For English


בעזהש"י
 
גלי מסכתא
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות]
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא, לתועלת חזרה מקוצרת ושינון
הוכן ע"י ת"ח חשוב בירושלים, והופץ ע"י כולל עיון הדף (ע"ר)
 

 
מסכת קדושין

לחץ כאן לדוגמאות
בבלי

הורדה צפיה פרק ראשון
הורדה צפיה פרק שני
הורדה צפיה פרק שלישי
הורדה צפיה פרק רביעי
הורדה צפיה כל המסכת

קבצי ההורדהה כוללים גלי מסכתא לצפיה ולירושלמי בוורד
+ ובקובץ PDF. הקבצים נשמרו בארכיון ZIP הניתן
לחילוץ עצמי על ידי הפעלת הקובץ.דף הבית למסכת קדושין

KIH Logo
דף הבית


עוד חומר לימוד בעברית על מסכת קדושין מכולל עיון הדף


זמין למנויים בלבד
 • 
טבלאות
בעברית
 • 
חידונים
 • 
שאלות
מקוראים  הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  לוח למחזור הנוכחי
לוחות ללימודים יומיים אחרים