1) ANOTHER LAV FORBIDDING BI'AH WITH ONE'S DAUGHTER (Yerushalmi Halachah 1 Daf 45b)

א"ר יוסי בי ר' בון עוד הוא אית ליה אזהרה מן תמן אל תחלל את בתך להזנותה.

(a) Answer #2 (to Question 2:d, 45a - R. Yosi bei R. Bun): There is a Lav [for Bi'ah with one's daughter] from "Al Techalel Es Bitcha Lehaznosah."

(ר' חגיי בעא קומי ר' יוסי למה לי נן אמרין בתך לא תגלה בת בתך לא תגלה.אמר לון שארה הנה זמה היא כולהם משום זימה א"ל ויימר קרייא ערות אשה ובת בתה לא תגלה ואנן אמרין בתך לא תגלה. בת בתך לא תגלה שני לאוין וכרת אחד לאוין חולקין את ההכרת. ומ"ט על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמוהו וגו'. וכתיב איש אשר ירקח כמוהו וגו'. הדא אמרה שני לאוין וכרת אחד חולקין את ההכרת. -[פני משה מוחקו מכאן וגורסו לקמן בעמוד הבא- דף ע"ז בירושלמי משולב.])

(b) NOTE: The Pnei Moshe moved this passage to the following Amud (Daf 77 in Yerushalmi To Match).

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF