סנהדרין דף ק' ע"ב

על מי נאמר הפסוקים דלהלן?

כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד
לר' זירא על בעלי תלמוד על בעלי משנה
לרבא על בעלי משנה על בעלי תלמוד
לר' חנינא על בעל אשה רעה על בעל אשה טובה
לר' ינאי על אסטניס על מי שדעתו יפה
לר' יוחנן על רחמני על אכזרי
לר' יהושע על דאגן או רגזן על מי שאינו דואג ואינו רוגז

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף