דיונים על הדף - בבא בתרא מד

נאור וילנר שואל:

שלום! אני לא מבין את ההגיון בדף. הגמרא מחפשת אוקימתא בה שמעון הנגזל יוכל להעיד לטובת לוי הלקוח כנגד ערעור של יהודה.

אבל בכל אוקימתא שבה שמעון אינו נוגע בדבר, שכן אינו יכול לקבל את הגזילה או את דמיה, גם ליהודה אין תביעה, כי גם הוא לא יקבל דבר?

נאור וילנר

ירושלים

הכולל משיב:

לא הבנתי את השאלה. הלא תתכן אוקימתא ששמעון אינו יכול לקבל הגזילה או דמיה מחמת יאוש ושינו רשות, ואילו ליהודה יש תביעה כי הוא לא התייאש ולא נשתנתה הרשות (כגון שטוען שלוי עצמו גזלה ממנו).

נאור שואל:

שלום. לא הבנתי. למשל באוקימתא של "גזל והוריש פטורים מלשלם" אין הבדל בין שמעון ליהודה. שניהם לא יוכלו לתבוע.

תודה, נאור

הכולל משיב:

שלום.

ליהודה יש עדים שהחפץ שייך לו. כגון שלוי עצמו גזל ממנו (ואז אין שינוי רשות) או כגון שראובן גזל והוריש אך העדים מעידים שיהודה לא התייאש מהחפץ, או באופן אחר, כגון שמעידים שלוי הודה בפניהם שהחפץ של יהודה. במקרים אלו יהודה יכול לתבוע את החפץ אבל שמעון לא, כי שמעון התייאש כשראובן גזלו וגם היה שינוי רשות כלפיו.

כל טוב,

י. בן ארזה