יא חשון 5787

כריתות ו

24 ינו 2027

יום ו

יב חשון 5787

כריתות ז

25 ינו 2027

שבת

יג חשון 5787

כריתות ח

26 ינו 2027

יום א

יד חשון 5787

כריתות ט

27 ינו 2027

יום ב

טו חשון 5787

כריתות י

28 ינו 2027

יום ג

טז חשון 5787

כריתות יא

29 ינו 2027

יום ד

יז חשון 5787

כריתות יב

30 ינו 2027

יום ה

יח חשון 5787

כריתות יג

31 ינו 2027

יום ו

יט חשון 5787

כריתות יד

1 פבר 2027

שבת

כ חשון 5787

כריתות טו

2 פבר 2027

יום א

כא חשון 5787

כריתות טז

3 פבר 2027

יום ב

כב חשון 5787

כריתות יז

4 פבר 2027

יום ג

כג חשון 5787

כריתות יח

5 פבר 2027

יום ד

כד חשון 5787

כריתות יט

6 פבר 2027

יום ה

כה חשון 5787

כריתות כ

7 פבר 2027

יום ו

כו חשון 5787

כריתות כא

8 פבר 2027

שבת

כז חשון 5787

כריתות כב

9 פבר 2027

יום א

כח חשון 5787

כריתות כג

10 פבר 2027

יום ב

כט חשון 5787

כריתות כד

11 פבר 2027

יום ג

ל חשון 5787

כריתות כה

12 פבר 2027

יום ד

א כסלו 5787

כריתות כו

13 פבר 2027

יום ה

ב כסלו 5787

כריתות כז

14 פבר 2027

יום ו

ג כסלו 5787

כריתות כח

15 פבר 2027

שבת

ד כסלו 5787

מעילה ב

16 פבר 2027

יום א

ה כסלו 5787

מעילה ג

17 פבר 2027

יום ב

ו כסלו 5787

מעילה ד

18 פבר 2027

יום ג

ז כסלו 5787

מעילה ה

19 פבר 2027

יום ד

ח כסלו 5787

מעילה ו

20 פבר 2027

יום ה

ט כסלו 5787

מעילה ז

21 פבר 2027

יום ו

י כסלו 5787

מעילה ח

22 פבר 2027

שבת

יא כסלו 5787

מעילה ט

23 פבר 2027

יום א

יב כסלו 5787

מעילה י

24 פבר 2027

יום ב

יג כסלו 5787

מעילה יא

25 פבר 2027

יום ג

יד כסלו 5787

מעילה יב

26 פבר 2027

יום ד

טו כסלו 5787

מעילה יג

27 פבר 2027

יום ה

טז כסלו 5787

מעילה יד

28 פבר 2027

יום ו

יז כסלו 5787

מעילה טו

1 מרץ 2027

שבת

יח כסלו 5787

מעילה טז

2 מרץ 2027

יום א

יט כסלו 5787

מעילה יז

3 מרץ 2027

יום ב

כ כסלו 5787

מעילה יח

4 מרץ 2027

יום ג

כא כסלו 5787

מעילה יט

5 מרץ 2027

יום ד

כב כסלו 5787

מעילה כ

6 מרץ 2027

יום ה

כג כסלו 5787

מעילה כא

7 מרץ 2027

יום ו

כד כסלו 5787

מעילה כב

8 מרץ 2027

שבת

כה כסלו 5787

קנים כג

9 מרץ 2027

יום א

כו כסלו 5787

קנים כד

10 מרץ 2027

יום ב

כז כסלו 5787

קנים כה

11 מרץ 2027

יום ג

כח כסלו 5787

תמיד כו

12 מרץ 2027

יום ד

כט כסלו 5787

תמיד כז

13 מרץ 2027

יום ה

ל כסלו 5787

תמיד כח

14 מרץ 2027

יום ו

א טבת 5787

תמיד כט

15 מרץ 2027

שבת

ב טבת 5787

תמיד ל

16 מרץ 2027

יום א

ג טבת 5787

תמיד לא

17 מרץ 2027

יום ב

ד טבת 5787

תמיד לב

18 מרץ 2027

יום ג

ה טבת 5787

תמיד לג

19 מרץ 2027

יום ד

ו טבת 5787

תמיד לד

20 מרץ 2027

יום ה

ז טבת 5787

מדות לה

21 מרץ 2027

יום ו

ח טבת 5787

מדות לו

22 מרץ 2027

שבת

ט טבת 5787

מדות לז

23 מרץ 2027

יום א

י טבת 5787

נדה ב

24 מרץ 2027

יום ב

יא טבת 5787

נדה ג

25 מרץ 2027

יום ג

יב טבת 5787

נדה ד

26 מרץ 2027

יום ד

יג טבת 5787

נדה ה

27 מרץ 2027

יום ה

יד טבת 5787

נדה ו

28 מרץ 2027

יום ו

טו טבת 5787

נדה ז

29 מרץ 2027

שבת

טז טבת 5787

נדה ח

30 מרץ 2027

יום א

יז טבת 5787

נדה ט

31 מרץ 2027

יום ב

יח טבת 5787

נדה י

1 אפר 2027

יום ג

יט טבת 5787

נדה יא

2 אפר 2027

יום ד

כ טבת 5787

נדה יב

3 אפר 2027

יום ה

כא טבת 5787

נדה יג

4 אפר 2027

יום ו

כב טבת 5787

נדה יד

5 אפר 2027

שבת

כג טבת 5787

נדה טו

6 אפר 2027

יום א

כד טבת 5787

נדה טז

7 אפר 2027

יום ב

כה טבת 5787

נדה יז

8 אפר 2027

יום ג

כו טבת 5787

נדה יח

9 אפר 2027

יום ד

כז טבת 5787

נדה יט

10 אפר 2027

יום ה

כח טבת 5787

נדה כ

11 אפר 2027

יום ו

כט טבת 5787

נדה כא

12 אפר 2027

שבת

א שבט 5787

נדה כב

13 אפר 2027

יום א

ב שבט 5787

נדה כג

14 אפר 2027

יום ב

ג שבט 5787

נדה כד

15 אפר 2027

יום ג

ד שבט 5787

נדה כה

16 אפר 2027

יום ד

ה שבט 5787

נדה כו

17 אפר 2027

יום ה

ו שבט 5787

נדה כז

18 אפר 2027

יום ו

ז שבט 5787

נדה כח

19 אפר 2027

שבת

ח שבט 5787

נדה כט

20 אפר 2027

יום א

ט שבט 5787

נדה ל

21 אפר 2027

יום ב

י שבט 5787

נדה לא

22 אפר 2027

יום ג

יא שבט 5787

נדה לב

23 אפר 2027

יום ד

יב שבט 5787

נדה לג

24 אפר 2027

יום ה

יג שבט 5787

נדה לד

25 אפר 2027

יום ו

יד שבט 5787

נדה לה

26 אפר 2027

שבת

טו שבט 5787

נדה לו

27 אפר 2027

יום א

טז שבט 5787

נדה לז

28 אפר 2027

יום ב

יז שבט 5787

נדה לח

29 אפר 2027

יום ג

יח שבט 5787

נדה לט

30 אפר 2027

יום ד

יט שבט 5787

נדה מ

1 מאי 2027

יום ה

כ שבט 5787

נדה מא

2 מאי 2027

יום ו

כא שבט 5787

נדה מב

3 מאי 2027

שבת

כב שבט 5787

נדה מג

4 מאי 2027

יום א

כג שבט 5787

נדה מד

5 מאי 2027

יום ב

כד שבט 5787

נדה מה

6 מאי 2027

יום ג

כה שבט 5787

נדה מו

7 מאי 2027

יום ד

כו שבט 5787

נדה מז

8 מאי 2027

יום ה

כז שבט 5787

נדה מח

9 מאי 2027

יום ו

כח שבט 5787

נדה מט

10 מאי 2027

שבת

כט שבט 5787

נדה נ

11 מאי 2027

יום א

ל שבט 5787

נדה נא

12 מאי 2027

יום ב

א אדר א 5787

נדה נב

13 מאי 2027

יום ג

ב אדר א 5787

נדה נג

14 מאי 2027

יום ד

ג אדר א 5787

נדה נד

15 מאי 2027

יום ה

ד אדר א 5787

נדה נה

16 מאי 2027

יום ו

ה אדר א 5787

נדה נו

17 מאי 2027

שבת

ו אדר א 5787

נדה נז

18 מאי 2027

יום א

ז אדר א 5787

נדה נח

19 מאי 2027

יום ב

ח אדר א 5787

נדה נט

20 מאי 2027

יום ג

ט אדר א 5787

נדה ס

21 מאי 2027

יום ד

י אדר א 5787

נדה סא

22 מאי 2027

יום ה

יא אדר א 5787

נדה סב

23 מאי 2027

יום ו

יב אדר א 5787

נדה סג

24 מאי 2027

שבת

יג אדר א 5787

נדה סד

25 מאי 2027

יום א

יד אדר א 5787

נדה סה

26 מאי 2027

יום ב

טו אדר א 5787

נדה סו

27 מאי 2027

יום ג

טז אדר א 5787

נדה סז

28 מאי 2027

יום ד

יז אדר א 5787

נדה סח

29 מאי 2027

יום ה

יח אדר א 5787

נדה סט

30 מאי 2027

יום ו

יט אדר א 5787

נדה ע

31 מאי 2027

שבת

כ אדר א 5787

נדה עא

1 יונ 2027

יום א

כא אדר א 5787

נדה עב

2 יונ 2027

יום ב

כב אדר א 5787

נדה עג